RSS

Arhive oznaka: pljevaljska

Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda (nakon napada na Pljevlja)

IZVJEŠTAJ ŠTABA LOVĆENSKOG NOP ODREDA OD 17 DECEMBRA 1941 GOD.GLAVNOM ŠTABU NOP ODREDA ZA CRNU GORU I BOKU

 

ŠTAB LOVĆENSKOG

NARODNO-OSLOBODILAČKOG

PARTIZANSKOG ODREDA

17.12.1941 g.

GLAVNOM ŠTABU NARODNO-OSLOBODILAČKIH

PARTIZANSKIH ODREDA ZA CRNU GORU I BOKU

 

Izvještavamo o stanju na našem području poslije povratka ranjenika, partizana koji su izgubili vezu sa Štabom i dezertera sa Pljevalja. Narod je u tragu desetak dana tražio stalno od ovog Štaba vijesti, [a] mi ih nijesmo mogli dati, jer ni sami nijesmo znali ishod borbe ni broj žrtava. Tako je ostalo dokraja da ovaj Štab nije bio u stanju da obavijesti narod o onome o čemu su ga prvo dezerteri, donekle lažno, a zatim ranjenici, istinito, obavijestili. U ovome je naš Štab donekle izgubio kod naroda, jer kruže vijesti kako smo mi znali istinu pa smo je krili od nafoda, jer je ista za nas nepovoljna. Broj žrtava Lovćenskog bataljona, koji je prepolovljen u borbama, utiče na mase teško. To je došlo nekako iznenada. Neke su čete izgubile do 80% partizana, što mrtvih što ranjenih. Povratak zdravih partizana koji nijesu dezerteri još je više pogoršao tešku situaciju, tako da pojedina naša sela danas pružaju tešku sliku. Ono što čini situaciju teškom jeste da se ovakve i ovolike žrtve pripisuju izdaji Zećana. To je prodrlo i uhvatilo korijena u narodu; narod veli: „Zećani nam iskopaše grobnicu na Pljevlja“. Narod još drži da su gradovi u Sandžaku u obruču naše opsade, pa s te strane očekuje dalje vijesti o rezultatima borbe i očekuje neki naš uspjeh poslije Pljevalja. I pored toga što nijesmo dali listu poginulih, po selima se već uveliko drže žalbe-pokajanja pljevaljskim žrtvama. Ovaj Štab je tu pristupio zakazivanju zajedničkih pokajanja za sve poginule iz jednoga sela, gdje bi se pokajanja pretvorila u narodne skupove na kojima bi govorili naši govornici i politički objašnjavali cijelu stvar razbijajući očaj i žalost kod naroda. Tako smo zakazali pokajanja u Katunskoj Nahiji 20, 21 i 22, u selu Štitarima gdje ima 14 poginulih (to selo je sjedište ovoga Štaba) zakazali smo 25 ov. mj. Zgodno bi bilo kada bi Glavni štab uputio neko pismo sa svoje strane, koje bi se na ovim skupovima čitalo. Pitamo: kako ćemo se odnositi prema Zećanima i svima dezerterima, da li javno pred narodom njih označiti kao krivce neuspjeha, a ako ne, kako ćemo vojnički objašnjavati cijelu stvar i ovolike žrtve našeg bataljona?

Sve akcije sabotaže o kojima smo izvijestili posljednji put su u toku organizovanja, izvođenje treba da počne od sjutra 18 ov. mj. Tu smo malo u zakašnjenju, jer su povratak naših boraca sa Pljevalja i stanje po selima (gotovo nema sela gdje nema po neki poginuli drug) uticali na sporost priprema. O izvedenim akcijama i njihovoj efikasnosti izvijestićemo.

U vezi sa sadašnjom situacijom na našem području molimo Gl. štab da pomogne jačanju Štaba Lovćenskog odreda time što bi druga Peka dodijelio na rad u ovome Štabu. Ovaj Štab se osjeća sigurnim da sam rukovodi svim daljim poslovima, ali smatramo da bi prisustvo druga koga tražimo mnogo pomoglo da što brže popravimo situaciju na našem sektoru, a to bi najbolje mogli izvođenjem akcija protiv okupatora, koji je poslije Pljevalja počeo tu i tamo da ide u neku malu ofanzivu, istura straže, zalazi u sela i sl.

Nemamo novih izvještaja o rezultatima operacija kod Grahova i Crkvica. Na susjedn[i] teren — grahovsk[i] sektor uputili smo člana ovog Štaba koji će sa našim snagama iz Cuca sarađivati u predviđenim operacijama.

Na teritoriji Paštrovića, kako smo obaviješteni iz pouzdanih izvora, likvidiran je jedan špijun i jedna špijunka;imena nam još nijesu javljena, po tome ćemo izvijestiti u prvom redovnom izvještaju. Sprovodimo u život odluke o likvidaciji tzv. „narodne vojske“ s uspjehom i stvaramo partizanske vodove. U KatunskojNahiji na teritoriji biv. „narodnih četa“ stvaraju se vodovi po 15—20 partizana, i taj rad je uspješan. Prikupili smo oko 700 imena naših interniraca; spiskove ćemo srediti i sa potrebnim objašnjenjima uputiti sa prvim redovnim izvještajem. Predviđamo da nam neće uspjeti izvlačenje Krsta Popovića iz Cetinja; to smo pokušali preko jednog pisma Štaba, koje je on odbio. Uspješno se sprovodi njegova politička likvidacija u Katunskoj Nahiji. Peta kolona preko tobožnjih „putnika“ koji dolaze iz Srbije protura razne vijesti o pogoršanju situacije u Srbiji, te molimo, ukoliko ima novih vijesti, da nam se iscrpno jave. Uvjereni smo da ćemo situaciju brzo popraviti i naši partizani su spremni na najteže borbe, jer su i oni i narod zadahnuti duhom osvete Pljevalja.

SNRT FAŠIZMU  SLOBODA NARODU!

ZA ŠTAB LOVĆENSKOG

NAR. OSL. PART. ODREDA

Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jun 26, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , ,