RSS

Arhive oznaka: Istorija Pljevalja

ISTORIJA PLJEVALJA

САДРЖАЈ:

РИЈЕЧ ИЗДАВАЧА И ПРЕДГОВОР

ГЕОГРАФСКА СВОЈСТВА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
(проф. др Милорад Васовић)
ПЉЕВАЉСКО ПОДРУЧЈЕ У ПРАИСТОРИЈИ
(академик Драгослав Срејовић)
ПОДРУЧЈЕ ПЉЕВАЉА У РИМСКО И РАНОВИЗАНТИЈСКО ДОБА
(проф. др Александрина Цермановић-Кузмановић)
ПЉЕВЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
(академик Сима Ћирковић)
ПЉЕВАЉСКО ДРУШТВО – ПРЕОБРАЖАЈ СРПСКОГ ТРГА У ОСМАНСКУ КАСАБУ
(проф. др Ема Миљковић)
ПЉЕВЉА У XVI И XVII ВЕКУ
(др Тома Поповић)
ПЉЕВЉА И ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У XVIII СТОЉЕЋУ
(проф. др Енес Пелидија)
ПЉЕВЉА НА ПУТУ У НОВО ДОБА (1804-1913)
(проф. др Славенко Терзић)
ПЉЕВЉА У КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ, ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ И ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ 1913-1941
(Милић Ф. Петровић)
ПЉЕВЉА 1941-1945
(академик Зоран Лакић)
НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 1941-1945
(Милић Ф. Петровић)
ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У ПЉЕВЉИМА 1945-1991
(Милош Старовлах)
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ПЉЕВAЉСКОГ ПОДРУЧЈА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПЕРИОДУ
(Милорад Јокнић – Велимир Голубовић)
ОБРАЗОВАЊЕ
(Милош Старовлах – Милосав Грбовић).
КУЛТУРА
(Јован Петровић)
ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО
(Војислав Војкан Т. Бојовић)
ПЉЕВАЉСКЕ КАФАНЕ, ХАНОВИ И ХОТЕЛИ
(Војислав Војкан Т. Бојовић)
РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНЕ КУЛТУРЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
(Prim. dr sci. Богдан Р. Лаушевић)
О ГОВОРУ ПЉЕВАЉА
(др Драго Ћупић)
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
(Радоман Ристо Манојловић)
ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА
(Милорад Јокнић)
СПОРТ У ПЉЕВЉИМА
(Војислав Војкан Т. Бојовић)
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД ПРЕЗИМЕНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА
(Милорад Јокнић)
РЕГИСТАР ИМЕНА
РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na april 8, 2014 in ISTORIJA PLJEVALJA

 

Oznake:

Enes Pelidija: O stanovništvu i poznatijim porodicama Pljevalja (Tašlidže) i Tašlidžkog kadiluka u XVIII stoljeću

(Almanah, br.33-34, Podgorica, 2006, str 169)

Uvodne napomene

Tokom cijele osmanske vladavine (1465-1912) Pljevlja, odnosno Tašlidža, kako su je službeno nazivale nove osmanske vlasti, zajedno sa brojnim okolnim selima bila je naseljena pravoslavnim i muslimanskim stanovništvom. Intenzivniji proces prelaska na islam domaćeg stanovništva bio je posebno evidentan u drugoj polovini XVI stoljeća. To nam potvrđuju i osmanski popisni defteri toga vremena. Tako npr. u popisnom defteru iz 1585. godine navodi se da je nahija Kukanj obuhvatala: kasabu Pljevlja (Tašlidia) sa okolnih 110 seoskih naselja, devet mezri (nenaseljenih posjeda), 28 čiftluka (privatna posjeda) i tri posebno udružena posjeda. Dalje se vidi da je taksativno naveden 1891 posjed različite veličine i prihoda. Od toga su 866 bile baštine, a 672 čiftluka. Pripadnici islamske vjere bili su uživaoci nad 1534 posjeda, a preostalih 348 pripadalo je hrišćanima. Isto tako se u poimeničnom popisu ljudi prema konfesionalnoj pripadnosti navodi da je 82% bilo muslimansko, a 18% hrišćansko stanovništvo1.

U istom defteru upisana je i nahija Poblatje (Poblaće). Ona je bila znatno manja i obuhvatala je 29 seoskih naselja, jednu mezru (nenaseljen posjed), šest čiftluka, jedan zemin (veći kompleks obradivog zemljišta koji nema status ni baštine ni čiftluka), te drugih manjih vrsta posjeda. U ovoj nahiji popisom iz spomenute 1585. godine navodi se ukupno 147 baština i 105 čiftluka. Vlasnici nad ovim posjedom bili su 51 hrišćanin i 201 musliman. I ovdje je iskazan procentualni odnos muslimanskog i hrišćanskog stanovništva u omjeru 84% muslimanskog, prema 16% hrišćanskog stanovnistva.2

U narednom XVII stoljeću usljed brojnih ratova (Dugi osmansko- habzburški 1593-1606; Kandijski 1645-1669. i Bečki 1683-1699) i raznih zaraznih bolesti, prije svega kuge, kao i u drugim djelovima Bosanskog ejaleta taj omjer se pomjerio u korist hrišćana. Sultanovi podanici islamske vjere su kao i iz drugih kadiluka i sandžaka često bili vojno angažirani. Prilikom ratova su gubili živote i bili zarobljeni, te najčešće i ostajali u novoj sredini. Kuga je i u pljevaljskom kadiluku harala u XVIn stoljeću. Posebno je veliki broj ljudi od kuge umro između 1729. i 1739. godine. Najviše smrtnih slučajeva bilo je u urbanim sredinama.3

Sve je to doprinijelo da već u prvim decenijama XVIII stoljeća u pljevaljskom kadiluku se smanji brojčano i procentualno muslimansko u odnosu na nemuslimansko stanovništvo. Iako su pripadnici islama skoro u cjelosti bili ljudi domaćeg porijekla, neki putopisci ih spominju pod imenom „Turci“4 Očito se radilo o neupućenosti stranaca, kakvi su bili i pojedini francuski putopisci. U ovo vrijeme, bez obzira na konfesionalnu i nacionalnu pripadnost svi sultanovi podanici su se zvali jednim imenom Osmanlije. To ime su uzeli po osnivaču dinastije i države emiru Osmanu, još od bitke kod Bafeona 1301. godine. 5 Međutim, svi narodi i konfesije koje su priznavale vlast osmanskog sultana znali su šta su po nacionalnosti. Tako je bilo i sa domaćim muslimanskim stanovništvom koje je bilo poznato pod imenom Bošnjak. O tome nam govore brojni osmanski, ali i dokumenti zapadne provenijencije.6

Da su istaknutiji stanovnici pljevaljskog kraja bili vezani za rodno mjesto i brinuli se o ljudima koji su živjeli u ovom kadiluku, govori nam i primjer osnivača kasabe Tašlidža (Pljevalja) Husein-paše Boljanića. On je kao istaknuta ličnost Osmanskog carstva u zvanju misirskog (egipatskog) vezira svojim vezama isposlovao kod sultana Selima II (1566-1574) izvjesne povlastice za svo stanovništvo ovoga kraja bez obzira na vjersku pripadnost.7 Te povlastice su važile i u narednim stoljećima.

Vjerovatno da je i to uticalo na veću naseljenost Pljevalja i njene okoline u drugoj polovini XVI i u narednim stoljećima. To su primijetili i mnogi savremenici koji u svojim djelima navode konstantno povećanje broja kuća tokom cijelog XVII i XVIII stoljeća. Od početnih nekoliko desetina, 1806. godine Pljevlja su imala između 5 000 i 6 000 stanovnika.8 U samom gradu bilo je većinsko muslimansko stanovništvo, a građevine su kao i u drugim sličnim sredinama sagrađene u orijentalno- islamskom stilu. To naglašavaju brojni putopisci, naročito iz XVII sto- ljeća. Takav izgled Pljevlja su zadržala i u narednom XVIII stoljeću. Pored muslimanskog,u cijelom osmanskom periodu ovog kraja bili su sa svojim vjernicima pravoslavni sveštenici (popovi i kaluđeri).

Vjerovatno da dijeleći istu životnu sudbinu i bez nekog jačeg spoljnjeg uticaja ni u dokumentima, ni od strane nekih savremenika se nigdje ne navode međusobni konfesionalni sukobi ljudi ovoga kraja. Podjednako su od predstavnika lokalne vlasti izloženi raznim nepravilnostima i muslimani, kao i pravoslavni hrišćani. Vjerovatno da je i to uticalo na međusobnu solidarnost i poštovanje. Međutim, podjela se osjećala prema materijalnom stanju pojedinaca i cijelih porodica.

O poznatijim pljevaljskim porodicama

U XVIII stoljeću među najistaknutijim porodicama iz Pljevalja bili su Selmanovići. Njihovo bogatstvo nastalo je zahvaljujući pojedinim članovima koji su bili na istaknutijim civilnim i vojnim državnim položajima, kako na teritoriji Bosanskog ejaleta, tako i u drugim pokrajinama Carstva. Zahvaljujući ugledu i moći, članovi ove porodice su uvećavali svoj ugled ženidbeno-udadbenim vezama sa sličnim porodicama i iz drugih mjesta Bosanskog ejaleta,10 Kao sandžakbeg Hercegovačkog sandžaka 1703. godine bio je Sulejman-paša Selmanović. U dokumentima se navodi da je bio u poodmakloj starosnoj dobi, ali i cijenjen od onih koji su ga poznavali kao vrlo čestitu osobu. Čim je imenovan na ovaj položaj Dubrovačka republika mu je, po tradiciji, poslala svoga izaslanika (elčija) sa uobičajenim poklonima. Kao i u ranijim slučajevima osnovni cilj posjete dubrovačkog izaslanika bio je da u ime svoje vlade dobije od Sulejman-paše pismenu potvrdu na ranije stečene privilegije koje im je dao njegov prethodnik Redžep-paša Šeić. Iz pismenog izvještaja saznajemo da je audijencija ovog neimenovanog dubrovačkog poslanika kod novog hercegovačkog sandžakbega prošla veoma suzdržano.11 Iz nepoznatih razloga Sulejman – paša Selmanović se na položaju hercegovačkog sandžaka nije dugo zadržao. Da li su u pitanju bile njegove godine ili neki propusti na osnovu dosadašnjih izvora nepoznato nam je.

U kasnijem periodu imamo daleko više podataka o drugim uglednim članovima ove porodice. Na osnovu arhivske građe znamo da je porodica Selmanović u XVIII stoljeću bila gospodar nahije Drobnjak. Odatle su im dolazili veliki prihodi. Međutim, imali su i brojnih poteškoća. Naime, stanovništvo Drobnjaka je pokazivalo stalne znake nezadovoljstva prema vlastima i to manifestovalo u raznim oblicima kroz nedisciplinu i neposlušnost. Zbog toga je 1705. godine drugi član ove porodice Mustafa-paša Selmanović bio prisiljen da oružanom silom pokori ovo nemirno pleme, te da naplati uobičajene propisane poreze.12

Dvije godine kasnije u dokumentima osmanske provenijencije spominje se i Sulejman-pašin unuk Mehmed. Posebnu pažnju Mehmed beg Selmanović je na sebe skrenuo dvije decenije kasnije. Naime, 1725. godine odbio je naređenje centralne osmanske vlade (Porta) iz Istanbula da preuzme dužnost zapovjednika (muhafiza) tvrđave Bihać. Bio je to razlog da se i javno odmetne od legalne vlasti i pobjegne u šumu13.

Tako nedolično ponašanje jedne istaknute ličnosti i člana ugledne porodice izazvalo je nezadovoljstvo Porte. Tri godine kasnije iz Istanbula je stiglo naređenje da se sva imovina Mehmed-bega Selmanovića koja je bila procijenjena na 5 546 grosa* konfisikuje, a on u što kraćem periodu da se uhvati i sprovede bosanskom Divanu. 4

Šta se u narednom periodu dešavalo sa ovom ličnošću nije mi poznato. Međutim, takva dešavanja su bila prisutna i u drugim pokraji- nama Carstva sa pojedinim uglednijim ličnostima i članovima poznatijih porodica. Često su tim odmetnicima od centralne vlade ne samo osmanske vlasti vraćale konfisikovanu imovinu, nego su nerijetko bivši odmetnici bili imenovani i na visoke položaje. Takav slučaj bio je i sa Mehmed – begom Selmanovićem. Zato nas i ne iznenađuje podatak da ga Dubrovčani 1741. godine spominju kao novog hercegovačkog sandžakbega. Po tradiciji su i njemu poslali izaslanika . Ovoga puta bio je to Dubrovčanin Orsat Ćeruno. On je sa poklonima došao novom sandžak- begu u rodnu mu Tašlidžu (Pljevlja). Prilikom razgovora, dubrovački izaslanik je sada već od Mehmed – paše Selmanovića tražio obećanje da će trgovcima Republike sv. Vlaha, kako je bilo drugo ime za Dubrovačku republiku u svim nevoljama izaći u susret i pomoći im. 15

Za razliku od djeda Sulejman-paše, Mehmed-paša je povjereni položaj koristio i za brže lično bogaćenje. Najbolji način za ostvarenje ovoga cilja vidio je u dobrim trgovačkim odnosima sa Dubrovčanima. Izgleda da je to veoma uspješno radio jer se kao osoba u poodmakloj starosnoj dobi spominje i 1768. godine. Naime, tada ga centralna vlada imenuje na položaj zamjenika (kajmekama) bosanskog vezira u Travniku.1 Bilo je to veliko priznanje ne samo za Mehmed-pašu Selmanovića i njegovu porodicu, nego i za cio pljevaljski kraj.

Njegovi sinovi Mustafa-paša i Smail-beg nastavili su karijeru oče- vim stopama. Godine 1785. Mustafa-paša je slijedeći porodičnu tradiciju imenovan na položaj hercegovačkog sandžakbega. U dokumentima iz 1791. godine navodi se kao zapovjednik osmanske vojske koja je progonila albanske odmetnike na prostoru Starog Vlaha (Sjenica), Pljevalja, Prijepolja, Nove Varoši i drugih susjednih mjesta.1 Učestvujući u toj akciji, zapao je u dugove čija je visina iznosila 9 199 groša. Za tadašnje prilike bio je to veliki novčani iznos. Prije smrti uspio je dužnicima vratiti oko 1 000 groša. U međuvremenu je umro, pa su zajmodavci od njegovih nasljednika zahtijevali da im iz pašine ostavštine vrate dug.18

Drugi Mehmed-pašin sin Smail-beg bio je u periodu od 1778. do 1782. godine sa kraćim prekidima takođe na položaju hercegovačkog sandžakbega. Iako je bio sandžakbeg, što znači u zvanju paše, bosanski namjesnici ga u svojim pismima titulišu kao drobnjačkog zaima (korisnika ziameta, posjeda koji njegovom uživaocu godišnje donosi od 20 000 do 99 999 000 akči).19 Iz navedenih podataka vidimo da su članovi porodice Selmanovića iz Tašlidže (Pljevalja) u više navrata tokom XVIII stoljeća bili na položajima hercegovačkih sandžakbegova. Vjerovatno je jedan od razloga zbog kojih ih osmanske vlasti i imenuju što su i porijeklom iz Tašlidže, sjedišta sandžakbegova hercegovačkog sandžaka, te su bili i dobri poznavaoci prilika i stanja u ovom dijelu pokrajine.

Ništa manje po svom bogatstvu i ugledu u XVIII stoljeću nijesu zaostajali ni članovi porodice Čengića2 Prema dostupnim podacima, članovi ove porodice su se u pljevaljski kadiluk naselili u zadnjim dece- nijama XVIII stoljeća. Po istim osmanskim izvorima, jedan dio Čengića se naselio u Pljevljima, a drugi dio u Boljanićima. Međutim, njihov boravak u Tašlidži datira znatno ranije. Naime, kao ugledna bošnjačka begovska porodica, slično drugim iz ovoga vremena, imala je istaknute pojedince na svim važnijim državnim i vojnim položajima. Već u prvim decenijama XVIII stoljeća u Pljevljima kao hercegovački sandžakbeg (mutesarif) boravio je Durmiš-paša Čengić. On je povjerenu mu dužnost obavljao 1712. godine. Na tom položaju naslijedio ga je godinu dana kasnije (1713.) brat Bećir-paša. Tri godine kasnije (1716.) istu dužnost obavlja i Durmiš-pašin sin Omer-paša. Dužnost hercegovačkog sandžak- bega Bećir-paša po drugi put obavlja 1722, a posljednji treći put 1736. godine. Iste 1736. godine je po naređenju centralne vlade iz Istanbula izvršio opštu vojnu mobilizaciju u svom sandžaku, te sa mobiliziranim jedinicama iz drugih djelova Bosanskog ejaleta otišao na ruski front. U bici protiv ruske vojske kod Očakova (Ozije) 14. jula 1737. godine zajedno sa brojnim oficirima i vojnicima život je izgubio i Bećir-paša Čengić22. Na njegovo mjesto Porta je 1738. godine imenovala Murat-pašu Čengića. Posljednji član ove porodice koja je u XVIII stoljeću dala hercegovačkog sandžakbega bio je mlađi sin Bećir-paše, Džafer-paša. On je povjerenu dužnost obavljao 1755. godine.23

Iz naprijed navedenog se može vidjeti da su Čengići još u prvoj polovini XVIII stoljeća bili po službenoj dužnosti u glavnom gradu hercegovačkog sandžaka, te da je to vjerovatno i razlog njihovog stalnog naseljavanja u tašlićki (pljevaljski) kadiluk u drugoj polovini istog vijeka. Interesantan je i podatak da se Čengići naseljavaju u ovaj kraj upravo u vrijeme kada je druga starosjedilačka pljevaljska porodica Selmanovića bila u drugoj polovini XVIII stoljeća u punoj političkoj i materijalnoj moći. Koji su razlozi uticali na dolazak Čengića u pljevaljski kraj toga vremena iz dostupnih mi dokumenata ne mogu da dam precizniji odgovor. No, nesporna je činjenica da su članovi porodica Selmanovića i Čengića iz Tašlidže u XVIII stoljeću bili poznati, a često i prisutni na političkoj i vojnoj pozornici cijelog Bosanskog ejaleta, kao najisturenije osmanske pokrajine u njenom evropskom dijelu Carstva.

O drugim porodicama Pljevalja i njene okoline

Što se tiče podataka o drugim porodicama koje su u XVIII stoljeću bile naseljene u kasabi Tašlidži (Pljevlja), kao i istoimenom kadiluku, prostor i vrijeme mi ne dozvoljavaju da se nešto šire osvrnem na njih. Najbrojnije podatke imamo o bošnjačkim muslimanskim porodicama ovoga kraja iz jedne ćefileme (uzajamnog jamčenja) koja je nastala 1809. godine.24 Iako se podaci o njima navode u prvoj deceniji XIX, upravo nam korištena ćefilema najdirektnije govori koje su muslimanske porodice živjele u Pljevljima u prethodnom XVIII stoljeću.

Kada je riječ o pravoslavnim porodicama ovoga kraja, najpotpunije podake dao je Andrija Luburić pišući o drobnjačkom plemenu. 5 Upravo sam iz ovih izvora i naveo ih, svjestan da pored njih u to vrijeme na teritoriji tašličkog kadiluka bila je i drugih koje u ovom radu ne navodim. Međutim, u objavljenim knjigama dr Mustafa Memić26 je na osnovu podataka koje je dobio od Mustafe Pijalovića27 donio spisak svih porodica pljevaljskog kraja koje su na ovim prostorima živjele ne samo u osmanskom, nego i postosmanskom periodu. Kako će to biti druga tema moga rada na knjizi o stanovništvu pljevaljskog kraja, to ih u ovom radu ne navodim.

Da bih izbjegao ponavljanja ili preopširna objašnjenja, opredijelio sam se da abecednim redom navedem sve porodice koje su mi poznate da su živjele u Pljevljima i njegovom kadiluku tokom XVIII stoljeća. Uz neke sam dao samo kratka objašnjenja. Takođe sam u zagradi stavio godinu kada se po mojim istraživanjima ili podacima iz djela drugih autora prvi put navode. Kao što se vidi, najviše će ih biti iz spomenute ćefileme popisa pljevaljskih porodica iz 1809. godine.

Tokom XVIII stoljeća u Pljevljima (Tašlidži) i pljevaljskom kadiluku živjeli su Abazovići (1809). U zadnjim decenijama XVTTI i prvim godinama XIX stoljeća član ove porodice po imenu Derviš bio je u zvanju alemdara (bajraktara). Sljedeće porodice su: Abdulahefendići (1809), Agići (1809), Ajanovići (1809), Ahmedagići (1809), Arap (1809), Ara- mara (1809), Arnaut (1809), Avdiefendići (1809), Bavčići (navode se sredinom XVIII st.). Ime je dobila po mjestu stanovanja u selu Bavčići28. Zatim slijede porodice Bećiragići (1809), Bećirovići (1809), Behlo (1809), Bjedići (1809) , Bevabovići (1809), Bešlije (1809), Birča (1809), Birgal (1809), Biščevići (1809), Bojadžići (1809), Bojić (1809), Bosto (vić) (1809), Brašnić (1809), Bugarin (1809), Bulić (1^09), Bunak (1809), Cetinjanin (1809), Ćatić (1809), Ćehajić (1809), Ćopo (1809), Ćulah (ović) (1809), Čaušević (1747), Canković (1809), Čelebić (1809), Čengo (1809), Cengić (1777), Cibukčije (1809), Cizmo (1809), Cakar (1809), Cole (1809), Corbadžić (1809), Cutura (1809), Dalkrlič ili Dalkilis (teško za čitanje 1809), Deliahmetović (1809), Durutljanin (1809), Delić (1809), Drobljen (1809), Drnda (1738), Dundžerović (1809), Duraković (1809), Durmišević (1809), Đubela (1809), Đulovic (1809), Džaferbegović (1809), Daferefendić (1809), Džambas (1809), Džanković (1809), Džero (1809), Džeriz (1809), Džeso (1809), Džoraz (1809), Goto- vuša (1809), Gulšen (1756), Habib (1809), Harbić (1809), Hadžiiavdić (1809), Hadžić (1809), Hadžiomerović (17^0), Hadžović (1809), Hadži-hajdarević (1809), Hadžikadrović (1809), Hafo (1809), Halvać (1809), Hamdić (1809), Haznadarević (1809), Hodžić (1809), Horo (1809), Hot (1809), Hulusi (1809), Huseinović (1809), Ibrahimagić (1809), Iglica (1809), Jahić (1809), Jahjabegović (1809), Jahumić (1809), Jakić (oko 1770), Jamaković (1809), Jarac (1809), Jauković (oko 1740), Jazavac (1809), Jordamović (1809), Jovašević (1809), Kačar (1809), Kadribašić (1809), Kadrić (1809), Kalajdžija (1809), Kamber (1809), Karaibrahi- mović (1809), Katana (1809), Kazaz(ović) (1809), Kavaz (ović) (1809), Kerimović (1809), Kiridžić (1809), Knjažević (1809), Kodžo (1809), Karalić (1809), Kordić ili Korda (1809), Kostić (1809), Krtica (1809), Košto(vić), (1809), Kučuk (1809), Kujundžić (pripadnici i pravoslavne i islamske vjere 1640), Kulin (1809), Kulo (1809), Kupuzis (?) (1799), Kulović (1809), Kurdić (1809), Kurtović (1809), Laušević (1809), Leka (1809), Loša (1809), Lučić (1809), Mečka (1809), Mehmedbašić (1809), Merardin (1809), Misirlić (1809), Mitrović (u prvim godinama XVIIi stoljeća), Misirlije (1809), Musić (1809) , Muščić (1809), Nalović (1809), Namgalija (1809), Nikšićanin ili Nišić (1809), Novaković, , Novovar- ošanin (1809), Nuhanović (zadnja decenija XVIII stoljeća), Pajević (1809), Panjo (1809), Pelidija (1809), Pojatić (1809), Porobić (1809), Puzo (1809), Radovanović, Redžović (1809), Rončević (u korištenom dokumentu iz 1809. godine misli se na pripadnike islamske vjere), Ružić, Sačević (1809), Sadiković (1809), Sajićamac (1809), Samardžije (1809), Sarač (1809), Sarvan (1809), Seferović (1809), Selimbašić (1809), Selimpašić (1809), Selimović (1809), Selmanović (1703), Sijarčić (1805), Silendrke 1809), Sindžerović (1809), Slijepčević (1809), Smrka (1809), Sofić (1809), Spužanin (1809), Srbljanović (1788), Strunjaš (ogranak porodice Srbljanović), Sujić (1809), Sujoldžije (1809), Sudžuka (1809), Suruliz (1809), Tabaković (1809), Talović (1^09), Telaćević (1809), Temimović (1720), Tiro (1809), Tokmo (1809), Topalović, Tuco (1809), Turko(vić) (1809), Šabanija (1809), Šaćirović (1809), Šahinović (1809), Šehović (1809), Šero (1809), Šešanić (1809), Škapara (1809), Šolda (1809), Šule 1809), Vajzović (1809), Velić (1809), Velijagić (1809), Vlahovljak (1809), Vučinić (1750), Urlah (1809), Uzunović (1809), Užičanin (1809), Zarubice, Žetice ili Žetvice (?) (1809), Zlatarević (1809), Zuko(vić) (1809) i Žiga (1809).

Kada uporedimo navedene porodice Pljevalja i njegove okoline iz XVIII stoljeća sa porodicama koje i danas žive na teritoriji pljevaljske opštine, dolazimo do interesantnog saznanja. Naime, i pored brojnih migracija nastalih u raznim vremenima i povodima u većini i danas potomci tih familija žive na teritoriji pljevaljske opštine. Takođe se može primjetiti da navedena prezimena u najvećem broju slučajeva imaju slovensko porijeklo. To znači da se radi o autohtonom stanovništvu ovoga kraja.

Isto se odnosi i na mnoge porodice u kojima prezime asocira na osmansko-tursko porijeklo. No, za bolje poznavaoce to znači da su neke porodice dobi1e prezimena po zammanju njihovih predaka. To se može kazati za Ajanoviće, Bojadžiće, Ćatiće, Ćulahoviće, Čauseviće, Čizme, Čorbadžiće, Čuture, Halvaće, Haznadareviće, Kačare, Kalajdžije, Kavazoviće, Kiridžiće, Kujundžiće, Sarače, Sujoldžije, Tabakoviće i druge.

Jedan dio porodica iz navedenog spiska nosi prezime po porijeklu mjesta odak1e potiču, a najveći broj ih je vjerovatno po imenima rodo- nače1nika i zanimanja. Tako naprimjer Ajanovići su dobi1i prezime po svojim precima koji su obavljali ajansku sluzbu. U Bosanskom ejaletu u čijem se sastavu nalazio i pljeva1jski kadi1uk tokom višesto1jetne osmanske v1adavine, ajani su bi1i bogati i ug1edni 1judi. Oni su obavljali brojne poslove u administrativnoj i vojnoj službi. Međutim, najvažniji resor njihovog djelovanja bilo je razrezivanje i ubiranje poreza. Najčešće su bili posrednici između nižih i viših predstavnika osmanske uprave.29 Medutim, u pljeva1jskom kadiluku iz XVIII stoljeća bilo je porodica koje se nisu preziva1e Ajanovići, a obavljale su ajanske poslove. Jedna od takvih je i porodica Haznadarević. Njeni članovi su u navedenom periodu bili upravo poznati po obavljanju ajanske sluzbe. Jedan od njih bio je i ajan Alija. On se u osmanskom dokumentu iz 1780. godine spominje kao pljevaljski ajan.30 Koristeći povjerenu im službu, ajani su najveći dio poreza prebacivali na one koje nije imao neko jači da zaštiti. To se podjednako odnosilo i na muslimane i nemuslimane.31

Među porodicama pored kojih se ne navodi godina kada se prvi put u dokumentima ili literaturi spominju su i one koje nemaju datuma. Te porodice navedene su na osnovu usmenog narodnog predanja. Prema tome se nije mogla ni navesti godina njihovog spominjanja u dokumentima.

Takođe, iz navedenog spiska može se primijetiti da jedan dio starosjedilačkih pljevaljskih porodica pod istim prezimenom živi i u drugim sandžacima koji su bili u sastavu tadašnjeg Bosanskog ejaleta. Kako su Pljevlja od 1576. do 1833. godine bila službeno sjedište Hercegovačkog sandžaka, vjerovatno su u raznim vremenima i povodima pojedini članovi porodica iz drugih mjesta dolazili u Tašlidžu bilo kao službenici, zanatlije, trgovci ili drugim poslovima. Mnogi od njih su se trajno na- selili, a vremenom njihovi potomci su postali starosjedioci. Nije isključena ni mogućnost da su pojedinci u pljevaljski kraj dolazili ne samo zbog posla, nego i bježeći iz svog kraja zbog nekih prestupa ili osvete. Oni su u pljevaljskom kadiluku nalazili sigurnost i mir, te se trajno naseljavali. Svi ti pojedinci i njihove familije su vremenom gubili kontakt sa starim krajem, te su se počeli osjećati autohtonim stanovništvom.

Prema opisu austrijskog konzula iz Travnika, urbani dio Pljevalja ili Tašlidže – kako se ova kasaba službeno nazivala 1811. godine, imala je 3 000 ljudi islamske i 5 000 ljudi pravoslavne vjere.32 Do ovako osjetnog pada muslimanskog stanovništva u pljevaljskom kadiluku došlo je usljed brojnih ratova koje je osmanska država vodila sa susjednim zemljama. U njima su mobilizirani i sultanovi podanici sa teritorije Bosanskog ejaleta. Čak su u ovoj pograničnoj osmanskoj pokrajini na njenom tlu tokom XVIII stoljeća vođena tri rata (1714-1718; 1737-1739. i 1788-1791). U tim ratovima bilo je velikih ljudskih gubitaka. Isto tako je znatan dio ljudi, naročito u gradovima, umro usljed brojnih kuga.33 Sva ta dešavanja nisu ostala bez posljedica na pljevaljski kadiluk u kome je zbog bolesti ili gubitka života nestao u XVIII stoljeću veliki dio muslimanskog stanovništva. Kada se zna da u prvim godinama XIX stoljeća u ovom kraju nije bilo nekih većih promjena i raseljavanja, navedeni broj gradskog stanovništva u približnoj mjeri mogao se odnositi i na zadnje decenije XVIII stoljeća. U odnosu na druga mjesta Bosanskog ejaleta, Pljevlja su ubrajana među najveće gradove (kasabe) ove pokrajine. Kao sjedište hercegovačkih sandžakbegova u XVIII stoljeću su duže ili kraće vrijeme boravili hercegovački sandžakbezi. Prema arhivskoj građi i stručnoj literaturi u navedenom periodu kao hercegovački sandžakbezi bili su:

1.  Redžep-paša Šeić (1699-1703);

2.   Sulejman-paša Selmanović (1703);

3.   Sejfulah-paša Tešnjak (1703 );

4.  Durmiš-paša Cengić (1712);

5.  Bećir-paša Cengić (1 713 );

6.   Omer-paša Cengić (1716);

7.   Gazi Ahmed-paša Rustempašić (1727);

8.  Rustem-beg Rustempašić (1727);

9.  Bećir-paša Cengić Rotajac (1735-1736);

10.Murat-paša   Durmišpašić-Cengić (1736);

11.  Mehmed-paša Selmanović (1741);

12.  Džafer-paša Cengić (1755);

13.  Hajdar-beg (1762);

14.  Hasan-aga Jažić (1776);

15.  Smail-beg Selmanović (1779-1782);

16.  Mustafa-paša Selmanović (1785)

17.  Ebu Bekir-paša Džaferpašić (1799)

Vjerovatno je posljednji od navedenih hercegovačkih sandžakbegova koji su u XVllI stoljeću boravili u Pljevljima po službenoj dužnosti Ebu Bekir-paša Džaferpašić bio sin ili neki od potomaka Džafer-paše Čengića. Nije isključena ni mogućnost da se dio porodice Čengića baš u ovo vrijeme stalno naselio u pljevaljski kadiluk.

Od istaknutitijih ličnosti koje su živjele u pljevaljskom kraju, ne- sumnjivo spadaju i predstavnici sudske vlasti kadije (sudije) i naibi (zamjenik; pomoćnik). Od kadija koje su u XVIII stoljeću obavljali sudske poslove, do sada su su nam poznate kao kadije sljedeće ličnosti:

1.   Seid Ahmed (1709);

2.   Mustafa (1715);

3.   Mehmed Sadik (1725);

4.   Mustafa (1731);

5.   Ibrahim Nazif (1731);

6.   Abdullah (1734);

7.   Šejh Ibrahim (1750);

8.   Gulšeni Mehmed (1757) i

9.   Halil hadži Alija (1766)

Iz osmanskih dokumenata kao naibi u pljevaljskom kadiluku u nave- denom XVIII stoljeću do sada su poznati:

1.  Abdul Fetah (1707);

2.   Mehmed SeidMusić (1764);

3.   Ali hodža (1768) i

4.   AhmedNedžib (1785)

Dosadašnja arhivska građa među istaknutije ličnosti iz reda hrišćana u pljevaljskom kadiluku pominje kodžobašu (znamenit – prvak) Gavrila. On se u jednom osmanskom dokumentu iz 1742. godine spominje kao ugledna ličnost pljevaljskog kraja.34 No, za razliku od svjetovnih, duhovna lica iz ovoga vremena su brojnija. Iz do sada objavljenih osmanskih dokumenata o manastiru sv. Trojice navode se:

1.  pop Antonije, sin Pajin (1734), a od igumana:

2.   Nikola Bogičević (1776) i

3.   Antonije – arhimandrit (1790), te jeromonasi:

4.   Todor Trojičanin (1714) i

5.   Todor Bogičević (1776)

Najviše poznatih sveštenih lica koji se spominju kao kaluđeri su:

1.   Savatije, sin Milošev iz manastira Premćani (1705);

2.   Filotije iz manastira Dovolje (1716);

3.   Mojsil, sin Markov iz manastira sv. Trojice (1724);

4.   Mihailo, sin Mijuškov iz manastira sv. Trojice (1734);

5.   Antonije, sin Paje iz manastira Dovolje (1735);*

6.   Arsenije iz manastira sv. Trojice ( 1735 ) ;

7.  Mojsije iz manastira sv. Trojice (1735);

8.   Danilo iz manastira sv. Trojice (1737) i

9.   Milentije Trojičanin (1769)

Iz naprijed navedenog se vidi da su u odnosu na XVI i XVII stoljeće unutrašnje i vanjske okolnosti uticale da se do tada većinsko muslimansko stanovništvo koje je najvećim dijelom živjelo u gradu i na teritoriji pljevaljskog kadiluka usljed ratova i zaraznih bolesti (kuge) osjetno smanjilo tokom XVIII stoljeća, te da je po podacima iz 1811. godine postalo manjinsko. Do nove promjene dolazi u zadnjim decenijama XIX stoljeća. Tada sa prostora Bosne i Hercegovine dolazi veći dio muslimanskog stanovništva u Pljevlja i okolna sandžačka mjesta svih onih pojedinaca i porodica muslimanske vjere koji nisu htjeli živjeti pod vlašću Austro- Ugarske monarhije. Tako je ponovo u tašličkom (pljevaljskom) kadiluku do 1912. godine muslimansko stanovništvo bilo većinsko.

Rezime

Pljevlja ili kako su se pod osmanskom vlašću nazivala Tašlidžom bila su jedno od najvećih i najznačajnijih gradova Bosanskog ejaleta. Njegov značaj bio je tim veći što su u periodu od 1576. do 1833. godine bila i glavno sjedište hercegovačkig sandžaka. U tom periodu je i na ovim prostorima najveći dio domaćeg stanovništva prešao na islam. To nam potvrđuju i osmanski popisni defteri. Prvi koji konkretno govori o tome je popisni defter iz 1585. godine. Međutim, iako daleko od glavnih frontova brojni stanovnici ove kasabe, kao i drugih mjesta, tokom osmanskih ratova sa Mletačkom republikom, Austrijskom monarhijom i Ruskim carstvom (1714-1718; 1736-1739; 1768-1774. i 1787-1791) su učestvujući u brojnim ratovima daleko van rodnog kraja izgubili živote. Time dolazi do osjetnog smanjenja bošnjačkog sta- novništva na teritoriji tašličkog kadiluka. To nam potvrđuje i podatak iz 1811. godine.

No, bez obzira na sve izazove Tašlidža je tokom cijelog XVIII stoljeća i dalje bila jedno od najznačajnijih administrativno-upravnih i privrednih centara Bosanskog ejaleta kao najisturenije pokrajine evropskog dijela Osmanskog carstva. Upravo iz ovog grada Visoka porta, kao i brojni bosanski namjesnici su iz ove kasabe na veoma značajna mjesta imenovali ličnosti iz porodica Selmanovića i Čengića. Neki od njih su održavali vrlo bliske odnose i sa vlastima Dubrovačke republike. Zahvaljujući svemu tome, ne samo po veličini grada, nego i po pojedincima za Tašlidžu (Pljevlja) su znali i interesovali se mnogi iz susjednih zemalja.

U samom radu doneseni su osnovni podaci najistaknutijih pljevaljskih porodica iz XVIII stoljeća, te pojedinih lokalnih ličnosti koje se navode u brojnim dokumentima. Time upotpunjujemo svoja dosadašnja saznanja o Pljevljima i pljevaljskom kraju iz jednog izuzetno značajnog perioda njene prošlosti.

1    Akademija nauka Bosne i Hercegovine (dalje: ANU BiH), Opširan popis Hercegovačkog sandžaka, br. 44/II od strane 197. Navedeni defter preveo je dr Ahmed S. Aličić, naučni savjetnik Orijentalnog instituta iz Sarajeva. (dalje: A.S. Aličić, Opširan popis)
2    Ibidem, 197
3    Bogumil Hrabak, Kužne radnje u Bosni i Hercegovini 1463-1800, Istorijski zbornik, god. II, br. 2, Banjaluka 1981, 27/28
4    Dr Radovan Samardžić, Beograd i Srbija u spisima francuskih savremenika XV-XVII vijeka, Beograd 1961, 173 (dalje: R. Samardžić, Beograd i Srbija)
5    Halil Inaldžik, Osmansko carstvo,klasično doba 1300-1600, Beograd 2003, 9.
6    Brojna arhivska građa koja govori o Bošnjacima kao narodu pod ovim imenom se nalazi u Arhivu Predsjedništva vlade u Istanbulu (Bašbakanlik aršivi), Državnom arhivu u Dubrovniku, u arhivima Bosne i Hercegovine. Ko su i šta su Boš- njaci pogledati rad akademika Vase Čubrilovića: Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini, Odabrani istorijski radovi, Beograd 1983.
7    Milan Vasić, Gradovi pod turskom vlašću, u knjizi Istorija Crne Gore od početkaXVIdo krajaXVIIIvijeka, Titograd 1975. godine, 551 (dalje: M. Vasić, Gradovi)
8   Ibidem, 527
9   Ibidem, 538 , 548
10     Husnija Kamberović, Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini 1878-1918. godine, Sarajevo 2003. godine, 72 (dalje: H. Kamberović, Begovski zemljišni posjedi)
11    Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu, Zaostavština Jovana N. Tomića, red. br. 941, sign. 8711/VI, a/20, izvještaj, Split 29. decembra 1703. godine (dalje: Tomićeva zaostavština)
12    Andrija Luburić, Drobnjaci, pleme u Hercegovini, poreklo, prošlost i etnička uloga u našem narodu, Beograd 1930, 25 (da1je: A. Luburić, Drobnjaci)
13   ANU BiH, Muhimme defterleri (dalje: M d.) 9915/87-2, koncem muharrema 1138. (oko 8. oktabra 1726. gadine)
* preračunata u tadašnje akče pa važećem kursu to je iznasilo 227 558 akči. To je predstavljalo veliko bogatstvo za tadašnje vrijeme
14    Ibidem ,Maliye defterleri ( dalje: Mal. d. I) , inv. Br. 114a , 2969/ 51 – 1, 2. zil hidždžeta 1141 ( 30. juni 1728 . godine f.r.
15    Državni arhiv u Dubrovniku (dalje: DAD), Prijepisi 18-186 b 1, serija XXVII, podserija 4, sv. 1, dok. 14, 9. maj 1741. godine
16    Dr Safvet-beg Bašagić, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini, Zagreb MCMXXXI, Izvanredno izdanje Matice hrvatske za godinu 1931, 47 (dalje: S. Basagić, Znameniti)
17   Ibidem, 56
18   ANUBiH, Š.d. VI, inv. Br. 85/ III, red. br. 708 VI 1567/1 1212/1797. f.r.
19    S. Bašagić, Znameniti, 70
20   H. Kamberović, Begovski zemljišni posjedi, 289
21    Hamdija Kreševljaković, Čengići, prilog izučavanju feudalnih porodica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1950, 10 (dalje: H. Kreševljaković, Čengići)
22    Enes Pelidija, Banjalučki boj iz 1737. – uzroci i posljedice, Sarajevo 2003, 215 (dalje: E. Pelidija, Banjalučki boj )
23    H. Kreševljaković, Čengići, 17-20
24    Zavičajni muzej u Pljevljima, inv. br. 24/21, dokument je pisan 15. avgusta 1809. (3. redžepa 1224.). Ovom prilikom se zahvaljujem cijenjenoj koleginici Despi Kosorić koja mi je u vrijeme kada je obavljala funkciju direktora Zavičajnog muzeja ustupila ovaj dokument.
25    A. Luburić, Drobnjaci, na više strana u navedenoj knjizi
26    Dr. Mustafa Memić, Bošnjaci-Muslimani Sandžaka i Crne Gore, Sarajevo 1996.  godine, 360-363
27    Mustafa Pijalović, Pljevlja sa okolinom u prošlosti i sadašnjosti, Sarajevo
1997.  godine, 150-153
29    Avdo Sućeska, Ajani, prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka, Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, Dje1a, knj. XXII, Odje1jenje istorijsko – fi1o1oških nauka, knj. 14,22/3 (da1je: A. Sućeska, Ajani)
30    ANUBiH, Š. d. Inv. Br. 85/II, red. br. dok. 38 161 1 1194/1780. f.r.
31    A. Sućeska, Ajani, 191
32     Hamdija Kreševljaković – Hamdija Kapidžić, Sudsko-administrativna podjela Bosne i Hercegovine početkom XIXX stoljeća, Istorijsko-pravni zbomik, Sarajevo 1950, 259
33         E. Pelidija, Banjalučki boj, 83
34         M. Vasić, Gradovi, 547

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 27, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , , ,

Ilija Vuković: Pregled istorije Pljevaljskog kraja

PLJEVALJSKI KRAJ DO TURSKE OKUPACIJE

Arheološki nalazi pokazuju tragove jedne daleke praistorijske civilizacije na pljevaljskom području. Savremena istorijska nauka smatra da je privredna komunikacija koja je povezivala Podunavlje s dubrovačkim područjem, preko Polimlja, Pljevalja, Nikšića i Cavtata, bila jedan od pravaca kojim su se u periodu oko 2.000 godina p. n. e. grupacije naroda s istoka pomjerale ka Jadranu, indoevropejizirajući ova područja, sa čime se dovodi u vezu i nastanak Ilira.Ostaci nadgrobnih humki (tumula), karakterističnih za način sahranjivanja u praistorijskom periodu zapadnog Balkana, česti su i u okolini Pljevalja. Naročito su poznati nekropola u Gotovuši, koja potiče iz gvozdenog doba, i praistorijski nalazi u Kalušićima.

Ima indicija da je pljevaljsko područje bilo centar ilirskog plemena Pirusta, koje je u III vijeku p. n. e. zajedno s ostalim ilirskim plemenima, ulazilo u sastav velikog plemenskog saveza, poznatog pod imenom „Ilirska država“. Ova država postiže svoj vrhunac za vrijeme kraljice Teute, koja, u nezadrživoj najezdi, dopire na jug do Krfa. Zabrinuti zbog ilirske ekspanzije, Rimljani se već tada miješaju u makedonsko- ilirske sukobe, da bi krajem I vijeka p. n. e. kovačno osvojili ilirske krajeve, poslije ozbiljnog otpora koji su im naročito pružili Pirusti.

Prodiranje Rimljana u ove krajeve bilo je uslovljeno osim vojnih i ekonomskim razlozima. Osvojena područja su raspolagala značajnim rudnim bogatstvima i poljoprivrednim proizvodima. Rimljani intenzivnije počinju iskorišćavati rudna bogatstva ovih krajeva od II vijeka p. n. e. Postoje indicije da je još u to doba vršena eksploatacija olovno-cinkane rude u Brskovu i Šupljoj stijeni i gvozdene rude u Kozici. Pri tom su se, izgleda, Rimljani koristili Pirustima koji su bili vrsni rudari.

Postojeća arhivska građa, sačuvani istorijski spomenici i drugi izvori pokazuju da su Pljevlja veoma staro naselje. Ostaci naselja i druge arheološke iskopine, naročito one iz Komina, govore da je u doba Rimljana ovdje bio rimski municipijum čije je ime počinjalo slovom S.

Na ovom području, i pored sistematske rimske kolonizacije, dugo se održalo starosjedilačko ilirsko stanovništvo. Plodnije zemljište su zauzeli Rimljani, a planinsko Iliri, koji su pretežno bili nomadi. Ostaci građevina, nadgrobni spomenici, stari putevi i dr. govore da je u to vrijeme naseljenost bila velika.

Sloveni počinju naseljavati ove krajeve u VI i VII vijeku. Tu su zatekli „Romeje gospodare i Ilire starosjedioce“. Sloveni su, kao jača i kompaktnija masa, potisnuli Rimljane iz plodnijih predjela, dok su se Iliri sa svojim stadima povukli u šume i planine. Nastavljajući život sličan onome kakav su imali u staroj postojbini, Sloveni su formirali župe kojima su upravljali župani. Tako se pominje župa koja je obuhvatala područje s obje strane Tare od Prošćenja do Ograđenice i od Dobrilovine do Tepaca sa sjedištem u Prenćanima.

Mjesto Breznica (Pljevlja) s manastirom Vrhobreznicom pominje se prvi put 822. godine a češće poslije 1200. godine. Za vrijeme cara Uroša pljevaljski kraj je pripadao humskom knezu Vojislavu Vojinoviću, jednom od najmoćnijih feudalaca srpske feudalne države, koja se nazivala Raška po gradu Rasu, kod Novog Pazara. Od 1368. do 1373. godine pljevaljski kraj je bio pod upravom. Nikole Altomanovića. Poslije toga bosanski kralj Tvrtko je prisajedinio ove krajeve svojoj državi, u čijem sastavu su ostali do početka XV vijeka. Od tada do 1435. godine pljevaljskim krajem je upravljao Sandalj Hranić, a od 1435. godine vojvoda herceg Stefan.

PAD PLJEVALJSKOG KRAJA POD TURKE

Prema ljetopisu Manastira Svete trojice, Turci su u bici na rijeci Breznici, koja protiče kroz Pljevlja, 1. septembra 1462. godine, razbili vojsku hercega Stefana, osvojili današnja Pljevlja i više drugih hercegovačkih mjesta. Oni su ih držali godinu dana dok ih nije Herceg Stefan povratio. Ali su Turci u ljeto 1465. godine konačno osvojili Pljevlja s okolinom.

U srednjem vijeku današnja Pljevlja su se zvala Breznica. Današnje se ime javlja u XV vijeku, a tursko ime Taslidža u XVI vijeku.

Pljevlja su i prije turskih osvajanja bila značajna sao- braćajna raskrsnica. Kroz njih je vodio put iz Dubrovnika za Niš, Skoplje i Carigrad, i put „Via Drina“ iz Trebinja, Bi- leće, Gacka i Foče uz rijeku Ćehotinu do Pljevalja. Pored toga, kroz Pljevlja je prolazio i drum iz Trebinja, Nikšića i Tare ka Limu. Takođe je išao put od Kotora preko Grahova, Onogošta (Nikšića) i Drobnjaka u Pljevlja. Razgranate saobraćajne veze, rudna bogatstva, zemljoradnička i stočna proizvod- nja su učinili Pljevlja poznatim i razvijenim mjestom. Trgovačke veze Pljevalja s Dubrovnikom su bile veoma razvijene i čvrste. Pljevaljski trgovci su prodavali poljoprivredne pro- izvode, a zanatske prerađevine od srebra čak su direktno izvozili u Italiju. Pljevaljski trgovci isticali su se kao značajni posrednici između srpskih i dubrovačkih trgovaca. Za vrijeme hercega Stefana Pljevlja su bila i važno rudarsko naselje.

Pod turskom vlašću Pljevlja nijesu stagnirala u privrednom pogledu uglavnom sve do XVIII vijeka. Ona su bila i dalje značajno saobraćajno raskršće. Kroz njih je prolazio put koji ih je povezivao s Makedonijom i Bosnom. Pljevaljski trgovci su izvozili velike količine žita, voska, sirove svile, žive i drugih proizvoda. Krajem XV vijeka u Pljevljima su i Jevreji zajedno s pljevaljskim trgovcima, preko Dubrovnika, izvozili proizvode iz ovoga kraja i u italijanske gradove. To svjedoči da je u to vrijeme bio znatno razvijen privredni život u ovom kraju. Pljevlja su bila sjedište hercegovačkog sandžak-bega od 1580. do 1833. godine, -kada on (crelazi u Mastar. U tom pariodu Pljevlja — odnosno Taslidža, kako su ih Turci nazvali — poslije Mostara su bila najveći grad u Hercegovini.

Privredni život od XVIII vijeka sve više stagnira, da bi kasnije, uslijed feudalnih odnosa i nacionalnog ropstva, sve više i više zamirao. Mnogobrojni zapisi, sačuvani najviše u manastirima, ubjedljivo svjedoče da je turski osvajač sistematski i surovo ugnjetavao i eksploatisao Srbe. Tako u jednom zapisu Manastira Svete trojice iz 1476. godine Muhamed II je nazvan „zločestivi, zlonaravni i nesiti“, a sultan Bajazit II u zapisu od 1504. godine kao „varvarski car“. Godine 1537. zapi- sano je, između ostalog, da je „te godine cijelim otomanskim carstvom vladao sultan Sulejman. I velika nas nužda od njih bijaše jer smo imali imanja i sve nam oduzimahu, jedni pridolažahu, a drugi su odlazili i sve što smo sakupili uzimahu …“ Požari, glad, teške zime, bolesti i slične nevolje su pogor- šavale ionako veoma teško stanje izazvano neprekidnim var- varskim terorom i velikim nametima turskih vlasti u periodu njihove vladavine. Srbi su u takvoj situaciji imali samo dva moguća izbora: ili da prime islam ili, što je bilo najčešće, da napuštaju svoja ognjišta. Prema naučnim istraživanjima Srbi su u pljevaljskom kraju veoma rijetko primali islam uprkos svim nevoljama i varvarskim metodama kojima su bili izloženi od Turaka. Bili su primjer odanosti svome imenu i svojoj vjeri, „čemu nije bio uzrok samo vjerski fanatizam i slijepa predanost crkvenim propisima“. Tanasije Pejatović, poznati prosvjetni i naučni radnik, koji se bavio naučnoistraživačkim radom o prošlosti Pljevalja, ističe da narodu ovoga područja „nije toliko bilo stalo do molitve koliko do zbora i zajedničkog sastanka koje su obavljali oko crkava i manastira prilikom većih praznika“. Veliki broj manastira i crkvi nalazio se u okolini Pljevalja. Oni su igrali značajnu ulogu u okupljanju srpskog naroda u borbi za očuvanje i jačanje narodnog individualiteta, njegovih tradicija i slobodarske misli. Pored vjerske funkcije, oni su, kao i ranije, bili jedine prosvjetne ustanove Srba.

Kao i u drugim osvojenim zemljama, Turci su postepeno nametnuli svoj turski feudalni sistem, prilagodivši ga zatečenim feudalnim odnosima. Turci su osvojenu zemlju obrazovali u spahiluke, dajući ih na uživanje zasluženim carevim vojnicima. Spahiluci koje su uživale spahije zvali su se zijameti i timari. Zemljište nije bilo njihovo, ali su im seljaci koji su zemlju obrađivali morali plaćati desetak od proizvoda s imanja. Među spahijama bilo je i pojedinih Srba, koji su bili srpska vlastela a stupali su u tursku službu da bi sačuvali svoje feudalne posjede. Ali su takvi slučajevi bili rijetki izuzeci, jer su spahije bili Turci i oni Srbi koji su primili islam, a bili su porijeklom iz raznih krajeva Turskog Carstva. Takvi feudalni odnosi vladali su sve do 1839. godine. Tada je ukinut spahijski sistem. Mjesto spahija feudalnim posjedima su upravljali age i begovi. Zemljište je postalo njihova svojina, na koje su dobili tapije i kojim su raspolagali po svojoj volji. Od tada se desetina plaćala carskoj kasi, dok se agama i begovima morala davati trećina ili četvrtina od proizvoda koje čifčije proizvode na njihovoj zemlji. Dužnosti čifčija prema agi bile su da mu daju četvrtinu ili trećinu žita, polovinu ili trećinu sijena, da obavezno uzimaju agi ovce na kesim, volove na izor, i to jeftinije nego ostalima, da bez naknade rade na zemlji koju aga nije ustupao čifčijama. Čifčije su bile dužne da dolaze agi na mobe kad ih god pozove. Veoma malo aga i begova je živjelo na selu, jer su pretežno živjeli u Pljevljima, dok su na svoja imanja izlazili samo na ljetovanje.

Takvi odnosi neminovno su izazivali sve oštrije sukobe između aga i čifčija. Oni su uslovljavali sve jvče buđenje oslobodilačke misli i težnje za ekonomskim i nacionalnim oslobođenjem od Turaka. O teškom položaju čifčija stoji i ovo u zapisu manastira Dovolje: „Oh, bože moj blagi, velike žalosti od hrišćanskog naroda što mu je veliki zulum utužio od strane carske! Ko ima konje i volove od njih mu koristi nema; carska vojska sve podavi i sve kažu da će car platiti i ništa ne plaća, na sirotinju dosta muke i teškoća te ne može više da živi“. Tako su Srbi, s izuzetkom malog broja bogatih knezova i spahija, bili u izvanredno teškom položaju u svakom pogledu. Zbog toga se sve do druge polovine XIX vijeka, sem rijetkih pojedinaca koji su primali islam, srpsko stanovništvo pljevaljskog područja neprekidno iseljavalo u druge krajeve naše zemlje a najviše u Srbiju. Dok su se jedni iseljavali, dotle su „drugi s juga gonjeni teškim zulumom i većim nevoljama pristizali u ovaj kraj“. Ali ni oni nijesu ostali duže u ovom kraju. Tako je proces neprekidnog doseljavanja i iseljavanja srpskog stanovništva trajao čitava tri vijeka. Na migraciju stanovništva veliki uticaj su imali ustanci i pobune srpskog naroda protiv Turaka.

OSLOBODILAČKI POKRET

Nezadovoljstvo naroda protiv Turaka izražavalo se hajdučijom, bunama i ustancima, koji su u XIX v. i ustanci  bili sve češći i masovniji. Zato Tanasije Pejatović u svom djelu „Polimlje i Prekotarje“ ističe „da planine potarske i polimske nikad nijesu bile bez hajduka i uskoka“. Putopisci su i u XVI vijeku zabilježili da su hajduci bili opasni ne samo za Turke već i za putnike.

Hajdučke čete predvodili su Mićo i Jovan Gluščević iz Kamene gore, Marinko Leovac iz Krća, Ristan Šarac iz Mataruga, pop Josif Popović iz Babina, Ninko Koldžija iz Krnjače i drugi. Oni su napadali tursku vojsku i one Muslimane koji su se isticali u terorisanju Srba. Naporedo s tim, Srbi iz pljevaljskog kraja stalno su pomagali i podržavali Crnu Goru i Srbiju u borbama protiv Turaka. Oni su kao dobrovoljci učestvovali u oružanim borbama protiv Turaka koje su vođene na teritoriji Crne Gore i Srbije. Naročito značajan doprinos su dali, pod komandom velikog junaka Mića Gluščevića, u boju protiv Turaka u Šarancima 1862. godine. U njemu Mićo Gluščević je poginuo. On je bio komandant svih snaga koje su učestvovale u ovom boju protiv Turaka.

Prvi srpski ustanak 1804. godine značajno je uticao na dalje buđenje nacionalne misli u ovom kraju. Zbog oružanih borbi koje su Srbi poveli protiv Turaka u ovom kraju paša Selmanović, nesiguran u svoje snage, tražio je 1805. godine pomoć od travničkog vezira. Tada su ustanici ovog kraja prodrli do sela Vrbe i ubili 20 turskih vojnika. Paša Selmanović se, uz pomoć vojske travničkog vezira, tada svirepo obračunavao sa Srbima koji su pomagali ustanike. Tom prilikom veliki dio stanovništva pobjegao je ispred turskog terora. Čitava sela ostala su pusta.

Učešće Srba pljevaljskog kraja je bilo masovno i u ustanku protiv Turaka 1875. godine. U organizovanju ovog ustanka istakli su se arhimandrit Svete trojice i obnovitelj manastira Dovolje Pahomije, Mitar Robović, trgovac iz Pljevalja, Petar Marić iz Vijenca, pop Novak Starčević iz Ograđevice, Filip Vojinović iz Višnjice, sveštenici Popović i Janjušević iz Vabina i hajduci Ninko Koldžija iz Krnjače i Mile Komari- ca iz Bučja. Ustanak poznat pod imenom „Babinska buna“, počeo je u Babinama, gdje je spaljen turski han i rastjerana turska posada na Jabuci. Istog dana pljevaljski ustanici, jačine jedne čete, pod komandom Petra Marića, spalili su turski han na Trlici, dok su ubrzo zatim ustanici, s Mitrom Robovićem na čelu, napali turske posade u Gotovuši i Boljanićima. Takođe su spaljene zaptijske stanice (turske kasarne) u Bobovu i Gli- baćima. Ustanak se krajem avgusta 1875. godine proširio na či- tav pljevaljski kraj. U to vrijeme iz Srbije su stigli s oko 800 dobrovoljaca Marinko Leovac i pop Lješević. Među ustanicima je bilo i Muslimana koji su kao čifčije bili eksplo- atisani od aga i begova. Zatim su, u periodu avgust—oktobar pljevaljski ustanici vodili žestoke borbe protiv turske vojske u Kakmužama, Bobovu, Prenćanima. Da bi se održao, turski garnizon u Pljevljima tražio je od Porte vojnu pomoć, koja mu je stigla krajem oktobra 1875. godine. Tako su jake turske snage preko Boljanića, Meljaka i Bobova, pod komandom Salih-bega, i od Pljevalja ka Prenćanima i Tari pod komandom Faud-paše, vodile žestoke borbe protiv pljevaljskih ustanika, u kojima su poginule četovođe Filip Vojinović i Milovan Stanković zajedno s 14 ustanika u Višnjici. Ustanici iz Meljaka, Bobova i Ograđenice povlačili su se prema Prenćanima i Tari. Naj- žešći boj vođen je na Tari kod Prenćana, gdje je poginulo 35 ustanika. Turci su u krvi i plamenu ugušili ovaj ustanak. Srpski domovi su popaljeni i opljačkani, a stanovništvo se masovno iselilo u Srbiju (Užice, Valjevo, Šabac) i u Crnu Goru. Zbog toga „visoravan između Pljevaljskog polja i doline limske bila je gotovo pusta, a kuće popaljene i sa zemljom sravnjene“. Veći dio ustanika priključuje se srpskoj i crno- gorskoj vojsci i učestvuje u ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Turske 1876—1878. godine.

Ratujući kao dobrovoljci ustanici iz ovog kraja istakli su se u borbama protiv Turaka na Javoru, u Novoj Varoši, Pribojskoj Banji, Sjenici, Prošćenju i Prenćanima. Zbog toga je vlada Srbije odlikovala četovođe i komandante bataljona Marinka Leovca i Vuka Jolovića Takovskim krstom i medaljom za hrabrost.

Pljevlja pod Austro-ugarskom i Turskom vlašću

Austro-Ugarska Monarhija je na Berlinskom austrougarskom kongresu 1878. godine dobila mandat od velikih sila da okupira Bosnu, Hercegovinu i Sandžak. Na osnovu 25. člana Berlinskog ugovora Austro-Ugarska je dobila pravo da drži svoje garnizone u Pljevljima, Priboju, Prijepolju i Bijelom Polju, a Turskoj je ostavljeno pravo da, pored upravne vlasti, drži i 5.000 vojnika u Sandžaku. Austro-ugarska vojska je okupirala Pljevlja 10. septembra 1879. godine. I Srbi i Muslimani bili su nezadovoljni s takvom okupacijom Pljevalja. Oni su pokušavali da spriječe austrougarski prodor u Sandžaku. U tome se isticao i muftija Mehmed Nuredin Šemsikadić, ali je on ubrzo, na intervenciju bečke vlade i po nalogu Porte napustio aktivnost protiv Austrije.

Srbi nijesu podnosili ni tursku ni austrougarsku tuđinsku i okupatorsku vlast, koja je konzervirala begovske i aginske feudalne društvene odnose i gušila nacionalnooslobodilački i socijalni pokret srpskog stanovništva u ovom kao i u ostalim krajevima naše zemlje. O tome govori i brojno učešće dobrovoljaca iz pljevaljskog kraja u hercegovačkom ustanku 1882. godine protiv Austro-Ugarske. Crna Gora i Srbija su bile rezervisane prema ovom ustanku, jer nijesu željele da se prerano sukobljavaju s Austro-Ugarskom. Turske vlasti u Pljevljima sarađivale su s austro-ugarskom vojskom u borbi protiv ustanika iako su Muslimani u Hercegovini zajedno sa Srbima učestvovali u ustanku protiv Austro-Ugarske. Turska vojska i civilna vlast u Pljevljima preduzimale su preventivne mjere radi održavanja reda u pljevaljskom kraju. Austrijski general Kukulh izvještavajući iz Pljevalja svoju pretpostavljenu ko- mandu, povoljno je ocijenio aktivnost pljevaljskog Sulejman Haki-paše u borbi protiv ustanika. Ustanak u Hercegovini naišao je na velike simpatije i podršku srpskog stanovništva u pljevaljskom kraju. Kada je, 2. juna 1882. godine, kapetan Ivanović sa grupom dobrovoljaca iz Srbije stigao u Ograđenicu s namjerom da se poveže s hercegovačkim ustanicima, njemu se odmah pridružilo oko 170 ustanika iz pljevaljskog kraja s Markom Tanjevićem, Novicom Tošićem, Jovanom Karovićem, Spasojem Vojinovićem i drugima. Tada su pljevaljski ustanici i Ivanovićeva grupa počeli borbe protiv austrougarske vojske u Čelebiću. Oni su težili da se povežu s hercegovačkim ustanicima. Zabrinuta zbog borbi ustanika iz ovoga kraja, Austro-Ugarska je odmah preduzela mjere da bi razbila i uništila ustaničke snage. Tako su 16. jula 1882. godine 2.000 austro-ugarskih i 1000 turskih vojnika preduzeli napad protiv ustanika, koje su 17. jula razbili u Ograđenici.

Dvostruka okupacija Pljevalja stalno je pogoršavala ionako teško ekonomsko i političko stanje srpskog naroda u pljevaljskom kraju. Uslijed toga dolazilo je do masovnih iseljavanja u periodu od 1881. do 1889. godine. O tome govore i izvještaji austro-ugarskih vlasti iz Pljevalja bečkoj vladi. Trgovina s Dubrovnikom koja se više od tri vijeka intenzivno razvijala, prekinuta je austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Granica između Turske i Austro-Ugarske je postavljena na Metaljci. Dolaskom austrougarskog garnizona, Pljevlja su bila pretvorena u vojnički logor dvije velike zavojevačke carevine. I Turska i Austro-Ugarska svim sredstvima su na- stojale da zadrže stečene pozicije u ovom kraju. One su podizale kasarne i druge vojne objekte za svoje garnizone. Austro- Ugarska je izgrađivala moderne vojne i privatne zgrade. Tako su Pljevlja od 1880. do 1908. godine dobijala izgled srednjoevropske varoši. Ona su 1908. godine imala, prema turskom popisu, oko 14.000 stanovnika.

Poslije aneksije Bosne i Hercegopine 1908. godine Austro-Ugarska je povukla svoje garnizone iz Sandžaka. Iako je povukla i svoj garnizon iz Pljevalja, ona je i dalje na granici prema Pljevljima držala jake snage i stalno ubacivala svoje agente u cilju izazivanja nemira i raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje između Srba i Muslimana, stavljajući na taj način do znanja Turskoj, Srbiji i Crnoj Gori da se nije odrekla Sandžaka i svojih zavojevačkih planova na Balkanu.

Nezadovoljstvo Srba naročito se povećalo kad su Turci uveli i porez na krupnu stoku i druge dažbine. Srbi su odbili da plaćaju porez i druge dažbine i bili su spremni za oružani ustanak protiv Turaka. Međutim, Crna Gora i Srbija nijesu podržale takvu orijentaciju naroda, već su, pod parolom da je „austrougarski jaram gvozden, a turski drven“, savjetovale Sr“- bima da se ne dižu na ustanak, jer su se bojale da će ga zloupotrijebiti Austro-Ugarska na taj način što će, pod izgovorom da uspostavi red u Sandžaku, ponovo okupirati ovu oblast. Tako je i izaslanik srpske vlade prota Milan Đurić dolazio u Pljevlja i u kući poznatog trgovca i nacionalnog radnika Sava Damjanovića održavao sastanke s istaknutim nosiocima srpske nacionalne misli u Pljevljima: Todorom Rosićem, Đenom i Vojom Đenisijevićem, Jakšom i Vasilijem Popovićem, Perom Janićijevićem, Mihailom Bajićem, Nikolom Pejatovi- ćem, Savom Vukojičićem, Dimitrijem Šiljkom i drugima, sa- vjetujući im da se u to vrijeme ne dižu na ustanak protiv Turaka. Slično je savjetovao i kralj Nikola kad je u Cetinju primio Tanaska Damjanovića i Boža Minića iz Kosanice, govoreći im da je „turski jaram drven, a austrijski i drven i gvozden“, i da se ne dižu na ustanak dok Srbija i Crna Gora ne povedu rat protiv Turaka. Čak je i ruski konzul tada dolazio u posjetu Sulejman-paši u Pljevlja i radio na smirivanju naroda. Zbog takvih savjeta Crne Gore i Srbije nije tada došlo do oružanog ustanka protiv Turaka u pljevaljskom kraju. Austrijanci su tada upućivali pozive Srbima iz Boljanića i Krća da dođu na Metaljku „da se potpisuju u njinu državu i da kažu da vole njihovog vladaoca“, i obećali im „ako tako učine da im neće uzimati danak i vojnike za sedam godina“.

Pljevlja u mladoturskoj revoluciji

Mladoturska revolucija 1908. godine imala je podršku Srba i većine Muslimana u pljevaljskom kraju. Srbi su očekivali da će mladoturska revolucija stvoriti uslove za ukidanje turskih feudalnih odnosa i konačno nacionalno oslobođenje od turskog ropstva. Muslimani su se tada podijelili na one koji su takođe podržavali mladotursku revoluciju i na one koji su i dalje bili za održavanje dotadašnjih reakcionarnih društvenih i političkih odnosa. Srbi su osnovali Srpsku demokratsku ligu u Pljevljima, čiji su predstavnici Ilija Samardžić i Jovan Milinković učestvovali na sastanku Srpske lige u Sjenici 18. oktobra 1908. godine.

Turci su zbog sve većeg otpora naroda pokušali da razoružaju Srbe i one Muslimane koji nijesu bili u turskoj upravi. Srbi su se protivili da predaju oružje, koje su najviše imali seljaci u Bobovu, Ograđenici, Vaškovu, Prenćanima, Kosanici i drugim selima. Zbog toga su Turci vršili česte pretrese u Vaškovu, Prenćanima, Bobovu, Kosanici i drugim selima. Takve mjere izazvale su otpor i bježanje stanovnika s ovog po- dručja u Crnu Goru. Zbog stalnog otpora i nezadovoljstva Srba, turske vlasti su ponovo naoružale jedan dio Muslimana, koje su podstrekavale na pljačku i terorisanje Srba, kako u Pljevljima tako i u selima. Austro-Ugarska je, preko svojih agenata, uticala na turski bašibozuk da stalno vrši nasilja nad Srbima, kako bi što više zavadili Srbe i Muslimane. U tome se naročito isticao nosilac austrougarske i antisrpske politike paša Mehmed Bajrović u Pljevljima. O teroru turskih vlasti i bašibozuka u to vrijeme učitelj Joksimović iz Glisnice piše: „Turci su pravi kurjaci i ne mogu sada da vide nigdje Srbina pa ma kojeg položaja bio. Osobito su vlasti počele da vrše tiranstva i da podbadaju ostale Turke (Muslimane — crimjedba J. V.) crotiv Srba. U samaj varoši nije bilo slobodno ni po danu proći, a čim noć uhvati svi se Srbi pozatvaraju i ne smiju da se pomole na prozor kad ih izazivaju i psuju. U selima je još gore. Sada je počeo asker da vrši nasilja i da tuče seljake”. Uprkos tome, dio Muslimana iz pljevaljskog kraja je izražavao nezadovoljstvo protiv turskog terora nad Srbima. U tome se isticao Omer Bajrović u Pljevljima. O njegovom radu je pisao Mihailo Kurtović, učitelj u Prenćanima, marta 1909. godine: „Ne mogu da vam ovom prilikom ne pohvalim držanje .mladog Omer-bega Bajrovića, koji iako sinovac od zloglasnog Mehmed-paše Bajrovića i radi i ophodi se kao pravi Srbin“.

Mladoturci su takođe svim sredstvima nastojali da uguše oslobodilačke težnje Srba. Zato su pod udar njihove politike prvo bile škole, jer su predstavljale najjača žarišta nacio- nalnoslobodilačke misli. Turske vlasti su naredile učiteljima da im podnose diplome na potvrdu. Ali su učitelji, pod uticajem Srbije i Crne Gore, koje su ih izdržavale, odbili da ovjere diplome kod turskih vlasti. Zbog toga su Turci u maju 1910. godine izdali naredbu da se sve srpske škole zatvore. Umjesto toga oni su obećavali da će u nekim selima otvoriti škole u kojima će raditi učitelji koje će oni postavljati i plaćati. Međutim, turske vlasti nijesu mogle naći nijednog učitelja koji bi pristao da ga one postavljaju i plaćaju iako su nudili veće plate.

Mladoturci su uveli još jednu obavezu koja je teško pogađala Srbe. Do tada Srbi nijesu bili obavezni da služe tursku vojsku. u graničnim selima prema Crnoj Gori otpočeo je u septembru 1909. godine popis Srba koji su bili sposobni za vojsku. Taj popis je izazvao veliko ogorčenje kod srpskog stanovništva. Zbog toga je dobar dio Srba emigrirao u Crnu Goru ili se odmetnuo u hajduke.

Kulturno-prosvjetne prilike

Turci su prekinuli kulturnu i prosvjetnu aktivnost u srpskoj srednjovjekovnoj državi, kojoj je pripadao i pljevaljski kraj. U tim teškim i mukotrpnim vremenima pod turskom vlašću, o kojima svjedoče i ljetopisci naših manastira, sve je više zamirala svaka kulturno-prosvjetna aktivnost. Jedino su manastiri predstavljali uporišta i žarišta za prosvjećivanje naroda i u ovom kraju, pored oslobodilačke misije koju su vršili do konačnog oslobođenja naroda od Turaka. Pri njima su se nalazile škole, pretežno vjerskog karaktera. Nastava je bila na veoma niskom stepenu. Đaci su učili i radili na manastirskim imanjima. Za vrijeme zimskih dana, pri slaboj svjetlosti svijeće ili žiška, učili su da čitaju i pišu iz časopisa ili psaltira, ili iz rukopisne knjige. Zato su đaci postizali slab uspjeh. I pored toga što su ostajali pri manastirskim školama pet-šest godina, jedva su sricali slova i bili su gotovo nepismeni. Razumljivo, manastiri su nastojali da takve đake što duže zadrže kako bi imali za što duže vrijeme besplatnu radnu snagu. Pored ovih škola, s vremena na vrijeme, naročito u XIX vijeku, bilo je putujućih učitelja koji bi sakupljali djecu u privatnim kućama i učili ih da čitaju, pišu i da znaju narodne pjesme i molitve. Takav jedan učitelj pominje se na Kričku u Kosanici 1790. godine.

U periodu širenja i snaženja Otomanske imperije turske vlasti nijesu ništa preduzimale na kulturno-prosvjetnom polju, ne samo kod Srba već i kod Muslimana. Da bi učvrstili pozicije u osvojenim zemljama, Turci su srpsko stanovništvo koje je primalo islam vezivali vjerskim fanatizmom i zaostalošću. Svjetovnih škola na ovom području nije bilo sve do početka XIX vijeka. Za školovanje muslimanske djece Turci su osnovali mejtefe, većinom u džamijama, u kojima se na arapskom jeziku uče molitve i pojedine riječi iz Korana. Oni su otvarali i medrese u kojima su se spremali hodže i činovnici. Takvo stanje je bilo sve do početka XIX vijeka. Tada dolazi do izvjesnih promjena u sistemu školovanja. Organizovane su idadije, ruždije, mektebi i sultanije. Nastava se izvodi na turskom, a učio se i arapski jezik. Pored vjerske nastave, učenici su izučavali geografiju, istoriju, matematiku i francuski jezik. U ovim školama imali su pravo upisa samo Muslimani. Uspjeh u školama je bio minimalan. Pošto se nastava izvodila na turskom jeziku to je veoma mali broj, skoro neznatan, razumio ono što se uči. Pored „sibijan mekteba“, čisto vjerskih škola, kojih je samo u Pljevljima bilo 1874. godine 12 s 489 učenika, osnivaju se u Pljevljima dvije osnovne škole, tzv. idadije. Na- stava je trajala četiri godine a školovala su se samo musli- manska muška djeca. Takvih škola bilo je i u nekim selima. Sredinom druge polovine XIX vijeka osnovana je tzv. ruždija (niža gimnazija) u kojoj su takođe učili samo Muslimani.

Zakonom od 1867. godine dato je pravo i Srbima da mogu otvarati škole, ali pod uslovom da ih sami izdržavaju. S otvaranjem ovih škola išlo je dosta teško. I pored svih smetnji Srbi su i ranije otvarali škole za svoju djecu. Tako je prva srpska narodna osnovna škola otvorena 1851. godine u Pljevljima na inicijativu crkveno-školske opštine u Pljevljima. U njoj su prvi učitelji bili Zaharije Bojadžija, Jovan Rajović i Mihailo Novaković. Srbi su izdržavali školu uz pomoć Manastira Svete trojice. Kako je školu bilo dosta teško izdržavati, građani su se još 1859. godine obratili za pomoć srpskoj vladi u Beogradu. Na ovu molbu Ministarstvo prosvjete Srbije poslalo je 13. marta 1859. godine, preko trgovca Pera Bogićevića iz Pljevalja, knjige ,,u cilju da se pomogne jednorodnoj braći Srbima u Turskoj“. Tada je poslato 190 komada knjiga. Srpska vlada je poslala 1866. godine knjiga u vrijednosti od 18 hiljada groša. U jesen 1867. godine podignuta je i školska zgrada da bi 1868. godine bila gotova i useljena. I za tu zgradu Srbija je poslala kao pomoć 50 dukata. Tada je bilo oko 150 učenika i dva učitelja.

Na zauzimanje Srba i crkveno-školske opštine, u Pljevljima je u jesen 1901. godine otvorena Pljevaljska gimnazija, u koju se upisalo 66 učenika, među kojima i 16 učenica. Prvi direktor Gimnazije je bio Tanasije Pejatović iz Pljevalja, poznati nacionalni borac, naučni radnik i docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je istraživao prošlost ovoga kraja. Nastava je bila kao i u drugim srpskim gimnazijama. Pri Gimnaziji je postojala i Djevojačka radnička škola. Na selima je radilo 13 osnovnih škola: u Meljaku (počela da radi 21. I 1897), Prenćanima (1. IX 1897) Ilinom Brdu (krajem 1897), Otilovićima (1899), Ograđenici (januara 1905). Te, 1905. godine otvorena je škola u Bobovu, 1906. godine u Hoćevini, Kovaču, Kosanici i Boljanićima, 1907. u Obardama, a 1909. u Glisnici, zatim 1911. godine u Kakmužima i Krćama. Crna Gora je izdržavala škole u Bobovu, Ograđenici, Glisnici, Boljanićima, Prenća- nima i Kosanici, a sve ostale je izdržavala Srbija. Škole su radile po nastavnom planu i programu koji su važili u Srbiji ili u Crnoj Gori.

Prosvjetni radnici u ovim školama su bili istaknuti borci i nosioci ideje za oslobođeše svopa na|roda. Učenici Pljevaljske gimnazije, vaspitavani u slobodarskom duhu, povezivali su se s intelektualnom omladinom u Srbiji i Crnoj Gori i drugim jugoslovenskim zemljama. Na Kongresu srednjoškolaca u Dubrovniku 1907. godine učestvovali su i učenici Pljevaljske gimnazije.

Kulturno-istorijsko nasljeđe u pljevaljskom kraju predstavlja značajnu vrijednost. Sačuvani spomenici kulture govore da se ovdje razvijalo umjetničko stvaralaštvo koje je svojim kvalitetima i raznovrsnošću dostizalo visok nivo. Književnost, arhitektura i umjetnost (dekoracija knjiga, veziljska umjetnost, obrada metala itd.) usavršavani su i dalje razvijani nekoliko vjekova. U Manastiru Svetoj trojici radila je poznata slikarsko-ikonografska škola iz XVI vijeka sa slikarom Raičevićem. Naročito veliko kulturno bogatstvo predstavljaju štampane knjige iz naših najstarijih štamparija, rukopisne knjige pisane na pergamentu, fermani i buruntije pisani na turskom jeziku, freske na zidovima manastira i crkava i razni predmeti izrađeni od zlata i srebra.

Kulturno-prosvjetnom aktivnošću se isticalo Srpsko pjevačko društvo „Bratstvo“, osnovano 1889. godine u Pljevljima. Značajan rad ovoga društva sastojao se i u podizanju nacionalne svijesti i borbenog duha naroda u Pljevljima kao i okolini. Aktivnost društva često je zbog toga onemogućavana od turskih vlasti. NJegov rad je bila zabranila i Carigradska patrijaršija. Ali je ono ponovo osnovano 1. decembra 1891. godine. Tada je imalo 28 aktivnih i pomažućih članova, pa se za tri godine ovaj broj povećao na 79 članova. Turci su 1894. godine zabranili rad „Bratstvu“, zbog toga je ovo društvo obnovljeno i 1897. godine, pa je ponovo počelo radom 1906. godine. Turskim vlastima su stalno pristizale optužbe da se u društvu pjevaju nacionalne pjesme, zbog čega je, kao što se vidi, njegov rad bio onemogućavan više puta. „Bratstvo“ je imalo i svoju biblioteku koja je, pored manastirske, nastavničke i đačke knjižnice, predstavljala za to vrijeme značajnu kulturno-prosvjetnu ustanovu.

Za vrijeme turske vlasti je bilo zabranjeno čitanje bilo kakve štampe, a naročito srpske i crnogorske. Pljevljaci-intelektualci, koji su se školovali u Beogradu, braća Risto i Tanasije Pejatović i književnik Stevan Samardžić su izdavali list pod nazivom „Veliki narodni tipar šaljivostoki i ilustrovani narodni listić za uzdanicu Srbinovu“, a kasnije „Tipar“ — list za šalu i zabavu“, koji su ilegalno slali u Pljevlja. Ovaj list je izlazio povremeno i sa ograničenim brojem strana, a pisan je rukom, s vrlo uspjelim ilustracijama.

Risto Pejatović je bio istaknuti vajar i slikar čiji su radovi dobili visoko priznanje u inostranstvu.

Oslobođenje od Turaka

 Uoči balkanskog rata, pored ekonomskih i drugih teškoća, velikih dažbina, terora i nasilja turskih vlasti, nemir u politička raspoloženja su unosili i izukrštani interesi Srbije i Crne Gore. Za sve ovo vrijeme ovaj kraj, kao i čitav Sandžak, bio je poprište stalnih političkih borbi ovih država za svoje interese.

Mnogobrojni dokumenti govore o angažovanju Srbije i Crne Gore u ovim krajevima, koje je često prelazilo u netrpeljivost i podozrenje između njihovih vladajućih krugova. Crna Gora svoj uticaj je širila uglavnom preko učitelja u školama koje je ona izdržavala (Ograđenica, Bobovo, Kosanica, Prenćani, Glisnica) i uticajnih ljudi iz pograničnih krajeva prema Crnoj Gori, a Srbija preko nastavnika Pljevaljske gimnazije i učitelja škola koje je ona finansirala (Meljak, Obarde, Ilino Brdo i Otilovići), kao i uticajnijih srpskih trgovaca i članova crkveno-školske opštine u Pljevljima.

Oslobodilački pokret se sve snažnije razvijao. Narod je težio da se oslobodi od turske tuđinske vlasti, da sruši aginske i begovske feudalne društvene odnose, i da, kao ravnopravan u svemu, uđe u sastav jedne od svojih nacionalnih država: Srbije ili Crne Gore. Ustanici u Vaškovu su u septembru 1912. ubili 25 askera i jednog podoficira, pretrpjevši gubitke od jednog poginulog i jednog ranjenog.

Kad je Crna Gora, 8. oktobra 1912. godine, objavila rat Turskoj, u Žabljaku je pod oružjem bilo 300 dobrovoljaca iz pljevaljskog kraja. Od njih je formiran Dobrovoljački bataljon, koji je s Jezero-šaranskim bataljonom crnogorske vojske ušao u sastav Prekotarskog odreda pod komandom Mašana Božovića.

U Pljevljima su se nalazila dva bataljona 60. puka 20. nizamske divizije turske regularne vojske, jedan bataljon redifa rezervne vojske, veći broj bašibozuka (dobrovoljci poznati po zvjerstvima i pljački) i jedna baterija topova. Duž Tare Turci su bili podigli niz karaula (kasarni), od kojih su bile najjače Izjalovica u Vaškovu, Orašac, Šejtan-kula, Rahman-kula kod Prenćana, Štrobina na Štrobini kod Selca, Kričak u Kosanici i po jedna u Ograđenici i Bobovu, u kojima je bilo oko 400 askera (žandarma).

Prekotarski odred je noću 9. oktobra prešao Taru kod Prenćana i Đurđević Tare, pa je, poslije oštrih borbi koje su vođene, a naročito na Crnom vrhu u Kosanici, zauzeo sve karaule i do 23. oktobra, zajedno s novih 600 dobrovoljaca (ustanika) iz Pljevaljskog kraja, oslobodio teritoriju između Tare i Ćehotine. Ali on nije nastavio nastupanje za Pljevlja, jer mu je kralj Nikola, još 12. oktobra, naredio da nipošto ne preduzima napad prema Pljevljima, već da se zadrži u Krupicama radi obezbjeđenja operacija crnogorske vojske prema Bijelom Polju. U međuvremenu je, 27. oktobra, Javorska brigada srpske vojske, pod komandom pukovnika Milivoja Anđelkovića, stigla na Jabuku, gdje ju je dočekala delegacija iz Pljevalja, obavijestivši je da je turska vojska odstupila iz Pljevalja za Bosnu i zatraživši da srpska vojska uđe u Pljevlja. Brigada je u toku noći 27/28. oktobra nastavila pokret za Pljevlja. Sjutradan je, 28. oktobra 1912. godine, Javorska brigada s pljevalj- skim dobrovoljačkim i ustaničkim jedinicama i Jezero-šaranskim bataljonom oslobodila Pljevlja. Tada je privremena granica između Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore postavljena na Ćehotini. Po završetku drugog balkanskog rata 1913. godine, pljevaljski kraj je pripao Kraljevini Crnoj Gori.

Oslobođenje od Turaka je zateklo narod u pljevaljskom kraju u velikom siromaštvu i zaostalosti. Nekada značajno rudarsko i zanatsko naselje Turci su pretvorili u zaostalu kasabu. Pljevlja su imala 1912. godine od Srba: trgovaca 10, zanatlija 34, handžija 54; a od Muslimana: trgovaca 50, bakala 150, handžija 6, pekara 30 i nekoliko obućara, sajdžija, krojača i drugih zanatlija. Poslije oslobođenja od Turaka broj i nacionalni sastav stanovnika u Pljevljima stalno se mijenjao: dok su 1910. godine imala 16.000, 1913. godine su imala samo 7.470 stanovnika; od toga: 1.700 Srba i 5.770 Muslimana.

Sela su bila veoma siromašna. Mali je broj Srba imao zemlju, jer su većinom radili kao čifčije na zemlji koja je pripadala agama i begovima. Čifčije su se stalno seljakale, zbog raznih razloga, od jednog do drugog age, ili iz jednog u drugo selo. Zato sela nijesu predstavljala čvrste cjeline. Po selima je bilo nekoliko zanatlija kojima je zanat bio sporedno zanimanje. Po oslobođenju Pljevalja okružni načelnik Jovanović, koga je postavila vlada Srbije, u izvještaju svojoj vladi je pisao 1912. godine da kožarski zanat u Pljevljima ima uslova da se usavrši i razvije, pa je predlagao fabričku preradu koža za izvoz; i da se u Pljevljima osnuje fabrika prediva, jer je smatrao da je pljevaljska okolina može snabdijevati dovoljnim količinama vune. On je dalje navodio da u Pljevljima od 1889. godine postoji jedna pivara kao privatno preduzeće Šećerovića i kompanije, koja je godišnje proizvodila 200 hektolitara piva. Opisujući stanje na selu Jovanović je isticao potrebu za što bržim rješavanjem agrarnog pitanja, napominjući da „sela ovde ne postoje ni kao agrarne ni kao ekonomske, te ni kao društvene celine“. Sela su bila mala, s raštrkanim kućama. Kuće su većinom bile sagrađene od brvana ili od ćerpiča. Jovanović je dalje isticao da je domaća proizvodnja gotovo nikakva, da platno i tkanine za odijelo, poljski domaći alat i druge seljačke potrebe izrađuju sami seljaci, i to samo toliko koliko je potrebno za njihovu domaću upotrebu i da je seljak tako siromašan da nema šta da iznese na pijacu sem sira, kajmaka, masla, drva i sijena. Na kraju ovog svog izvje- štaja Jovanović je, ističući da je seosko stanovništvo ovoga kraja vrlo siromašno, naglašavao: „Ako se i nađe koji od bogatijih seljaka njegovo je sve bogatstvo u živOme malu, a novaca ima samo toliko koliko mu je potrebno da podmiri ono što je carsko“. A 1913. godine je, u svom izvještaju opisao prilike u ovom kraju ovako: „Agrarno pitanje je jedno složeno pitanje, a rešavanje njegovo biće vrlo mučno. Ovo pitanje moraće se rešavati, jer bi ovi feudalni agrarni odnosi bili anahronizam u Srbiji. Oni dejstvuju direktno antikulturno. Dok god se rad opterećuje trećinom, četvrtinom, desetinom, seljak neće raditi racionalno i intenzivnije. Tek kada mu se optereti zemljište, a ne rad on će osjetiti potrebu intenzivnije privrede. Ne treba zaboraviti da problem ima i svoju političku stranu. Age su u velikoj većini Muslimani, a čifčije skoro sve Srbi. Ovakvo ili onakvo rešavanje silno će uticati na raspoloženje i jednih i drugih. Nerešavanje agrarnih odnosa bili bi još gore u političkom pogledu. Agrarni odnosi, bili bi permanentan povod mržnji aga i čifčija i zlovolji protiv vlasti, koje nikad ne bi mogle ugoditi ni jednima ni drugima. Agrarno stanje kakvo je danas, prema svemu izloženom, od velike je smetnje napretku seljaka, jer ubija kod njega svaku inicijativu za veći rad. Ono najzad štetno utiče i na kulturno i materijalno napredovanje aga i begova, čitluk sahibija, njegovog podmlatka, oslanjajući se na prihode sa čitluka, oni se kulturno ne raz- vijaju već se često odaju neradu i besposličenju, pa onda pijanstvu i rasipanju. Pa ipak, ako se agrarno pitanje mora uskoro da postavlja na drugu zdraviju osnovu, ipak velim da je za rešenje problema potrebno što više neprenagljenosti, mnogo studija i temeljitog poznavanja života naroda ovoga kraja“.

I poslije oslobođenja od Turaka agrarno pitanje u pljevaljskom kraju je ostalo neriješeno. Crnogorska vlada nije bila spremna, niti je imala namjeru da radikalnije pristupi rješavanju agrarnog pitanja i da time ukine aginske i begovske feudalne odnose. Jedino je učinjeno to da je sud postao nadležan da rješava odnose između aga i čifčija. Kako su regulisani agrarni odnosi u Crnoj Gori za ove krajeve najbolje se vidi iz uputstva Ministarstva unutrašnjih djela Kraljevine Crne Gore Oblasnoj upravi u Peći, u kome stoji:

„1. Kad čivčija neuredno obrađuje aginsku zemlju, kao i kad ne daje uredno četvrtinu, aga treba da se tuži sudu i ovaj treba da riješi da li će aga moći da otpusti čivčije ili ne.

2.  Kad čivčija svojevoljno napusti aginu zemlju bilo da se kud preseli, a još prije ako se odmetne u kačake, aga ima potpuno pravo raspolaganja zemljom, ali se ovaj akt napuštanja zemlje u oba slučaja ima konstatovati nadležnom upravnom vlašću — opštinskom i kapetanskom.

3. Age ni u kom slučaju ne smiju povisiti rendu preko četvrtine već se renda ima plaćati kao i u tursko doba, dok bi se ovo pitanje uopšte regulisalo“.

U balkanskim ratovima, a donekle i za vrijeme Kraljevine Crne Gore došlo je do masovnijeg iseljavanja Muslimana iz Pljevalja. To se vidi i iz izvještaja direktora gimnazije u Pljevljima Blaža Popovića, upućenog kralju Nikoli 12. decembra 1913. godine, u kome stoji: „Stanovništva je u ovoj varoši oko 8.000 duša, mada kuća ima i za još toliki broj. Kažu da je ranije bilo u ovoj varoši oko 14.000 duša te da su se vremenom raselili. Jedna je trećina kuća praznih u kojima niko ne stanuje. Mahom su prazne sve ljepše i uglednije kuće, koje su skoro napuštene. Ima dvospratnih kuća sa 10—15 odjeljenja, koje se mogu izdati pod kiriju za 25—50 perpera mjesečno i to pod uslovom da ih vlasnik opravi. Ima i takvih vlasnika kuća, koji bi besplatno kuću dali nekome, samo da mu je čuva i održava’. U istom izvještaju ističe se da je „narod, pak, masom siromašan paćenik, a sve, kako imanje tako i novac, u rukama je begova i trgovaca, koji su mahom iz ničega dolazili do velikih kapitala“. Pri određivanju državnih dažbina, is- tiče dalje Popović, trebalo bi ovo dobro imati u vidu, da ne puca svaka muka po sirotinji, nego po kapitalistima“. O ovom savjetu direktora Pljevaljske gimnazije Popovića crnogorska vlada nije vodila računa. Naprotiv, njene vlasti određivale su državne dažbine po turskim zakonima kakvi su se zatekli, a agrarni odnosi ostali su, s neznatnim izmjenama, kao što su bili za vrijeme Turske. Kralj Nikola i njegova vlada tražili su podršku svojoj politici upravo u begovima i bogatim plje- valjskim trgovcima, pa su se zato i oslanjali na njih. O tome govori i sastav delegacije iz Pljevalja koja je 1914. godine išla u Cetinje kralju Nikoli. U toj delegaciji bilo je 12 Muslimana i 12 Srba. Na čelu Srba bio je bogati trgovac Lazar Šećerović, a na čelu Muslimana veleposjednik Mehmed-paša Bajrović.

Dugogodišnja turska vlast nagomilala je negativno nasljeđe u odnose između Srba i Muslimana, koje je ostavilo du- bok jaz i teške posljedice. Poslije oslobođenja od Turaka, na veliko nepovjerenje između Srba, Crnogoraca i Muslimana je uticalo više faktora: naslijeđene vjerske i druge suprotnosti iz perioda turske i austrougarske vladavine kao i obostrano šovinističko sljepilo pojedinih Crnogoraca, Srba i Muslimana; težnja naroda da se što prije riješi agrarno pitanje. Age i begovi, koji i dalje imaju veliki uticaj na zaostalo musli- mansko stanovništvo, stalno su raspirivali mržnju Musli- mana prema Srbima i Crnogorcima. Orijentacija aga i begova sastojala se u stalnoj borbi protiv Srbije i Crne Gore s osloncem na Austro-Ugarsku. Najveći protagonista takve orijentacije bio je veleposjednik Mehmed-paša Bajrović, koji je za vrijeme austrougarske okupacije Crne Gore u prvom svjetskom ratu bio jedan od tvoraca austrijskih koncentracionih logora i glavni vinovnik pri internaciji Srba i Crnogoraca u te logore. Nasuprot tome Omer Bajrović i drugi rodoljubivi Muslimani uvijek su se zalagali za slogu i prijateljstvo Srba i Muslimana.

Vojne i građanske vlasti Kraljevine Crne Gore bile su bezrazložno nepovjerljive prema cjelokupnom stanovništvu pljevaljskog kraja. Zato stanovnici pljevaljskog područja nijesu dobili ni sva politička, ni građanska prava. Oni nijesu mogli birati ni predsjednike opština, ni poslanike. Za vrijeme izbora poslanika za crnogorsku narodnu skupštinu 1913. godine stanovnici pljevaljskog kraja nijesu imali pravo glasa.

PLJEVALJSKI SREZ U PRVOM SVJETSKOM RATU

Poslije balkanskih ratova na teritoriji pljevaljskog sreza, koji je pripao Crnoj Gori, formirani su Pljevaljski divizijski okrug i Pljevaljska brigada, jačine 3.000 vojnika. U sastav ove brigade su ušli: Prenćanski (prenćansko-kosanički), Bo- bovski (bobovsko-meljački), Pljevaljsko-poljski, Kamenogorski i Boljanićki bataljon. Bez potrebne vojničke obuke, vojničkog odijela, obuće, savremenog naoružanja, bez obučenog starješinskog kadra Pljevaljska brigada je avgusta 1914. godine stupila u rat protiv austrougarske vojske, koja je izvršila agresivan napad na Srbiju i Crnu Goru. Austrougarski 16. korpus je 19. avgusta osvojio Pljevlja, a sjutradan Jabuku. Ali je, zbog poraza austrougarske vojske u cerskoj bici, već 23. avgusta obustavio ofanzivu u Sandžaku i odmah se prebacio na front prema Srbiji. Poslije toga Pljevaljska brigada je oslobodila Pljevlja, pa je u sastavu crnogorske vojske, od 25. avgusta do 25. oktobra 1914. godine, učestvovala u ofanzivi crnogorske vojske u jugoistočnoj Bosni prema Rogatici i Sarajevu. U to vrijeme ona je vodila borbe kod Čelebića, Foče, Goražda, Kalinovika, Gla- sinca i na Romaniji. Ona je uspješno izvršavala zadatke. Pretrpjela je vrlo teške gubitke u boju na Glasincu (18—20. oktobra) i u borbi na Markovom brdu (21. oktobra 1914. godine). Poslije ovih borbi ona se, krajem oktobra, povukla na desnu stranu Drine, gdje je stabilizovan front do 22. oktobra 1915. godine. Tada je branila pravac Goražde—Čajniče.

Godine 1915. od Pljevaljske brigade i novih vojnika iz pljevaljskog sreza obrazovane su dvije pljevaljske brigade: Pljevaljska brigada (od dotadašnjeg Prenćanskog i Bobovskog bataljona) i Sandžačka brigada (od dotadašnjih Pljevaljsko-poljskog, Kamenogorskog i Boljanićkog bataljona). U sastavu Pljevaljske brigade je bio i Uskočki a zatim Jezerošaranski bataljon. Novi napad auostrougarske vojske na Crnu Goru počeo je 22. oktobra 1915. godine, pa je do 16. novembra Sandžačka brigada, u sastavu crnogorske Sandžačke vojske, vodila teške borbe protiv austro-ugarske vojske kod Višegrada, Dobruna, Bijelih brda, Čajetine i na Zlatiboru; a Pljevaljska brigada je branila pravac Goražde—Čajniče. Poslije toga obje ove pljevaljske brigade su vodile teške borbe protiv znatno nadmoćnijih austrougarskih trupa na Kovaču, Čemernu, Babinama, Mihajlovici i Pliješu. Pošto je 62. austrougarska divizija 2. decembra 1915. godine, osvojila Pljevlja (u kojima je ostalo svega 3.000 stanovnika, dok su se ostali povukli u Crnu Goru), pljevaljske brigade su nastavile borbe na Kraljevcima, Vezičnici, Odžaku, Kruševu, Matarugama i Korijenu, gdje je 10. decembra Sandžačka brigada pretrpjela gubitke od 50 mrtvih i 70 ranjenih vojnika i starješina. Zatim su vodile borbe u Kosanici i Glibaćima, do 17. decembra, kad su se, po naređenju crnogorske Vrhovne komande, povukle na lijevu stranu Tare i držale položaje od Dobrilovine do Šćepan-Polja.

Za uspješne borbe kralj Nikola je, vrhovni komandant crnogorske vojske, pohvalio pljevaljske brigade i izrazio divljenje „hrabrosti i požrtvovanosti“ koju su pokazale „prema otadžbini i narodu“, pa im je zato izrazio „njegovu kraljevsku blagodarnost“. U isto vrijeme, da bi odao posebno priznanje Pljevaljskoj i Sandžačkoj brigadi, serdar Janko Vu- kotić je jedan jedini engleski orden, koji je dobio za crnogorsku Sandžačku vojsku, dodijelio Vukoti Peruničiću, brigadnom barjaktaru Pljevaljske brigade. U toku decembra 1915. godine završeno je povlačenje glavnih snaga srpske vojske preko Crne Gore na albansko primorje. Poslije toga Pljevaljska i Sandžačka brigada su i dalje držale iste položaje na lijevoj obali Tare. Za vrijeme boja na Mojkovcu 6. i 7. januara 1916. godine, u kome je 1. divizija crnogorske Sandžačke vojske izvojevala značajnu pobjedu nad austrougarskom vojskom, obje pljevaljske brigade vodile su borbu u dolini Tare i spriječile 62. austrougarskoj diviziji da prodre preko Tare. Ukupna jačina obje pljevaljske brigade, u čijem je sastavu bio i Jezersko-šaranski bataljon, iznosila je tada 4.000 vojnika s 8 topova i 11 mitraljeza. One su do 18. januara 1916. godine držale svoj odbrambeni front na Tari. Zatim je otpočelo njihovo povlačenje prema Podgorici. Ali su one u toku ovog pokreta, kao i ostale snage crnogorske vojske 21. januara 1916. dobile naređenje od crnogorske Vrhovne komande da crnogorska vojska više ne postoji i da se njeni vojnici i starješine raziđu svojim kućama. Zato je tada crno- gorska vojska prestala da postoji u prvom svjetskom ratu. Shod- no tome i obje pljevaljske brigade iako su one, po ocjeni crno- gorske Vrhovne komande, pakazale visake maralne, patriotske i borbene kvalitete, jer su uspješno izvršile sve zadatke u toku 1914, 1915. i januara 1916. godine. Poslije toga njihovo ljudstvo je internirano u zloglasne austrougarske zarobljeničke logore dnevnog krvavog terora austrougarskog okupatora u toku čitave okupacije. O tome svjedoče i sjećanja Františeka Rosivala, Čeha, koji je, kao austrijski sreski zapovjednik, bio za vrijeme okupacije u Pljevljima. On piše: ,,Ratnim vojničkim prelazima taj kraj (pljevaljski) je podnosio sve moguće ratne brutalnosti. Na dnevnom redu je bilo uništavanje zgrada, bašta, pustošenje polja, inače ubogih, rekvizicija hrane i živine, svuda nesigurnost i beda vladala je u svakoj kući. Na stotine internira- nih Srba, učitelja, popova odvučeno je u koncentracione logore u Baldogasonu i Nedžideru u Mađarskoj … Transporti interniranih Srba morali su vrlo često po nekoliko sati pješačiti pod zaštitom vojničkih i žandarmerijskih bajoneta najbližoj željezničkoj  stanici. Koliko je tih očajnika jednostavno pobijeno to niko nikada neće doznati. U to vrijeme bila je dovoljna ma kakva prijava nekoga pa da ga snađe sudbina ni najmanje zavidna. Najglavnije institucije su bili vojni sudovi, sve je zavisilo od zapovjednika i duha suda… Najgori je bio žandarmerijski kapetan Rajter koji je bio prve godine zapovjednik žandarmerije. On nosi na duši sve političke procese i sve internacije. Duševnim vođom muslimana i opasni neprijatelj Srba bio je kapetan Klapštok (takozvani Turkeša), re- ferent pasoškog odjeljenja Okružne komande. Od Mađara naj- opasniji je kapetan Nađ, koji nije birao sredstva protiv Srba. Godine 1917. bila je u Sandžaku takva beda da su ljudi jeli po selima soljenu skuvanu travu i hleb su pekli od samljevene kukuruzovine i kore. Ucjenjivanja, silovanja itd. bilo je na dnevnom redu …“.

U to vrijeme imanja su uglavnom bila zapuštena, jer ih nije imao ko da obrađuje. Carovali su glad i nemaština, policijski teror i nasilja. Odnosi između Srba i Muslimana sve više su se zaoštravali, što je bila posljedica okupatorske politike. Otpor naroda ovoga kraja stalno je rastao, da bi već pred kraj okupapije 1918. godine dostigao svoj vrhunac odmetanjem u komite. Početkom 1918. godine u svim dijelovima pljevaljskog sreza bilo je komita. Oni su ubijali oficire i vojnike austrougarske vojske.

Austrougarski okupator konačno je napustio Pljevlja 15. oktobra 1918. godine. Od povlačenja austrougarske vojske do 27. oktobra 1918. godine vlast u Pljevljima su držale grupe pljačkaša i nasilnika koje su terorisale cio narod u pljevaljskom srezu. Zbog toga je prvi predsjednik pljevaljske opštine Savo Vukojičić pobjegao iz Pljevalja u Prijepolje, gdje je tražio pomoć srpske vojske. Zato su jedinice srpske vojske uspostavile red i mir u Pljevljima 27. oktobra 1918. godine. Tada je održana i prva sjednica Opštinskog odbora. U zapisniku s druge sjednice ovog odbora, koja je održana 30. oktobra 1918. godine, govori se upravo o „onim teškim prilikama kada su pljačkaši

vladali u varoši, i kada je prvi predsjednik opštine Savo Vukojičić mnogo puta ponižavan, zatvaran, a jedared mu je čuveni zlikovac Petar Dakić zaprijetio da će ga ubiti“. Zato je on pobjegao u Prijepolje i tražio srpsku vojsku da uspostavi red u Pljevljima, što je ona i učinila.

PLJEVALJSKI SREZ U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Privredni razvitak

Pljevaljski kraj je bio prvo podijeljen na dva sreza: pljevaljski i boljanićki, u sastavu užičke županije; a 1929. godine, novom podjelom na banovine, obrazovan je samo pljevaljski srez u sastavu zetske banovine. Srez je 31. marta 1921. godine imao 22.662 stanovnika; od toga 17.306 Srba i Crnogoraca i 9.356 Muslimana. Grad Pljevlja je imao 6.356 stanovnika: 2.425 Srba i Crnogoraca i 3.933 Muslimana. Poslije balkanskih ratova i prvog svjetskog rata u srezu se smanjivao broj Muslimana. Dio njih se iselio u Bosnu i Tursku. To se nastavljalo i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Srez je 1931. godine imao 33.196 stanovnika, od toga 9.187 Muslimana. Te godine u Pljevljima je živjelo 3.190 Muslimana i 2.710 Srba i Crnogoraca.

Od industrijskih preduzeća, u srezu su do 1941. godine postojali opštinska električna centrala, tri privatne pilane i rudnik uglja. Rudnik je u početku bio vlasništvo pljevaljske opštine. Proizvodnja je dostizala najviše 2.000 tona uglja. Braća Vojo i Bogdan Nenadić protivzakonito su prisvojili rudnik  26. avgusta 1926. godine. Građani su se protivili predaji rudnika uglja privatnim licima. Održali su više sastanaka na kojima su protestvovali. A sa jednog je upućena i protestna rezolucija u kojoj stoji „da se zamoli kraljevska vlada i svi mjerodavni faktori:

1.   da prisile Opštinu pljevaljsku da nastavi spor sa Nenadićem oko prava na ugalj, te da se dokaže da Nenadić nije nikada ni tražio ni pronašao ugalj;

2.    da se izvrši revizija prava koje je Nenadić dobio i utvrdi da on protivno postojećim zakonima ovo pravo iskorišćava;

3.   da upravne vlasti do ispunjenja prednjih pitanja odrede i utvrde cijene uglju uz strogu primjenu zakona o suzbijanju skupoće. Nenadić Vojislav, na građanstvu nepoznat način, dobio je od nadležnih pravo, pravo prosto a zatim isključivo na istraživanje uglja. Sve je ovo rađeno i urađeno zakulisno bez znanja građana, bivših vlasnika rudokopa i bez znanja pljevaljske opštine …“

Električna centrala je podignuta tek 1936. godine pomoću zajma Hipotekarne banke. Osvjetljavala je samo grad, i to ne sve kuće. U centrali su radili mašinista, elektromonter i jedan ložač, koje je plaćala opština.

Privreda je bila nerazvijena za sve vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Prema statistikama bilo je 1931. godine u pljevaljskom srezu izdržavanih lica 58,7%, dok je 43,3% činilo aktivno stanovništvo. Od 33.196 stanovnika bilo je 16.963 muškaraca i 16.233 žena, s ukupno 5.608 domaćinstava. U srezu je 1939. godine bilo svega šest industrijskih radnika. Godine 1931. u trgovini, saobraćaju i bankama su bila zaposlena 294 lica, dok je 1935. godine Udruženje zanatlija imalo svega 158 članova. Godine 1931. u srezu je živjelo od poljoprivrede i šumarstva 82,6% stanovnika, od industrije i zanatstva 5,8%, od trgovine, kredita i saobraćaja 3,3%, od javnih službi, voj- ske i slobodnih zanimanja 4,8% i od ostalih zanimanja 3,5%. Privredni razvitak sreza tekao je veoma sporo. Ekstenzivno ratarstvo i stočarstvo je činilo osnovnu privrednu granu. Rasla je sve više prenaseljenost na selu.

Pljevaljski trgovci, u većini, uzimali su robu na kredit od trgovačkih kuća u Beogradu i Sarajevu. Samo je nekoliko trgovaca radilo sa svojim kapitalom. Dio trgovaca, zbog prezaduženosti, padao je pod stečaj. Kupovna moć stanovništva bila je slaba. Zato je veći dio trgovaca davao robu na kredit, pri čemu su od dužnika uzimali velike zelenaške kamate. Dugovi trgovcima i bankama, kao najteža mora, sve više su pritiskali život seljaka i gradske sirotinje.

Propadanje zanatlija naročito je izraženo prodiranjem fabričke proizvodnje. Zanatlije su bile nezadovoljne otvaranjem prodavnice tekstilne konfekcije „Tivar“ i obuće „Bata“ u Pljevljima. Oni su se protivili uopšte prodiranju industrij- skih proizzoda u srez. O tome govore i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora Zanatlijskog udruženja u Pljevljima. U zapisniku od 20. oktobra 1931. godine stoji: „Na zahtjev Zanatske komore sazvat je zbor obućara. Na zboru poslije savjetovanja doneseno je jednoglasno mišljenje: 1) da se upotreba gumene obuće, bilo cipele, bilo opanci, bilo fabrički ili ručni radovi potpuno zabrani, tako isto da se zabrani upotreba gume za izradu pomenute obuće. Ovo stoga, pggo je dolaskom gume i gumene obuće obućarski stalež teško pogođen“. O teškom položaju zanatlija u Pljevljima govori i zapisnik sa VIII sjednice Zanatlijskog udruženja, održane 28. novembra 1935. godine u kojemu stoji: „Na akt Zanatske komore br. 6006/35 jednoglasno donijeli odgovor koji se dostavi Komori koji se sastoji u sljedećem: 1. Krojači i obućari nalaze se u vrlo bednom stanju usled rada u ovom mestu „Bate“ i „Tivara“, i svi ostali zanati ukoliko postoje u ovoj varoši takođe se nalaze u teškom, jako slabom stanju, a može se reći potpuno na prosjačkom štampu. 2) Sve zanatlijske grane su aktuelnim nedaćama dovedene do likvidacije svojih poslova. 3) Ovdašnje upravne vlasti članovima ovog Udruženja do sada nijesu izlazile u susret ni u najmanjoj mjeri. 7) Jedan dio zanatlija kao obućari, krojači i tome slično rade većim dijelom na štetu i to samo misleći da se s tim načinom održe u poslu ali su izgledi na njihov uspjeh vrlo slabi, i svi ostali ukoliko rade može se reći za parče nasušnoga hleba, a jedan veći dio ima ih koji uopšte nemaju nikakvog rada pa ni zarade — te imamo i takvih koji su po ulicama pružali ruku i upustili se u prosjačenje. 8) Oko 100 zanatlija ima svog potraživanja kod zemljoradnika — to bi se potraživanje od prilike kretalo od 400—500 hiljada dinara, tim su povodom skrštene ruke našeg zanatstva. 9) Na teritoriji ovog Udruženja nema zanatlija ulagača kod novčanih zavoda, jer ono što su nekad mogli dati zavodima dali su zemljoradnicima. 10) Većim dijelom i slobodno se može reći svi ovdašnji zanatlije dužnici su novčanih zavoda koji stoje pod zaštitom… u više slučajeva od zanatlija vlasti vrše egzekutivnu naplatu, koja je skopčana sa velikim troškovima. 13) Na ovdašnje poreznike nijesmo zadovoljni u pogledu razreza poreza iz razloga što je porez prema današnjih radova i suviše velik, a ima slučajeva da se oporezuju i oni koji u toku godine nijesu ništa ni radili“ … Pri takvom stanju zanatlije su neprekidno pojačavale eksploataciju zaposlenih radnika i šegrta, ili su ih jednostavno otpuštale s posla.

Donošenje Zakona o zaštiti zemljoradnika teško je pogodilo i trgovinu i zanatstvo u ovom kraju. Pošto su trgovci i zanatlije bili u dužničkim obavezama prema odgovarajućim novčanim zavodima ili privatnim trgovcima, privremeni gubitak potraživanja od seljaka teško je pogađao i jedne i druge, pa većina njih zapada u insolventnost. Oni su upućivali proteste nadležnim vlastima protivu pomenutog zakona. Zanatlije su istovremeno postavljale i energične zahtjeve za donošenje sličnog zakona i o njihovim dugovima. U pomenutom zapisniku Zanatlijskog udruženja stoji zahtjev „da se donese uredba u vidu zemljoradnje u pogledu razduženja zanatlija“. Pored toga, predlaže se „da se smanje stope askontne kod Zanatske banke, da se razrezi državne i druge poreze razrezuju pravilno prema radu, da se obustavi svaka ekzakutivna naplata kod zanatlija do donošenja Uredbe o zaduženju zanatlija …“ Većina je zanatlija (oko 70%) radila bez upotrebe najamne radne snage. Tamo gdje je bilo zaposlenih radnika — sav teret poslodavci svaljuju na njihova leđa.

Radnici su pružali otpor poslodavcima i štrajkovali. Štrajk je organizovao Šaban Mulović, koji je imao uticaj na krojačke radnike. „Radnički tjednik“ od 6. septembra 1940. godine zabilježio je dvadesetčetvorodnevni štrajk krojačkih radnika u Pljevljima. U tom napisu, pored ostalog, stoji: „Teški uslovi pod kojima žive krojački radnici ne mogu se uporediti ni sa jednom strukom u zemlji. Pretjerano radno vrijeme, nadnice od 3 do 15 dinara, već iz ovoga se vidi da socijalni zakoni nijesu doprli do Sandžaka, jer najveća nadnica krojačkog radnika u Pljevljima daleko je niža od zakonom propisane minimalne nadnice. Poslodavci su upotrebljavali svoje radnike pored petnaestosatnog vremena i za svoje kućne poslove. Ovakav težak i neizdrživ položaj natjerao je radnike da se sami organizuju i kolektivno zatraže poboljšanje zaista teškoga položaja. Pošto su ih i ovog puta odbili, radnici su nemajući drugog izlaza svi kolektivno i bez ijednog štrajkbrehera napustili posao 23. VIII, čvrsto riješeni na nepovratak do konačne pobjede… Ovaj gest krojačkih radnika naišao je, obzirom da je to prvi istup radnika za svoja prava u ovom kraju, na naročitu potporu cjelokupnog stanovništva… „

U teškom položaju nalazili su se i drugi radnici, a naročito oni koji su radili na eksploataciji šuma i u privatnim pilanama Sulja Čengića i braće Bojovića. U pilani Bojovića u Potpeću radnici su štrajkovali marta 1941. godine, kada su postavili zahtjeve poslodavcima da svim radnicima povećaju plate po 10 dinara dnevno (s tim da se to povećanje računa i za januar i februar, pošto za to vrijeme još nijesu bili primili platu); da se radno vrijeme skrati na 10 časova; da se Uredu za socijalno osiguranje prijave svi radnici za sve vrijeme otkako su na poslu; da nijedan radnik ne može biti otpušten zbog učešća u štrajku. Poslodavac je u početku odbijao zahtjeve radnika. Ali je ipak, zbog upornosti štrajkača, prihvatio sve njihove uslove. Položaj radnika je pogoršavan stalnom eksploatacijom izraženom u niskim najamninama, neriješenim pitanjima socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite, lošim radnim i higijenlkim uslovima i lakim ostajanjem bez posla.

Saobraćaj je bio nerazvijen. Za vrijeme Kraljevine Jugo- slavije država je izgradila automobilske puteve: Rudo — Pljevlja, Pljevlja — Žabljak — Šavnik. Pored toga postojali su automobilski putevi: Pljevlja — Prijepolje, Pljevlja — Čajniče i Pljevlja — Bijelo Polje. Transportnih sredstava bilo je veoma malo (nekoliko kamiona i putničkih automobila).

Agrarno pitanje

 Dugotrajna turska vladavina imala je veoma teške posljedice i upljevaljskom srezu. Austrougarska okupatorska vojska ostavila je pustoš u svakom pogledu. Socijalne i političke suprotnosti bile su jako zaoštrene kad je stvorena zajednička jugoslovenska država 1918. godine. Vladajuća buržoazija je oklijevala da radikalno, brzo i pravedno riješi agrarno pitanje, da ukine feudalne odnose i zemlju preda u vlasništvo seljacima. Zato su seljaci i u srezu pljevaljskom, pražeći da se riješi agrarno pitanje, sami ukidali feudalne odnose i prisvajali zemlju. Vlada je 27. februara 1919. godine donijela Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme, koje su važile do decembra 1931. godine. Ove Odredbe su proglasile ukidanje postojećih i zabranu novih kmetovskih (feudalnihj odnosa u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu, u Metohiji, Sandžaku i Vasojevićima. Bivši kmetovi (čifčije) proglašeni ou vlasnicima zemlje, dok je agama i begovima država garantovala odštetu.

U pljevaljskom srezu, kao i u cijelom Sandžaku, feudalci (age i begovi) energično su se suprotstavljali rješavanju agrarnog pitanja u duhu Prethodnih odredbi. Oni su 3. septembra 1919. godine poslali dvanaest svojih „opunomoćenih delegata zemljoposjednika iz Sandžaka“, koji su u ime svih aga i begova predali vladi memorandum u kome su tražili da se „opozove Naredba kojom se lišavaju nasušnog hleba skoro svi vlasnici, da bi čifčije i dalje svojim zemljovlasnicima hak izdavali kao što su izdavali“.

Sve građanske stranke, koje su se smjenjivale na vlasti, konačno rješenje agrarnog pitanja su odugovlačile pretvarajući ga u sredstvo ucjenjivanja i potkupljivanja birača prilikom opštinskih i parlamentarnih izbora. Ali, vladajući režim nije mogao u nedogled odlagati konačno rješavanje agrarnog pitanja. Pritisak seljaka, zaoštravanje socijalnih i političkih odnosa na selu, težnje vladajuće buržoazije da stvori povoljnije uslove za razvoj kapitalističke privrede stvarali su situaciju za definitivno rješenje agrarnog pitanja i u pljevaljskom srezu. Tek 5. decembra 1931. godine donijet je Zakon o uređenju agrarnih odnosa u Makedoniji i dijelovima Srbije i Crne Gore. Po ovom Zakonu zemlja je pripala onome koji je obrađuje. Tada su i pravno ukinuti feudalni čifčijski, napoličarski, zakupnički, arendatorski i takozvani momačni odnosi. Samo čifčije su imale pravo da zemlju besplatno dobiju, dok su ostali bili obavezni da bivšim feudalcima isplaćuju određene sume. Isplata je išla preko poreskih organa i jednogodišnjih rata bez kamate počev od 1. januara naredne godine, u kojoj je presuda Agrarnog suda postala punovažna. Ali je u periodu od 13 godina, koliko je vladao takozvani provizorij, dobar broj zemljoradnika već bio prodao zemlju napoličarima i čifčijama. Tako se znatan dio zemlje već nalazio u posjedu drugih lica kada se pristupilo konačnom sprovođenju agrarne reforme. Zakon od 5. decembra 1931. godine sankcionisao je ovakvo stanje, s tim što feudalci koji su prodali zemlju nijesu imali pravo odštete na zemlju koju su ranije posjedovali. Sprovođenje u život tog zakona o agrarnoj reformi u ovom kraju imalo je višestruko pozitivno dejstvo. Otklonjena je nesigurnost seljaka, povećala se njihova zainteresovanost za poljoprivrednu proizvodnju i bolju obradu imanja. Građanski političari i organi vlasti, u većini, dugo su se koristili neriješenim agrarnim pitanjima na taj način što su vezivali seljake za svoje lične i političke interese. U isto vrijeme to su radili i s bivšim feudalcima, izigravajući sve zakonske propise radi svoje lične koristi i bogaćenja. Relativno dug period tzv. provizorija imao je za posljedicu, sem rijetkih izuzetaka, osiro- mašenje, naročito Muslimana koji su ostali bez zemlje pa su se nastanili u Pljevljima ili drugim varošima. Dio feudalaca (aga i begova) i veći broj njihovih službenika (subaša, nadzornika, posluge i dr.) dugo se nijesu snašli u novim uslo- vima. Neki od njih su zatečenu imovinu trošili, a oni koji nijesu imali rezervi prodavali su jeftino obveznice za čifčijske zemlje koje je država u to vrijeme bila izdala. Tako su mnogi ostali bez sredstava za život. Jedan dio se orijentisao na sitnu trgovinu, zanatstvo, kućnu radinost i slično. Ostali, koji se nijesu snašli da pronađu bilo kakve izvore za život, a njih je bilo u tako zaostalom kraju kao što je ovaj veoma teško naći, prodavali su za jeftinu cijenu svoju radnu snagu. To pauperizovano muslimansko stanovništvo, većinom nastanjeno u Pljevljima, bilo je u teškoj situaciji, jer se, zbog krajnje zaostale privrede, nije imalo gdje zaposliti. Zato se povećavao broj onih koji su bili bez sredstava za život. U takvim uslovima muslimanska reakcija (bivši begovi i age i dio trgovaca) uspješno je vezivala za sebe i svoje interese dio siromašnih Muslimana.

Agrarna reforma je stvorila sitne seoske posjede, koji su se zbog priraštaja stanovništva i privredne zaostalosti sreza, kao ekstenzivna gazdinstva, sve više usitnjavali, s niskim žetvenim i drugim prinosima. Tako je 1939. godine u srezu bilo 4.376 poljoprivrednih gazdinstava i 34.726 ha obradive zemlje. Od obradive zemlje bilo je 12.830 ha oranice, 470 ha pod baštama i vrtovima, 104 ha pod voćnjacima, 13.519 ha livade i 33.557 ha pašnjaka. Većina seoskih gazdinstava nije mogla sebi obezbijediti egzistenciju. Stočarstvo je bilo znatno razvijenije od ratarstva. Ali je, zbog slabog kvaliteta stoke, i ono bilo nedovoljno produktivno. U Pljevljima je postojala manja priplodna stanica veoma ograničenih kapaciteta, jer je raspolagala minimalnim sredstvima. Vlast je malo brige posvećivala poboljšanju uzgoja i kvaliteta stoke. Ukupni prihod po stanoiniku prosječno je iznosio oko 1.080 dinara. Materijalni položaj seljaka izgleda daleko teži kad se uzmu u obzir izdaci za porez, prirez, kuluk i druge dažbine. O tome je 1936. godine ovako pisala „Raška“: „Kao uklet bogovima sandžački seljak nosi veliki teret na svojim leđima… Ceo budžet jedne seoske porodide osrednjeg imovnog stanja iznosi 2.000 dinara godišnje… Krpež i trpež večiti su pratiodi ljudi ovoga kraja…“

Radno seljaštvo, u ogromnoj većini, bilo je primorano da u bescjenje prodaje svoje proizvode i radnu snagu, zapošljavajući se, za jeftine pare, većinom kod imućnijih seljaka, da se zadužuje kod trgovaca ili kod banaka, plaćajući velike kamate. U periodu krize cijene poljoprivrednih proizvoda na- glo su padale, tako da je od tada upravo počelo naglo osiromašenje sela. A list „Sandžak“ je pisao: „Najvažniji izvor pri- vrednog života ovoga kraja jeste ovčarstvo. Višak stoke proda se radi podmirenja životnih potreba i velikih poreza… Jedan seljak tu skoro prodao je jedno june, ovna, dvije ovce i troje jagnjadi — sve za pet stotina dinara“. Stočarstvo je predstavljalo glavnu privrednu granu u srezu, a naročito u njegovim brdskim i planinskim predjelima, i glavni izvor prihoda seoskog stanovništva.

U srezu su postojale kreditne zemljoradničke zadruge u Boljanićima (osnovana 1922. s 130 članova), u Zabrđu (osnovana 1924. sa 65 članova), u Gotovuši (osnovana 1925. s 26 članova), u Obardama (osnovana 1930. s 39 članova), u Matarugama i Otilovićima (osnovana 1930) i u Hoćevini (osnovana 1931. s 29 članova). NJihova kreditna sposobnost je bila mala, a kredite su najviše uzimali bogatiji seljaci, jer su oni u njih većinom bili uključeni, dok su siromašni seljaci bili prepušteni sami sebi. Ali ti krediti nijesu imali nikakvog bitnog značaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Nerazvijena poljoprivredna prizvodnja, niska produktivnost rada, usitnjavanje seoskih gazdinstava, priraštaj stanovništva i stalno osiromašenje seljaka stvarali su sve teže socijalne i političke probleme i uslovljavali sve veću imovinsku i političku diferencijaciju seljaka.

Opšta privredna zaostalost sreza, nepostojanje industrije, slabe saobraćajne veze, skupoća, neograničena eksploatacija zanatskih radnika i siromašnih seljaka, špekulacija trgovaca i zloupotreba vlasti od pojedinih državnih službenika, niske cijene poljoprivrednih proizvoda najteže su pogađale radnike i siromašne i srednje seljake i u pljevaljskom srezu za sve vrijeme Kraljevine Jugoslavije.

Kulturno-prosvjetno i političko stanje

Prije prvog svjetskog rata u srezu je bilo 15 osnovnih škola, jedna gimnazija i jedna ženska zanatska škola. A 1940. godine su radile 33 osnovne škole, jedna viša realna gimnazija, stručna ženska zanatska škola i stručna muška zanatska ili šegrtska škola. Mali broj ženske djece završavao je osnovnu školu. U osnovnim školama i gimnaziji bilo je oko 2.250 đaka. Prema popisu stanovništva od 1931. godine, od ukupnog broja stanovnika bilo je 68,3°/o nepismenih muškaraca i 87,8°/o nepismenih žena.

Značajnijih kulturnih ustanova, sem amaterskih društava, nije bilo. Kulturno-umjetnički i prosvjetni rad van škola razvijao se preko kulturno-prosvjetnih društava („Bratstvo“, „Pokret“, „Gajret“, Studentsko udruženje) i sportskih udruženja. U gradu nije bilo čitaonice. Postojale su samo đačke i nastavničke biblioteke u gimnaziji, i biblioteka pri Studentskom udruženju i nekoliko čitaonica u selima. Udruženja prosvjetnih radnika i zanatlija davala su priredbe pretežno zabavnog karaktera. Priredbe Studentskog udruženja u Pljevljima posjećivao je veći broj građana.

U Pljevljima je podignut Dom narodnog zdravlja. Povodom njegovog otvaranja Pljevaljska je opština tadašnjeg načelnika za zdravlje u Ministarstvu zdravlja dr Štampara proglasila za počasnog građanina Pljevalja i dala jednom trgu njegovo ime. U Pljevljima je radilo najviše 3 do 6 ljekara, a bilo je godina kad je u cijelom srezu bio samo jedan ili dva ljekara. U čitavoj zdravstvenoj službi sreza bilo je 1930. godine zaposleno svega 10 lica, a uoči rata taj broj je bio nešto veći. Preventivna zdravstvena zaštita je bila slabo organizovana. Vršeno je ograničeno pelcovanje protiv velikih boginja, šarlaha i difterije. Drugih značajnijih akcija u tom pogledu nije bilo. Podignuto je nekoliko česama na teret budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne politike. Smrtnost stanovništva, a naročito djece, bila je velika.

Građanske političke stranke prilikom opštinskih i parlamentarnih izbora razvijale su živu aktivnost. Pripadnici Radikalne i Demokratske stranke formirali su svoje organizacije 1919. godine. Do šestojanuarske diktature, 1929. godine, one su bile glavne političke organizacije. Poslije donošenja Vidovdanskog ustava, 1921. godine, osnovana je tzv. DŽemijatska stranka, uz koju je bila većina Muslimana. NJeno osnivanje podržala je Radikalna stranka, nastojeći da pomoću nje oslabi uticaj Demokratske stranke u Sandžaku, koja je u pljevaljskom srezu imala većinu birača. Radikalna stranka je težila da pomoću DŽemijatske stranke spriječi uticaj Jugoslovenske muslimanske organizacije iz Bosne na Muslimane u Sandžaku. Bivše age i begovi su imali glavnu riječ u Džemijatskoj stranci. Ali je uskoro došlo do oštrog sukoba između DŽemijatske i Radikalne stranke. One su svoju političku akciju prenijele na teren nacionalne i vjerske borbe. To je dovelo do daljeg zaoštravanja odnosa između Srba, Crnogoraca i Muslimana. To pada u vrijeme odmetničke aktivnosti Huseina Boškovića, Jusufa Mehonića i drugih. Radi likvidacije tih odmetnika koji su vršili zločine po srezu, vlasti su sprovodile teror nad Mu- slimanima proglašavajući ih za jatake odmetnika. Muslimani su se zbog toga sve više selili u Tursku i u Bosnu. O tome je Muhamed Hadžismajlović, direktor muslimanske kreditne banke u Pljevljima, pisao tadašnjem poslaniku Mihailu Dragaševiću: „Nadam se da si Ti protiv seobe muslimana, pa sam slobodan zamoliti te da, ako se može, da se uopšte zakonom zabrani ili barem da se ukine ova famozna naredba po kojoj se naređuje svim vojnim i civilnim vlastima da idu na ruku pri seobi Turaka. Ta naredba od koje je šteta po državu, a naročito po nas Srbe, nije potrebno da ti govorim kad se svi muslimani tretiraju kao Turci, naročito u ovim krajevima gdje je to tumačenje kod sve crnogorske inteligencije — valjda se računa i svih državnih organa bez iznimka. Gospode bože, da li će se jednom početi trezveno o svemu rasuđivati?! Nastavi li ovako i zadnji repovi Muslimana — Srba nestaće …“ Iseljavanje Muslimana su podgrij avali bogatiji Crnogorci i Srbi, zbog šovinističkog sljepila i zbog pohlepa za bogaćenjem — jer su tako na lak način lrigrabljivali njihovu zemlju.

Pored pomenutih političku aktivnost je razvijala i Zemljoradnička stranka, koja je imala uporište među bogatijim seljacima, čije je interese zastupala.

Tada je uticaj revolucionarnog pokreta u pljevaljskom srezu bio mali. Ipak je vrijedan pomena istup profesora Pljevaljske gimnazije na prvim opštinskim izborima u Pljevljima s takozvanom radničkom listom. Tada su, zahvaljujući podršci radnika i zanatlija, izabrana za opštinske odbornike dva prosvjetna radnika. Na tim izborima, 1925. godine, većinu je dobila lista na čijem su čelu bile bivše age i begovi, dok su radikali dobili tri, demokrate dva i radnička klasa dva mandata.

Učenici osmog razreda Pljevaljske gimnazije su štrajkovali u decembru 1927. godine protiv profesora istorije zbog toga što u predavanjima nije poklanjao dovoljno pažnje istoriji Crne Gore.

U periodu do šastojanuarske diktature vrijedna je pažnje aktivnost jednog broja prosvjetnih radnika iz redova građanske opozicije protiv režima, i za slogu i jedinstvo Srba, Crnogoraca i Muslimana u srezu. Nјihova aktivnost smetala je reakcionarima, pa su ih često optuživali prosvjetnim vlastima.

Pored pomenutih kulturno-prosvjetnih društava, u Pljevljima je radila podružnica muslimanskog društva „Gajret“, čiji su rad pomagali i pojedini prosvjetni radnici Srbi i Crnogorci.

Kad je, 6. januara 1929. godine, zavedena vojno-monarhistička diktatura, koja je ukinula Vidovdanski ustav, građanske slobode i politička prava i zabranila sve političke stranke i sindikalne organizacije, pripadnici građanskih političkih stranaka u srezu pasivno su očekivali dalji razvoj događaja. Diktatorski i militaristički režim je prema svim svojim protivnicima primjenjivao represalije, Žandarmi su bili stacionirani u devet žandarmerijskih stanica u srezu.

Teško ekonomsko i političko stanje, siromaštvo i kulturna zaostalost su karakterisale tadašnje ekonomske i političke prilike i u ovom kraju. Zbog svega toga u srezu je raslo nezadovoljstvo većine stanovništva protiv vladajućeg režima.

Revolucionarni pokret

Pod uticajem revolucionarnog pokreta u Beogradu, napredni studenti pljevaljskog sreza, koji su studirali na Univerzitetu u Beogradu, razvijali su političku aktivnost u Pljevljima nastojeći da se preko legalnih i ilegalnih formi rada razvija revolucionarni pokret u srezu pljevaljskom.

U Pljevljima je u decembru 1932. godine osnovano Udruženje studenata Pljevljaka. Ono je okupljalo u svoje redove većini studenata iz pljevaljskog sreza i predstavljalo značajno žarište za širenje progresivnih ideja i stvaranje revolucionarnog pokreta. Ono je bilo uporište revolucionarno orijentisanih ljudi ovog područja. Osnovni ciljevi Udruženja studenata Pljevljaka bili su revolucionarni. To se vidi i iz prvog programa Udruženja usvojenog na Osnivačkoj skupštini: „Seljak pa i veliki dio Sandžaka daleko je od svih mogućnosti za ma kakvu intelektualnu orijentaciju“ zbog čega je Udruženje postavilo kao svoje neposredne zadatke „osnivanje gradske čitao- nice i Narodnog univerziteta u Pljevljima i osnivanje biblioteke u svih 12 ošntina ovog sreza koje će biti sastavni dio knjižnice u Pljevljima“. U tom dokumentu Udruženja dalje se kbnstatuje da kulturni kao i politički preporod kraja „jedino može doći od omladine, jer mu je ona i po srcu i po ideji najbliža“; da su „neprijatelji kulturnog preporoda predrasude i autoriteti bez vrijednosti, tradicije koje se ne smiju zaboraviti, ali se moraju brisati pri izvođenju novih neposrednih zadataka…“ Kao što se vidi, studenti određeno ukazali na osnovnu snagu i na forme političkog rada u ostvarivanju revo- lucionarnih ciljeva i zadataka.

Akcije studentske omladine preko Studentskog udruženja i druge aktivnosti na planu sprovođenja ideologije i politike Komunističke partije Jugoslavije bile su raznovrsne i uspješne. Preko kulturno-umjetničkih priredbi, čitaonice, zidnih novina i individualnog rada članova Studentskog udruženja organizovan je kulturno-prosvjetni i politički rad na liniji revolucionisanja masa i njihovog vezivanja za ideje i politiku Komunističke partije Jugoslavije. U Udruženju su bili najaktivniji progresivno orijentisani studenti, koji su po ubjeđenju bili marksisti. Preko Udruženja je bilo organizovano sakupljanje priloga za Crvenu pomoć. Tako je student prava Miodrag Mišo Pavićević dva puta nosio priloge koje je Udruženje sakupljalo za komuniste koji su bili na robiji u Sremskoj Mitrovici. Udruženje je uspješno povezivalo svoj rad s Udruženjem učitelja, u kome su dominantan uticaj imali antirežimski orijentisani učitelji. Pored priloga koje je prikupljao za Crvenu pomoć — za španske borce, među kojima se borila i dr Dobrila Šiljak iz pljevaljskog sreza — i za komuniste u zatvorima i na robiji, Udruženje se povezivalo s naprednom studentskom omladinom u drugim mjestima zetske banovine.

O aktivnosti Studentskog udruženja u Pljevljima izvještavao je i tadašnji list „Sandžak“. U članku pod naslovom „Skupština Udruženja studenata Pljevljaka 1933. godine“ stoji da je 23. jula te godine održana godišnja skupština i da je primljen predlog jednog člana da Udruženje uzme inicijativu oko sazivanja kongresa studenata iz Sandžaka na kome bi se, pored pitanja koja interesuju specijalno studente, diskutovalo i o potrebama i političkim prilikama u Sandžaku. Do toga kongresa nije došlo jer su ga vlasti zabranile bojeći se okupljanja i organizacionog povezivanja napredne omladine u Sandžaku.

Jača, organizovana revolucionarna aktivnost u srezu počinje od 1933. godine. Marksistički orijentisani studenti (J. Malović, M. Pavićević i dr.) razvijali su življu aktivnost u Pljevljima, prorađivali marksističku literaturu i materijale KPJ, održavali ilegalne sastanke koji su po sadržini i načinu rada imali karakter partijskih sastanaka. Na ovim su sastancima razmatrali aktuelne političke događaje, dogovarali se o određenim akcijama, donosili odluke o radu sa srednjoškolskom i zanatsko-radničkom omladinom. Takav rad se manifestovao i na parlamentarnim izborima 1935. i 1938. godine: oko pitanja građanskog rata u Španiji, fašističke agresije na Čehoslovačku, Poljsku i Albaniju, u radu na tumačenju politike KPJ; prilikom proslava 1. maja, oktobarske socijalističke revolucije i 8. marta; u povezivanju s naprednom omladinom u Prijepolju, Novoj Varoši, Bijelom Polju, Beranama (Ivangradu) i Žabljaku.

Taj rad je imao najveći uspjeh sa đacima Pljevaljske gimnazije, koja je bila najjače uporište revolucionarnog pokreta u pljevaljskom srezu. Pojedini direktori i reakcionarni profesori su bili protivnici slobodoumnih i naprednih đaka; neki od njih favorizovali su djecu reakcionarnih i bogatih građana. Među profesorima je bilo i napredno orijentisanih ljudi (Prvoslav Pivo Karamatijević, Milivoje Urošević, Vojin Krtolica, Miodrag Džuverović i drugi) koji su pomagali akcije srednjoškolske omladine.

Štrajk đaka Pljevaljske gimnazije koji je počeo 29. marta 1939. godine spa,da u najveću akciju revolucionarnog pokreta u pljevaljskom srezu. Otpuštanje iz službe profesora srpskohrvatskog jezika Miodraga DŽuverovića, bilo je povod da većina đaka odmah stupi u štrajk, koji su organizovali komunistički orijentisani đaci. Sa zajedničkog skupa učenici — štrajkači su drugog dana uputili rezoluciju Upravi gimnazije, Ministarstvu prosvjete i uglednim ljudima u gradu. U toj je rezoluciji, pored ostalog, stajalo: „Mi đaci znamo to da se jednim objektivnim ispitivanjem da utvrditi, da smo u dugom nizu vremena pretrpjeli masu uvreda, poniženja i krajnje pristrasnih i nimalo vaspitnih postupaka od strane pojedinih nastavniha. Htjeli smo da protestvujemo protiv onih koji upropašćavaju našu mladost i našu budućnost. Htjeli smo da kažemo našim roditeljima i građanima i nadležnim faktorima da ovako stanje u Gimnaziji ne smije dalje da ostane ako se misli na našu budućnost, da intelektualni i moralni razvoj učenika Pljevaljske gimnazije ne pođe pogrešnim i nezdravim putem. Ako ovaj štrajk predstavlja veći zločin nego postupci koje smo iznijeli, mi smo pripravni da u svakom momentu snosimo posljedicu toga“. Dio građana među kojima su se isticali Velimir Jakić, Pivo Karamatijević, Dušan Ivović, Mihailo Dragašević, Miрa Mazić, Milan Popović i Ilija Stanić, pružao je punu podršku štrajku. Tako je i jedna delegacija uglednih građana, s Dušanom Ivovićem i Mihailom Dragaševićem na čelu, išla u Beograd da protestuje kod Ministarstva prosvjete. Protiv đaka koji su učestvovali u štrajku preduzete su drakonske mjere. Na jednu godinu su isključena 32, na dvije i tri 20, iz svih škola u Pljevljima 10, iz svih škola u Kraljevini 8 učenika — ukupno 70. Ostali učesnici štrajka kažnjeni su ocjenom „jedan“ iz vladanja. Isključeni đaci su nastavili školovanje i revolucionarni rad u nikšićkoj, beranskoj, užičkoj i drugim gimnazijama. Štrajk je imao veliki značaj za dalji razvoj revolucionarnog i antifašističkog pokreta u pljevaljskom srezu i za ubrzavanje rada Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak na formiranju organizacije KPJ u Pljevljima.

Prva organizacija KPJ u pljevaljskom srezu formirana je novembra 1939. godine, a čiji su prvi članovi bili Komnen Cerović, Velimir Jakić i Mićo Zorić. Komnen Cerović je bio prvi sekretar ove organizacije (ćelije), koja je, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak, vršila funkcije i Mjesnog komiteta KPJ za pljevaljski srez.

Formiranjem partijske ćelije počinje organizovaniji rad na sprovođenju politike KPJ. Članovi KPJ i komunistički orijentisani studenti, srednjoškolci i zanatski radnici razvijali su aktivnost kroz već postojeća društva i organizacije.

U to vrijeme u Pljev’ljima je postojalo: Srpsko pjevačko društvo „Bratstvo“ i Musliman- sko društvo „Gajret“, a od 1924. godine i fiskulturno društvo „Soko“. Uprava „Sokola“ je sve više prelazila u ruke reakcionara, pa se i broj srednjoškolaca u ovom društvu smanjivao. Zato je u „Sokolu“ školske 1935/36. godine bilo 48, 1936/37. godine 15, a 1937/38. godine više nije bilo u njemu skoro nijednog učenika viših razreda gimnazije. Da bi suzbili uticaj i rad reakcionarnih elemenata Branko Đurović i Rizah Katana su 1937. godine organizovali štrajk u „Sokolu“, zbog čega su isključeni iz ovog udruženja.

Komunisti su razvijali življu i raznovrsniju aktivnost u gradu. Oni su, pored postojećih, formirali nova sportska društva „Slogu“ i „Jedinstvo“, koja su okupljala veći dio srednjoškolske i radničke omladine. U njima se, pored sportskog i kulturno-prosvjetnog razvijao intenzivan politički rad na vaspitanju omladine u revolucionarnom duhu i na njenom angažovanju u radu za politiku KPJ. Sportsko društvo „Jedinstvo“ je bilo primjer bratstva, jedinstva i ravnopravnosti srp- ske, crnogorske i muslimanske omladine. Ova društva su organizovala izlete koji su se pretvarali u političke skupove.

U svim akcijama protiv političkog terora, eksploatacije i profašističke politike režima napredna i revolucionarna studentska, srednjoškolska i radnička i seoska omladina borila se za demokratske slobode, prava i interese naroda, za politiku KPJ. Zato je uživala sve veći ugled u narodu. To se odrazilo na pobjedu demokratskih snaga na parlamentarnim izborima u srezu pljevaljskom 1939. godine. Pošto je Pljevaljska gimnazija bila najjače žarište revolucionarnog pokreta u srezu, u njoj se pod neposrednim uticajem i rukovodstvom komunista snažno razvijao napredni srednjoškolski pokret. Pa ipak, u gimnaziji nije bila formirana partijska organizacija, niti organizacija SKOJ-a. Ali je među srednjoškolskom omladinom rad bio organizovan kroz razne forme: ilegalni sastanci, vaspitne grupe, izleti, literarna družina „Polet“, ilegalne biblioteke i slično.

Pored ideološkog i političkog rada koji su komunisti — studenti razvijali među naprednom srednjoškolskom i seoskom omladinom, posebna je pažnja posvećivana radničkoj omladini. Vaspitne grupe sastavljene od radnika proučavale su i rasturale marksističku literaturu i pisale antifašističke parole u fadu. Zbog toga je jadna grupa radnika i đaka sa Rizahom Katanom, bila uhapšena u martu 1939. godine. Kad je profašistička vlada Milana Stojadinovića pokušala da 1938. godine, po ugledu na Hitlara i Musolinija, formirala profašističke organizacije, oko 300 omladinaca iz Pljevalja, pod parolama „Dolje fašistička NJemačka i Italija“, „Živio mir, sloboda i demokratmja“, demanstriralo je glavnom ulicom grada.

Uticaj na selo i seosku omladinu komunisti su sprovodili preko studentske i srednjoškolske omladine sa sela. U tome su imali značajnu ulogu i učitelji Budimir Milićević, Marijan Lekić, Panto Mališić, Stana Tomašević i Dušan Basagić. Većinom sa sela srednjoškolci i studenti su svoju aktivnost razvijali u svojim rodnim mjestima. Čitaju se napredne knjige, proglaoi KPJ, šire idvje KPJ i rasturaju leci. Bile su organizovane i grupe seoske omladine s kojima se politički radilo. Na selu je bila formirana i organizacija zadružne seoske omladine. Taj rad je bio naročito razvijen u hoćevinskoj i kosaničkoj opštini. Organizovane su i male biblioteke u kojima je bilo marksističkih knjiga, koje su dobro korišćene, naročito brošure o SSSR-u. Rad sa ženama komunisti su ostvarivali preko studentkinja, učenica gimnazije i učenica Ženske zanatske škole u Pljevljima.

Krajem 1934. godine došlo je do prvih pokušaja farmiranja sindikalnih organizacija u Pljevljima. Tada je traženo od vlasti odobrenje za rad podružnice zanatskih radnika, koja bi se vezala za strukovni savez sindikata kožarskih radnika. Vlast nije dozvolila revolucionarnu aktivnost sindikata. Ona nije odobrila takav rad sindikata u Pljevljima ni 1938. godine, kada su joj Hajro Hadžalić i Rizah Katana i drugi, u pokušaju da formiraju URSOV-e sindikate, podnijeli na odobrenje pra- vila sastavljena po uzoru na pravila Mješovitog saveza URS-a. Organizovani dio radnika pripadao je revolucionarnom sindikalnom pokretu. Oni su rado čitali i rasturali i sindikalne listove „Odjek“ i „Radnik“.

Politička situacija u zemlji i u svijetu jako je uticala na političku aktivnost revolucionarnih snaga u pljevaljskom srezu. Borba protiv fašizma, borba u Španiji, imperijalistički ratovi NJemačke i Italije, progoni komunista — sve je to uslovljavalo življe političke akcije. Na liniji raskrinkavanja profašističkih režima i borbe protiv fašističke opasnosti, studenti Pljevljaci organizovali su u ljeto 1938. godine predavanje „Odbrana zemlje od fašizma“. Ono je održano u Pljevljima, Sjenici i Novom Pazaru, dok je u drugim mjestima zabranjeno. Svaka revolucionarna i antifašistička akcija u zemlji i svijetu nailazila je na podršku naroda u srezu, a naročito studenata i srednjoškolske omladine. Tako u proglasu studenata Pljevljaka od 29. juna 1938. godine stoji: „Prolivena krv Mojsija Stefanovića, Markovića i drugih drugova za slobodu proleterijata zbiće još više redove radnog naroda čijem hodu neće moći odoljeti nikakve barijere kapitalističkih hulja. Omladina pljevaljskog sreza zajedno s omladinom ostalih naroda Jugoslavije poći će stopama Mojsijevim i drugova u borbi protiv fašističkih krvoloka čiji sluga Stojadinović kaplarski izvršuje smrtne presude i pije krv narodima Jugoslavije“. Sem toga, rasturanjem slika dr Dragiše Mišovića, Žarka Marinovića i Mirka Srzentića omladina se upoznaje s pogibijom ovih revolucionara. I patrijarh srpske pravoslavne crkve Petar Rosić Varnava, koji je rodom iz Pljevalja, suprotstavljao se profašističkoj vladavini Milana Stojadinovića i njegovim pokušajima da ratifikuje Konkordat s rimokatoličkom crkvom.

U januaru 1940. godine su uhapšeni u Pljevljima i u Upravu grada Beograda zatvoreni Danilo Knežević, Budimir Budo Milićević i Šućro Druda. A februara 1941. godine su bili u koncentracionom logoru: u Smederevskoj Palanci Aleksa Jovićević a u Srebrenici Ahmed Bajrović i Rizah Katana.

KPJ u Pljevljima imala je 11 članova u aprilu 1941. godine. Ona je bila malobrojna s obzirom na veliki broj marksistički orijentisanih studenata i đaka, koji su učestvovali u nizu revolucionarnih i antifašističkih akcija i bili nosioci borbe za politiku KPJ. Iako su postojali svi uslovi, organizacija SKOJ-a nije bila formirana u srezu.

Narod u pljevaljskom srezu je osudio pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. U Pljevljima su 27. marta 1941. godine organizovane manifestacije pod parolom „Bolje rat nego pakt“, „Bolje grob nego rob“. U njima su učestvovali građani, đaci i vojnici. Ove manifestacije bile su izraz patriotskog raspoloženja naroda za odbranu Jugoslavije od agresora: fašističke NJemačke i njenih saveznika. To se pokazalo i 30. marta 1941. godine prilikom odlaska 48. pješadijskog puka iz Pljevalja na front prema Albaniji. Tada je većina građana prisustvovala svečanom ispraćaju puka.

Do 6. aprila 1941. godine, organizaciju KPJ u pljevaljskom srezu su sačinjavali: Komnen Cerović, Velimir Jakić, Milorad Zorić, Budimir Milićević, Radoje Kontić, Branko Đurović, Momčilo Bajčetić, Danilo Jauković, Vojin Krtolica i Milo Lubarda. U početku aprilskog rata u Pljevlja su došli Vladimir Damjanović i Danilo Knežević, studenti, iz beogradske partijske organizacije, a V. Krtolica i M. Lubarda su napustili organizaciju. Sprovodeći politiku KPJ, oni su razvili aktivnost na mobilizaciji naroda za odbranu zemlje od fašističkih agresora. Članovi i simpatizeri KPJ odmah su se Komandi vojnog okruga u Cljevljima javili kao dobrovoljci za front. Međutim, vojne vlasti im nijesu izašle u susret. Slom Kraljevine Jugoslavije bio je neminovan. Ministri su prolazili kroz Pljevlja prema Nikšiću, odakle su avionima pobjegli iz zemlje. Razorne akcije pete kolone, panika, kukavičluk i izdaja organa vlasti, vojnih komandi i ustanova bile su na svakom koraku. Oni su revnosno čuvali i Nijemcima predali sve vojne magacine i objekte u Pljevljima. Ali su prije toga odbili prijedlog komunista da se hrana podijeli narodu ovoga kraja. Poslije njemačke i italijanske agresije na Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine, njemačka vojska je 16. aprila 1941. godine okupirala Pljevlja.

 
1 komentar

Objavljeno od strane na jul 26, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , , , , , ,

Vojkan T. Bojović: Pljevaljsko zanatstvo

Pljevlja su nekada bila grad zanata i trgovine, pogotovo u srednjem i novom vijeku. Zato su ovdje vrlo česta prezimena – Kovačevići, Zlatarići, Kujundžići, Lončari, Terzići (terzije), Mutapdžići, Kačari, Sujuldžići… Nažalost, ova tako važna ljudska djelatnost nije posebno i detaljnije istražena i izučena. Ako se tome doda naš nemar i nebriga, onda je od svega onoga od čega se nekada živjelo na ovim prostorima, ostalo tek nešto više od ništa. Malo sačuvanih dokumenata i fotografija kod porodica koje su svoj prosperitet imale dok je „zanat bio zlatan“ upotpunjuju fond skromnih izvora. Svakako da je jedan od zlatnih perioda pljevaljskog zanatsva bilo vrijeme austrougarskih trupa u Pljevljima. U jednom dokumentu iz tog vremena Stevan I. Samardžić piše: „Dok je ovde garnizovala austrijska vojska sem liferanata i mnogi drugi imali su koristi. Tolike zanatlije radile su isključivo sa austrijskom vojskom (kao kobasičari, pekari…) Ali ne treba ovo ni za časak tumačiti da svet žali za Švabom. I onaj koji nema mnogo pojma o opštim interesima, toliko je Srbin da se raduje odlasku Švabe.“

Bravarsko – limarski zanat

Lazar S. Popčetović (1892-1939) je bio jedan od prvih pravih majstora, savremenih limara. U Pljevljima je počeo da uči kovačko – kolarski zanat kod Mustafe Nahodovića, a 1908. godine bježi u Nikšić. Tu, kod nekog majstora „latina“ zajedno sa Filipom Zekovićem iz Stančana završava bravarsko- limarski zanat. Nenadmašan je bio u izradi šporeta, umivaonika, kada, oluka, raznih vrsta vaga, čeličnih kapija, limenih krovova. Za zasluge u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu, odlikovan je više puta. Nosilac je ordena Sv.Save.

Lazar – Lazo T. Rabrenović (1901 – 1973) je pored toga što je bio dobar majstor, ostao zapamćen kod svojih Pljevljaka kao izuzetan muzičar sluhista i boem.

Jovan St. Stamenić (1904 – 1990) je zanat završio u Sarajevu, a 1930. godine je otvorio radionicu „Jovan Stamenić i brat“ u Čaršiji, naspram nekadašnje „Zelengore“ gde je radio sa bratom Dojčilom. Limarsku radnju imao je i njihov brat Diko, koji je bio i dobar kazandžija.

Jovan R. Golović (1909 – 1984) je zanat završio u Tuzli kod majstora Natana Fridmana. Jedno kratko vrijeme radi u Valjevu, a od 1930. godine čitav svoj radni i životni vijek je proveo u Pljevljima.

Pero M. Potparić (1910 – 1982) je zanat završio 1923. godine kod Laza Popčetovića, kod koga kasnije i radi sve do Lazove iznenadne smrti 1939. godine. Posle rata radi u državnim preduzećima i ustanovama.

Svetozar Sveto G. Novaković – Lički (1914 – 1999) je izučio zanat kod Jovana Stamenića, u čijoj radionici provodi petnaest godina, a pred rat prelazi na rad u radionicu „Braće Vidović“. Posle rata radi u raznim opštinskim i komunalnim preduzećima.

Od majstora ovog zanata, poznati su bili i Nikola Šljukić, Hasan Čuturić, Milan Gomilanović, Adem Čolović…

Kovački zanat

Ovo je jedan od najstarijih zanata kojim su se Pljevljaci bavili od davnina. Kovačnice su obično bile locirane na periferiji grada, a bilo ih je i po selima i duž puteva. Najpoznatiji kovači u XX vijeku bili su – Jeko Krejović, Obrad Irić, Redžo Bajramović, Mustafa Nahodović sa sinovima, Tomo Milićević, Murat Nahodović, Milan Popadić, a kasnije Alija Nuhanović, Alija i Šefkija Nahodović, Džemail Dautović, Halil Belović, Meho Pelidija, Avdo Čano, Miloš Kotlaja i drugi. Kao kovači koji su se isključivo bavili potkivačkim poslovima, tzv. nalibanti, bili su Duran Pobrić, Haso Ljumić i Alija Kurtović. Posle Drugog svjetskog rata istaknuti kovači bili su Demir Nuhanović i Ljubo Milićević, a među seoskim majstorima poznat je bio Vukoman Peruničić iz Pandurice.

Fotografi

Prvi profesionalni fotograf u Pljevljima bio je Nikola J. Nastić(1868-1928). Radnja, koju je otvorio 1892. godine u blizini logora – garnizona, bila je istovremeno i brijačnica i nju je nasledio njegov sin Ljubo. Kasnije, 1932. godine, taj posao preuzima Savo J. Milić (1907-1941) čije fotografije predstavljaju značajan dokument jednog vremena. Pored njih treba pomenuti i Radmila Mazića (iz Foče) a posle Drugog svjetskog rata – Anica Milić, supruga Savova nastavlja porodični posao, dok fotografske radnje otvaraju i Šefkija Deljković, Vlasto Sekulović, Vlado Vukanić (čija se porodica i danas bavi ovim poslom), a jedno vrijeme i Vojislav – Vojo Svrkota (popularni Vojo „Ribo“) bavio se ovim zanatom u svojoj radnji „Mladost“. Najpoznatije fotografske radnje sada u Pljevljima su: „Foto Boni“, vlasnika Ranka Jakića, „Foto Dara„, vlasnika Dare Knežević, „Foto Dodo“, vlasnici porodica Vukanić i „Foto Maz“, vlasnici porodice Ostojić.

Berberi – frizeri

Nekada su ljudi koji su se bavili ovim poslom obavljali i druge djelatnosti koje nisu ni u kakvoj sličnosti. Tako se nekada u brijačnici mogao izvaditi zub, izliječiti povrijeđeni zglob, nabaviti melem za neku ranu i sl. Prvi berberin koji se pominje u gradu je Ibrahim Čelebija. Ovaj zanat obilježili su kasnije Mile Popović, Josif Mirković, Ševko Mulović, Jusuf Čorbo, Derviš Hrastovina (čiji sinovi Remzo, Hadžo, Kemal i Hanefija i danas drže u Čaršiji popularnu brijačnicu „Sport“), porodica Pjevović, Durumbašić, Čole, Hadžagić, Sadagić, Sarvan. I u ovom zanatu bio je uspješan Brane Ilić, koji je istovri – jemeno bio i pravi majstor za ispisivanje firmi, a svoj talenat ispoljavao je u glumi i kao sportista.

Danas u Pljevljima nema mnogo klasičnih brijačnica (braća Hrastovina i Memići), a postoji više frizerskih salona za dame.

Neimari i majstori

Još od dolaska austrougarske vojske u Pljevlja, počeo se polako napuštati turski oblik gradnje, kako kuća, tako i drugih objekata – škola, radnji, hotela i sl. Kuće mnogih imućnijih pljevaljskih porodica – Živkovića i Šećerovića na Raskrsnici, Đenisijevića na Varoši, Janićijevića u Čaršiji, rađene su po austrijskim planovima. Pljevaljski majstori vrlo brzo su prihvatali sve novitete iz građevinarstva, pa između dva svjetska rata, a i prije, u Pljevljima je bilo mnogo objekata koji su ovaj grad svrstavali u srednjoevropsku varoš. Najpoznatiji majstori i neimari, koji su dali pečat ovom zanatu u Pljevljima bili su: Maksim T. Bojović (1852-1945) sin čuvenog neimara Todora iz sela Sedobra nadomak slavnog manastira Mileševe, poznat po tome što je sa još tri neimara (Radovan-Raka Varaklić, Arsenije Drobnjak iz Sedobra i Miloš Kuburović iz Babina) trideset majstora i dosta pomoćnih radnika-argata, obnovio manastir Mileševu od 1863 do 1868. godine. Posao je savladao do savršenstva, pa su ga zvali da radi ne samo na prostorima od Lima do Tare, nego i do Cetinja i Kotora. Radeći tako, uspio je da nabavi s Rakom Varaklićem i zvono za manastir Mileševu iz Kotora. Ostalo je zapisano da su ga sa Cetinja donijeli na konju (imalo je oko 70 oka). Maksim je radio sa ocem i vještine posla učio od njega. Prvi veći posao imao je sa ocem na obnovi manastira Pive (1871-1873). Kasnije na poziv vojvode Lazara Sočice sam ga je sa svojim društvom obnavljao posle turskih paljevina više puta. Radio je i na obnovi manastira Dobrilovine 1889. godine, a sa ocem je radio i u manastiru sv. Trojice posle velikog požara 1876. godine u kome su gotovo u potpunosti izgoreli konaci. Radio je Maksim sa sinovima Todorom i Ozrenom (1903-1993) i svoj posljednji neimarski rad baš u pljevaljskoj sv. Trojici 1933- godine. Tada je urađen veliki bazen za prihvat vode iz Biserke i tunel za njen odvod koji ide ispod obje porte u dužini 150 metara.

Todor M. Bojović (1900- 1987) je zanat učio od oca, a diplome tj. majstorska pisma za zidarsku, stolarsku i tesarsku struku dobio je posle položenih ispita u Kraljevini Jugoslaviji kod pljevaljskog esnafa.

Gotovo čitava Todorova graditeljska aktivnost vezana je za pljevaljski kraj, na prostoru od Tare do Lima, posebno u vrijeme obnove grada poslije Prvog i Drugog svjetskog rata. Izgradnja mostova na Ćotini („Gornji“ i „Donji“) 1924. godine, Vezičnici, Breznici 1937, zidarskih radova na parnoj pekari u Vojnom logoru, prvoj termoelektrani na Serhatu 1935. i TE „Volođa“ 1950. (ispod Pliješi), Silosa na Stražici (1940), objekata na rudniku uglja i u Šupljoj stijeni, Doma kulture (1947), zgrade Opštine (1949), fontana, i drugih javnih zgrada i objekata. Todor je za svoj rad 1947. godine proglašen za udarnika, a 1950. godine odlikovan medaljom rada.. Posebno je bio vješt u obradi drveta i kamena. Odlično je poznavao tajne betona i vezivnih materijala, što je rezultiralo da njegovi radovi imaju karakter dugovječnosti.

Arso T. Popović (1883-1951), je zanat završio u Sarajevu kod majstora Njemca, sa kojim je radio i u Beču. Arsovi stolarski radovi: ormani, kredenci, stolovi, stolice imali su umjetničku vrijednost. Bio je predsjednik zanatlijskog udruženja i Esnafa.

Između dva svjetska rata poznati stolari bili su i braća Milinko, Mihajlo i Savo Lazarević, Risto Dučić, Velimir – Veljo Samardžić, Pero Bavčić, Ilija Janjić, Ljubo Jegdić, Obrad Milić, Sveto Popović, Nedeljko Tomašević, Miro Seratlić, Husnija Arslanagić, a kasnije Hanefija Coković, Janko Bujak, Vojo Lisičić, Rade Drobnjaković, Petar Danilović, Slobo Novaković, Brane Ječmenica…

Hanefija Coković (1911-1983) je bio odličan majstor stolar. Ostao je upamćen po svom majstorstvu, a posebno kod mladih Pljevljaka, djece, kojima je pravio ligure za klizanje, orkane i bobove. Hanefija je izrađivao i nanule, karakterističan vid obuće od drveta, koji se posebno upotrebljavao kod muslimanskog življa. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Hanefija i Todor su pravili sandale od drveta tzv. apostolke, koje su kod mladih bile vrlo popularne.

Janko Bujak (1917-1988) je zanat završio u Beogradu. Bio je jedan od prvih rukovodilaca posleratne stolarske radionice. Janko je 1947. godine konstruisao jedan cirkular za obradu drveta, čime je tadašnja proizvodnja ubrzana za 25% („Pobjeda“ 22. 11. 1947.)

Ivan Krstov Joknić (1914-1999) je od rane mladosti zavolio zanat, a Bog ga je obdario vještinom i snagom, po čemu je bio čuven nadaleko. Svoje umjeće iskazivao je uglavnom u seoskoj gradnji, pa su tragovi njegovog rada ostali najviše u selima pljevaljske i pribojske opštine. Bio je vrstan majstor u izođenju objekata tradicionalnog karaktera i to u vremenu kada je glavni građevinski materijal bilo drvo, kamen i kreč. Kao pripadnik 48. pješadijskog „gvozdenog“ puka, koji je po izbijanju Drugog svjetskog rata bio jedan od rijetkih koji je izvršio svoj zadatak u cjelosti i iskontrolisao cio ratni položaj sve do Skadra, Ivan se po obavljenom zadatku vratio pješke do Pljevalja, takoreći bos, jer za njegove noge nije bilo tada tako veliki broj obuće.

Pekarski zanat

Poznate porodice koje su se bavile ovim starim zanatom u gradu bile su – Đenisijevići, Kazaz, Obradovići, Ćulahovići, Kujundžijići, Roćeni, Latif Tifo Krajina, Mehmed i Alija Hodović, Kadrija Sokolović, Lazar Cvijetić, Vojin i Vlado Gogić, Meho Brković, Avdija Šmigović. Muho i Meho Brahić, Redžo Čole…

Latif Tifo Krajina (1865 – 1968) je imao četrnaestoro braće i svi su bili pekari. Radili su zajedno sve do 1925. godine, kada je prilikom diobe Tifo dobio tri radnje, dvije u Džematu i jednu u Moćevcu. Pri kraju radnog vijeka, prelazi da radi u novoizgrađenu parnu pekaru, a kasnije u kuhinju zanatskog preduzeća gdje je i penzionisan.1

Vojin Lazara Gogić (1909-1997) je rođen u selu Zenici kraj Pljevalja, a zanat je završio u Sarajevu 1927. godine, gde je skoro deset godina i radio. Po povratku u Pljevlja, otvara svoju pekaru u tadašnjoj Obilićevoj ulici br. 27. tj. u kući Živka Roćena. Poslije Drugog svjetskog rata bio je prinuđen da zatvori pekaru.

Vlade Lazara Gogić (1925-1997) je zanat učio kod svog starijeg brata Vojina, u čijoj radnji je radio sve do 1944. godine. Radio je u Kolašinu, Gracu, Sarajevu, a po povratku u Pljevlja držao je takođe svoju samostalnu pekarsku radnju. Godine 1959. prelazi na rad u vojnu pekaru na Dolovima. Još jednom će Vlade u kući Petra Danilovića otvoriti svoju radnju, a svoju radnu aktivnost završio je u gradskoj pekari.

Mesarski – kasapski zanat

Ovo je takođe drevni zanat, jer je ovo područje bilo i ostalo poznati stočarski kraj. On se prenosio sa koljena na koljeno i bio je u porodicama – Talovići, Abdićevići, Vlahovljaci… Između dva rata a i kasnije poznati kobasičar bio je Dragiša Rosić (1906-1994) koji je zanat učio u Sarajevu.Dugo godina u ovom poslu pomagao mu je Milovan Ćurčić. Takođe, vrstan kvalifikovan kobasičar između dva svjetska rata, bio je i Ferika Janković. Poslije Drugog svjetskog rata porodice koje su se bavile obradom mesa i njegovale ovaj zanat su porodica LJubojević u Moćevcu, kao i porodica Murata Mahmutovića – „Paše“, Vlahovnjak, Hadžalić… U preradi kože isticali su se Sulejman Čaušević, Stevo Tešović – Cuco, Meho Talović, Alija Hodović, Smajo i Derviš Čole…

Opančari i obućari

Poznati opančar bio je Uroš Aritonović, koji je u Pljevlja došao krajem XIX vjeka sa Kosova. Sa njim je radio i njegov sin Đorđo, a ovaj zanat nastaviće i Đorđovi sinovi – LJubo, Drago i Mijo. Opančari su bili i Muslići (Mustafa), Boškovići, Surulizi, Strujići… Po kazivanju Miloja R. Dragaševića, poznati obućar bio je i Stefan Kozić. Imao je kuću u Bajića sokaku do Lazara Bajića (sada umjetnička galerija prim. V. B.) i bio je član grupe Mlada Bosna. Ostao je upamćen po tome što je često govorio: „Uskoro će propast sveta, pa neka će nije šteta!“ Poznati obućari između dva svjetska rata bili su:

Božo M. Banović (1883-1944) je zanat izučio kod poznatog majstora Tadije Vukojičića. Radnju je imao u Korjenića sokaku (današnja Principova ulica). Bio je poznat po izradi muških cipela i ženskih papuča. U vrijeme velike svjetske ekonomske krize, zatvara radnju i zapšljava se u obućarskoj zadruzi „Bata“ gdje radi do 1941. godine. Za vrijeme rata radi u svojoj radnji. Umro je 1944. godine. Božo je bio aktivan u esnafu i društvenom životu grada. Član je odbora za podizanje crkve sv. Petke 1927. godine.

Svoje obućarske radnje između dva svjetska rata imali su i: braća Omer i Smajo Koštović, Omer Tataragić, Mašo Kamber, Ibro Srna, Redžep Sofović, Muharemovići, Karahmetovići, Osmo Telaćević, Arif Pijalović, Smajil Kadrić, Bosnići, Sejfo i Vehbo Katana, Šemso LJuca… Najveću radnju za izradu obuće koja je zapošljavala i najveći broj radnika imali su Pojatići. Danas u Pljevljima ima pet obućara. Mali broj pljevaljskih obućara zadržao je svoje radnje posle Drugog svetskog rata. Neki su prešli u zadruge a neki u druge djelatnosti.

Krojački zanat

U Pljevljima je oduvijek bio uvažavan i svrstavan je u gospodske zanate. Krojači – terzije su svoje radnje imali po čitavom gradu, ali najviše u Čaršiji. Između dva rata najpoznatiji su bili – Ibrahim Dalagija, Omer Šahimpašić, Olga Leovac, Milan Stojkanović, porodica Šabanić, Novak Novaković, Diko i Kosto Damjanović, Jevrem Jakić, Drago Živković, a kasnije Ivan Golubović, Milanko Aranitović, Božo Čolović, LJubo Stojkanović, Mišo Božović,Jovan Čvorović, Ramiz Lukovac… Jovo Jestrović i Savo Jevrosimović su bili krojači seoskih odijela, a od krojačica LJubica Rosić – Nenadić, Stana Nestorović, Zehra Manovović, Milja Cerović, Milena Obradović, Katarina Tomić, Milanka Kosorić,Zuhra Tatić, Muniba Drnda…

Aleksa Lekso Đ. Rosić (1875 – 1937) je učio zanat kao zarobljenik u mađarskim logorima Nežider i Boldogason, gdje je radio u pogonima za izradu vojne odjeće. Kada se 1918. godine vratio u Pljevlja, otvorio je radnju u Čaršiji, ali je posle nekoliko godina prešao da radi sa bratom Urošem trgovačke poslove.

Jovo Đ. Jestrović (1882 – 1958) je zanat učio od 1910 do 1914. godine kod svog oca Đorđa, poznatog „terzije“ pljevaljskog kraja. Zato je i Jovo bio čuven, posebno po izradi seoskog odijela. Imao je radnju u Čaršiji a poslije Drugog svjetskog rata, na Trebovini, u blizini svoje kuće, gdje se danas nalazi advokatska kancelarija njegovog unuka Josifa Mićkovića. Jovo Jestrović je radio narodna odijela iz pljevaljskog kraja za cetinjski i druge muzeje.

Mišo M. Božović (1918 – 1996) krojački zanat učio u Sarajevu, kod tada čuvenog majstora Rupnika. Poslije Drugog rata radi u pljevaljskoj krojačkoj zadruzi, gdje je dugo godina bio i upravnik. Bio je aktivan u SD Jakić i Breznik, i prvi je republički fudbalski sudija iz našeg grada.

U Pljevljima je inače između dva rata postojalo Društvo za prodaju šivaćih mašina “Vote” & So. Danas u Pljevljima ima vrlo malo krojačkih radnji: Petar Dajević, Dragan Knežević i mlade Mrhunesa Ćirlija i Mirsada Šabanić u maloj radnjici u „Bezistanu“ je gotovo sve što je ostalo od nekadašnjeg „gospodskog“ zanata.

Časovničari – sajdžije

Od majstora koji su opravljali časovnike u Pljevljima ostali su zabilježeni – Lojo Adem, Šerif Zilkić, Adem Hadžiduraković i svakako najpopularniji Alija Ičelić – Klepeša, koji je na svojoj harmonici dugmetari odsvirao mnogim Pljevljacima svadbeno kolo.

Poslastičari

Ovaj zanat se razvijao nešto kasnije od pomenutih, ali neki hroničari navode da su umjesto današnjih poslastičarnica postojale halvadžinice, nazvane po raznim vrstama halve. Između dva svjetska rata pljevaljske poslastičarnice su bile nadaleko poznate, a posebno – poslastičarnica i manja fabrika za proizvodnju rahat-lokuma „Sandžak“ Sefera Sulejmanovića (1893-1969). Poznati su bili i poslastičari – Bakija Redža, Šefkija Deljković, Arslan Čakar, Ato Mulović, Kadrija Pijuk, Mustafa Sadagić, Ibrahim Ibrahimović.

Grnčarski zanat

Grnčarski zanat je u Pljevljima živeo sve do pred Drugi svjetski rat, pa i nekoliko godina poslije njega. Zato je valjda ovdje i prisutno prezime Lončar i Lončarevići. Poznati predratni majstori ovog zanata su braća Risto i Stevo Leovac, koji su svoju robu prodavali u više okolnih mjesta i gradova. U Pljevlja su pred Drugi svjetski rat došli iz Bele Palanke Jovan i Stojan Petrović, koji su radnju imali u kući Alije Jabučara, kod džamije. Pravili su razne vrste lonaca i ćupova, saksija, vaza i sl.

Šoferi — mehaničari

Šoferi – mehaničari su jedna od najmlađih vrsta znatlija, koja se pojavila u Pljevljima poslije Prvog svjetskog rata, kada su i prvi automobili došli u stari grad na Breznici. Gotovo sa sigurnošću, može se reći da je Uroš S. Bajić (1896-1970) prvi pravi kvalifikovani vozač, šofer ili kako se to tada zvalo „šloser“. Uroš je iz poznate pljevaljske porodice Bajić, jedne od tvoraca ovog grada. Otac Spasoje i majka Olga Grujičić, šalju ga u Peštu 1914. godine, gdje uči tajne automobila i vožnje. Sa šloserskom diplomom, vraća se 1924.godine u Beograd i polaže ispit za dobijanje dozvole „da može upravljati i voziti sve vrste automobila“. Radi prvo kod Alekse Mihailovića, a onda kod Ministarstva inostranih dela. Po povratku u Pljevlja 1928. godine, sa svojim čuvenim „ševroletom“ obavlja poslove autoprevoznika. Stariji Pljevljaci znaju da je Uroš Bajić – Baći vozio svojim luksuznim automobilima (Kabriolet -citroen) sve do Carigrada, gdje su Korjenići imali fabriku šećera.

Od ostalih vozača – šofera između dva rata, poznati su bili i Mišo B. Dajević Ćopo, Sadija Sukić, Mišo Radović, Hajro Jašarbašić…

Vodeničari

Pljevlja su sve do sredine XX vijeka svoje potrebe u žitaricama gotovo isključivo obezbjeđivala u svom polju i okolnim selima. Samo manje količine brašna i kukuruza dovožene su sa strane, navodi u svom feljtonu R. Popčetović2 što znači da su se sve te količine žitarica za ljudsku i stočnu hranu, mljele u vodenicama koje su bile locirane na Breznici, Ćotini, Skakavcu, Prkosu, Tari, Lјutici, Vezičnici, Voloderu, Dragi, Kozičkoj rijeci, Poblaćnici i velikom broju potoka, pa otuda u narodu za te mlinove kažu vodenice-potočare. Veliki broj njih radio je tokom cijele godine, sem kad su suše. Obično je rađeno više na jednoj rijeci ili potoku, a razmak između njih bio je oko 100.m.

U navedenom feljtonu Popčetović smatra da je najstarija vodenica bila na potoku Skakavcu, na izlazu vode iz pećine u blizini samog manastira i da je podignuta verovatno kad i manastir sv. Trojice. Predanje kaže da je ta mala vodenica sa jednim vitlom, nestala u požaru krajem XIX veka, a posle ubistva u njoj.

Sasvim pouzdano se zna da je u gornjem toku rijeke Breznice postajalo pet vodenica.

Prva se nalazila na izvorištu Breznice, kod današnje vodovodne stanice i bila je prvobitno vlasništvo porodice Selmanović, koja je kasnije prodala Hodžićima. Tu je bila smještena i prva vunovlačara u našem kraju. U njoj je dugo godina vodeničar bio Jupo Strujić. Porušena je kada je rađena rekonstrukcija vodovoda.

Druga, Drndina vodenica, bila je odmah ispod ove, i kasnije je prešla u vlasništvo braće Spasa i Pavla DŽuvera. Dugo je bila napuštena i negde 1972. porušena.

Treća, kamena vodenica na Breznici, ispod izvora, bila je manastirska i imala je četiri vitla, dok su ostale na Breznici imale po tri izuzev Gerinske. U ovoj vodenici dugo godina je radio Rasim Čengić. Najviše zahvaljujući Canu Janićijeviću ostala je jedina sačuvana bar kao objekat.

Četvrta vodenica na Breznici bila je od drveta i takođe vlasništvo Manastira sv. Trojice. Nalazila se na mjestu današnjeg ribnjaka, a srušena je krajem pedesetih godina. Posljednji vodeničar u njoj bio je Miloš Vukojičić.

Peta vodenica na Trebovini, bila je vlasništvo porodice Bajrović. Urađena je od kamena trudom neimara Maksima T. Bojovića i njegovih sinova Todora i Ozrena, koji su inače bili izvođači gotovo svih radova koje je ova ugledna porodica gradila. Ova vodenica radila je najduže i tek je početkom osamdesetih, zaustavila svoj točak. Sada je u njoj ribnjak.

Na današnjoj pijaci, nalazila se vodenica Mehmed-paše Bajrovića, koju su takođe radili Bojovići. Prvobitno je radila uz pomoć velikog drvenog točka koga je pokretala voda sa Breznice. Radila je na pet vitlova. Iz jaza je voda sprovedena debelim lučevim badnjevima dužine devet metara. Vitlovi su pokretani preko prenosnika.3 Kasnije, mlin je imao i rezervni motor na naftu od 24 KS. Radio je gotovo isključivo za austrougarski garnizon u Pljevljima i okolnim mestima. R. Popčetović navodi da joj je kapacitet meljave bio oko 4000 kg pšenice za 24 časa. Mlin je imao dva francuska kamena, jedan peštanski i dva kosovska. Ovaj mlin imao je trijer za žito i razne vrsta sita. Tu se proizvodilo nekoliko tipova brašna, a pšenica je dovožena iz doline Lima, Čačka i Kraljeva. Uz ovaj pašin mlin nalazila se i manja strugara sa jednim gaterom i kružnom testerom. U ovoj zgradi posle Drugog rata je bio smješten jedno vrijeme električni mlin, ali je radio vrlo kratko. Regulisanjem Breznice, porušen je jaz i onemogućen dalji rad ovog mlina. Sada je to zgrada administarcije.

Na Musluku, R. Popčetović u navedenom tekstu, kaže da je postojala Gerinska vodenica, koja je podignuta najverovatnije po dolasku Turaka ili u vrijeme gradnje Husein-pašine džamije i hana koji je bio naspram nje. I ova vodenica je srušena kada je regulisan tok Breznice. U njoj je dugo godina radio poznati vodeničar Ibrahim – Ibro Gerina.

Kao i prva, i poslednja vodenica na Breznici bila je vlasništvo porodice Selmanović. Dugogodišnji i posljednji vodeničar u njoj bio je Elmas Bošković. I ona je regulisanjem toka Breznice prestala sa radom, a onda služila dugo godina kao Otkupna stanica.

Na potoku Tvrdašu „čeketale“ su dvije potočare: najstarija je bila Josifa Bajića koji je prodao Sadagićima – redovnička, a ovi kasnije prodali Jovanu Šljuki i nizvodno u Bajevici (po Bajićima, prim. VB.) Drndina (takođe kupljena od Bajića) koja je spaljena u toku Drugog rata.

Sve navedene vodenice radile su na jednostavnom principu, tako što je voda kroz badnjeve padala na točak i pokretala ga.

Savo Žugić (1868) je podigao vodenicu pregra- đivanjem Ćotine 1919. (tako je nastao „Savov jaz“) i ona je radila na drugačijem principu od napred navedenih. Imao je veliki drveni točak koji je pomoću zupčanika pokretao dva kamena. To je bio mlin koji je mogao samljeti najviše žita u toku dana, a uz vodenicu radila je i valjarica za sukno i stupa za tučenje ječma. Istovremeno, Savo je uz pomoć lakomica, navodnjavao čitavo svoje imanje. Radila je do 1976. godine.

Pejanovići su svoju vodenicu podigli na Prkosu. Oni su vodu sa izvora Prkosa uz pomoć drvenih „lakomica“ podignutih na stubove preveli preko puta za Gradac, tako da se ona sa visine od preko četiri metra obrušavala vertikalno na badnjeve vodenice koja je bila ispod puta i tako pokretala vodenički kamen i stupu za sukno.

U Adresaru za 1934/35. godinu, izdanje Ministarstva trgovine i industrije evidentirani su sledeći mlinari – vodeničari: Elmas Bošković, Nazif Čolović, Tahir Drnda, Latif Hadžić, Mule Redžović, Šaban Stupar, Mehmed Tašaković, Tufo Vajzović.

Stariji Pljevljaci se sećaju da je u toku Drugog svjetskog rata Jovan St. Stamenić na Varoši podigao manji mlin sa jednim kamenom koji je pokretao elektro-motor.

Dosta vodenica bilo je i u okolini Pljevalja, i bez njih kao i bez njihovih voda nije se mogao ni zamisliti život na selu. Gotovo sve bile su redovničke (gradili su ih seljaci redovnici i uvijek se znalo ko i kada od domaćina i porodica donosi žito na mljevenje- prim V.B). Vlasničke vodenice pravili su sami vlasnici ako su znali, ili su uzimali majstore da im ih prave.

Vode ovih rijeka, riječica i potoka, pokretale su mlinove, valjarice i stupe. Tako je šezdesetih godina bilo na Jugoštici pet a Gotovuškoj rijeci deset vodenica. Sve su bile dvovitlaši i svaka od njih imala je dnevnu normu metar, dva ili tre žita, a i prva sijalica na ovom području bljesnula je iz mlina „mini hidroelektrane“ mlinara iz Gotovuše Jevta Vraneša kasnije inženjera.

O seoskim vodenicama i vodeničarima moglo bi se pisati i nabrajati daleko više od napisanog, što će svakako biti zadatak i tema nekog drugog hroničara.

Tako će bar od zaborava biti sačuvane mnoge vrijedne ruke mlinara, čijim se radom i vještinom seljakova sjetva i žetva pretvarala u divni hljeb kao što je bio onaj ražani. Novo vrijeme i način življenja izmenio je iz korena i selo. Malo ko sada i tamo zna za riječi: bent, lakomica, badanj, čeketalo, mučnjak, okoliš, riječi bez kojih, kako napisa M. Marić, naše selo nekada nije moglo ni jedan jedini dan. Sjetiće se jednom neko i toga, a možda će opet proraditi i neka od vodenica na Jugoštici, Voloderu ili Vezičnici. Neka, kao što je bila čuvena vodenica na Vezičnici Đola Džogaza, Radoja Tošića na Hoćevinskoj reci, Rondovića, Vukovića, Novovića na Premćanskoj rijeci… U Bitinama je bila samo jedna vodenica a u Leverima od Točila do Tare – jedanaest! U pomenutom tekstu Radovan Vujadinović piše o vodenicama u Leverima:

„Od turskog zemana do danas ko zna koliko su vlasnika promjenile. A uoči Drugog rata, prva je gore u vrhu sela bila redovnička vodenica porodice Aljićević sa šesnaest redovnika. Ispod nje imao je Sabit Stupar dvije,gornju i donju. Radoman Roćen, Jagoš Roćen, Alija Šabanović, Milan Ćosović i Đule Bećović po jednu, Hamid Šabanović takođe dvije i Neđeljko Žugić jednu. NJegova je bila dolje pored Luke, iznad same Tare, najdonja. Između prve i poslednje – pet stotina nadmorske visine. Na svaka tri metra – metar pada! Leveri su bili centar svijeta, govorio je stari Ferid Šabanović. NJegovi ljudi su življeli, i to bogato. Od ujma, nego šta! Od svako sto kila dobiješ pet kila. Samelješ sto kila pšenice, uzmeš pet kila nimeta, ko duša.“

Svaka od ovih vodenica mogla je, ako je imala dobrog vodeničara, da za 24 sata samelje i po deset metara žita najmanje. Stari ljudi su govorili da se u leverskim vodenicama „žito dogonilo od svakle“: Bobova, Ograđenice, Glibaća, Kosanice, Pušanjskog Dola, Krupica,Vaškova, Premćana sve do Đurđevića Tare. Čak i oni „preko Tare“ iz Šarana, Brajkovače, Aluga, NJegovuđe, Žugića Bara, Motičkog gaja, sve do Žabljaka, sve je to nekada mljelo u Leverima.

Do prije dvadestak godina i u bobovskom kraju je na Dragi bilo dosta vodenica. Draga ima kratak tok, veliku visinsku razliku i bogatija je vodom u gornjem nego u donjem toku. Stoga su između Bobovaca često nastajali nesporazumi, čarke, svađe i sporenja. Sporila su se bratstva, sela i zaseoci, a daleke 1909. godine, kažu Bobovci, pala je i glava. U svađi je prethodno ranjen od Svrkota Filip Jelovac, koji je tada živio u Višnjici, ubio je Radovana Svrkotu iz Morajica, a na Vaskrs 1967. godine, noću su zapaljene tri vodenice.

Na maloj Dragi su se nalazile Jelovačka, Starčevića i Andrina vodenica u kojoj su redove imali i pojedini Božovići, Slatinci, Meštrevčani. Vranovci su iskoristili vrlo jak izvor ispod Nabojine i gornjem toku Drage, a u donjem toku još tri koje su s vremena na vrijeme održavane. Na Dragi je imao i stupu (valjaricu) Iko Tešović, povratnik iz Amerike, koja je radila vrlo kratko.

Prema pisanju M. Vukovića, u Kaludri podno Donje stubice bilo je niz bobovskih vodenica, ukupno sedam. Radile su uvijek kada je imalo žita i dovoljno vode da pokreće teško vodeničko kamenje koje je dobavljano čak sa Kosova. Sijalo se tada dosta ječma, krupnika, raži…

Vojkan T. BOJOVIĆ

(Istorija Pljevalja, Opština Pljevlja 2009, str 555-571)

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 25, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , ,

Vojkan T. Bojović: Pljevaljski hanovi, kafane i hoteli

 

 

KAFANE

Teško je sa sigurnošću govoriti kada su se u Pljevljima pojavile prve prave kafane, ali svakako da je jedan njihov vid već postojao u hanovima, kojih je bilo na gotovo svim putevima, raskršćima, po okolnim selima,  još  u  srednjem  vijeku.  Oni  koji  su pisali o ovoj i do danas specifičnoj „institituciji“ koja  je odigrala važnu ulogu i u životu Pljevljaka, obično polaze od druge polovine XIX vijeka i dolaska austrougarskog okupatora u Pljevlja 1879. godine, mada je sasvim sigurno da su kafane i „kahve“ postojale u Pljevljima i mnogo pre toga. Tako putopisac Le Fevr, pominje kafane u Pljevljima 1611. godine. Kaže, da su ga neki mještani koji su sjedeli ispred kafane ponudili pićem i kafom, i da je on to iz učitivosti prihvatio. Dr Vidoje Golubović, autor knjige „Stare kafane Beograda“ (Beograd, 2005) navodi da je prva kafana u Evropi bila u Beogradu 1522. godine, a London je tek na trećem mjestu po otvaranju ovog zdanja. Kafane se javljaju u Francuskoj 1654. godine.

Svakako da je i na ovaj važan segment čovjekovog života u Pljevljima uticalo niz događaja, kao što su: pad Dubrovačke republike, ukidanje sjedišta hercegovačkog sandžakata u Pljevljima 1833. godine, velike epidemije kuge i kolere, od kojih je najžešća bila ona 1863. godine, veliki požar koji je uništio najveći deo čaršije, bune i ratovi… Dolaskom Austro-Ugarske, otvaranjem velikog vojnog logora na Dolovima, Metaljci i drugim okolnim mjestima (Boljanići, Jabuka…) oživjele su i kafane. Tako Milka Bajić Poderegin u romanu „Svitanje“ gde se radnja događa na kraju XIX i početkom XX vijeka, piše da u očekivanju „švabske“ vojske iz Bosne Kojići (Bajići, prim. V.B) šalju u svoju mehanu na Metaljci „… u tovarima pivu, rum, mastiku, sinalko i zapečaćena vina…“1

Dolaskom austrougarskih trupa u Pljevlja, izmenjen je gotovo cjelokupni način življenja, rada i ponašanja pljevaljskog stanovništva, pogotovo pravoslavnih Srba. Običaj da se ljudi sastaju gotovo isključivo po kućama, o praznicima ili u dugim zimskim večerima, počinje se sada sve više zamjenjivati izlascima i sastajanjem na javnim mjestima, tj. kafanama, ili novosagrađenim hotelima, baštama… Švapski oficiri, vojnici i drugo njihovo prateće osoblje, donelo je i u Pljevlja dosta evropskih manira, koje su Pljevljaci prihvatali u gotovo svim vidovima života i rada.

Prisustvo vojske dvije carevine, omogućilo je tako mnogim Pljevljacima da svoje umjeće iskažu u već ovladanim trgovačkim vještinama, ali i u uslužnim djelatnostima kakve su bile one vezane za držanje hanova, kafana, aščinica, pa i hotela koji su sve više preuzimali poslove nekadašnjih handžija.

Ipak, dokumentovano pisati o pljevaljskim kafanama i kafedžijama, može se početi tek sa kraja XIX i početkom XX vijeka, zahvaljujući prije svega sačuvanim porodičnim dokumentima, zapisima putopisaca kao što je bio Jevto Dedijer, i lokalnih hroničara kakav je bio Rodoljub Rodo L. Popčetović, i svakako izvorima kao što su adresari, kalendari, almanasi banovina i sl. publikacije koje su izlazile između dva svjetska rata.

Kafane u Moćevcu

Moćevac sa svojim mahalama: Donji i Gornji, Karamula, Borak, Moćevčić sa sokacima i cvjetnim avlijama, nije bez razloga opjevan kao „Mali Carigrad“. Izgleda da je oduvijek ovaj dio grada imao nešto što ga je činilo drugačijim, voljenijim… Možda su to bile djevojke, poput Ćirkovića Magde, čija ljepota još ne prolazi niti se zaboravlja, ljubav koju je još samo kafana mogla primiriti, brda sa kojih se vidi sve do crkve na Ilinom Brdu ili Breznica-rijeka mala koja je jedina znala sve tajne života. Zato su vjerovatno i kafane u Moćevcu bile drugačije od onih u Čaršiji, Varoši, Ševarima, Žabnjaku…Neki hroničari navode da ih je čak početkom XX vijeka bilo tridesetak. Poznati kafedžija iz tog vremena bio je Todor Todo Nedić, jedan od uglednijih Pljevljaka,član crkveno- školskog odbora za podizanje  crkve Sv. Petke 1927. godine. NJegova kafana Užice bila je omiljeno sastajalište poznatih i uglednih Pljevljaka.

Kafane na Raskrsnici

Najbolje i najpoznatije kafane u Pljevljima sa kraja XIX i početkom XX vijeka, nalazile su se na Raskrsnici, koja je bila centar srpskog dijela grada i gdje se ukršta šest ulica. Putopisac Jevto Dedijer zabilježio je da su tu: najbolje kafane Živkovića i Manastira Sv. Trojice.2

Tu su najviše dolazili austrijski, ali i turski oficiri i gospoda. Braća Jovo, Gavro i Mile Živković držali su visok stepen otmenosti svojih kafana i jedni od prvih imali su u njima i bilijarski sto, što je bila svojevrsna atrakcija tog vremena. Zahvaljujući pljevaljskim trgovcima, ove kafane imale su sve vrste alkoholnih pića, posebno vina, koje su nabavljali iz Beča i Pešte, a od 1898. kada su Šećerovići, Veseličići i Čeh Vindaček otvorili pivaru, služilo se zahvaljujući odličnom ječmu i vodi, prvoklasno pivo sa viršlama. Kada se sa srpskom vojskom, koja je 1912. godine ušla u Pljevlja, vratio sa Metaljke, siguran da Turaka više nema, mladi oficir Ivan M. Tanazević (1878-1956. kasnije general i zet Đoka R. Šećerovića) bio je iznenađen što je poslužen u jednoj od kafana na Raskrsnici pivom, koje od Beograda godinama nigde nije ni vidio! O ovome je ovaj pljevaljski zet često sa zadovoljstvom pričao.

Na Raskrsnici je u manastirskoj zgradi, držao kafanu i Đorđe Bogićević i u njoj je, pored kafe i rakije, služen i roštilj. Gosti su bili uglavnom mještani pravoslavci. Po pričanju starih Pljevljaka, u ovoj kafani povremeno su dolazili i svirači, Slavonci ili Mađari. Kasnije se i u njoj igrao bilijar.

Pamte se na Raskrsnici i kafane čiji su vlasnici bili Risto Marjanović, Jovan Joco Popović i Diko Krsmanović.

Kafane  u  ulici Vuka Karadžića

U ulici V. Karadžića, najpoznatija kafana je bila Kantina Mila Debeljevića u kojoj su služena razna pića i mezetluci i u njoj su najčešći gosti bili austrijski oficiri i vojnici.

Drugu kafanu držao je Jako Bogićević i nalazila se preko puta današnje škole „Ristan Pavlović“ u blizini austrijske vojne postaje na Čitluku, pa su i njeni gosti najviše bili vojnici i oficiri.

Da su Pljevljaci voljeli kafane, govori i podatak iz zapisnika pljevaljske opštine iz 1918. godine o izdatim dozvolama za otvaranje ove vrste djelatnosti. Tako su, uz taksu od 5 do 50 dinara, dobili dozvole za otvaranje kafana: Pašo Mulapašović, Meho Sofović, Ramiz Pelidija, Stevan Radičević, Diko Stamenić, Savo Bavčić, Savo Damjanović, Sulejman-beg Selmanović, Ibrahim Duraković, Milja Đurišić, Jana Taušan, Todo Bajčetić,  Saveta  Mazalica,  Janja  udova  Bojović  iz Šarana, Mileva Zarubica, Mijat Tomić, LJubo Antonić (hotelska radnja).3Veća taksa plaćala se ukoliko je kafedžija uz kafu prodavao i rakiju.

Kafane u Čaršiji

Normalno, baš kao i danas, najveći broj kafana je bio lociran u srcu grada, tj. Čaršiji. Nekada je pravo bogatstvo bilo imati dućan, radnju, kafanu ili neki drugi objekat slične namjene u glavnoj gradskoj ulici. Te kafane ili kako su se po zvaničnoj statističkoj nomenklaturi tog vremena zvale gostionice (Gasthauser) bile su ne samo ugostiteljski objekti, već i mjesta gde se odvijao veliki deo političkog, privrednog pa i kulturnog života grada. Prema podacima iz službenog adresara Kraljevine SHS za industriju, obrt i trgovinu iz 1928. godine, zakonski protokolisane gostionice su: Balkan – Sava Đurovića, Velika Srbija – Rada Vraneša (sada kuća Vujačića u ul. M. Tošića br. 6), Evropa – Toda Preradovića, Rusija – Marka Vučetića, Šumadija Voja Obradovića, Kod seljaka – Sava Topalovića.4

Između dva svjetska rata, u Čaršiji su držali kafane i: Jovan i Stefa Janićijević, Đorđo i Danka Popović, Vuko i Borka Đenisijević, Niko Rabrenović, Janićije Janićijević, Aneta Vraneš, Strajin Bajić, Savo Đurović, Stefa Kijanović, Rašo Pašović, Hadžo Čaušević. U prizemlju kuće Uroša Bajića kafanu je držao Obrad Obradović. U hotelu „Srpski kralj“ vlasništvo manastira Sv. Trojice, kafanu „Ankara“ je držo Vehbo Dizdar i Zuhra Mršić. Preko puta „Srpskog kralja“ bile su kafane: Beograd Sava Đurovića, Rista Rosića, kafe-čajdžinica Vidaka Jovaševića i Krčma Milana Brašanca (1889-1951). U Širokoj čaršiji je bila i kafana Lala Pašića. Poznata kafana u tom dijelu Čaršije bila je kafana Korzo koju je držao poznati kafedžija Todo Topalović. U „Širokoj čaršiji“ držao je jedno vrijeme kafanu i Lazar Cvijetić, trgovac. U hotelu Slavija takođe je bila gostionica Vidoja Jaukovića. Na uglu ulice Princa Đorđa (danas Tršova) i Čaršije do kuće Janićijevića bila je kafana „Borovac“ braće patrijarha Varnave Uroša i Alekse Leksa Rosića, u kojoj se nalazila „živa voda“ tj. izvor sa vodom za piće. Kasnije je tu držao fotografsku radnju Savo J. Milić.

U ovoj kafani će započeti svoj ugostiteljski rad Savo M. Jestrović (1911-1994). On je prvo počeo da radi kod Janićija P. Janićijevića, a kasnije se osamostalio i 1939. godine uzima od Milice Rosić lokal u zakup. I poslije 1945. godine Savo gotovo čitav svoj radni vijek provodi u vođenju poslova vezanih za ugostiteljsku djelatnost. U „Tijesnoj čaršiji“ kafanu je držao Sretko Stanimirović, a kafanu Pokret muslimanskog kulturnog društva držao je Haso Bajrović. Limo DŽebhanić je držao kafanu u hanu u „tijesnoj čaršiji“ (kasnije Mulov han po njegovom poslednjem vlasniku Mulu Bamburu). U to vrijeme, u „tijesnoj“ čaršiji bila je vrlo popularna kafana Carigrad koju je držao Diko Bajčetić –Grkić.

Kafane na Varoši

Varoš je nakada bila centar srpskog dijela grada. Tu se nalazilo i korzo. Od kafana su bile poznate one koje su držali: Bavčići, Leovci, Gospići, Tomići, Aćim i Luka Čović. Živko Roćen je kafanu držao u svojoj kući kao i Vukašin i Marija Žugić kafanu Zlatibor koja se nalazila na uglu ulica Kralja Aleksandra (sada V.Jakića) i Kralja Petra.

Poslije Drugog svjetskog rata, dugo godina nije bilo privatnih kafana.Na Varoši je tada izgrađen hotel Tara, a krajem sedamdesetih na mjestu nekadašnje Slavije hotel Pljevlja. Umjesto nekadašnjih kafana, u XXI vijek i Pljevljaci su ušli sa bezbroj kafića, u gotovo svim dijelovima grada…

Ostale kafane

Kafane koje su bile uvrštene u djelatnosti privrednih aktivnosti, i kao takve ostale zapisane u raznim privrednim i statističkim publikacijama tog vremena, sačuvane su od zaborava. Ali, bilo je i onih koji su povremeno držali kafane i čajdžinice, kao i onih kojima je ona bila kao sporedna ili prateća djelatnost u poslovanju, posebno trgovcima (Janićijevići, Bajići, Niko Rabrenović, Lazar Cvijetić…).

Janićije P. Janićijević (1888- 1981), je bio poznati trgovac, ali je takođe u sklopu tog posla imao u prizemlju svoje kuće na uglu nekadašnje ulice princa Đorđa (sada Tršova) i Čaršije podrum pića i kafanu.

Strajin S. Bajić (1896-1975) – Čiča, preuzeo je posle smrti brata Laza, poslove oko ugostiteljstva i trgovine sa najmlađim Gordislavom. Imali su kafanu sa prelijepom baštom u samom srcu Čaršije. Posle rata je nacionalizovana, a do rušenja jedno vrijeme u njoj je tu djelatnost obavljao FK Rudar.

Niko G. Rabrenović (1888 – 1963) je kao mlad otišao u Ameriku na rad sa svojom sestrom Labudom Lakom. Najviše je radio u okolini Čikaga. Kada su izbili balkanski ratovi, on se kao dobrovoljac vraća u domovinu. Učestvuje u borbama na Skadru i Bregalnici, gde je bio i ranjavan. Nosilac je više ratnih odlikovanja. Poslije završetka ratova Niko se počinje baviti trgovinom. Bio je prvi Pljevljak koji je u ovu izazovnu ljudsku djelatnost unio dosta novih metoda viđenih u Americi, prilagodivši ih mjestu i uslovima življenja koji su tada bili u Pljevljima. Godine 1931. podigao je jednu od najmodernijih kuća u Čaršiji. U prizemlju se nalazila kafana – krčma i dućan – trgovina. Posle Drugog rata nova vlast je te objekte uzela u svoju namjenu.

Šućro   Rašinlić   Raša   u   svojim   beleškama „Čaršija od Jalije do Cerovića hana“ navodi: Đorđa i Marta Jovaševića, Sava i Jefta Antonijević, Rada Markovića, Hajra Hodžića, Hadžović Hasa „Peco“, Zajima Boškovića, Đorđa Debeljević, Avda Bosovića.Milivoj Tomić je držao kafe-čajdžinicu u „starom“ sreskom, Hafizagić Kasim u „Gajretu“, Sadagić Zećir, Kečević Smajo, Mulović Alija, Lalović Jusuf, Brković Abid, Selmanović Osmo.5 Između dva svjetska rata držao je kod gornjeg mosta na Ćotini kafanu Singapur Jusuf Manovović, a stotinak metara nizvodno preko puta Rasadničkog imanja bila je kafana Vukašina Žugića.6

Poslije Drugog svjetskog rata gotovo da su nestale, tj. ukinute su privatne kafane u Pljevljima. Ostalo je svega nekoliko i to u samoj Čaršiji. Novoizgrađeni hotel Tara bio je mjesto za novi otmeniji svijet „drugova i drugarica“. Nekadašnji Srpski kralj je ostao, s tim što je sada radio pod imenom Zelengora, pod kojim je i nestao. I nekadašnja gostionica Vidoja Jaukovića, popularna Slavija nastavila je svoju djelatnost, kao i nekadašnji Korzo. I na Jaliji, u kući Bezarevića, radila je čuvena Koreja, kasnije Šuplja stijena a danas bife Beograd… Sve je to bilo u sklopu gradskog ugostiteljskog preduzeća.

Sredinom šezdesetih počinju se otvarati nove kafane, neke sa namjenom finansiranja lokalnog fudbalskog kluba. Tako je u Bajića kafani u Čaršiji bila vrlo popularna kafana sa restoranom i baštom „Košuta“ ili tzv. Vijetnam a na Jaliji, kraj Breznice Dva jelena. Na Stadionu je takođe bila kafana ili tada popularno „bife“. Bilo je i kafana u kojima se pilo s nogu, zvanih navrat-nanos. U svim ovim kafanama je, pored kafe i pića, bilo i jela sa roštilja, prije svega ćevapčića. Evo kako je atmosferu iz jednog „bifea“ iz daleke 1971. godine, opisao prof. Radivoje Ostojić:

„Vrata stadiona su širom otvorena, a iz bifea dopiru različite melodije zagrijanih posjetilaca. Kad otvorite vrata bifea, dim pokulja kao da je sve do tada sputavan da se komotno razaspe i izgubi u pošumljenu Golubinju. Na zidovima ovog novog „Rudarevog“ objekta nalazi se samo cjenovnik sa brižljivo i krupno ispisanim ciframa. Uprava nije imala vremena da stavi i poneku fotografiju tima ili pojedinih igrača. Ovdje se uglavnom razgovara o sportu. Pjevalo se. Kurbeg je započeo nekadašnju himnu „Jakića“ prilagođenu sadašnjem timu „Tres, tres, trese se, ko Rudara dirne, lopte će gutati…“ DŽemko je pjevao „Moj dilbere“. Nešto kasnije svaki je sto imao svoju pjesmu.“

 Sredinom šezdesetih godina prošlog vijeka izgrađen je na ušću Skakavca u Breznicu motel „Vodice“, a zahvaljujući Milenku Bezareviću, početkom osamdesetih, oživjela je i Milet-bašta u sklopu Đačke zadruge.

HANOVI

Hanovi su u stvari bili objekti za prenoćišta, koji su pored soba za spavanje imali i magaze za smještaj i čuvanje robe i konjušnice za stoku koja je duga vremena bila glavna i jedina prevozna snaga i sredstvo. Hanovi su se obično nalazili na raskršću puteva, ulasku u grad, ali i u samom gradu.

Zapisi Evlije Čelebije iz 1663. godine svjedoče o postojanju tri hana (prenoćišta) u Pljevljima. Svakako da je najstariji han karavansaraj, koji se nalazio na današnjem trgu „13. jul“, ispred Doma kulture. Ova građevina bila je odavno propala, a njene zidine stajale su sve do izgradnje Doma kulture 1947. godine. Stariji Pljevljaci pamte ga, valjda po imenu poslednjeg vlasnika – Duranov han ! Inače, hanovi su i dobijali imena po vlasniku  ili  zakupcu.  Tako  je  jedan  od  posljednjih pravih hanova koji se nalazio u tzv.“Tijesnoj Čaršiji“ i koji je srušen 1960. godine nosio ime po Mulu Bamburu Mulov han. Da se „poslednja“ najviše pamti svjedoči i han na Varoši, na ulazu sa Trlice Cerovića han jer mu je poslednji vlasnik bio Vojin Cerović. Dugo godina ovaj han poznatiji po imenom Šareni han, držao je u zakup Huso Gotovuša. Na Varoši je kod groblja bio i han Murata Vajzovića, koji je kasnije kupio Timotije Bavčić.8 Timotije je han porušio i napravio porodičnu kuću. Na varoši se nalazio i han Mehmed-bega Selmanovića u kome su radili Jovan Sjeničak i Nazif Hadžalić. Zvali su ga dugo Nazifov han, iako je izgoreo u požaru 1922. godine.

Hanovi u Čaršiji

Hanovi na Varoši su bili savim logično i dobro locirani, kraj puteva za Srbiju i Crnu Goru, na ulazu u grad, imali su oko sebe livade gde je stoka mogla da se hrani i odmara i niz drugih pogodnosti. Ipak najviše hanova bilo je u Čaršiji. Hroničari grada bilježe, da je najveći bio na mestu današnje zgrade Skupštine opštine, vlasništvo mjesnog Vakufa i novijeg datuma gradnje. Pred rušenje, poslednji zakupac bio je Mule Bambur, a prije njega to su bili Mahmut Hodžić (Mahmutov han), i Huso Kadribašić.

U „tijesnoj“ Čaršiji, pored Breznice, bio je han koga i danas pamti veliki broj Pljevljaka. Izgrađen je krajem XIX vijeka i promijenio je više vlasnika: Ešrefa Selmanovića, Mahmuta Hodžića, Rasima Agića, Lima DŽebhanića i poslednjeg Mula Bambura, pod čijim je imenom i srušen 1960. godine.

Na Jaliji je sve do sredine pedesetih godina godina bila ruinirana zgrada nekadašnjeg Hadžišaćirovića hana, u kome su radili Huso Gotovuša i Murat Hadžalić. U blizini je bio i Šabanića han, a u „Cigan mahali“ se nalazio Mulovića han.9 Poslednji Pljevljak koji se bavio poslom handžija – prenoćišta bio je Redžo Sofović, koji je izdavao sobe za spavanje u svojoj kući u ulici Narodne revolucije kod starog sreskog.

U Gornjoj ili „širokoj“ Čaršiji, više kafane „Srpski kralj“ (Zelengora) bio je Zečevića han, a jedno vrijeme prenoćište je držao i Joko Bajić, koji je imao i kafanu u današnjoj ulici M. Tošića.

Bilo je i nekoliko hanova u neposrednoj blizini, tj. pri ulazu u grad. Njpoznatiji je bio onaj iz pravca Čajniča, na raskršću kod „devete“, Dajevića han, a iz pravca Žabljaka i Nikšića bio je na Doganjama Šećerkadića han. U ovim hanovima odsjedali su obično oni koji su tu vršili pripremu za ulazak grad (pranje, čišćenje, presvlačenje…) Na Lever Tari han je početkom XX vijeka držao Mile J. Radović, koga su tu Turci i ubili. Na Boljanićima je poslije Prvog svjetskog rata han držao Jefto Nenadić (otac Branov). Na Metaljci je takođe uvijek bilo po nekoliko hanova sa kafanom, aščinicom i prostorijama gdje su kiridžije ostavljale robu. Iz tog pravca, bio je poznat Han Selmanovića, koga navodi i Imre Varadi u svojoj knjizi iz 1905. godine. U sklopu hanova obavezno su bile i konjušnice.

HOTELI

Krajem XIX i početkom XX vijeka, hanove počinju zamjenjivati hoteli, tj. objekti koji su pravljeni po planovima i potrebama austrougarskog okupatora, i koji su se izgledom, funkcionalnošću i materijalom od koga su pravljeni u potpunosti razlikovali od zgrada slične namjene koje su pravljene do tada na prostorima Pljevalja.

Hroničar i putopisac Jevto Dedijer, koji je posle oslobođenja 1912. godine posjetio Pljevlja, zapisaće u svojoj „Novoj Srbiji“: „Varoš je sasvim čista i lepa, što je čini najboljom varoši u Sandžaku. Ipak, i pored mnogih orijentalnih osobina (dućani s ćepencima, turske kafane, nekoliko hanova) ona ima izgled srednjoevropske varoši u kojoj se pored gore nabrojanih građevina mogu videti i moderne  radnje,  bolje  kafane  i  hoteli (Živkovića, Manastirska, Bajića, hoteli i gostionice, Milet bašta) i mnogo lepih privatnih zgrada.“10

Kako je J. Dedijer zapisao, početkom XX vijeka, najveći i najljepši bio je Bajića hotel. Nalazio se više bašte nekadašnjeg Srpskog kralja (Zelengore). Zgrada je bila masivna. Imao je kafanu, restoran, separe i sobe na spratu i u potkrovlju. Za vrijeme austrougarske vojne vlasti zvao se Bosna, a posle oslobođenja Beograd. Ova zgrada je izgorela u požaru tridesetih godina prošlog vijeka.11

Hotel „Lovćen“ se nalazio na mjestu današnje zgrade suda i samoposluge u ul. Princa Đorđa (sada Tršova). Zgradu je podigla austrougarska posada krajem XIX vijeka. Poslije oslobođenja kupili su je Šećerovići i u njoj držali svoju trgovinu i magacine. Kasnije su ga u zakup  uzeli  poznate  kafedžije  braća  Topalovići  i pretvorili u hotel. Poslije Drugog rata u njemu su bili magacini i stanovi za sirotinju. Srušen je 1958. godine.

Hotel „Nikšić“ nalazio se u kući Laza Živkovića (ul. Kralja Petra više Zelengore) i srušen je 1944. godine američkim bombardovanjem, kao i čitav kompleks srpskih kuća u tom dijelu grada. Ispod njega u manastir- skoj zgradi bio je hotel „Bristol“.

Hotel „Trlica“ nalazio se u nekadašnjem „Cerovića (Šarenom) hanu“ a vlasnik mu je bio Vojin Cerović. Pred Drugi svjetski rat, sagrađena su dva hotela: „Srpski kralj“ vlasništvo manastira sv. Trojice (kasnije „Zelengora“) čiji je prvi zakupac bio Vehbija Dizdar i hotel „Beograd“ vlasništvo Sava Đurovića. Hotel „Jadran“ je držao Dragoslav Dragi Stojanović – Srbijanac. Ostao je u trajnom sjećanju Pljevljaka po kraljici sevdaha Vuki Šeherović koja je tu počinjala svoju veliku pjevačku karijeru. U Pljevljima se Vuka prvi put zaljubila, i to baš u Dragog i posvetila mu svoju najbolju pjesmu: Gde si dragi živa željo moja.

 

1 M. Bajić Poderegin, Svitanje, Beograd 1987.
2 J. Dedijer, Nova Srbija, Beograd 1913, 300.
3 Zapisnik sa sednica opštinskog odbora Pljevlja 1918, (lična dokumentacija).
4 Adresar Kraljevine SHS, za industr.obrt i trgov. 1928, 772.
5 Š. Rašinlić- Raša, Pljevaljska čaršija 1934 – 1945. Ugostiteljske radnje (rukopis).
6 M. Pijalović, Pljevlja sa okolinom u prošlosti i sadašnjosti, Sarajevo 1997, 40.
7 Radivoje Ostojić, Ko Rudara dirne… „Pljevaljske novine“ 1. jul 1971.
8 M. Pijalović, Pljevlja sa okolinom u prošlosti i sadašnjosti, 55.
9 M. Pijalović, Pljevlja sa okolinom u prošlosti i sadašnjosti, 55.
10  Jevto Dedijer, Nova Srbija, Beograd 1913.
11 R. Popčetović, Stare pljevaljske kafane i hoteli, „Pljevaljske novine“ 1976.
Izvori i literatura:
-Privatna arhivska zbirka autora.
-Rodoljub L. Popčetović, Stare pljevaljske kafane i hoteli, Pljevaljske novine, 15. 11. 1976. godine.
-M. Hadžiatlagić, Stare kafane, Pljevaljske novine, 1969.
-Adresar Kraljevine  SHS  za industriju, obrt, trg. poljoprivr.  Za  1928. god. Jevto Dedijer, Nova Srbija, Beograd 1913
-Š. Rašinlić- Raša, Pljevaljska čaršija 1934 – 1945. Ugostiteljske radnje, rukopis.
-Uzeir Bećović, Pljevlja tragom vremena, Pljevlja 1992.
-M. Pijalović, Pljevlja sa okolinom u prošlosti i sadašnjosti, Sarajevo 1997.
-Kazivanje, prof. Ksenije Rosić Martinović, Beograd mart 2004. Dokumentacija  porodica:  Rabrenović,  Bajić,  Janićijević,  Jestrović, Brašanac.
-Milka Bajić-Poderegin, Svitanje, Beograd 1987.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 23, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , ,

Akademik Sima Ćirković: Pljevlja u srednjem veku

Smenjivanje kasnoantičkog društva do temelja uzdrmanog unutrašnjim krizama i varvarskim pustošenjima, i srednjovekovnog društva, koje se postepeno izgrađivalo posle doseljenja Slovena, ne može se ocrtati ni najopštijim potezima. Sigurno je samo da se i u ograničenom prostoru pljevaljskog kraja dešavalo ono što je karakteristično za unutrašnjost Balkanskog poluostrva u celini. Ostaci antičke civilizacije su zapušteni i razoreni, naselja slovenskih pridošlica zametala su se i rasla na novoposednutom tlu bez povezanosti sa antičkim korenima. Arheološka istraživanja su iznela na videlo znatne ostatke rimskih naselja urbanog karaktera, mestimično su otkriveni i materijalni ostaci rane slovenske kulture, ali se nigde nije naišlo na tragove kontinuiteta, dokaze korišćenja antičkih građevina i drugih objekata od strane Slovena ili naporednog života doseljenika i starosedelaca. O diskontinuitetu svedoči i činjenica da se ugašenomvelikom  rimskom  naselju  Municipium  S…..  ime  tako temeljito zaboravilo da ni do danas nije otkriveno.

Kontinuiteta neosporno ima u korišćenju prostora, jer su Sloveni ovde, kao i u drugim delovima Balkanskog poluostrva, pitomijim i pogodnijim za život, u prvi mah zaposedali ona zemljišta koja su radom ranijih generacija bila potčinjena čoveku i prilagođena njegovim potrebama. Sloveni su se, bez sumnje, služili ostacima rimske putne mreže; čak je vrlo verovatno da su pojedine njihove grupe baš rimski putevi odveli u visoke i vrletne predele između Lima i Tare.

Prelaz od antike ka srednjem veku predstavlja na ovom delu našeg tla “mračno doba” u najstrožem smislu toga termina, stvorenog za opisivanje jednog perioda istorije cele Evrope. Iz nekoliko stoleća nema u izvorima podataka na koje bi se mogla osloniti makar veoma uopštena rekonstrukcija zbivanja. Zna se samo da pljevaljski kraj leži u zoni koju je naselilo srpsko pleme u VII veku, da spada u jezgro njegove najstarije plemenske teritorije.

O južnoslovenskim plemenima i prostiranju njihovih teritorija i kneževima od doseljenja do sredine H veka veoma važne podatke pruža spis vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita (913 – 959) O narodima ili O upravljanju carstvom, sastavljen na osnovu raznovrsne građe u kojoj je bilo i izveštaja vizantijskih lokalnih namesnika i tradicija naroda sa kojima je Vizantijsko carstvo održavalo veze. Prema kazivanju toga teksta predeo koji posmatramo bio je u sastavu kneževine, koju učeni car naziva Krštenom Srbijom da bi naglasio razliku u odnosu na teritoriju onoga dela srpskog plemena koje je ostalo nekršteno daleko na severu.1 Krštena Srbija se prostirala između kneževine Hrvatske, čije su granične županije bile Livno, Imota i Pliva, i bugarske države, koja se za vreme velike ekspanzije u IH veku proširila do grada Rasa (kod današnjeg Novog Pazara). Na svojoj južnoj strani ta Srbija se graničila sa kneževinama Neretvljana (teritorija između Cetine i Neretve), Zahumljana (između Neretve i zaleđa Dubrovnika), Travunjana (između Dubrovnika i Boke Kotorske) i Dukljana (između Kotora i Lješa i u ravnicama oko Skadarskog jezera). O Travuniji i Duklji se u carevom spisu izričito kaže da se “planinskim stranama” graniče sa Srbijom. Kako je planinski lanac dinarskog sistema širok i sastavljen dobrim delom od teško prohodnih i strmih grebena, teško je odgonetnuti gde bi se u ranom periodu protezala gra- nica između spomenutih kneževina, utoliko teže što su jezgra primorskih kneževina bila u kraškim poljima, daleko pogodnijim za život i srazmerno dobro naseljenim, i što su planinski predeli dugo morali biti neka vrsta ničije zemlje.2

U svakom slučaju, krajevi između Tare i Lima spadali su u državu srpskih kneževa, potomaka kneza Vlastimira iz IH veka, koji su se povijali čas pod vizantijskim, čas pod bugarskim pritiskom i trošili u međusobnim borbama unutar dinastije.3  Cela teritorija Srbije ležala je na putu sve zahuktalije bugarske ekspanzije i u jedan mah je, 924. godine, za vlade moćnog cara Simeona (893 – 927/8) bila za neko vreme osvojena i potčinjena.

Kratka istorija toga osvajanja iznosi na videlo zanimljivu pojedinost o organizaciji onovremene srpske države. Bugarske vojskovođe su, naime, da bi lakše potčinile zemlju, dovele sobom Časlava Klonimirovića, potomka srpskog vladarskog roda, odgojenog u Bugarskoj, da bi ga, tobože, postavili na vlast u Srbiji. Pozvali su radi toga sve srpske župane, namamili ih zakletvom, a onda ih pohvatali i odveli u Bugarsku. Teritorija srpske države se, očigledno, u prvoj polovini H veka sastojala od oblasti u kojima su stvarnu vlast imali župani, od kojih je zavisio i položaj kneza i stepen njegove samostalnosti u odnosu na strane osvajače. Bugarska vlast je trajala kratko jer je Časlav (927/8 – 950) koristeći situaciju posle smrti cara Simeona (927/8) pobegao iz Bugarske i uz pomoć Vizantije obnovio vlast u Srbiji. Pljevaljski kraj je, besumnje, bio pod vlašću Časlava, za koga se zna da je gospodario i susednom travunijskom kneževinom.

Daleko manje je poznato šta se dešavalo u drugoj polovini H veka. Samuilo (876 – 1014), ustanik protiv vizantijske vlasti, uspeo je, polazeći iz Makedonije, da obnovi carstvo Simeona. On je, svakako, vladao neko vreme i teritorijom tadašnje Srbije. Međutim, rušenje Samuilovog carstva 1014 – 1018. označilo je prelom i dovelo do promene situacije, čije će se posledice osećati sledeća dva veka. Vizantija je 1018. uspela da potčini svojoj vlasti znatan deo Balkanskog poluostrva i pomeri svoje granice do Save i Dunava. Tada uspostavljena vizantijska granica delila je teritoriju Srbije na područje pod neposrednom vlašću carevih namesnika, a u okvirima vizantijskih vojnoadministrativnih jedinica, i na područje koje je ostalo pod lokalnim vlastodršcima iz kneževskih porodica, vazalima vizantijskog cara, ali samostalnim unutar svojih granica.

Uporišta vizantijske svetovne i crkvene vlasti bila su u gradovima iz kojih se gospodarilo okolinom. U ovom periodu svoje vlasti Vizantinci su udahnuli novi život nekim od opustelih vizantijskih gradova smeštajući u njih vojne garnizone i sedišta crkvene vlasti (Sirmij, Beograd, Niš, Skoplje i dr.). Odavno zapusteli municipij S…(kod današnjih Pljevalja) nije doživeo period obnove, verovatno zbog toga što je ostao izvan zone neposredne vizantijske vlasti. Zahvaljujući podacima o crkvenoj organizaciji po uspostavljanju vizantijske vlasti, moglo se utvrditi da su Sirmij (Sremska Mitrovica), Ras (danas Novi Pazar) i Prizren, bili najisturenija episkopska sedišta Ohridske arhiepiskopije  i najvažniji vizantijski gradovi  u  graničnom području prema susednim oblastima pod vrhovnom vlašću careva.

U periodu od početka HI do kraja HII veka pljevaljski kraj, odnosno šire uzev, celo Polimlje, nalazili su se na granici i predstavljali su prelaznu oblast prema Travuniji i Duklji, gde se posle 1018. nalaze glavni centri otpora protiv vizantijske vlasti, i odakle su polazili najvažniji pokušaji širenja prema zemljama   u   unutrašnjosti   i   potiskivanja   granica teritorija pod neposrednom vizantijskom vlašću. Iz vremena kneza Vojislava (1036 – 1050), a takođe i njegovih potomaka Mihaila (1050 – 1082) i Bodina (1082 – 1101), ima podataka o pokušajima prodora u unutrašnjost, do teritorija Bosne i Raške, zemlje koja se formirala u graničnom području od delova nekadašnje Krštene Srbije i teritorija osvojenih od Vizantije.

Do kraja XI veka granice prema Vizantiji pomerene su do ivice Kosova polja. Kako je donje Polimlje preko Sjeničke visoravni povezano s Rasom, a preko Durmitora i Onogošta sa Dukljom i Travunijom, a istovremeno i sa Bosnom, starim putem prema Drini, porastao mu je značaj u vreme srpsko-vizantijskih ratova u HII veku. Konkretne okolnosti i pojedinačni događaji nisu poznati. Bitka na Tari između Vizantinaca, s jedne, i Srba i njihovih ugarskih saveznika, s druge strane, odigrala se, sudeći po kretanju vizantijske vojske u drugoj oblasti, pored jedne druge reke Tare.4 Veliki župani, vladari Raške, koja je u HII veku postala centar borbe protiv Vizantije, morali su se služiti spomenutim komunikacijama i održavati veze sa primorskim obla- stima Zahumljem, Travunijom, Dukljom, u koje su povremeno prodirali kao što su se vladari Duklje i Travunije u prethodnom stoleću zaletali i u unutrašnjost.

Iz XII veka se raspolaže izvornim podacima koji omogućavaju da se rekonstruišu neke od unutrašnjih granica i da se nazru konture teritorijalne organizacije. U spisu nastalom u gradu Baru radi dokazivanja prava barskih arhiepiskopa na crkvenu jurisdikciju nad zemljama u zaleđu, protkanom legendarnom sadržinom, ali dobro obaveštenom o geografiji zemalja između Neretve i Bojane, nalazi se popis županija (župa) u humskoj, travunijskoj, zetskoj oblasti i u oblasti koja se u njemu naziva Podgorje, koja se prostirala najdalje u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva do predela uz gornji tok Neretve i do gornje Drine. U tom spisu zvanom Barski rodoslov ili tradicionalno Letopis Popa Dukljanina, zabeležene su najdalje prema istoku županije: Onogošt, Morača, Komarnica i Piva. Ono što je ležalo dublje od ovih župa anonimni pisac je računao u Rašku, odnosno Bosnu kad je reč o župama uz gornju Neretvu (Viševa, Kom, Debreca). Unutrašnju podelu tih zemalja on ne opisuje ali uzgredno u svome kazivanju kao delove Raške spominje županiju Drinu i oblast Lima. Kao i u drugim slovenskim oblastima i ovde su u najranijem periodu reke i njihovi tokovi predstavljali kičmu teritorijalne organizacije. Ukoliko je vreme proticalo i stanovništvo postajalo gušće naseljeno, a komunikacije bivale redovnije, utoliko se jače nametala individualnost manjih predeonih celina, kojima se onda prilagođavala politička organizacija i administracija.

Iz HIII veka imamo već više podataka o teritoriji za koju smo ovde prvenstveno zainteresovani, tako da se može u najgrubljim crtama rekonstruisati njen položaj. Jezgro današnjeg pljevaljskog kraja predstavljala je župa Breznica, koja se prvi put spominje u jednom dubrovačkom dokumentu iz 1296. godine.5 Prostirala se duž reke koja danas nosi naziv Ćehotina, koja je, po svemu sudeći, u srednjem veku nazivana Breznica. Značajna je činjenica da se potok Breznica u vreme osnivanja poznatog manastira Svete Trojice nazivao Vrhobreznica, a takav naziv se inače upotrebljavao za izvorišne predele reka kao Vrhbosna, Vrhlab, Vrhprača. Sudeći po tome, ime Breznice je važilo od utoka istoimenog potoka u današnju Ćehotinu i dalje do njenog ušća. Ime Ćehotine, koje se ne javlja u sačuvanim srednjovekovnim spomenicima, upotrebljavalo se, po svoj prilici, samo za gornji tok današnje reke istog imena, do mesta gde se uliva potok Breznica.6

Granice Breznice iz ovog doba nisu poznate jer se raspolaže sa premalo dokumenata. NJeno prostranstvo se može grubo ocrtati uzimajući u obzir susedne župe toga  vremena i manje teritorijalne celine kasnijeg doba. Prema istoku je najbliža susedna župa bila Crna Stena, u kojoj su ležali manastir Mileševa i trg Prijepolje. Ta župa je zahvatala i zemljište na levoj obali Lima, predeo Zvijezd, i sela duž puta prema Pljevljima.7 Prema jugoistoku i jugu na Breznicu se nastavljala župa LJuboviđa, o kojoj ima nekoliko pomena u izvorima.8  Granica im je bila, kako se čini, kod sela Kovren, Vrulja i Maoče. S druge strane Tare prostirale su se, kao što je već rečeno, župe Komarnica i Piva, koje se nisu ubrajale u Rašku. Predeo između Pive i Tare, susedan Breznici prema jugozapadu, nazi- van je u srednjem veku Međurečje.9 Prema zapadu i severu Breznica se graničila sa Drinom, koja je u ranom periodu predstavljala prostranu župu. Iako reka Drina ima veoma dugi tok, ime predela se ustalilo samo oko njenog gornjeg toka, počev od mesta gde se nalazi grad Soko. Sudeći po granicama iz kasnijih vremena, Breznica nije prelazila planinu Kovač. Nije jasan položaj krajeva s one strane planine u HIII veku. Verovatno su i oni ubrajani u Drinu. U kasnom srednjem veku, uoči turskog osvajanja, bile su tu župe Pribud (oko grada Samobora) i Poblaćnica, oko istoimene rečice.

Breznica je imala takav položaj da je predstavljala neku vrstu raskrsnice kod koje su se sekle trase puteva  prema  primorju  i  prema  zemljama  dublje  u unutrašnjosti. Znatnim delom su tu bili ostaci starih rimskih puteva, tada svakako bolje primetnih i očuva- nih nego u kasnijim vremenima. Sa primorskim oblastima Breznica je bila dvojako povezana: dolinom današnje Ćehotine a zatim putem koji je iz oblasti gornje Drine vodio ka dubrovačkom zaleđu (Foča, Tjentište, Gacko, Cernica, Bileća, Trebinje) i bio nazivan Drinski put ili Bosanski put u dubrovačkim dokumentima; zatim putem koji je preko predela Jezera na Durmitoru vodio ka Onogoštu, gde su se sticali krakovi puteva od Dubrovnika, Kotora i od južnih gradova kroz dolinu Zete. Dvostruka je bila i veza dolinom Lima, prema Bijelom Polju i Prijepolju, a zatim dalje preko Sjenice i Rasa ka dolini Ibra i Kosovu polju, rudarskim područjima koja su dobijala sve veći značaj u HIV veku.

Polimlje i okolne oblasti bile su od starine tešnje vezane za dinastiju Nemanjića. Najbolje se to opaža po manastirima i crkvama koje su ovde gradili i obdarivali, što je znak da su tu imali svoje zemlje kojima su raspolagali. U ovim krajevima je upadljiva koncentracija zadužbina sporednih grana nemanjićke dinastije, dok su se članovi glavne grane držali doline Ibra i Kosova. Nemanjin brat Miroslav podigao je manastir svetih apostola Petra i Pavla kod Bijelog Polja; brat kralja Radoslava, Vladislav, podigao je, pre no što je došao na presto, Mileševu u župi Crnoj Steni; Davidovicu kod Brodareva podigao je David, pre zamonašenja župan Dimitrije, sin Vukana, najstarijeg Nemanjinog sina, koji nije bio naslednik vlasti nad celom državom. Potomci tog istog Vukana su ktitori Morače, dok su Đurđevi Stupovi u Budimlji zadužbina potomaka Nemanjinog brata Tihomira. Nažalost, povelje ovih manastira nisu sačuvane, s izuzetkom jednog dra- gocenog akta manastira svetog Petra i Pavla, koji je dospeo u Hilandar. U drugoj polovini HIII veka u manastir svetog Petra i Pavla smešteno je sedište humske episkopije, koje je bilo u Stonu u vreme njenog osnivanja (1219). Znajući da su manastiri, po pravilu, dobijali jedan kompleks poseda u najbližoj okolini, može se očekivati da je u župi Breznici, ili šire uzev u pljevaljskom kraju, bilo sela koja su pripadala metosima Mileševe.10

Zbacivanje vizantijske vrhovne vlasti, pomeranje granica sve do Šar-planine, sjedinjavanje teritorija koje su se u ranijim periodima razvijale kao samostalne kneževine, učinilo je da se župa Breznica i okolni krajevi nađu daleko od granica i ratnih poprišta. Najbliža je bila granica prema Bosni, s kojom je država Nemanjića imala sukobe u prvoj polovini HIV veka.11 U svakom slučaju, iz HIII i HIV veka nemamo vesti o borbama ili ratnim događajima. Utoliko više je porastao značaj trgovačkih puteva, obezbeđivanje slobodnog prolaza karavana, čuvanja imovine trgovaca, kojima su srpski vladari garantovali slobodu kretanja i sigurnost imovine.

Prvi pomen Breznice u dokumentima povezan je s otimačinom koju je počinio Gradislav Belmuž sa svojom družinom u jesen 1295. oduzevši dubrovačkom trgovcu konje s tovarima stvari, konje bez tovara i nešto gotovine.12   O toj ličnosti se inače ništa ne zna. Mogao je biti lokalni vlastelin, mogao je biti vlaški starešina, ali isto tako i lutajući razbojnik s družinom. Deo otetih stvari našao je put do Dubrovnika, do kuće jednog drugog trgovca. U svakom slučaju, i pored ovakvih inci- denata u HIV veku je promet na putevima kroz pljevaljski kraj toliko porastao da je omogućio pojavu naselja, kome su obeležje dali trgovci i zanatlije, a ime mu je dala sama župa.

U dubrovačkim dokumentima se počev od 1348. spominje mesto Breznica. Pojedini njegovi stanovnici dospevali su sve do Dubrovnika, gde su uzimali kredite od velikih trgovaca kojima su isporučivali robu.13 Po svoj prilici su donosili u Dubrovnik krzna, med i vosak, proizvode kojima se najviše trgovalo u oblastima u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva u kojima nije bilo rudarske proizvodnje. Među stanovnicima Breznice zabeležen je jedan krznar, koji svakako nije bio jedini zanatlija u tome mestu.14

U toku vremena naselje je postalo privlačno i za strance, tako da su se u Breznici kraće ili duže vreme zadržavali i Dubrovčani, a zahvaljujući njima ostao je poneki od retkih spomena trga u dokumentima Dubrovačkog arhiva. Početkom 1373. parničila su se dvojica dubrovačkih trgovaca sa grupom od šestorice stanovnika Breznice, koji su o Božiću prethodne godine oteli Dubrovčanima nekoliko grla sitne stoke i nešto ličnih stvari. Među parničarima iz Breznice naveden je i Peko carinik, iz čega se može zaključiti da je u mestu bila ubirana carina, što potvrđuje da je naselje imalo karakter trga.15 Veze sa primorjem, koje su održavali domaći trgovci i Dubrovčani, otvarale su put domaćim ljudima da se otisnu u daleke krajeve, gde je bilo više izgleda za zaradu. Neki su odlazili u Dubrovnik da bi stupili u službu ili učili zanat, neki su u grad dospevali na gori način, prodavani kao roblje.16

Inače retki i malobrojni podaci o Breznici kao naseljenom mestu presahnjuju skoro potpuno krajem HIV veka. Sudeći po vestima sačuvanim u Dubrovniku, trg je uživao prosperitet nekoliko decenija, a zatim bi iščezao bez traga. Ne sme se, naravno, isključiti ni mogućnost da je naselje nastavilo da živi i razvija se ali pod izmenjenim imenom, koje bi potisnulo ono opšte identično sa imenom župe. Nijedan od sačuvanih podataka o Breznici kao mestu ne daje oslonac da se bliže utvrdi njegov položaj u okviru župe Breznice. Poklapanje imena župe i mesta uvećava teškoće zbog toga što se u nekim slučajevima ne daje razlikovati da li je reč o naselju ili predelu.

U našoj naučnoj literaturi se već više od sto godina uzima da je naselje Breznica bilo na mestu kasnijeg trga Pljevlja, da je trg Breznica prethodnik Pljevalja kao gradskog naselja.17 Do promene naziva bi došlo negde oko 1430. godine od kada se Breznica kao naselje više ne spominje. Mora se, međutim, imati u vidu da nema nikakvih dokaza o smenjivanju imena, da je to jedna privlačna hipoteza kojoj u prilog najviše govori činjenica da se od vremena kad se Pljevlja češće spominju o Breznici kao mestu u izvorima ne govori.18 Ne smeju se, međutim,  gubiti iz vida ni činjenice koje mogu dovesti u sumnju topografski kontinuitet Breznica – Pljevlja.

Jedno kratko vreme se imena Breznice i Pljevalja ipak naporedo upotrebljavaju, što slabi ali ne isključuje hipotezu da je reč o istom naselju.19 Položaj Pljevalja u  Vrhobreznici  izrazito  je  periferan  u  odnosu  na prostor koji je nosio ime Breznica. Postavlja se stoga pitanje koliko je verovatno da bi se u ranijem periodu, u HIV veku, opšte ime cele župe vezalo za mesto na njenom rubu, u predelu čija se individualnost izražava u imenu Vrhobreznice?20

Jasno je da su od početka HV veka neke okolnosti išle u prilog rastu i uvećavanju naselja Pljevlja. Pitanje je, međutim, da li su isti činioci delovali i u HIV i HIII veku? Mogle su struje trgovačkog prometa, relativno bogatstvo okoline, potrebe i želje vlastodržaca, delovati u prilog nekog drugog mesta u župi Breznici, možda bliže njenom središtu. Stoga je u pokušajima da se nađe odgovor na pitanje o odnosu Breznica – Pljevlja potrebno uzeti u obzir ceo prostor župe Breznice i obratiti pažnju mreži naselja, posebno mestima pogodnim za boravak i rad trgovaca.

U velikoj oskudici izvora kao putokaz može poslužiti toponomastika u kojoj se ponekad čuvaju tragovi starije teritorijalne organizacije. Krajem srednjeg veka bilo je u pljevaljskom kraju naselja čija imena otkrivaju vezu sa tvrdim gradom: Podkukanj, zatim Prosoje, drugim imenom Podgrađe i Zadublje, takođe drugim imenom Podgrađe. U pogledu položaja Kukanja i Podkukanja21 nema neizvesnosti. U HV veku Kukanj je bio, kao što će se još videti, centar vlasti za Breznicu, pa bi njegovo trgovačko podgrađe trebalo uzeti u obzir prilikom traženja mesta trga Breznice. Ali, kao i u slučaju Pljevalja i ovde je mesto imalo svoje posebno ime. Zadublje je ostavilo traga jugoistočno od Kukanja na takvom odstojanju da bi teško moglo biti podgrađe nekoj drugoj tvrđavi do samom Kukanju.22 Najviše teškoća ima sa mestom zabeleženim u izvoru kao Prosoje, jer ostaje neizvesna njegova identifikacija. Ako je to Prisoje, preko puta Kukanja na drugoj obali Ćehotine, moglo bi biti podgrađe Kukanja. Ukoliko bi se Prosoje identifikovalo sa Porosjem, koje je u turskom defteru iz 1477. zabeleženo kao Gornje i Donje Porosje, onda bi se naziv Podgrađa mogao vezati za mesto Gradac, nepoznato kao utvrđenje iz srednjovekovnih izvora, čije ime ipak svedoči o gradu, možda u periodu ranog srednjeg veka.23

Možda je ovde nekad bio glavni župski grad čiju je ulogu kasnije preuzeo Kukanj? Najzad, ne treba prevideti ni karakterističan lokalitet Trgovište, na raskršću manjih puteva između Strahovog Dola i Boljanića. NJegovo srednjovekovno ime ne poznajemo, ali su na zemljištu ostali znatni tragovi starog naselja.24 Ni za jedno od spomenutih naselja nemamo dokaza da je makar u jednom periodu nosilo ime cele župe, ali to isto važi i za Pljevlja. U svakom slučaju, pitanje o mestu trga Breznica ostaje otvoreno i pokazuje da je teritorijalna organizacija župe bila složenija nego što se ranije mislilo.

Kao što je spomenuto, u periodu Nemanjića pljevaljski kraj nije bio u blizini glavnih ratnih poprišta, ali nije bio ni sasvim bezbedan. Od kako je, počev od 1326. bosanski ban Stjepan II Kotromanić počeo izlaziti iz okvira starih granica Bosne i potčinjavati zemlje u Humu i Zagorju, nastupio je period povremenih neprijateljstava između vladara Srbije i Bosne. Sporne teritorije su bile udaljene od pljevaljskog kraja, ali vojske zaraćenih strana zaletale su se duboko na pro- tivničku teritoriju, kao što su to činili banovi ratnici kad su nešto pre 1329. opustošili manastir Svetog Nikole u Banji, ili kad je srpski “mladi kralj”, približno u isto vreme, bio poslat na “bezbožne pogane babune” i “prolio mnogo krvi” i odneo “bezbrojan plen”.25

Iz temelja se izmenila situacija posle smrti cara Dušana (1355) kada je došlo do obrazovanja teritorija pod vlašću osamostaljenih velikaša. Oblasti od gornje Drine pa sve do zaleđa Dubrovnika nalazile su se u prvim godinama vladavine cara Uroša (1355 – 1371) u sferi uticaja kneza Vojislava Vojinovića. Vojislav i njegova braća imali su posede u području gornje Drine i u zapadnoj Srbiji, a od oca, vojvode Vojina, nasledili su uticaj u primorskim oblastima gde je vojvoda pomagao “mladom kralju” Dušanu u vladanju njegovom teritorijom. I Breznica je, nesumnjivo, bila pod vlašću kneza Vojislava, koji je 1359. na putu od Prijepolja ka primorju zadržao jedan dubrovački karavan, sveteći se zbog napada ugarskog kralja koji je baš tada postao vrhovni gospodar Dubrovnika.26 Posle smrti kneza Vojislava, za vreme kuge 1363. godine, njegove zemlje držala je za maloletne sinove udovica Gojsava, dok je nije istisnuo Vojislavljev sinovac Nikola Altomanović (1367). Ovaj mladi velikaš uspeo je da se za kratko vreme zavadi sa svim susedima, sa bosanskim banom Tvrtkom, Dubrovnikom, kraljem Vukašinom, braćom Balšićima, gospodarima prostrane oblasti u Zeti, a zatim i sa knezom Lazarom. Nikolino ratovanje protiv Dubrovnika 1370 – 1372. imalo je za posledicu prekid trgovine i pogodilo je mesta zavisna od trgovačkog prometa. Na kraju su se protivnici Nikole Altomanovića udružili 1373. i uspeli da ga pobede i potpuno istisnu sa nekadašnje teritorije Vojislava Vojinovića. Nikoline zemlje podelili su ban Tvrtko i knez Lazar tako da su oblasti u Polimlju sa manastirom Mileševom i u gornjem Podrinju pripale bosanskom banu.27

Ova podela teritorija imala je dalekosežne posledice po položaj Breznice: župa se našla u okvirima bosanske države i istovremeno je postala granično pod ručje. Granica uspostavljena posle rušenja Nikole Altomanovića presecala je put za Sjenicu negde iza Mileševe; prelazila je Lim kod Komarana, dodirivala je Breznicu na onoj strani gde se graničila sa župom LJuboviđom. Breza, Kozica i Maoče postali su granična mesta. U prvi mah se promena nije osetila jer se 1377. Tvrtko I kao potomak Nemanjića i gospodar značajnog dela njihovih nekadašnjih teritorija krunisao za kralja “Srbljem, Bosni, Pomorju i Zapadnim Stranam”. On je sebe video kao obnovitelja srpskog kraljevstva i u načelu je vladao teritorijama i s one strane nedavno uspostavljene granice. Takvo shvatanje ga je obavezalo da pošalje vojsku i da ratuje s Turcima na Kosovu 1389.28 Međutim, posle Tvrtkove smrti (1391), bosanski vladari su samo po tituli ostali kraljevi Srbije, stvarna vlast im se protezala samo do granica Bosne, pa i to samo jedno kratko vreme. I u Bosni je, naime, došlo krajem HIV i početkom HV veka do obrazovanja samostalnih oblasti pod vlašću velikaških porodica.

U nastojanju da se razume i objasni položaj pljevaljskog kraja na prelazu iz HIV u HV vek, mora se pored stanja na granicama između Srbije i Bosne voditi računa i o granicama teritorija oblasnih gospodara, osamostaljenih u okviru bosanske države. Posle kosovske bitke kneza Lazara je kao gospodar susednih teritorija u Polimlju zamenio Vuk Branković. On je imao carinu na obali Lima. A kad su posle nikopoljske bitke (1396) Turci potisli i zatvorili Vuka, stvorili su svoja uporišta u Zvečanu, Gluhavici, i još na nekim mestima, odakle su kontrolisali puteve sve do Lima i Morače.29 Turski uticaj je odstranjen iz ovih krajeva posle angorske bitke (1402), a u oblastima u susedstvu ustalila se vlast despota Stefana Lazarevića (1389 – 1427), pod kojim se obnavlja jedinstvo države i uvodi snažna centralna uprava.

Za granične oblasti na bosanskoj strani od najveće važnosti je bio uspon porodice Kosača, koja je, po svemu što se sada zna, poticala iz oblasti gornje Drine. Tu su bile njihove porodične zemlje, tu je već Vlatko Vuković (+1392), vojvoda kralja Tvrtka I, udario temelje moći porodice. NJegov sinovac Sandalj Hranić (1392 – 1435), “veliki vojvoda rusaga bosanskog”, učvrstio je i proširio vlast porodice, tako da se ona prostirala do primorja, do Boke i neposrednog dubrovačkog zaleđa, a zatim se, potiskujući suparnike, proširila do Neretve, a povremeno i preko te reke, teritorije za koje će se kasnije ustaliti ime Hercegovine, po tituli njegovog sinovca i naslednika Stefana Vukčića Kosače “hercega od svetog Save” (1435 – 1466).

U zemljama Kosača se već za vreme Sandalja Hranića zapaža teritorijalna organizacija karakteristična za mnoge feudalne države. Tipično za nju je nastojanje gospodara da u svakoj župi ima utvrđeni grad iz koga se vlada okolinom. Smeštaj takvog grada na uzvišenju olakšavao je odbranu i omogućavao kontrolu obližnjih komunikacija. U prostranijim utvrđenjima bilo je pored stanova posade i mesta za sklanjanje stanovništva iz okoline kad bi zapretila opasnost. U nekim utvrđenim gradovima bile su i prostorije namenjene da posluže kao povremena gospodareva rezidencija.31

U vreme Kosača počeo je da se u Breznici svojim značajem ističe tvrdi grad Kukanj, čiji su ostaci sačuvani nad rekom Ćehotinom i putem koji je pratio tok reke.32 To nije bio jedini grad na teritoriji župe Breznice, ali je besumnje bio najvažniji, i to zahvaljujući, bar delom, okolnosti da su gospodari zemlje boravili u njemu.  Sačuvana su dva akta vojvode Sandalja Hranića izdata, jedan “ u Kukanu” (1423), drugi “pod Kukanem” (1429).33 Vojvoda je u tom gradu boravio i 1431. kad su s njim pregovarali dubrovački poslanici i slali vladi pisma iz Kukanja.34 I prvi pomen Pljevalja iz aprila 1423. biće u vezi sa boravkom Sandalja Hranića u Kukanju. Tada je, naime, poslanik vizantijskog cara u Dubrovniku ugovarao sa Vlasima ponosnicima (kiridžijama) da ga sa stvarima odvezu “u Pljevljane” (in Pleueiane).35 Prirodno je da cilj vizantijskog poslanika nije bio trg, koji se tek počeo razvijati, nego moćni bosanski feudalni gospodar, koji je boravio negde u blizini.36 Kukanj je sačuvao značaj i za vreme Stefana Vukčića, naslednika Sandaljevog. Navođen je sa župom Breznicom u poveljama o posedima vojvode, kasnije hercega Stefana.37 Zahvaljujući tim dokumentima znamo za još dva utvrđena grada u župi Breznici. Jedan je bio Koznik, koji se bez kolebanja može identifikovati sa ruševinama iznad sela Kozice i Kozičke reke.38 Ležao je neposredno uz granicu između hercegove zemlje i Despotovine Đurđa Brankovića. Drugi grad je bio Ravanski, za koji je predložena identifikacija sa jednom kulom blizu sela Ravni, oko 15 km severno od Pljevalja.39

O najranijem periodu istorije Pljevalja, od prvog pomena do pada pod tursku vlast (1423 –1465), imamo sačuvano veoma malo podataka, jedva toliko da se može prepoznati ekonomska podloga razvoja i rasta naselja. Srećna je okolnost da se ta pregršt podataka može tumačiti na pozadini stanja naseljenosti i privrednih potencijala šire okoline. Raspolaže se sa iscrpnim popisom  naselja  i  starešina  porodica,  pregledom naturalnih i novčanih dažbina i taksa koje je pojedino selo dugovalo svome gospodaru i sultanu. Iako ovi izvori, obično nazivani popisni defteri, potiču iz kasnijeg vremena, iz prvih decenija osmanske vlasti, oni se mogu i moraju uzeti u obzir kod osvetljavanja prethodnog perioda, jer stanje koje se u njima reflektuje nije rezultat trenutnih promena već dugog razvoja. Ni pojedinačna sela, a pogotovu mreža naselja, ne menja se naglo, a još sporije se menjaju zanimanja i poljoprivredne kulture.

Oslanjajući se na sumarni defter Bosne i Hercegovine iz 1469, koji obuhvata i pljevaljski kraj, i na sumarni defter hercegove zemlje iz 1477, sastavljen deceniju  posle  osvajanja,40  može  se  zaključiti  da  je pljevaljski kraj spadao među dobro naseljene oblasti. Sa susednim oblastima oko gradova Samobora, Sokola i Miševca, bio je najbolje nastanjeni deo zemlje hercega Stefana. Osmanskim vlastima je kao administrativni okvir služila nahija Kukanj, koja je bila prostranija od župe Breznice, čije se ime nije zaboravilo. Obuhvatala je i planine, koje uokviruju župu, a i neke predele koji su imali svoju individualnost i posebno ime (Kava, Bukovik, Bukovica).41 U ranim defterima nailazi se i na primere nedoslednosti u grupisanju sela u pojedine nahije. Novinu u turskom sistemu predstavlja pojava nahija koje nisu vezane uz utvrđene gradove i koje umesto sela imaju džemate (grupe, katune) Vlaha stočara. U neposrednom susedstvu nahije Kukanj bile su takve nahije: Mataruge, Kričak i Vraneš, a nekoliko vlaških džemata je bilo i na tlu kukanjske nahije.

Uzimajući iz poimeničnog popisa (deftera) iz 1477. samo ona sela za koja se izričito kaže da pripadaju Kukanju dobija se uzorak od 71 naselja, dovoljno velik da se na osnovu njega može stvoriti predstava i o selima sa te teritorije za koja nije rečeno da su u kukanjskoj nahiji. Iako se u pljevaljskom kraju srednjovekovna toponomastika veoma dobro očuvala, ipak se nije mogao utvrditi položaj svih naselja. Kako turski popisi uzimaju kuće (domove, domaćinstva) kao osnovu za oporezivanje i ubiranje dažbina, može se dobiti predstava o veličini sela i mogu se vršiti poređenja. Kao i u drugim krajevima u srednjem veku naselja su mala: 30 ili 42% broje do 10 domova; kategoriji od 11 do 20 domova pripadalo je 20 sela ili 28,16%. Bilo je 12 sela u kategoriji 21 do 30 domova (16,9%) i svega 9 (12,67%) sa preko 30 kuća. Veličinom su se isticali: Pljevlja sa 101 domom, Glisnica sa 85, Belašnica (drugo ime Zastenje) sa 54 i Gornja Brvenica sa 39 domova.42

Raspored naselja u prostoru može se videti tek kad se predstave na karti velikog razmera. Upadljivo je da se ogromna većina naselja nalazila zapadno od Pljevalja i da je najjače grupisanje uz Ćehotinu, Voloder, i uz puteve koji su presecali pljevaljski kraj.43 Bez obzira na veliku nadmorsku visinu, oštru klimu i nepovoljne pedološke uslove, zemljoradnja je u kasnom srednjem veku bila osnova privređivanja i temelj egzistencije. Krajem HIH veka smatralo se da klimatski uslovi ovoga kraja pogoduju gajenju strmnih žita, da se ječam i ovas najbolje održavajuu a pšenica i raž slabije.44   Srednjovekovni ljudi su ipak bili privrženi pšenici, koja se gajila u svim selima o kojima postoje podaci. Odmah za pšenicom dolazila je zob u 68 i ječam u 64 sela, dok se raž gajila samo u 10 sela. Proporcije u kojima su ovi usevi gajeni veoma su različite i ne daju se svesti na neke tipične odnose. Prastara slovenska kultura prosa nije bila zaboravljena, gajena je u blizu polovine naselja (34), ali u malim, gotovo simboličnim količinama u odnosu na žitarice.45

Davanje žitarica nazivalo se desetina, ali je stvarno predavana osmina letine.46 Nije poznato kako su turske vlasti uspevale da pomire stalne, unapred određene desetine, s kojima se računalo kod utvrđivanja prihoda, sultana, sandžakbega ili timarnika – spahije, i promenljive prinose, koji su se mogli svoditi na neki prosek tek u toku godina (obično sedam). U svakom slučaju, iznos dažbine u žitaricama, iskazan za selo u celini, govori o veličini proizvodnje toga naselja. Usled nesigurnosti u identifikovanju fizičke veličine lukna, mere kojom su iskazivane dažbine,47 nismo u stanju da pouzdano utvrdimo veličinu proizvodnje sela iskazanu u današnjim merama, ali smo u stanju da poredimo proizvodnju među selima i da utvrdimo koliko lukana dažbine (a to znači proizvodnje) dolazi na jedno domaćinstvo u svakom pojedinom selu. Količnik dobijen deljenjem ukupnog broja lukana žitarica davanih gospodaru sa brojem domaćinstava u selu govori nam o relativnom siromaštvu, odnosno blagostanju sela.

Upadljivo je da je takav količnik u srazmerno velikom  rasponu od jednog do tri lukna zastupljen u 61 selu.4 Razlika je u najvećoj meri poticala od nejednakosti površine i kvaliteta zemljišta kojim su sela raspolagala. Izričita potvrda nalazi se u samom popisu iz 1477. godine. Kod sela Trpinje (na periferiji kukanjske nahije), koje ima ekstremno nizak količnik (0,37) jer je 37 porodica davalo svega 14 lukana žitarica (zob, žito, ječam), sastavljač deftera je zabeležio: “zbog toga što im je tijesno na zemlji, siju na drugim mjestima”.49 To znači da je deo stanovnika obrađivao zemlju seljaka ili posednika u drugim selima, gde je iskazana veća dažbina usled veće prizvodnje. Verovatno je “tesno” bilo i u onih dvadesetak sela sa prosekom do 1,5 lukna po domaćinstvu. Pitanje je da li su seljaci u njima proizvodili dovoljno da prehrane porodice u toku cele godine?

Deo namirnica potrebnih za preživljavanje gajio se u vrtovima (baštama) svih sela (verovatno i svih kuća) pljevaljskog kraja. Popis iz 1477. ne navodi osobene baštenske kulture (u 6 sela zabeležena je desetina od boba), ni proizvedene količine; plaćana je za bašte dažbina u novcu, koja je proporcionalna sa brojem domaćinstava u selu. Vinova loza se nije gajila, što je sasvim razumljivo s obzirom na nadmorsku visinu i klimatske uslove. Dažbine na vino (šira u jeziku turske administracije) pojavljuju se jedino kod sela Babin Potok.50  Od biljaka koje bismo danas razvrstali u industrijske gajio se samo lan, od koga su dažbine plaćane u 49 sela. Sudeći po malim iznosima dažbina u pojedinim selima proizvodnja je morala biti skromna, s izuzetkom nekoliko mesta (Pljevlja, Babin Potok, Zbljevo, Bezavnica). Skoro u svakom selu su gajene svinje, ali u skromnim razmerama, za potrebe domaćinstva. Sudeći po visini takse, na domaćinstvo je u proseku dolazilo 1 – 2 svinje.

Osobeno obeležje daje privredi pljevaljskog kraja razvijeno pčelarstvo. Sem nekoliko izuzetaka svako selo je plaćalo dažbinu na košnice, iskazanu u asprama (akčama), tako da se ne može dokučiti broj košnica, ali se mogu porediti iznosi, a njihovim posredstvom i relativna veličina proizvodnje. Udeo pčelarstva u privređivanju morao je biti izrazito velik u onih nekoliko sela gde se u proseku po domaćinstvu plaćalo preko 2,5 aspre (akče) na ime desetine (Zbljevo, Knežrika, Čestine, Visočka, Rabitlje, Babin Potok, Stražilje, Kotorac).

O stočarstvu kao privrednoj grani može se suditi po zastupljenosti vlaških grupa, po njihovim zimovištima i letnjim ispašama, kao i na osnovu dubrovačkih podataka o izvozu stoke. Nema podataka koji bi dozvoljavali zaključke o broju stoke, prirastu, trgovini stočarskim proizvodima i drugim elementima važnim s ekonomske tačke gledišta. Jedini izuzetak predstavlja mali deo stočarenja, koje su kao dopunsko zanimanje upražnjavala zemljoradnička domaćinstva. Od sitne rogate stoke plaćala se taksa sultanu i sandžakbegu i to nejednako, sultanu pola aspre, a sandžakbegu celu aspru od svakog grla za godinu.

Sačuvani su podaci o iznosu ove takse u asprama za 41 selo, tako da se mogu stvoriti predstave o brojnosti sitne stoke, koja se gajila u selima. Ako se broj aspri podeli sa brojem domaćinstava mogu se videti razlike među pojedinim selima. Najveći je broj sela u kojima je prosečna taksa na sitnu stoku bila od 11 do 15 aspri (17 sela ili 41,46%). Neka veća naselja kao Pljevlja, Kukanj, Brvenica, imala su veoma malo sitne stoke, dok su druga imala i deset puta više, kao Plješevina (48 grla po domaćinstvu), Trbovica (55 grla) i neidentifikovani Korogul sa 75 grla.51

Zemljoradnja i stočarstvo predstavljali su osnovu egzistencije, u celoj Kukanjskoj nahiji kako je bila popisana 1477. Nije bilo naselja sa obavezom da daje zanatske izrađevine ili da popravlja, odnosno održava utvrđenja. Bilo je svakako pojedinaca koji su se u selima bavili zanatom, a u Pljevljima je bilo trgovaca, a po vlaškim katunima ljudi koji su se bavili kridžilukom (ponosom). U svakom trećem selu u proseku nalazili su se mlinovi koji su, po svoj prilici, radili za potrebe meštana. Vrhobreznica i Gornja Brvenica imale su po 9 mlinova, što je moglo dopunjavati privredu sela. Pored mlinova nalazile su se u tri sela stupe, koje su služile za valjanje, odnosno presovanje tkanina proizvedenih u domaćoj radinosti.52

O vlasništvu nad zemljom i sredstvima za privređivanje ne može se zaključivati unazad kao o vrstama useva i mreži naselja, jer turskim osvajanjem uklonjeni su bili raniji gospodari. Izuzetak je bio vlastelin Radoje Rupčić, koji je imao baštine u selu Crno Brdo (obuhvatale su 15 njiva). Kao hercegov zapovednik posade u Sokolu predao je grad i dobio zato timar i sačuvao povlašćen položaj pod novim gospodarima.53 Sitnoj hercegovoj vlasteli pripadali su, besumnje, i Vukić Vrčević, koji je imao baštine u bogatom selu Zbljevo, i ratnici  Radoslav  i  Radivoje,  koji  su  u  neposrednoj blizini Pljevalja imali čak 23 parcele zemlje.54 Tu je u predturskom periodu stekao baštinu u selu Grebešnik Vuk Vranješ, iz porodice vlaških starešina.55 Znatne posede i prava morao je imati u ovom kraju, kao i na ostaloj teritoriji, i sam herceg Stefan. Njemu su, besumnje, pripadali prihodi od carine i tržne takse u Pljevljima, što je kasnije pripalo sandžakbegu. Hercegu je, po svoj prilici, ranije pripadao i “begluk” u Vrhobreznici kao i tamošnji mlinovi i stupe. Možda je za njega napravljen ribnjak u selu Kukanj.56 Na sitne i krupne ranije gospodare potsećale su u pljevaljskom kraju “hasa” njive ili livade zabeležene u 22 sela 1477. godine. Bila su to dobra koja su nekad gospodari obrađi- vali u svojoj režiji iskorišćavajući radne obaveze zavisnih seljaka. Tu vrstu dobara su izvori pre turskog osvajanja nazivali carinama, a u modernoj literaturi najčešće se nazivaju vlastelinskom rezervom. Ona su funkcionalno povezana sa radnom rentom; gde je više zemljišta bilo rezervisano za gospodarevo direktno korišćenje veće su bile obaveze zemljoradnika, posađe- nih na onaj drugi deo zemlje, koji je gospodar ustupao na obradu. U našoj zemlji je, kao i u celoj Evropi s kraja srednjeg veka, udeo neposrednog feudalčevog privređivanja smanjen. O tome u pljevaljskom kraju svedoče sačuvane hasa zemlje u popisu iz 1477. Nalaze se tek u svakom trećem selu, pa i od njih znatan deo otpada na livade i mlinove, većinu ipak predstavljaju njive. Vinograda, koji su se inače u drugim oblastima najduže zadržali u vlastelinskoj rezervi, ovde nije bilo. Iz deftera iz 1477. se može zaključiti da je najviše hasa dobara bilo u velikim i bogatim naseljima (Pljevlja, Prosoje – Podgrađe, Gornja Brvenica, Bezavnica, Gradac, Bušnje, Babin Potok, Donji Šumani, Hoćevina).

Početkom HV veka, još pre prvog pomena Pljevalja u sačuvanim dokumentima, ojačala je struja trgovačkog prometa na putevima koji su prolazili kroz Breznicu. Jače nego u prethodnom periodu počeli su se osećati podsticaji koji su dolazili iz razmene za plemenite metale i izražavali su se u pojačanom ineteresu primorskih trgovaca za proizvode rudnika u Srbiji. Veze su postale redovnije, učešće primorskih trgovaca u poslovima trajnije, količine roba kojima se trgovalo postale su veće. Do kopaoničkih rudnika, zatim Janjeva i Novog Brda dolazilo se putem preko Mileševe, Sjenice i Rasa. Znatan deo ugovora o prevozu (ponosu) robe, sklopljenih u Dubrovniku počev od HV veka imao je za cilj mesta u donjem Polimlju.57

Oba glavna puta kojima se dospevalo u Prijepolje i obližnje karavanske stanice (Komarani, Breza) prola- zila su kroz Breznicu. Za trgovinu i karavanski saobraćaj značajna je bila okolnost da su odnosi Sandalja Hranića, kao gospodara teritorije, sa srpskim despotima, Stefanom Lazarevićem i Đurđem Brankovićem, bili dobri. Kasnije, za vreme Stefana Vukčića, bilo je povremenih neprijateljstava kao 1439. i 1448. godine. Nemirnija je bila granica između teritorija Kosača i Pavla Radenovića, odnosno njegovih sinova Petra i Radoslava Pavlovića. Prvobitno na Drini, ta granica se približavala Breznici u vreme kad su manastir Banja i predeo Bukovica bili u rukama suparničke porodice. Nema podataka o borbama, ali su neprijateljstva uticala na promet putevima. Kretanje “bosanskim putem” bi se prekidalo ili bi ga trgovci izbegavali zbog opasnosti, a put preko Jezera bi dobijao na značaju. Iako je taj put bio teži, trgovci su ga koristili jer je bio bolje zaklonjen od Turaka i od “zlih ljudi”, i nastojali su da bude stalno otvoren za trgovce.58

U glavnu struju robnog prometa između rudarskih trgova i primorskih gardova ulivali su se na mnogim mestim proizvodi onih predela kroz koje su putevi prolazili. Često je to bivalo posredstvom lokalnih trgovaca. Iz pljevaljskog kraja, kao uostalom iz susednih oblasti slične privredne strukture, u taj promet priticali su naročito proizvodi stočarstva, među kojima dokumenti najčešće spominju živu stoku. O značaju trgovine stokom, baš u pljevaljskom kraju, posredno svedoče sporovi oko carina, koji su izbijali u vreme Stefana Vukčića Kosače. Početkom 1445. godine Dubrovčani su se žalili na novouvedene, neuobičajene, a to je za njih značilo i nezakonite carine. Jedna je bila baš u Pljevljima, gde se posebno uzimalo, izuzimajući mlada grla, po 20 groša za stotinu brava ( castrati), dok se za svakih 60 uzimalo 12 groša. U Maoču se isto toliko uzimalo kod mesta Kozice.59 Iz beleške o jednoj drugoj carini saznaje se da su trgovci mogli birati da li će platiti u novcu 20 groša ili dati najboljeg brava iz stada, iz čega se može zaključiti da je carina bila približno 1% vrednosti stoke. Kasnije će zahtevi hercega Stefana ići dalje, pa će tražiti carinu na stoku u visini od 10 %, i to ne samo za stoku kupljenu u njegovoj zemlji, već i onu koja se terala preko njegove teritorije iz despotove države i iz oblasti pod turskom vlašću.

Herceg  je  svoje  neumerene  zahteve  pravdao  na  razne načine: jednom je tvrdio da to čini jer su Dubrovčani maksimirali cene pa trgovci ne smeju dati vola za više od 72, a brava za više od 12 groša. Drugi put je tražio naknadu za ono što stoka popase prilikom prolaska kroz njegovu zemlju. Ujednoj drugoj prilici tražio je da trgovci plaćaju 3% kao što plaćaju Vlasi. On je povećavao i takse na ponosnike, koji su većinom bili njegovi podanici, a neizbežno su morali prelaziti preko njegove teritorije.60

Posledice svih tih mera su se morale osetiti i u pljevaljskom kraju. One svedoče o nastojanjima gospodara teritorije da zahvati što više od prihoda koje je podanicima omogućavao privredni polet.

Pojačani promet i veća vrednost onoga što se putevima prenosilo mamili su razne vrste razbojnika i  nasilnika, koji su posezali  za  stvarima trgovaca uprkos tome što su putevi bili pod zaštitom vladara, što je okolina jamčila za bezbednost i što su se trgovci i “ponosnici” organizovali u veće grupe i branili oružjem. O napadima na putevima, koji bi pogodili dubrovačke trgovce, ostajalo bi traga u službenim aktima Republike, da bi se na osnovu žalbi trgovaca preduzimali koraci kod gospodara teritorije, ili da bi se počinioci gonili ako dođu na dohvat dubrovačke pravde.

Incidenti na putevima kao bljesak munje za trenutak osvetle kretanje trovačkih karavana. O jednoj grupi trgovaca koja je 1424. dolazila iz rudarskih oblasti saznajemo da je zanoćila kod Mileševe i da se tu nekoliko dana odmarala. Trgovci su noćili pod dva šatora, a jedan vlastelin je nadzirao bisage sa srebrom. Posle putovanja celog dana zanoćili su na drugom mestu i sve je još bilo u redu. Kad su sledeće večeri stigli pod grad Kukanj i tamo zastali da zanoće, otkrilo se da je iz jednih bisaga nestalo 5 litara srebra.61 To, naravno, nije bio napad već krađa nekog od učesnika karavana, uprkos svim merama bezbednosti.

Slična krađa se nekako u to vreme desila u mestu Breznici, gde je zastao drugi jedan karavan, a trgovci su otseli kod dva različita stanjanina (gostioničara). Bisage sa srebrom bile su smeštene u gostionicu Pavla Martinovića i njegovih ortaka i tu je nestalo 18 litara i dve unče srebra.62 Šteta je po odredbama dubrovačkog statuta raspoređena na sve učesnike karavana srazmerno količini srebra koju su imali kod sebe.

Srebro je privlačilo i mamilo na otvorene napade  na trgovce. Četvrt veka kasnije sinovi Smoljana Bogićevića, koji je bio pokraden u Breznici, prošli su mnogo gore. Kod mesta Hranče, na putu iz Prijepolja u Pljevlja, dvojicu Smoljanovića napao je Skorovoj Vukšić sa družinom. Jedan brat, kod koga je bilo srebro, uspeo je da pobegne, dok je drugi u tuči ranjen, vezan za drvo u obližnjoj šumi i opljačkan do gole kože, jer su napadači uzeli ne samo robu koju je imao kod sebe, nego i odeću.63

Na tom istom mestu Radivoj Vukšić Drobnjak napao je opljačkao dvojicu malih dubrovačkih trgovaca “u vreme kad je umro vojvoda Sandalj”, što znači sredinom marta 1435.64

Sudeći po očuvanim podacima, više napada je bilo na onom drugom kraku puta koji je vodio preko Durmitora prema Onogoštu i dalje prema primorju. Prolazio je kroz predele koje su Dubrovčani nazivali Planine, a nekad i Morlakija. Precizni je naziv bio Jezera, a ceo kraj je pripisivan Vlasima Banjanima. Čak ovamo se uputio sa teritorije Pavlovića u zimu 1427. jedan od knezova vojvode Radoslava, po imenu Bogdanac Borinović, sa bratom i sa ljudima, i tu je na Sandaljevoj teritoriji oštetio dubrovačke trgovce.65 Sami Banjani i braća Zlatonosovići oštetitli su trgovce kod mesta Pirni Do, koje je taj naziv sačuvalo do danas u blizini Plužina.66 Zabeleženi su i neki napadi bliže Pljevljima. Vlasi zvani Zlokruhovići oštetitli su trgovce “u selu Kreneševo zvanom Tara”, koje se ne može prepoznati u današnjoj toponomastici.67 Kod Maoča su Bogeta Kričak i Radič Prolimleković de Vlachia oteli 500 litara bibera koje je 1439. jedan Dubrovčanin donosio iz Turske.68

Ovi slučajno očuvani podaci ne otkrivaju šta se dešavalo putnicima koji nisu bili Dubrovčani. Si- gurno je bilo i drugih napada na putevima i razbojništava. Ipak, kad se posmatra duže vreme i poredi sa brojem ljudi koji se kretao i vrednošću tovara koji su prenošeni, ti poznati slučajevi ne dovode u pitanje uverenje da su putevi bili bezbedni. U prilog tome mišljenju se može navesti i držanje dubrovačke vlade, koja je u slučaju opasnosti zaustavljala svoje trgovce nastojeći da zaštiti ljude i izbegne diplomatske zaplete.

U svakom slučaju, u uslovima privrednog poleta prve  plovine  HV  veka  Pljevlja  su  nalazila  pogodnu podlogu za svoj rast i uspon, tako da su preuzela ulogu glavnog trgovačkog mesta župe Breznice, kasnije i Kukanjske nahije. Oni malobrojni podaci koji govore o naselju Pljevlja i njegovim stanovnicima svedoče o istim pojavama koje smo upoznali govoreći o trgu Breznici. Susrećemo domaće trgovce koji održavaju poslovne veze s Dubrovčanima i to ne samo u svome mestu, nego i u Dubrovniku.69 Grupa poslovnih ljudi iz Pljevalja je nešto brojnija i ekonomski snažnija. Sudeći po očuvanim dokumentima zaduživanje pljevaljskih trgovaca nije teklo ravnomerno, zapaža se jedan talas u periodu 1430 – 1436. a zatim drugi 1440 – 1441. godine. Dešavalo se, naravno, da neki ne otplate svoj dug pa su bivali osuđeni od strane dubrovačkih vlasti. Pored trgovaca među stanovnicima Pljevalja susreće se i jedan zlatar i jedan tesar na početku turske vlasti.

O veličini mesta se može suditi samo na osnovu podataka turskih deftera.70  U starijem, iz 1469. godine, upisano je sumarno 72 doma i 23 neoženjena muškarca, potencijalne starešine domaćinstva. Tada je već navedeno i tursko ime “pazar Pljevlja, drugi naziv Tašlidža”. U popisu iz 1477. trg ima 101 domaćinstvo što je značilo bar 500 duša. Pljevlja su spadala u trgove prosečne veličine, ali su bila višestruko veća od tadašnjeg prosečnog sela. Veličina naselja i činjenica da se tu naplaćivala gospodareva carina predstavljali su najbitniju razliku u odnosu na sela u okolini. Mesto nije imalo nikakvog utvrđenja. Zahvaljujući jednom od ranije spomenutih incidenata na putu moglo se saznati da su Pljevlja imala dvojicu knezova. Knez kao organ lokalne vlasti spada u obeležja osobenog uređenja trgova u ono vreme.

Dva po imenu zabeležena vojnuka, kako su u turskoj administraciji nazivani ratnici hrišćani, Radoslav  i Radivoj, imali su na početku turske vlasti 23 parcele zemlje i verovatno su bili lokalna vlastela iz hercegovog vremena, koja se predala Turcima kao ranije spomenuti zapovednik grada Sokola. Ostaci hercegove imovine mogu se prepoznati u “begluku”, koji je uz Pljevlja zabeležen u više puta spomenutom defteru iz 1477.  Upadljivo je da nema podataka o crkvama ni o sveštenicima. Tek kasnije će u manastiru Svete Trojice, podignutom u Vrhobreznici, u neposrednoj blizini Pljevalja, ovaj kraj dobiti značajno središte verskog života. Pljevaljski kraj spada u zonu u kojoj su rasprostranjeni “stećci”, nalazi se na njenoj periferiji, sa malim grupama stećaka, koje prate nekadašnja naselja.71

Već su spomenute okolnosti koje su remetile privredni uspon prve polovine HV veka. S jedne strane, česti unutrašnji sukobi, naročito u vreme žestokog suparništva Kosača i Pavlovića 1420 – 1450; s druge strane, nezajažljivost gospodara teritorije, čije su potrebe za novcem bile velike, pa se nije libio toga da menja uslove rada i poslovanja trgovaca. Tome treba, kao činilac remećenja normalnih uslova, dodati i Turke, koji su se sve jače osećali ukoliko je vreme proticalo. Pljevlja su sa Turcima bila neposredno suočena već 1439. kada su prvi put privremeno zavladali državom despota Đurđa Brankovića i kad su postali susedi župe Breznice. Stefan Vukčić Kosača je tada bio turski saveznik, širio se na račun despotove teritorije, tako da granični položaj nije Pljevlja s okolinom izložio većim opasnostima. Od obnavljanja Despotovine 1444. neka vrsta tampon teritorije odvajala je Pljevlja od teritorija pod neposrednom turskom vlašću, ali to nije dugo trajalo. Čim je 1455. sa južnim delovima Despotovine pao Bihor sa gornjim i srednjim Polimljem, pljevaljski kraj se ponovo našao u graničnom području, a herceg više nije bio lojalan turski vazal.

Turci su se mešali u unutrašnje stvari vazalnih teritorija. Od kako su zagospodarili rudarskim bazenima Kopaonika i Novog Brda, Turci su zabranili izvoz srebra rezervišući celokupnu proizvodnju za sultanove kovnice. Tada je uvedena stroga kontrola trgovaca, kako bi se sprečio odliv plemenitog metala. Baš u Pljevljima je jednom trgovcu oduzeto 15.000 aspri, koje je hteo da izveze kao fino srebro. U Pljevljima su nekoliko godina pre zavođenja trajne turske vlasti sultanovi službenici  oduzimali stvari i novac dubrovačkim trgovcima. U proleće 1457. trgovci koji su se zadesili u Pljevljima bili su pogođeni posledicama jedne afere čiji je početak bio u dalekoj Arti u Epiru. Tamo je, naime, jedan dubrovački trgovac, zakupnik sultanove lokalne carine, pobegao sa ogromnom sumom od 50.000 aspri. Sultan je na to zaplenio robu dubrovačkih trgovaca koji su mu se našli pod rukom, a ovi, čija je imovina sekvestrovana, tražili su da se uzme i od drugih kako bi se šteta ravnomerno rasporedila na sve one koji su radili u Turskoj. Represalije su preduzimane i na hercegovoj teritoriji, pa je sultanov izaslanik (sklav) u Pljevljima zaplenio tkanine i dukate. Dubrovačka vlada je tada zamolila hercega da kod Turaka poradi na tome da se ova roba oslobodi.72

Herceg Stefan od 1456. više nije bio veran turski vazal, ali nije radio ni na ujedinjavanju snaga za otpor. I dalje je bio u sukobu sa bosanskim kraljem, svojim zetom Stefanom Tomašem. Imao je sukobe i s svojom vlastelom i sa sinom Vladislavom, s kojim se izmirio 1453. godine posle sinovljeve pobune i povezivanja sa neprijateljima. Od kako je padom Smedereva, u junu 1459, završeno osvajanje Despotovine, pljevaljski kraj se našao u graničnom području. O stanju na tom delu granice govore incidenti na putevima i slučaj manastira Mileševe, za koji srpski letopisi beleže da su ga Turci spalilii baš 1459. godine.73

Od 1461. herceg Stefan je u dobrim odnosima sa novim kraljem Stefanom Tomaševićem (1461 – 1453) i svestan je opasnosti od Turaka, opire se njihovim zahtevima da im preda pojedina utvrđenja. Uviđao je “da se približava vreme kad će me proždrati kao i tolike druge vladaoce i gospodare, jer naše granice nisu ni velike planine, ni velike vode. Ne mogu ga (tj. sultana) svojim bogatstvom zasititi, niti mu se svojom silom odupreti”.74

Ali, baš u tim poslednjim, kritičnim godinama planule su borbe sa sinom Vladislavom, koji je nastojao da iznudi podelu hercegove zemlje obećanu prilikom pomirenja 1453. godine. Taj sukob se osetio i u pljevaljskom kraju. Letopis prepisan u Vrhobreznici, u neposrdnoj blizini Pljevalja, beleži: razbiše Turci gospodina hercega Stefana u Hercegovini na reci Breznici i primiše zahlmskuju zemlju.75 Po letopisu to treba da se desilo 1463. godine. U vezi s tim porazom će biti hercegova žalba na sina da je doveo Turke putevima koje oni nikad ne bi našli, a posledica je i podela hercegove teritorije.76 Pljevlja su ostala u delu pod neposrednom vlašću hercega Stefana.

To je, svakako, poslednji značajan događaj u pljevaljskom kraju uoči turskog osvajanja, ali nije značio da su Turci tada zauzeli hercegovu zemlju. Posle sultanovog povlačenja iz Bosne 1463. herceg je povratio izgubljene zemlje, Vladislav mu se pridružio, tako da hercegova zemlja nije osetila katastrofalne posledice osvajanja teritorije kralja i drugih oblasnih gospodara. Još u proleće 1465. držale su se granične tvrđave, među njima i grad  Mileševski. U leto te godine Turci su osvojili hercegovu teritoriju sve do blizu primorja. Tada su Pljevlja s okolinom došla pod njihovu vlast.

1  Tekst je najpristupačniji u knjizi: Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije II, Beograd 1959, 46 – 65, u prevodu i sa komentarima B. Ferjančića. Kritičko izdanje: Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, Budapest 1949, 152 – 165. O geografskoj dimenziji poglavlja o Srbima up. S. Ćirković, “Naseljeni gradovi” Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija, Zbornik radova Vizantološkog instituta (nadalje ZRVI) 37 (1998) 9 – 32.
2  O problemima razgraničenja između “Krštene Srbije” i primorskih “Sklavinija” up. Istorija srpskog naroda I, Beograd 1981, 162, nap. 14 (S. Ćirković).
3 Opširnije o tim borbama: K. Jireček, Istorija Srba I, Beograd 19522 , 110 – 146; Istorija srpskog naroda I, 147 – 196 ( S. Ćirković).
4  Tara o kojoj govori Kinam bila je na severu u oblasti Valjeva. Up M. Blagojević, Sečenica, Strimon i Tara u delu Jovana Kinama, ZRVI 17 (1976) 65 – 76. O Dukljaninu postoji obimna jedva pregledna literatura. Kritičko izdanje još uvek: Letopis Popa Dukljanina, ed. F. Šišić, Beograd – Zagreb 1928, 326 – 327. Najbolji komentari popisa župa u: M. Dinić, Zemlje hercega Svetoga Save, Glas Srpske kraljevske akademije 182 (1940) 151 – 257 (=Srpske zemlje u srednjem veku, Beograd 1978, 178 – 269); i Istorija Crne Gore I, Titograd 1976, 316 – 346 (J. Kovačević), gde je i veoma pregledna karta na str. 320 – 321.
5 Dokumenat je nastao u Dubrovniku 12. septembra 1296, a odnosi se na događaj iz prethodne godine. Tužilac je izjavio: quod anno preterito de mense septembri in contrata, que dicitur Bresniça, Gradisclaus de Belmus, cum societate sua, expoliaverunt eum. Et accepit ei equos III honeratos maseris, et equos IIII vacuos, et yperperos V in denariis et arma et vestes. Izdat je dva puta: G. Čremošnik, Kancelariski i notariski spisi 1278 – 1301, Beograd 1932, 158; i J. Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije III, Zagreb 1988, 286, br. 822. Gradislav se zvao čelnik kralja Milutina kome je 1284. uručen dar povodom kraljevog venčanja sa ćerkom bugarskog cara, ali to će biti slučajna koincidencija..
6  Iz podataka o naseljima koja se na početku turske vlasti ubrajaju u Breznicu vidi se da su grupisana uz reku koja se danas naziva Ćehotina. Up. sada i G. Tomović, Breznica, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 1 (1999) 69 – 75. O problemima imena Ćehotina up. A. Loma, Toponomastika i arheologija – antički lokaliteti kod Pljevalja i Prijepolja i mogući predslovenski ostaci u tamošnjoj toponimiji, Onomatološki prilozi 10 (1989) 1 – 32.
7 S. Ćirković, Prijepolje u srednjem veku, Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića” 3 (1976) 212 – 213, gde je navedena starija literatura.
8 LJ. Kovačević, Trg Brskovo i župe Brskovska i LJuboviđska, Glas 30 (1891) 1 – 16; Ž. Šćepanović, Srednjovekovna sela Jabučno i Palež i granične međe župe LJuboviđe, Istorijski zapisi 20 (1970) 399 – 404; Isti, Srednje Polimlje i Potarje. Istorijsko-etnološka rasprava, Beograd 1979, 50 – 56.
9 Sa ovim Međurečjem se često povezuje ime grada Megiretus (grčki) u spomenutom spisu cara Konstantina VII Porfirogenita, mada za tu identifikaciju nema specifičnih razloga, a ime se prilično često javlja u južnoslovenskim krajevima. Up. komentar B. Ferjančića; Vizantijski izvori II, 58, nap. 198.
10 M. Blagojević, O položaju stanovništva prijepoljskog kraja u doba Nemanjića, Simpozijum “Seoski dani Sretena Vukosavljevića” 3 (1976) 226
11 Up. S. Ćirković, Istorija srednjovekovne bosanske države, Beograd 1964, 88 – 92, 118 – 121.
12 Izvor je naveden gore u nap. 5.
13 Podatke o Breznici kao naselju celovito je obradila R. Ćuk, Dva stara trga u Polimlju, Istorijski časopis 29 – 301982-1983) 39 – 42; sažeto kao prethodnika Pljevalja i u: R. Ćuk, Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj građi, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 1 (1999) 57 – 58.
14 R. Ćuk, Dva stara trga 40 – 41; Državni arhiv u Dubrovniku, Debita Notariae 3 f. 84; 4. f. 50; 137’ ; Diversa Cancellariae 16. f. 8; 20, ad fol.
53; 21 f. 21’; Testamenta Notariae 6 f. 92, 93’. Kako se arhivski podaci navode jedino iz Državnog arhiva u Dubrovniku, nadalje će se navoditi samo signature dokumenata.
15Dubrovački trgovci Radosav Čimbić i Maroje Bogojević tužili su se na: Radanum Goysich de Bresniça, Radissam fratrem dicti Radani, Pechum doanerium, Crayacum Moysich, Goysiçum fratrem dicti Craychi et Goyçinum Butchovich. Lamenta de foris 1 f. 99, 31. I 1371.
16 R. Ćuk, Dva stara trga, 41 – 42; Diversa Notariae 9 f. 62’,93,112, 169.
17 To shvatanje je prvi izneo K. Jireček, Trgovački putevi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku, preveo Đ. Pejanović, Zbornik Konstantina Jirečeka I, Beograd 1959, 287, nap. 246.
18 Rezerve prema Jirečekovom shvatanju izneo je M. Dinić, Zemlje hercega Svetoga Save, Glas 182 (1940) 176 (=Srpske zemlje u srednjem veku, Beograd 1978, 200 – 201). U svom pionirskom monografskom istraživanju B. Hrabak, Prošlost Pljevalja po dubrovačkim dokumentima do početka HVII veka, Istorijski zapisi 1 – 2 (1955) 5 – 9, podržao je Jirečekovu tezu, a njemu su se pridružili sa izvesnim nijansama i kasniji autori: D. Kovačević-Kojić, Gradska naselja srednjovekovne bosanske države, Sarajevo 1978, 111, nap. 141; R. Ćuk u oba citirana rada (gore nap. 13).
19 Uzimalo se da je prvi pomen Pljevalja iz 1430, što se pokazalo netačno. Na Pljevlja se nesumnjivo odnosi ugovor o ponosu sklopljen između Stanoja Stankovića iz katuna Perutinića, i Asana, poslanika vizantijskog cara, koji je odlazio vojvodi Sandalju Hraniću. Sa šest konja trebalo je da vodi vizantijskog poslanika i njegovu pratnju usque ad locum Pleueiane, qui locus est voyvode Sandagl. Pogodba je predviđala da će Stanoje vratiti srazmeran deo od primljenih 28 perpera „ako gospodin Asan ne dospe do rečenog mesta, već ushtedne stati pre rečenog mesta kod rečenog vojvode Sandalja“. Diversa Cancellariae 42 f. 129’ –130, 14. IV 1423. Regest dokumenta u B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen age, Paris – La Haye 1961, 275 – 275, br. 681. O pozadini misije up. I. Đurić, Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa) 1392 – 1448, Beograd 1984, 242 – 245. Kako je pokazala R.Ćuk, Pljevaljski kraj, 58, Breznica se pominje 1423, 1426. i 1430, a Pljevlja 1423, 1429, 1430.
20 Veoma su važni podaci u popisnom defteru Hercegovine iz 1477. godine: A. S. Aličić, Poimenički popis sandžaka ili vilajeta Hercegovina, Monumenta Turcica II, 3, Sarajevo 1985 ( nadalje skraćeno: Aličić, Poimenični popis). Iako su osmanske vlasti po osvajanju svoj administrativni sistem oslanjali na zatečenu teritorijalnu organizaciju župa i gradova, u prvom periodu bilo je promena i kolebanja. Kasnije su se administrativne jedinice trajno održavale. To se može zapaziti i u najstarijem defteru za Hercegovinu. U trenutku završavanja deftera 1477. nahija Kukanj je prekrivala pljevaljski kraj. Međutim, u nekim delovima toga istog deftera, u kojima se reprodukuju raniji popisi, kao npr. pregled globa koje se dodeljuju sandžakbegu ili pregled takse na stoku, susrećemo i druge administrativne jedinice kao „vilajet Breznica“ ili “nahija Breznica pripada Kuknju, županluk Ivana“ ( Aličić, Poimenični popis, 206, 211). Vrlo je verovatno da “vilajet” odnosno “nahija” Breznica nastavlja župu Breznicu i čini samo deo nahije Kukanj. Sela navedena kao breznička ležala su uz Ćehotinu istočno i zapadno od Kukanja. “Vrhobreznica” se kao mezra, napuštena zemlja, pominje u defteru (str. 360). Ona je određena položajem manastira Svete Trojice.
21 Tvrđava i danas nosi ime Kukanj, a sačuvano je i ime lokaliteta Podkukanj. Nije, međutim, sigurno da izraz “pod Kukaniem” u formuli datuma povelje Sandalja Hranića od 12. maja 1429 ( LJ. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma I, Beograd 1929, 332) treba tumačiti kao ime naselja. Up. D. Kovačević-Kojić, Gradska naselja, 137, nap. 27. Opis tvrđave u: D. Spasić, Srednjovekovni utvrđeni gradovi pljevaljskog kraja, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 1 (1999) 39 – 40.
22 Selo “Zadublje, drugi naziv Podgrađe”, Aličić, Poimenični popis, 581. Ime je sačuvano u potesu današnjeg sela Vidre.
23 “Selo Prosoje, drugi naziv Podgrađe, pripada Kuknju…, Aličić, Poimenični popis, 255.
24 Na taj lokalitet je upozorio odličan poznavalac terena J. Knežević, Iz daleke prošlosti pljevaljskog kraja, Pljevlja 1979, 53 – 54 i karta II iza str. 71.
25 LJ. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi I, 25, br. 55.
26 Verovatno se incident desio baš u pljvaljskom kraju, jer je karavan zadržan na putu od Prijepolja ka Dubrovniku: comes Voyslauus sentiens quod quedam caravana de Pripoyle veniebat Ragusium, fecit ipsam detineri. J. Tadić, Pisma i uputstva Dubrovačke republike I, Beograd 1936, 7.
27 Up. K. Jireček, Istorija Srba I, Beograd 1952, 320.
28 Up. S. Ćirković, Sugubi venac. Prilog istoriji kraljevstva u Bosni, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 8, 1 (1964) 343 –369 (=Rabotnici, Vojnici, Duhovnici. Duštva srednjovekovnog Balkana, Beograd 1997, 277 – 305).
29 U proleće 1399. vojvoda Pašajit je poručivao Dubrovčanima: da posilate svoje trgovce u Srblje na Moraču i na Lim da gredu. LJ. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma II, 219. O široj pozadini odnosa u to vreme up. I. Božić, Dubrovnik i Turska u HIV i HV veku, Beograd 1952, 13 – 22.
30 O njemu postoji već zastarela monogafija: J. Radonić, Der Grossvojvode von Bosnien Sandalj Hranić Kosača, Archiv für slavische Philologie 19 (1897) 380 – 465.
31 Up. D. Kovačević-Kojić, Gradska naselja, 261 – 279.
32 Kukanj još nije arheološki detaljno ispitan. pored rada D. Spasića, navedenog u napomeni 21, up. njegov rad: Srednjovekovni utvrđeni gradovi srednjeg Polimlja, Mileševski zapisi 2 (1997) 56 – 59. D. Kovačević-Kojić, Gradska naselja, 81, je upozorila da ovaj Kukanj ne treba mešati sa onim iz centralne Bosne.
33 LJ. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma I, 338, 375.
34 Lettere di Levante 11, f. 30’ od 12. VII 1431.
35 Diversa Cancellariae 42. f. 129’ – 130.
36 Up. gore nap. 19, gde je ukazano da je pogodba predviđala mogućnost da poslanik zastane negde ranije gde nađe vojvodu Sandalja.
37 L. Thallóczy, Studien zur Geschichte Serbiens und Bosniens im Mittelalter, München – Leipzig 1914, 360 – 363, 379, 397 –399; M. Dinić, Zemlje hercega Svetog Save, Glas 182 (1940) (= Srpske zemlje u srednjem veku, 200 – 201). Slutnja M. Dinića se obistinila, u dokumentu koji smo dobili iz Bercelone stoji Cuchane na mestu gde je u izdanju Euchane.
38 M. Dinić, nav. delo, 244; D. Spasić, Srednjovekovni utvrđeni gradovi srednjeg Polimlja, 60 – 62.
39 M. Dinić, nav. delo, 241; D. Spasić, Srednjovekovni utvrđeni gradovi pljevaljskog kraja, 83; Isti, Srednjovekovni grad Ravan – Prethodna istraživanja-, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 2 (2001) 63 -73.
40 Prevod sumarnog deftera iz 1469. bio mi je pristupačan kao saradniku na istoriji Bosne i Hercegovine u nedovršenom prevodu N. Filipovića, a kasnije sam dobio na recenziju prevod koji su za štampu priredili A. Aličić i R. Ibrahimpašić. Iz njega su crpljeni malobrojni podaci upotrebljeni u ovom radu, kao i iz rada E. Miljković, navedenog u sledećoj napomeni..
41 O nahiji Kukanj up. E. Miljković-Bojanić, Pljevlja i nahija Kukanj u drugoj polovini HV veka, Glasnik Zavičajnog muzeja 1 (1999) 157
- 167 sa tabelarnim prikazom podataka o naseljima iz oba deftera.
42 Predeo s imenom Bukovica karte beleže severno od reke Ćehotine, a zapadno od župe Breznice. Položaj Kave bi se mogao odrediti pomoću sela: Dušice, Slatina, Krćevina, Hajlovina, Žabulje, Lupoglava, Pleska, Budovići ( Aličić, Poimenični popis, 287, 309, 316, 317, 334,373, 570, 572). Sudeći po selu Hajlovine Kava bi bila u neposrednom susedstvu Bukovice.
43 O putevima pored rada K. Jirečeka, navedenog u nap. 17, up. i M. Dinić, Dubrovačka karavanska trgovina, Jugoslovenski istoriski časopis 3 (1937) 119 – 146 (= Srpske zemlje u srednjem veku, 305 – 330; Iz srpske istorije srednjeg veka, Beograd 2003, 687 –710); G. Škrivanić, Putevi u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 1974, 19, 21, 28, 43 – 44, 48, 65, 124; J. Knežević, Iz daleke prošlosti, 21 – 71 (sa podacima o objektima na terenu).
44 P. Mrkonjić, Srednje Polimlje i Potarje, Naselja srpskih zemalja knj. 1, Beograd 1902, 250.
45 Upadljivo je da ni u jednom selu nemamo veću proizvodnju prosa u srazmeri sa obradivom površinom i drugim usevima.
46 Iz objavljenih kanun-nama i drugih propisa zna se da je uz ušur (desetinu) išla i salarija u iznosu od 3% , pa je bilo određeno da se naizmence daje jednom osmi a jednom sedmi snop.
47 U defteru za Hercegovinu nema podataka koji bi omogućili da se utvrdi odnos lokalnog lukna prema opštim mernim jedinicama tadašnjeg Osmanskog carstva. Up. S. Ćirković, Mere u srednjovekovnoj srpskoj državi i D. Bojanić, Prelaz sa srednjovekovnih težinskih i površinskih mera na turske mere u severnoj Srbiji,/u knjizi/: Mere na tlu Srbije kroz vekove, Beograd 1974, 41 – 64 i 91 – 99; kao i S. Ćirković, Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji, Rabotnici, Vojnici, Duhovnici, 135 – 168.
48 Za obračune su korišćeni upotrebljivi podaci i to samo za sela za koja se u defteru izričito kaže da pripadaju Kukanju. O dažbinama u doba turske vlasti up. sledeće poglavlje E. Miljković.
49 Aličić, Poimenični popis, 306.
50  I u tom selu je dažbina na mošt (širu), u stvari vino, beznačajno mala u poređenju sa veličinom sela i proizvodnjom žitarica.
51  Uzimana je u obzir razlika između stope naplaćivanja u carskom hasu: “na dve ovce jedna akča” (Aličić, Poimenični popis, 13) i u hasu sandžakbega “na svaku ovcu po jednu akču“ (Isto, 207).
52  Aličić, Poimenični popis, 300.
53  Aličić, Poimenični popis, 239, 258.
54  Aličić, Poimenični popis, 167, 215.
55  Aličić, Poimenični popis, 51. O Vranješima up. rad Ž. Šćepanovića, naveden u nap. 8.
56  Aličić, Poimenični popis,244, 167.
57  Up. M. Dinić, Dubrovačka karavanska trgovina, 308 – 311.
58  Lettere di Levante 4, f. 109’ – 110; 5, f. 53; 6 f. 40’; 7 f. 11; 8, f. 171.
59  Lettere di Levante 13 f. 165 (1445): A Pieua paga se de novo ultra usato per ogni centenario de castradi, oltra animali minuti, grossi XX, et per cadaun 60 grossi doy. Sotto Casica a Maozo pagase altretanto per ogni centenaro de castradi, oltra animali minuti, grossi XX et per 60 yperpero..
60  Up. S. Ćirković, Herceg Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba, Beograd 1964, 128 – 130, 132.
61  Sentenze di Cancellaria 7 f. 59, 3. III 1424.
62  Sentenze di Cancellaria 6, f. 263.
63  Lamenta de foris 21, f. 292’ ,13. II 1448.
64  Lamenta de foris 11, f. 245’ ,
65  Lamenta de foris 7, f. 202’.
66  Lamenta de foris 11 f. 218.
67  Lamenta de foris 2, f. 19’ .
68  Lamenta de foris 12, f. 284. Mesto je zabeleženo: ad lemançe.
69  Trgovce iz Pljevalja po dubrovačkim arhivskim podacima osvetlio je M. Dinić, Zemlje hercega svetoga Save, 201, nap. 89; a zatim podbrobnije i u širem kontekstu B. Hrabak, Prošlost Pljevalja, 9 – 13, 18 – 20, i najzad, sa najviše novih pojedinosti: R. Ćuk, Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj građi, 57 – 63; Ista, Dubrovačka porodica Nemanja poreklom iz Pljevalja, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 2 (2001) 37 – 46. O ranom razvoju Pljevalja na široj pozadini nicanja trgova up. D. Kovačević-Kojić, Gradska naselja, 103 – 104, 171 –
172, 212 – 213; Ista, Pljevlja u urbanizaciji Polimlja i Gornjeg Podrinja, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 2 (2001) 21 – 26, i V. Petrović,
Pljevaljski kraj u poznom srednjem veku – prilog istraživanju nosilaca urbanog razvoja, na istom mestu, 75 – 90.
70  Podataka ima o broju domaćinstava i neoženjenih muškaraca i oni se razlikuju: 1469. je bilo 72 kuće i 23 neoženjena, a u defteru iz 1477. 101 domaćinstvo i 12 neoženjenih. E. Miljković, Pljevlja i nahija Kukanj, 159. Među prihodima samog trga i nahije u celini nema rudarskih dažbina. Već je B. Hrabak u spomenutom pionirskom istraživanju pretpostavio da je u predelu Pljevalja bilo znatnijeg rudarstva. G. Tomović, Tragovi starog rudarenja u toponimiji Pljevaljskog kraja, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 3 (2003) 55 – 62, saopštila je obimnu građu, ali zaključak je da podataka o prihodima ima samo o dobijanju i preradi gvožđa na mestima Kržava (Križevo) i Bučje, prilično udaljenim od Pljevalja.
71 Š. Bešlagić, Stećci. Kataloško-topografski pregled, Sarajevo 1971, 431 – 434 i J. Knežević, Iz daleke prošlosti, 73 – 78, gde je konstatovano da ima 52 groblja, ipak, samo 128 visokih stećaka. Trebalo bi, naravno, stara groblja i nalaze stećaka koristiti za rekonstrukciju mreže naselja i identifikaciju sela iz turskih popisa. Nagoveštaj u tom pravcu: Đ. Tošić, Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja 1 (1999)39 – 54.
72  S. Ćirković, Herceg Stefan, 233, a o široj pozadini up. I. Božić, Dubrovnik i Turska, 139 – 144.
73 LJ. Stojanović, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Sr. Karlovci 1927, 244: pleniše i užegoše Turci monastir Mileševu noembrija 18.
74  S. Ćirković, Herceg Stefan, 242.
75  LJ. Stojanović, Stari srpski rodoslovi i letopisi, 245.
76 O poslednjim danima Hercegovine uoči pada up. S. Ćirković, Herceg Stefan, 245 – 267, i V. Atanasovski, Pad Hercegovine, Beograd 1979, 19 – 153.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 19, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , ,

Prof.dr Ema Miljkovic: Pljevaljsko društvo-preobražaj iz Srpskog trga u Osmansku kasabu

Prof. dr. Ema MILJKOVIĆ

(Istorija Pljevalja, Opština Pljevlja, 2009.str.89)

z

gKao i opšta istorija Osmanskog carstva, i istorija Pljevalja pod osmanskom vlašću do 1699. godine obeležena je privrednim usponom ovog naselja; uostalom, čitav XVI vek bio je period uspona Carstva na svim poljima. Takođe, to je period kada su bile veoma snažne i poluge centralne vlasti. Težište ovog prikaza istorije Pljevalja do 1699. godine stavljeno je na proučavanje njegove društvene istorije, one istorije koju poznati francuski istoričar F. Brodel naziva i istorijom dugog trajanja i slobodnog ritma, ili istorijom grupa i okupljanja, nastojeći da na taj način rasvetlimo stvarni položaj srpskog stanovništva Pljevalja i pljevaljskog kraja pod osmanskom vlašću.

Pljevlja od srpskog trga do osmanske kasabe

U svom prodoru na severoistok Balkanskog poluostrva Osmanlije su u periodu od 1465-1470. godine od hercega Stefana i njegovih sinova oduzimale zemlje i gradove, koje su sve ušle u sastav jednog vilajeta, koji je najpre bio pripojen bosanskom sandžaku. Početkom 1470. godine od osvojene teritorije u Hercegovini, osnovan je poseban hercegovački najpre vilajet, a zatim sandžak, kako se navodi u izvorima osmanske provenijencije. U okvire ovog sandžaka, po osmanskoj administrativno-upravnoj podeli ušao je i trg Pljevlja, kao središte nahije Kukanj.1

Pljevlja se u izvorima osmanske provenijencije javljaju prvi put u sumarnom defteru bosanskog sandžaka iz 1469, i to kao „pazar“, dakle trg. Pljevaljski kadiluk osnovan je između 1519. i 1532. godine, i tada se sastojao od dve nahije Kukanj i Pljevlja, da bi na teritoriji ovog kadiluka krajem XVII veka bilo tri nahije: Krička, Podblaće i Podpeć.

Odmah nakon osvajanja, kao što je to bio slučaj i sa nekim drugim naseljenim mestima u srpskim zemljama, osmanska vlast preimenovala je Pljevlja turskim imenom Tafea (Kamenica), ali se u prvih nekoliko decenija osmanske uprave u ovom naselju i zvanično paralelno koriste oba njegova imena – i staro, srpsko i novodobijeno, tursko. Od druge decenije XVI veka, kako potvrđuju navodi popisa hercegovačkog sandžaka iz 1516. godine, u zvaničnoj administrciji koristi se samo ime Tašlidža. Međutim, narod novo ime nikada nije prihva- tio, te je stari naziv na taj način sačuvan od zaborava.2

Do 1576. godine sedište ovog sandžaka bilo u Foči, kada je premešteno u Pljevlja, gde je ostalo do 1833. godine, što ukazuje na veliki značaj Pljevalja kao trgovačkog i administrativnog centra tokom dugotrajne vladavine Osmanlija na ovom području.3

U prvim godinama osmanske vlasti veoma je izražena pojava napuštanja ovih područja u unutrašnjosti Carstva, te su begunci iz trgova i gradova od Osmanlija tražili utočište u primorskim gradovima, pa čak i u sigurnijim dalmtinskim i prekomorskim mestima. Većina Pljevljaka koja se odlučila da napusti svoje naselja potražila je sklonište u Dubrovniku.4

I pored izuzetno teških okolnosti većina gradova uspela je da opstane, preživi poremećaje nastale ratovima i osvajanjima, te da svoj razvoj zasnuju na novim uslovima.5

Obnavljanje i jačanje trgova i gradova, sa novim profilom i u izmenjenim uslovima, bilo je od izuzetnog značaja. To je obezbeđivano na razne načine, ali je svakako najefikasniju meru predstavljao sistem ekonomskih i društvenih povlastica, priznavanih gradskom stanovništvu u zamenu za obavljanje građevinske ili neke druge službe u korist samog grada. Sistem takvih povlastica (tur. šiabue!), sa svim obavezama koje su iz njega proizilazile, a koje nisu bile malih razmera, činio je, sasvim izvesno, materijalnu osnovu za pre- vazilaženje posledica ratnih razaranja, kao i bazu za ponovnu izgradnju onih objekata bez kojih jedan grad, bez obzira na njegov rang, nije mogao da funkcioniše.6

Nakon osmanskog osvajanja, za Pljevlja, kao i za čitavu unutrašnjost Balkanskog poluostrva, koja je u to vreme već bila pod osmanskom vlašću, bilo je od izuzetnog značaja obezbediti položaj na značajnom putnom i trgovačkom pravcu, dubrovačkom drumu.7

I

Kada je na svom putovanju iz Beograda u Hercegovinu, Evlija Čelebija 1664. godine proputovao kroz Pljevlja, zabeležio je sledeće: „Ova varoš leži usred golih i kao snijeg bijelih stena, na terenu obraslom zelenilom, vinogradima i baščama. Od njenih deset mahala, pet je muslimanskih, a pet hrišćanskih.“8 Dalje opisujući samu varoš, Evlija navodi: „Dalje ima do sedam stotina tvrdo građenih kuća, s vinogradima, bez bašča. Pašin saraj nalazi se na istočnoj strani varoši, na obali reke Breznice“.9

Prerastanje Pljevalja u naselje orijentalnog tipa počinje sa definitivnom uspostavom osmanske vlasti u ovoj oblasti sedamdesetih godina XV veka.10 Dolaskom Osmanlija Pljevlja ne gube svoj ranije stečeni ekonomski, a dobijaju veći politički značaj. Pljevaljski kraj, kao i čitava oblast Potarja i Polimlja sve do kraja XV veka pokazuju izuzetan ekonomski polet, pa Bogumil Hrabak čak konstatuje da ova oblast krajem XV veka pokazuje jaču ekonomsku bazu, nego za vreme domaće feudalne vlasti.11 Gradovi i trgovi, kao što je to bio slučaj i sa Pljevljima, imali su veliki značaj kao proizvođači materijalnih dobara i robna tržišta, i kao takvi bili su uključeni u osmanski timarski sistem. Naime, svi proizvodi iz jedne regije bili su izdeljeni kao fiskalna koncesija sultanu, sandžakbegu, dizdarima nekih tvrđava i drugim osmanskim funkcionerima koji su na taj način imali redovne godišnje prihode. Tako je preko gradova sproveden timarski sistem na selu, čime je obezbeđeno sprovođenje globalne osmanske politike upravljanja.12

Razvoj grada orijentalnog tipa započinjao je obično dve do tri decenije po osvajanju mesta, u zavisnosti u prvom redu od postignute sigurnosti u odbrani od neprijatelja i brzini širenja islama. Razvitak osmanskog grada na Balkanu, predstavljao je ili nastavak urbanog razvoja zatečenih varoši, ili formiranje, na drugim mestima, novih gradova, zavisno od novonastalih privrednih, komunikacionih, strategijskih i drugih uslova. U slučaju nastavljanja izgradnje kasaba13 na osnovama srednjovekovnih hrišćanskih varoši, te varoši su postajale periferni deo novog orijentalnog grada, kao hrišćanska mahala, koja se postepenim prelaskom njenih stanovnika na islam, sve više smanji- vala. Ukoliko je zatečena varoš imala jaču ekonomsku bazu (rudnik), utoliko je širenje islama, odnosno preobražaj varoši u grad osmanskog tipa tekao sporije. Takvi gradovi se tokom celog osmanskog perioda nisu razvili u značajne kasabe. Međutim, novi gradovi koje su Osmanlije podizali, na mestima sitnih trgova i seoskih naselja, razlikovali su se po svom bržem razvoju i bivali su gotovo od početka naseljavani monolitnim muslimanskim stanovništvom.

Zavođenjem osmanske vlasti, bio je dakle zausta- vljen dalji razvoj hrišćanskih varoši, koje postaju sporedni delovi relativno brzo razvijenih gradova osmanskog tipa, u kojima se hrišćansko stanovništvo postepeno smanjivalo, usled prelaženja na islam. Broj muslimanskog življa u gradskim središtima u početku se povećavao u prvom redu doseljavanjem turskog stanovništva iz istočnih oblasti Rumelije, gde se više od pola veka ranije nego u srpskim zemljama ustalila osmanska vlast i razvili gradovi. Doseljenici su prevashodno bili vojno-administrativni službenici, verski dostojanstvenici ili izučene zanatlije. Ali, taj proces doseljavanja se završava u prvoj polovini XVI veka, kada počinje masovniji prelazak doseljenog domaćeg stanovništva na islam.14

Zvanična osmanska administracija delila je sva gradska naselja na utvrđena i otvorena mesta. Analogija sa tipologijom gradskih naselja, pa i naselja u celini, u srednjovekovnoj Srbiji i prvenstveno Bosni u periodu koji je neposredno prethodio osmanskom osvajanju srpskih zemalja je neminovna i nezaobilazna. Naime, istraživanja gradskih naselja na osnovu osmanskih izvora pokazuju da po uspostavljanju osmanske vlasti radikalnih promena u organizaciji života naseljenih mesta nije bilo, već samo da su tipovi gradskih naselja preciznije definisani i izdiferencirani.15

Od sedamdesetih godina XV veka, Pljevlja se razvijaju kao otvoreno gradsko naselje, u kome nije bilo vojnog utvrđenja. Razvoj Pljevalja kao naselja otvorenog tipa uslovio je i njegov razvoj kao naselja razbijenog tipa. Nepostojanje gradskih zidina, koje bi ograničile prostor za razvoj naselja omogućilo je da se kuće grade na velikom rastojanju jedna od druge, te su između njih bile smeštene bašte, livade, vinogradi, njive, pa čak i mahalska groblja.

Trgovi u unutrašnjosti su relativno sporo menjali svoju versku i etničku fizionomiju. Srpsko stanovništvo u Pljevljima činili su pripadnici porodica koje su Osmanlije zatekle po osvajanju tog kraja, ali i od doseljenika, koji su dolazili iz bližih i daljih sela i plemena, pa čak i iz drugih gradova. Do promene verske i donekle etničke strukture stanovništva dolazilo je postepeno, jer se uz domaći elemenat sve više javljaju stranci. U gradove, pa i u Pljevlja, naseljavaju se činovnici u administraciji i sudstvu, zatim vojnici, ulema, zanatlije, trgovci, putnici, itd. Deo muslimana u ovaj grad doseljen je prilikom

premeštanja sedišta hercegovačkog sandžak-bega iz Foče u Pljevlja, ali ih je većina ipak nastala islamizacijom domaćeg, srpskog stanovništva.16 U slučaju Pljevalja, bio je potreban gotovo čitav jedan vek za započinjanje tog procesa, dok Budimlje, na primer, ni kasnije nije menja- lo svoju versku strukturu.17 Po podacima popisa iz 1476. godine, u samim Pljevljima nije živeo nijedan sta- novnik islamske veroispovesti.

Osmanska uprava planirala je sedamdesetih godina XV veka da na mestu ovog trga podigne šeher (muslimansko gradsko naselje najvišeg ranga), pa su od vojnika Radoslava i Radivoja oduzete 23 parcele zemlje, za koje su u zamenu dobili 25 parcela u ataru sela Supratna i begluka Brezir.18 Nisu poznati razlozi zbog kojih se u prvom trenutku odustalo od ove namere, ali se i u dokumentima iz prve polovine XVI veka Pljevlja navode kao trg. U Pljevljima je 1570. godine živelo 195 porodica, i tada je prvi put upisano kao kasaba. Istovremeno, svi stanovnici Pljevalja, hrišćani i muslimani bivaju nagrađeni fiskalnim olakšicama, zahvaljujući angažovanju Husein-paše Boljanića kod sultana Selima II (1566-1574). U defteru iz 1570. godine ubeleženo je da „svi oni koji stanuju u toj kasabi, nakon što oni između njih koji se bave zemljoradnom plate posjedniku zemlje ušur na zemlju koju siju i žanju – oslobođeni su i oprošteni svih obaveza, divanskih nameta, poreza i džerahorluka…“.19

Tada je doneta i odluka da se stanovništvo Pljevalja oslobađa plaćanja redovnih i vanrednih nameta (muafijet), povlastica predviđena za stanovništvo kasaba na teritoriji čitavog Osmanskog carstva. Upravo to je uticalo da stanovništvo iz okolnih sela, ali i udaljenijih mesta, počne proces intenzivnijeg naseljavanja Pljevalja. U ovom periodu povećao se i broj muslimanskog stanovništva u čitavom pljevaljskom kraju, što predstavlja potvrdu mišljenja koje najpre

iznosi Nedim Filipović, a zatim je prihvata i Milan Vasić, da su gradovi islamsko-orijentalnog tipa, pored timarskog sistema glavni nosioci islamizacije na čitavom prostoru Jugoistočne Evrope.20

Isposlovanjem povlastica za stanovništvo Pljevalja, Husein-paša Boljanić dobio je od sultana ferman o održavanju nedeljnog pazara u ovom naselju, kao i dozvolu za podizanje zadužbina, te je izgradio džamiju, karavansaraj, imaret i neke druge objekte. Za izdržavanje svojih zadužbina i njihovih službenika osnovao je vakuf, kome je zaveštao neka od svojih dobara kako u Pljevljima i okolini, tako i u udaljenim mestima.21

Šezdesetih i sedamdesetih godina XVI veka Pljevlja su pripremana za sedište hercegovačkog sandžak-bega, te je razumljivo da je obim preduzetih gra- đevinskih radova bio znatan. Tom prilikom izgrađen je i sandžak-begov saraj sa dvadeset soba, salom za sastanke i mnogim drugim prostorijama. Podignute su i zgrade neophodne za efikasan rad administracije i smeštaj novih službenika i njihovih porodica.22 U izvođenju ovih građevinskih radova pored domaćih, na sandžak- begov poziv upućen Dubrovniku 1570. godine, učestvo- vali su i dubrovački majstori, koji su izvodili one radove koji su zahtevali veću veštinu, finiju obradu i preciznost.23 Ovim obimnim građevinskim radovima izmenjen je izgled Pljevalja, koja su od srpskog srednjo- vekovnog trga počela da prerastaju u grad orijentalnog karaktera. Javile su se i promene u etničkoj strukturi stanovništva, u kasabu se doseljavalo sve više stranaca, koji su zauzimali položaje u administraciji, sudstvu, trgovini ili zanatskim esnafima. Podsticana je i islamizacija domaćeg stanovništva, koje, kako je već istaknuto, do 30-ih godina XVI veka gotovo da uopšte nije bilo. Ovim talasom nisu bila zahvaćena samo Pljevlja, već i naselja u okolini. U popisu iz 1570. godine, uz imena nekih od konvertita ubeležene su i imena njihovih očeva hrišćana, kao na primer: Pervana sin Miloša, Hasan sin Milašina, Ilijas sin Bojića, Hurem sin Vuksanov, Skender sin Vlatka, itd. Uz imena većeg broja muslimana ubeležena je napomena da su sinovi Abdulaha, tj. novi muslimani.24

Godine 1585. stanovništvo Pljevalja činilo je 119 kuća muslimana prema 56 kuća hrišćana. Izvesno je da je broj muslimanskog stanovništva bio i veći, jer u popisu nisu ubeleženi zaposleni u sandžak-begovoj palati, kadija, kao i još neki osmanski funkcioneri.25

II

Putopisni podaci iz XVII veka takođe ukazuju na promene u verskoj strukturi stanovništva Pljevalja. Katarin Zen, posetio je Pljevlja 1550. godine. On navodi da su po prelasku planine Kovač stigli u jedno seoce „R1vupv“, koje se nalazilo u prijatnoj brežuljkastoj ravnici naseljenoj hrišćanskim Srbima. Nešto de – taljniji opis sačuvan je iz pera Difren Kanea 1573. godine koji Pljevlja naziva njihovim novim turskim imenom Tašlidža, i opisuje ih kao veliko selo, koje je i pored toga što se nalazi među planinama smešteno na ravnom terenu. On ističe džamiju uz koju je, po njegovim navodima bila lepa i umetnički izvajana česma, a karavansaraj opisuje kao „veliki, mračan i pokriven olovom“.26 Pljevlja su, kao veliko selo naseljeno Srbima hrišćanima, ostala zabeležena i u zabeleškama putopisca Leskalopjea, koji je kroz ovo naselje prošao samo godinu dana posle Difren Kanea.27

Pavle Kontarini, čiji zapis iz Pljevalja datira iz 1580. godine, takođe opisuje veliki, olovom prekri- veni karavansaraj, pored koga se nalaze lep bunar i mošeja. Veoma je značajan podatak koji navodi da je samo naselje bilo podeljeno na dva dela i da „Turci“ žive u predelu pored reke, dok Srbi, hrišćani, grčkog obreda, kako precizira, u višem predelu. Dve godine kasnije Pljevlja će posetiti i Žan Palern Forezjen, koji će ostaviti zabelešku da je TvzIdv lep grad u kome ima bazara i karavansaraja.28 Lisjen Lefevr, navodi da su Pljevlja 1611. godine imala oko 400 kuća, tri džamije, od kojih su dve bile od kamena, a jedna drvena, kao i dva karavansaraja pokrivena olovom.29 Gotovo istovetan broj kuća se navodi i u opisu bosanskog pašaluka iz 1624. godine. Anonimni pisac koji je ostavio opis putovanja francuskog poslanika Luja de E-a, barona de Kormanena dubrovačkim drumom 1626. godine zabeležio je da u ovoj varošici stanuju Turci.30

Jedan mletački izveštaj, kao i Grgičević navode da je 1626. godine u Pljevljima bilo pet do šest stotina kuća, dok je po E. Čelebiji u ovom mestu 1660. godine bilo sedam stotina kuća. Podaci iz 1806. godine svedoče da su Pljevlja u to vreme imala između pet i šest hiljada

stanovnika.31 S druge strane, u navedenom periodu dola- zilo je i do povremenog smanjenja broja stanovnika, u prvom redu zbog epidemija zaraznih bolesti koje su u tom periodu harale čitavom Evropom. Među zaraznim bole- stima koje su u prošlosti besnele Balkanskim poluostrvom, najteža i najopasnija bila je kuga. Od nje je umiralo na hiljade ljudi što je dovodilo do smanjivanja broja stanovnika i pada nivoa proizvodnih snaga u pojedinim oblastima. Bolest je bila veoma opasna, brzo se širila, ljudi su od nje umirali u veoma kratkom roku, za tri do četiri dana, a najduže za sedam dana. Epide- mija je ponekad trajala i po 20 godina. Prema oskudnim podacima iz literature, saznaje se da su žarište svih epidemija bili veliki osmanski gradovi, u prvom redu Carigrad. Zatvorenost gradskih prostora, nehigijenski uslovi stanovanja, relativno gusta naseljenost kao i nedostatak zdravstvene zaštite, uticali su da je prostor u okviru gradskih zidina predstavljao veoma pogodno tlo za širenje epidemije.

Zbog nepostojanja organizovane zdravstvene službe, način lečenja se svodio na vradžbine i lekovite trave. Efikasna zaštita je podrazumevala spaljivanje kuća, leševa, pa čak i bolesnika. Mere ovakve vrste lakše su se mogle primeniti van gradskih naselja, tako da su u njima posledice kuge bile najmanje. Gligor Stanojević, za nešto kasniji period (sredinu XVIII v.), navodi da je Crna Gora najmanje stradala od mnogobrojnih epidemija, upravo zbog nepostojanja gradskih naselja kao i zbog toga što su se navedene mere zaštite mogle neometano primenjivati.32

U hercegovačkom sandžaku takođe su bile prisutne epidemije kuge. One se nisu mogle izbeći kako zbog postojanja gradskih naselja, tako i zbog činjenice da su se ona nalazila na važnim komunikacijskim pravcima kroz koje je bolest iz zaraženih oblasti mogla dolaziti, sa osmanskim vojnim jedinicama, trgovačkim karavanima ili na drugi način. Nakon velikih i učestalih epide- mija 60-ih i 70-ih godina XV veka, na njegovom izmaku, u poslednje dve decenije, kužnih zaraza gotovo da nije bilo.33

Sačuvani podaci beleže velike epidemije kuge u čitavoj Hercegovini 1530, 1531. i 1532. godine, dok je, kako je zabeleženo „godine 1556“ ova bolest harala „po čitavoj srpskoj zemlji“. Sama Pljevlja je pogodila 1577. godine, pa popis iz 1582. godine pokazuje smanjenje broja domaćinstava, ali usled metodologije sprovođenja popisa nije moguće ustanoviti procenat mortaliteta u okviru pojedinih porodica. Ipak, u odnosu na neke druge gradove u današnjoj Crnoj Gori poput Bara, Ulcinja, Spiča,-Podgorica i Pljevlja nisu u tako velikom obimu postaradala od ove bolesti.34

Iako jedna od najkobnijih, kuga sasvim izvesno nije bila jedina bolest od koje je stradalo stanovništvo kako pljevaljskog kraja, tako i susednih oblasti i herce- govačkog sandžaka u celini. Međutim, ne raspolažemo sa dovoljno podataka o drugim bolestima koje su vladale, te nije moguće steći jasniju predstavu o ukupnom zdravstvenom stanju stanovništva samih Pljevalja i okoline.

III

Procesom islamizacije, kao i iseljavanjem dela hrišćanskog stanovništva tokom XVII veka, u velikoj meri izmenjena je verska struktura stanovništva ovog kraja i određen dalji razvoj Pljevalja kao orijentalne kasabe i sedišta hercegovačkog sandžaka.

Na žalost, nedostatak rezultata fundamentalnih istraživanja onemogućava nam da precizno rekonstruišemo izgled gradske kuće u Pljevljima tokom ranijeg perioda osmanske vladavine. Novonastali društveno- ekonomski uslovi (prerastanje srpskog trga u muslimansku kasabu kao što je to bio slučaj sa Pljevljima) uticali su na izgled grada, pa time i na razvoj tipa kuće za stano- vanje kako kod hrišćanskog, tako i kod muslimanskog stanovništva.35 Sva razvijena gradska naselja na ovom prostoru, bez obzira na lokalne specifičnosti, imala su zajednička obeležja, koja ih svrstavaju u kategoriju nazvanu opštim imenom „balkanski gradovi“.36

Gradska naselja koja se mogu svrstati u ovu kategoriju odlikuju se čaršijom, trgom sa hamamom i mahalama, povezanim uskim, krivudavim i nepravilnim ulicama. Gradski život odvijao se u kućama odvojenim od ulice, okruženih sa mnoštvom zelenila; jedinstveni tip gradske kuće povezivao je sva gradska naselja u prostranom Carstvu.37 Uticaj arhitekture orijentalnog tipa očigledan je u razvoju gradske kuće na balkanskim prostorima; svakako, ni Pljevlja nisu predstavljala izuzetak. Čini se da upravo ovaj grad, u kome, i pored značajnih materijalnih ostataka, još nisu sprovedena detaljnija arheološka istraživanja, predstavlja idealni istraživačko-metodološki obrazac za stvaranje preciznije slike kako o načinu života i stanovanja, tako i o modelima svakodnevnog i privatnog života.

Dominacija muslimansko-osmanskog elementa nije se odražavala samo u arhitektonskom uređenju kasabe, već i u obrascima svakodnevnog ponašanja i života. Srpsko pravoslavno stanovništvo Pljevalja svakako je moralo poštovati šerijatska pravila važeća za sve hrišćane – podanike sultanove. Iako je hrišćansko stanovništvo u čitavom Carstvu imalo pravo na ličnu, imovinsku i slobodu veroispovesti, postojao je i čitav niz diskriminirajućih odredbi koje su regulisale njihovo ponašanje i ustrojstvo života i rada. Šerijat- ske norme bile su veoma restriktivne: obaveza predavanja šerijatskih poreza za hrišćane, poštovanje muslimana uz uklanjanje s puta i ustupanje mesta, gošćenje muslimanskih putnika do tri dana, zabrana izgradnje novih crkava i manastira, glasnog javnog bogosloženja i isticanja verskih obeležja, zabrana sahranjivanja u bli- zini muslimana. Hrišćansko stanovništvo u Carstvu takođe je moralo da poštuje pravila odevanja propisana za njihovu zajednicu, da poštuje zabranu jahanja i nošenja oružja, kao i zabranu podizanja kuća viših od muslimanskih, kao i još čitav niz odredbi u tom smislu.38 Iako je činjenica da ove odredbe nisu uvek i u svim delovima Carstva dosledno poštovane, nesumnjiv je ipak podređen položaj hrišćana u odnosu na muslimane.

Socijalna struktura orijentalnog grada na Balkanu, pa tako i socijalna struktura samih Pljevalja, može se posmatrati sa više aspekata. Podela društva na asker i raju, značila je mnogo više od socijalne podele, jer je većina muslimanskog stanovništva pripadala grupi askera, i time sticala povlašćeni položaj u okvirima Carstva, dok je hrišćanska raja, kako je već naglašeno, predstavljala građane drugog reda. Međutim, kao ni kod kategorije askera, ni kod kategorije raje nije sve bilo jednostrano, pa su postojale grupe sa tzv. spe- cijalnim statusom koje su uživale uglavnom poreske olakšice, u zamenu za vršenje specijalnih dužnosti od značaja za Carstvo, te je time njihov položaj, iako formalno rajinski, bio drugačiji od položaja tzv. „obične“ raje.

Mora se imati u vidu da je gradsko stanovništvo Pljevalja, ali i ne samo ovog naselja, zadržalo neke karakteristike ruralnog naselja, što je diktiralo odnose u samom naseljenom mestu, kao i poreski sistem. U najpovoljnijem položaju bili su pripadnici feudalne klase, koji su uživali i vlast i materijalna dobra. Njima su pripadali prihodi od hasova, zeameta i timara, kako u samom gradu Pljevljima, tako i u selima. Koristeći privilegije koje su stekli svojim položajem, oni su uspeli da za sebe obezbede i velike mulkovne (privatne) posede, kao i druga materijalna dobra, koja su neprestano uvećavali. Kao posledicu, to im je dalo mogućnost i pravo da odlučuju o svim važnim pitanjima funkcionisanja grada.39

Jedan od prvih osmanskih velikodostojnika koji je pritežavao has u Pljevljima i pljevaljskom kraju se- damdesetih godina XV veka, bio je hercegovački sandžak- beg, Hamza beg, čiji se deo hasa nalazio u okviru nahije Kukanj. Prihod Hamza-bega od ove nahije iznosio je 18.238 akči.40 Najveći prihod donosio mu je sam trg Pljevlja (1469 – 6.000, 1476 – 9.160 akči), koji je, kako je već nagla- šeno, 1469. imao 72 kuće i 23 neoženjena muškarca, a već 1476. 101 kuću i 12 samaca.41 Prihod Hamza-bega od samih Pljevalja iznosio je 1477. godine oko 10.000 akči, a 1516. godine 12.740. akči.42 Hercegovački sandžak-beg, poreklom iz Pljevalja, Husein-paša Boljanić43 imao je razna dobra u Pljevljima i okolini. On je posedovao čifluke sa livadama, pašnjacima, šumom i mlinovima, u području kasabe Pljevalja, od kojih je neke kupio od kaluđera manastira Svete Trojice.44 Iako se nigde u izvornoj građi ne pominje datum kada je Husein-paša Boljanić otkupio te posede od kaluđera manastira Sv. Trojice, moglo bi se pretpostaviti da se to odigralo u vreme poznate „prodaje crkava i manastira“ za vreme Selima II (1566-1574), kada su srpski pravoslavni mana- stiri bili prinuđeni da plate taksu na svoja imanja. Takve materijalne mogućnosti imali su samo oni najveći manastiri, dok su drugi morali da prodaju ili deo svojih imanja ili posede u celini.45

Na ime Husein-paše Boljanića upisana su i 4 mlina na reci Vrhbreznici, sa selom Crljenice, takođe sa tahvila46 popova pomenutog manastira, zatim mezre, livade i mlinovi na reci Kobaška, kod Prijepolja, koje je uvakufio za svoju džamiju u Pljevljima. Husein-paša nije posedovao dobra samo u pljevaljskom kraju, već i u drugim delovima Hercegovine.47

U pljevaljskom kraju, pored sandžakbega značajne ličnosti bili su njegov ćehaja, kapidžibaša, češnegir- baša, haznadar, alajbeg, vojvoda, subaša, nazir, emin, nekoliko pisara i drugi službenici. Osim pomenutih činovnika višeg ranga, u gradu se 1570. godine pominju: bazarbaša, ćehaja kasabe, dva zaima, nekoliko spahija, čeribaša, a kasnije još i janičarski serdar, pred- stavnik spahija Porte, starešina esnafa, itd. Svi oni imali su svoja dobra u Pljevljima i okolini.48

Pregled socijalne strukture gradskog stanovni- štva Pljevalja ne bi bio potpun bez spomena muslimanskih duhovnih lica, kao što su hatibi, imami, mujezini i hodže. U Pljevljima se još pominju i mutevelije vakufa, kao i učitelji i kaimi.49 I među muslimanskim i među pravoslavnim srpskim stanovništvom Pljevalja, značajnu društvenu grupu činile su zanatlije i trgovci, čiji je položaj bio određen njihovom verskom pripadno- šću. Jasna socijalna diferencijacija postojala je i među srpskim stanovništvom u Pljevljima. Među Srbima najistaknutiji društveni položaj imali su knezovi, koji su poticali iz naslednih knežinskih porodica, a njihova služba je potvrđivana sultanskim beratom.50 Knezovi se inače javljaju među srpskim, kako gradskim tako i seoskim stanovništvom, na čitavom srpskom etničkom prostoru do početka XVII veka, kada ova institucija doživljava evolutivne promene, da bi se u punom značaju i sa nešto izmenjenom ulogom javila ponovo tokom XVIII veka. Kako naglašava istoričar Milan Vasić, knezovi se javljaju gotovo u svim gradovima i trgovima današnje Crne Gore, a u nekima i dvojica istovremeno. Oni su bili organi osmanske vlasti, zaduženi za hrišćanski deo gradskog stanovništva.

Pored knezova, u Pljevljima je 1570. godine upisan i jedan primićur, izvesni Đuro, koji je imao baštinu u ovom mestu.51

Gradsko stanovništvo, takođe veoma ugledno, činili su i sveštenici, koji se pominju u Pljevljima, kao i u drugim gradovima poput Novog, Budimlja, Nikolj- Pazara, Nikšića, Bara, ali ni u jednom od ovih gradova nisu upisani kao posebna skupina.52 To se može objasniti logikom osmanskih popisnih knjiga, gde su kao posebne grupe upisivane samo one kategorije koje su bili oslobođene plaćanja poreza, ili su njihova davanja bila drugačija u odnosu na ostalu raju, usled vršenja neke posebne službe. Kako su sveštenici, u okvirima osman- skog poreskog sistema, plaćali iste dažbine kao i njihova pastva, za osmanskog popisivača nije bilo od posebnog značaja, da ih izdvoji u posebnu grupu. Odrednica pop uz ime onoga koji je vršio svešteničku službu naglašavala je njegov, ipak nešto drugačiji, tj. ugledniji, položaj u okvirima svoje zajednice.

U svim gradskim naseljima na srpskom etničkom prostoru za vreme osmanske vlasti javljaju se i vojnici. Od vojničkih grupacija u Pljevljima, koja nisu imala tvrđavu, po popisu iz 1477. godine, bilo je vojnuka. Izričito se pominju dvojica, Radoslav i Radivoj, od kojih je, kako je već naglašeno, doneta odluka da im se uzmu komadi zemlje da bi se organizovao šeher. Pomena drugih vojnuka nema, što upućuje na zaključak da ih nije ni bilo, jer kako su oni zbog vršenja vojne službe uživali znatne poreske olakšice, po pravilu su poimence beleženi u osmanske deftere.53

Gradska naselja kao što su Pljevlja (Tašlidža) delovala su i kao kulturno-prosvetni centri; i na ovom polju očigledna je dominacija islamske kulture nad pravoslavnom. Razvojem srpskog srednjovekovnog trga u muslimansku kasabu, kao i menjanjem verske strukture stanovništva, u Pljevljima su se stvorili uslovi za snaženje orijentalno-muslimanske kulture i civilizacije, što su podsticali kako centralna vlast, tako i muslimanska verska zajednica sa svim svojim institucijama, pa i mnogi ugledni i moćni pojedinci. Uticaj ove kulture osećao se u svim segmentima gradskog života, arhitekturi, nošnji, svakodnevnom životu ljudi, jeziku, rečju gotovo na svim poljima duhovnog i materijalnog života.54

Seoska naselja u pljevaljskom kraju 

Privreda srpskog društva nakon osmanskih osvajanja, bila je zasnovana na agrarnoj proizvodnji. Najveći broj radno sposobnog stanovništva pljevaljskog kraja, koje je živelo u naseljima ruralnog karaktera, bio je posvećen toj osnovnoj delatnosti. Rasuti po brojnim selima različitih tipova i veličina, proizvođači hrane, bili su najbrojnija društvena grupa. Međutim, nesrazmerno sa njihovim demografskim i društvenim značajem, o naseljima seljaka-poljodelaca i stočara pljevaljskog kraja tokom dugotrajne osmanske vlasti rela- tivno se malo zna, što je u prvom redu zbog nedostatka izvora. U kombinaciji sa arheološkim i etnografskim rezultatima, istoriografska saznanja o ovom pitanju mogu se u velikoj meri unaprediti korišćenjem osmanskih popisnih knjiga-deftera. Kontinuitet naseljenosti najvećeg dela pljevaljskog kraja moguće je pratiti od praistorije pa do uspostavljanja osmanske vlasti, i to zahvaljujući brojnim ostacima materijalne kulture, počev od starih ilirskih tumula, preko rimskih spomenika, srpskih grobalja, srednjovekovnih srpskih sakralnih objekata sve do osmanskih popisnih knjiga ove regije.55

Navodimo primer pljevaljskog sela LJutići, u kome je odmah posle pada stare Hercegovine pod osmansku vlast zimovalo tridesetak domova vlaha iz katuna izvesnog Dragića, sina Branislava.56 U ovom selu konti- nuitet naseljenosti može se pratiti od praistorije pa sve do kraja XVII veka.57 Stoga se osnovano može pretpo- staviti da su zemljoradnička naselja i u osmanskom periodu bila smeštena na dobro odabranim položajima, koji su pružali pogodne uslove za život i stanovanje. Kuće su građene u dolinama potoka ili manjih reka, na rubovima kosa ili uz osunčane padine, i kad god je to bilo moguće, u zavetrini. Jedan od bitnih preduslova za osnivanje naselja bila je blizina vode. Ratarska sela predstavljala su jasno omeđenu celinu. Selo je bila najmanja upravna jedinica u državi, i sastojalo se od kuća, koje su bile osnovna poreska jedinica. Prostor seoskih naselja, tj. atar svakog pojedinog naselja bio je ograničen međama, koje su upisivane po raznim obeležjima: po nekom karakterističnom mestu, putu, drveću, groblju, vodenicama, rekama i sl.

Kako su Osmanlije u svim novoosvojenim obla- stima odmah uvodile timarski sistem, koji je bio osnov za funkcionisanje države, i novoosvojene oblasti u

Hercegovini su u periodu od 1465-1468. godine bile izdeljene na timare, zeamete i hasove, koji su dodeljeni pripadnicima vojnog sloja – askera. Za srpski narod u čitavoj Hercegovini, na širokom prostoru od dubrova- čke granice do gornje Neretve, Ustikoline, Pljevalja i Lima, započeo je nov način života, regulisan po normama centralizovane vojničke države, kakvo je bilo Osmansko carstvo u drugoj polovini XV i tokom čitavog XVI veka.58

Nahija Kukanj, čija su Pljevlja bila centar, osnovana je neposredno po padu tog dela stare Hercegovine pod osmansku vlast. U osmanskim izvorima prvi put se pominje u sumarnom popisu bosanskog sandžaka, završenom 1469. godine.59 Po vojno-političkoj podeli, ova nahija pripadala je seraskerluku (vojnoj komandi) seraskera Senkura, koju su još činile nahije Sokol, Mileševo, Samobor, Dubštica, Bohorić i Kava, a u sudsko-administrativnom pogledu kadiluku Drina.60 Inače, ova nahija je dobila ime po srpskom srednjovekovnom utvrđenom gradu Kuknju, koji je bio poznat kao letnja rezidencija Kosača.61 Prvi hercegovački sandžak- beg, Hamza-beg, pritežavao je has62, koji je u celini donosio prihod od 300.587 akči. U nahiji Kukanj, ovom hasu su pripadala naselja Pljevlja, G. Šumani, Grevo, Supratina, Izbršne, Korogul, Sedlari, Beloševina, Radojin Dol, Dobri Dol, Crnče i Bžinje.63

Stanovništvo nahije Kukanj se delilo u dve osnovne društvene grupe: vlahe-stočare i zemljora- dničku raju. Pored ovih, u nahiji Kukanj bilo je vojnuka i zanatlija, koji su imali specijalan status, zbog važnosti službe koju su obavljali. Vlasi Kuknja (178 domaćinstava i 26 neoženjenih muškaraca) bili su podeljeni u 6 džemata, nejednake veličine. Najveći je bio džemat Pribisava, Vladisavljevog sina, koji je brojao 40 domova i 14 samaca, a najmanji džemat Vitomira Ivkovog sina, sa 19 domaćinstava i dva samca.64 Na žalost, i pored preciznih defterskih podataka, teško je utvrditi tačan broj stanovnika sa vlaškim statusom u nahiji Kukanj, jer ne raspolažemo podacima o prosečnoj veličini vlaškog domaćinstva. Ono što je sasvim izvesno, to je da broj od 6-8 članova domaćinstva, što predstavlja prosek za rajinsku porodicu u ovom periodu ne važi i za vlaške porodice, koje su, usled režima plaćanja poreza – filurije po kući, a ne po glavi stanovnika bile mnogoljudnije.

DŽemati Cvetka, Brajka, Gojaka i Vitomira zimovali su u mestima: Gomijona, Kamensko, Varine i Vranac, a letovali u mestima: LJubišna, Konjsko Polje, Obzir, LJešnica, Hranac i Zasade. DŽemat Dragića, Branisavljevog sina zimovao je u mestima: Brezina, LJutić, Skokuće i Luka, a letovao u mestima: Obarde, Poljet i Relji, dok je džemat Pribisava, Vladisavljevog sina zimovao u mestima: Crkvica i Mijokovina, a letovao u mestu Varine.65 Vlasi organizovani u družine, živeli su po selima na tzv. vlaškoj zemlji, koju su dobijali za naseljavanje i odbranu. Vlaška sela nisu pripadala timaru. NJihovi stanovnici živeli su na onim zemljištima koja su ulazila u sastav carskog hasa. Vlasi su ispunjavali ugovorene vojne obaveze, a zauzvrat su bili oslobođeni svih dažbina vezanih za zemljo – radnju i rajinski status.

IV

Seoska naselja u pljevaljskom kraju imala su dominantnu poziciju u odnosu na sve druge kategorije naseljenih mesta. Na njima je počivao ekonomsko- socijalni i ukupan društveni život hercegovačkog sandžaka u celini. Podaci o njihovom razvoju, veličini, broju i strukturi stanovnika govore o privrednim, socijalnim i demografskim kretanjima u ovoj oblasti koja su u različitim periodima imala i različit intezitet. Ona su se odražavala i na život sela, njihovo ekonomsko napredovanje odnosno stagni- ranje. Raja nahije Kukanj živela je u selima koja su ulazila u sastav carskog hasa, timara spahija i timara posadnika tvrđava Mileševo i Samobor. Ukupan broj stanovnika ove nahije iznosio je krajem sedme decenije XV veka između 2.700 i 3.500 glava, dok je taj broj samo nekolika godina kasnije bio gotovo dva i po puta veći-            po popisu iz 1475. godine u ovoj nahiji živelo je između 8.000 i 10.000 hiljada stanovnika. Prosečan iznos koji je svako domaćinstvo moralo da izdvoji na ime poreskih obaveza iznosio je 735 akči 1469, a 614 akči 1475. godine.66

Položaj raje bitno se razlikovao od položaja stanovništva sa vlaškim statusom. Osnovna novčana obaveza nametnuta raji bila je džizja ili harač67 i njenim se plaćanjem priznavala vrhovna vlast osmanskog vladara. U našim zemljama, ova dažbina se nazivala carskom glavnicom, jer se ubirala „od glave“68 i pripadala je lično vladaru, za razliku od spendže koja je pripadala spahiji. DŽizju je svake godine plaćao svaki zdrav i za rad sposoban Srbin, koji nije obavljao vojnu ili pomoćnu vojnu službu, zbog koje bi bio oslobođen plaćanja džizje. Oslobođenje od džizje sticalo se posebnom odlukom vladara i tim se činom sticao status askera (vojništva). Po osmanskom zakonu, svi podanici koji su plaćali džizju, koja je predstavljala i način iskupljenja hrišćanskog stanovništva za pasivnu ulogu u muslimanskom društvu, imali su status zaštićenih podanika-zimija. DŽizja je obavezivala na podaničku pokornost i ponašanje u skladu sa rajinskim statusom.69

U literaturi se obično navodi da je minimum džizje iznosio oko jednog dukata70, međutim njen tačan iznos je dosta teško utvrditi usled nedostatka preci- znih podataka. Mora se voditi računa i o činjenici da iznos džizje nije bio jednak u svim delovima Carstva, pri čemu se vodilo računa o ekonomskim, ali i društvenim i političkim prilikama u pojedinim oblastima.71 Taj iznos je bio različit i za pojedine nahije u okviru Hercegovačkog sandžaka. Na osnovu jednog popisa haračkih obveznika s kraja XV veka, saznajemo da je stanovništvo nahije Kukanj plaćalo 43 akče na ime harača.72

Ispendžu – spahijsku glavnicu plaćale su sve starešine hrišćanskih domaćinstava širom Balkana, kao zamenu za više radnih tlaka, na šta ih je obavezivao njihov zavisni položaj prema neposrednom gospodaru zemlje. Od ove obaveze izuzimali su se krajnje siroma- šni, slepi, hromi i sakati, a udovice koje su u načelu bile lošeg materijalnog stanja, davale su umanjeni iznos ispendže.73 Međutim, po popisu iz 1475. godine, u nahiji Kukanj, ispendžu je plaćalo samo stanovništvo koje je živelo u selima koja su ulazila u sastav carskog hasa, dok je ona raja koja je živela na timarima spahija i posadnika tvrđava Mileševo i Samobor te obaveze bila oslobođena. Dokumenta ne pružaju nikakvo obja- šnjenje za ovu veoma retku pojavu za ondašnje prilike. Može se samo pretpostaviti da je ta mera bila u funkciji održavanja stanja naseljenosti pojedinih oblasti, naime, da je osmanska vlast oslobađanjem od plaćanja ispendže74, pokušavala da zadrži raju u njihovim selima. S obzirom da su u sastav carskog hasa uvek ulazila najplodnija zemljišta, logičnom se čini pretpostavka da je stanovništvu koje je živelo u takvim selima bilo lakše da podnose teret poreskih obaveza, nego stanovni- štvu koje je živelo na timarima spahija i posadnika tvrđava. Ne može se precizno utvrditi kada je mera oslobađanja od ispendže stupila na snagu, ali se čini da je 1469. godine stanovništvo nahije Kukanj plaćalo ovu dažbinu, jer su prihodi od sela, kako se vidi u popisu iz te godine, viši od onih iz 1475. godine, iako je u periodu 1469-1475. broj stanovnika kontinuirano rastao. Kako je popis iz 1469. godine sumarni, u njemu nije ubeležena struktura dažbina, te smo u nemogućnosti da ovu pretpostavku potvrdimo ili odbacimo na osnovu raspoloživih izvora.

Na osnovu detaljne analize popisa hercego- vačkog sandžaka iz 1477. godine, u čiji je sastav ulazila i nahija Kukanj, moguće je donekle rekonstruisati strukturu zemljišnog poseda u pomenutoj oblasti u drugoj polovini XV veka. Nazivi toponima Crno Dvorište i Luka Dvorište, zatim Stup Podolak i Potput Stup, kao i Stup livada ukazuju na dvor i stup, kao sastavne delove jednog vlastelinstva.75 Na osnovu postojanja tih topo- nima, Đuro Tošić zaključuje da je u strukturi vlastelinstva postojala vlastelinska zemljišna rezerva, kao deo poseda koji je feudalac obrađivao u sopstvenoj režiji besplatnim radom svojih seljaka.76

Ustanova vlastelinske rezerve, navodi dalje Tošić, je formirana pre dolaska Osmanlija u naše krajeve, da bi i u okviru njihove zemljišne politike bila uključena u timarski sistem u vidu tzv. ćazza zemlje. Tako se na osnovu deftera iz 1477. godine u pljevaljskom kraju može pobrojati 99 hasa njiva, 14 hasa livada, 3 hasa vinograda i 5 hasa mlinova.77

Stanovništvo nahije Kukanj raspolagalo je svojim zavisnim baštinama, a muslimani čiflucima. Ta zemljišna parcela čija je veličina varirala u zavisnosti od kvaliteta zemljišta, bila je dovoljna za prehranu jedne porodice i mogla se obrađivati jednim parom volova. Baštine su, u stvari, naziv za seljačka gazdinstva i predstavljale su zemljišne deonice u nasledno-baštinskom posedu pojedinih porodica koje su ih obrađivale i živele na njima. Zato su baštine imale mnogo veći deo sa zemljom namenjenom obrađivanju i korišćenju, a sa manjim delom predviđenim za kuću, okućnicu, staje, ambare, gumno i slične neophodne prateće objekte gazdinstva.78

Baštine zemljoradničkog stanovništva, za razliku od prostranih parcela koje su pripadale feudalcu, bile su mnogo skromnije površine. U nekim od sela nije bilo dovoljno obradive zemlje da zadovolji i potrebe stanovništva i zahteve koje je pred njih postavljao dobro osmišljeni osmanski timarski sistem, te se do njihovog povećavanja dolazilo krčenjem zemljišta obraslog drvetom i tzv. „trapljenjem“ zemljišta prekri- venog kamenom. Potvrdu za ove tvrdnje takođe dobijamo na osnovu toponima, kao što su selo Krčevina i njiva Trap. Za stvaranje novih obradivih površina korišćeno je i zemljište na većim nadmorskim visinama pokri- veno šumom, što potvrđuje naziv lokaliteta Donji Laz.79 Seljak je imao pravo uživanja zemlje, koju mu niko nije mogao oduzeti sve dok je obrađivao, te ju je mogao nepodeljenu prepustiti svojim naslednicima. On je takođe mogao da poseduje, ali kao punu svojinu (mulk), druge nepokretnosti, poput kuće, vinograda, voćnjaka, povrtnjaka ili mlina.80 Direktnim naslednicima smatrali su se samo sinovi, dok je brat ili neki drugi srodnik (stric, sinovac)81, prvenstveno iz interesa osmanske centralne vlasti da zemlja bude dobro nase- ljena i u potpunosti iskorišćena, mogao da nasledi baštinu preminulog uz obavezno plaćanje tapijske takse, čiju su visinu, po pravilu, određivali nepristrasni ljudi, od ugleda u svom selu. Tako je na primer, nakon smrti izvesnog Radisava sina Radulovog iz sela Premćana, njegov brat Vuk zatražio pravo na uživanje baštine preminulog, što mu je čajnički emin odobrio maja 1661. godine, nakon što je pomenuti Vuk platio taksu u iznosu od 160 akči.82 Gotovo istovetan slučaj bio je i sa baštinom nekog Vuka, Milanovog sina iz sela Gotovuše „kraj Pljevalja“, koja se nalazila u okviru zeameta zaima Mustafe. Pomenuti Mustafa odobrio je aprila 1663. godine, budući da je Vuk umro „bez muškog poroda“, da predmetnu baštinu nasledi njegov brat Damjan, ali uz plaćanje takse od čak 2.000 akči.83 Baština se takođe mogla i pokloniti i založiti. Ostalo je zabele- ženo da je izvesni Ivan, Vukov sina, iz sela Kričke, juna 1679. godine poklonio sve njive, livade i ostalu imo- vinu unuku Baji84, dok su septembra 1663. godine Petak i Dojče iz sela Kučina, kadiluk prijepoljski, dobili potvrdu od kadije da su vratili dug od 2552 akči Mustafi sinu Abduselama iz Prijepolja, te da im se vraća imanje koje je bilo dato kao zalog duga.85

Na osnovu odredaba kanuna iz druge polovine XV veka, koji se odnose na srpske zemlje, poznato je da je muslimansko stanovništvo koje se bavilo zemljoradnjom plaćalo tzv. resmi čift, čija je visina zavisila od veličine zemljišnog poseda, koji je obrađivala jedna porodica. U istoriografiji je prihvaćeno mišljenje da je ova dažbina u stvari novčani vid i obračun sedmo- dnevne rabote zemljoradnika i njegove zaprege volova, koja je postojala još u predosmansko vreme.86 U nahiji Kukanj 1475. godine bilo je svega 13 muslimana, koji su plaćali različite iznose na ime ličnog poreza. Naime, neki su bili potpuno oslobođeni ovog nameta, neki su plaćali 6 a neki 9 akči, bez ikakvog pojašnjenja o uzro- cima ovih znatnih razlika. Malo je verovatno da se one mogu objasniti različitom veličinom zemljišnog poseda koji je uživala svaka muslimanska porodica pojedinačno, jer je dosta njih bilo u potpunosti oslobođeno poreza. Realnijom se čini pretpostavka da je i ovo bila još jedna u nizu mera koje su Osmanlije činile da navedu hrišćansko stanovništvo da „dobrovoljno“ primi islam.

Raja, hrišćanska i muslimanska, koja je živela na timarima, zeametima i hasovima na koje je bila izdeljena nahija Kukanj, pored obaveznih dažbina u novcu (harač, ispendža), imala je i obavezu davanja dažbina od prinosa sa zemlje. Osnovne zemljoradničke dažbine bile su desetina i salarija. Desetina je predstavljala čist deseti deo letine, a salarija dodatnu nešerijatsku dažbinu na žitarice, koja je najčešće iznosila jednu četrdesetinu, ali je taj iznos mogao da bude i jedna tridesetina i jedna tridesettrećina prinosa.87

Za privredu sela, pored prirodnih uslova (šume, klima, planine, kotline, itd.) veoma važan činilac predstavljala je brojnost zemljoradničkog stanovništva. U ranije vreme kad nije bilo usavršenih poljoprivrednih alatki, ruke bile su primaran činilac poljoprivredne proizvodnje. U korišćenim izvorima osmanske provi- nijencije nisu sačuvani podaci o alatkama koje su se koristile na teritorije nahije Kukanj, odnosno čitavog Hercegovačkog sandžaka u periodu osmanske vladavine. Međutim, poznato je da se u našim krajevima od ručnog oruđa, ralo upotrebljavalo od davnina, a u XIII-XIV veku ono je predstavljalo osnovnu spravu za oranje. Plug se u našim krajevima pojavio pred kraj XIV veka, s tim što nije istisnuo ralo iz upotrebe. Uostalom, plug je bio glavno oruđe zemljoradnika na teritoriji čitavog Osmanskog carstva i imalo je svega jedan metalni deo: zaoštreni raonik. Zaprega od dva vola ili bivola u nekim krajevima ostala je karakterističan simbol seoske privrede u vreme Osmanlija.88 Stanovništvo nahije Kukanj gajilo je pšenicu, ječam, proso, zob, bostan, bob, lan, crni grah. Voće je gajilo samo stanovništvo sela Bušnje. Pčelarstvo i svinjogojstvo su bili veoma rasprostranjeni, a u selu Kukanj postojao je ribnjak. Sve pomenute žitarice koristile su se za ljudsku ishranu. Ječam su koristili samo najsiromašniji slojevi, a zob su uvodila u ishranu samo u slučaju velike gladi. Od svih žitarica izuzev zobi, dobijalo se brašno od koga se mesio hled, a od prosa se pravila i neka vrsta kaše.89 Leguminoze, biljke sa mahunastim plodovima, su takođe korišćene za ljudsku ishranu, ali u mnogo manjoj meri od žitarica. Najrasprostranjenija leguminoza bio je bob, koji se pripremao kao varivo. Bob je biljka koja se gajila gotovo na čitavom Balkanu, jer dobro podnosi hladnoću. Takođe se gajilo i sočivo i crni pasulj (grah). Od industrijskih biljaka stanovništvo nahije Kukanj gajilo je lan, od koga se odavnina u južnoslovenskim zemljama pravilo rublje i letnja odeća. Dažbina na gajenje kako leguminoza, tako i industrijskih biljaka plaćana je paušalno, u relativno malom iznosu.90

Dažbina na bostan znači da je u selima nahije Kukanj postojao povrtnjak, koji je činio sastavni deo okućnice; okućnica nije podlegala desetinskim dažbinama, već se za svaki povrtnjak plaćala taksa u iznosu od dve akče po povrtnjaku. Kako je precizirano kanunnamom za bosanski, hercegovački i zvornički sandžak iz 1539. godine, ova dažbina plaćana je na Mitrovdan, a pored toga se uzimala desetina na kupus i luk.91

U drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka u hercegovačkom sandžaku u celini, a time i u nahiji Kukanj, kao i u većini drugih oblasti Carstva, naturalna renta bila je dominantni oblik davanja zemljoradni- čkih dažbina. Naturalna renta je svakako više pogo- dovala seljaku, jer je posle podmirivanja obaveza prema spahiji, mogao slobodno da raspolaže sa viškom, za podmirivanje sopstvenih potreba, kao i za prodaju na slobodnom tržištu. On je bio u mogućnosti da bira vreme kada će izneti svoj proizvod na trg, kao i koju će količinu prodati. Prelaskom na novčanu rentu, seljak postaje direktno zavistan od tržišta, a s obzirom na činjenicu da je bio dužan da uvek u isto određeno vreme predaje svoj deo dažbina spahiji, nije više bio u prilici da sam odredi momenat kada će ponuditi svoju robu na prodaju. Sam proizvođač je, u takvim prilikama, snosio i rizik nerodne godine i propadanja useva zbog atmosferskih prilika. Neki naučnici smatraju da je baš prelazak sa naturalne na novčanu rentu, usled direktne zavisnosti seljaka od tržišta i feudalca, značio kraj imobilnosti zemljišnog poseda, i dalekosežnije gledano, kraj ustanove mirijske zemlje.92

Pored zemljoradničkih dažbina, stanovništvo nahije Kukanj bilo je opterećeno porezom zvanim nijabet, koji je predstavljao globu za različite prekršaje, među kojima je bila i krvnina, novčana nadoknada za krvni delikt, koju je plaćao krivac, ili ako se on ne bi pro- našao čitavo selo u čijem se ataru dogodio zločin.

Tako je na primer, izvesni Luka, u svoje lično ime, kao i u ime svoje majke i brata, odustao od potraži- vanja krvnine za svog nestalog brata Jovana, „pastira manastira u Premćanima“, za koga se sumnjalo da je bačen u Taru. Pomenuti Luka je u prisustvu kadije, kaluđera manastira Dovolje, kao i brojnih Premćanaca izjavio da „Premćancima oprašta krivicu“, nakon čega je usle- dila presuda pljevaljskog kadije sa takvim sadržajem.93

Dakle, na osnovu strukture dažbina, koja je prikazana u grafikonu koji sledi, može se izvesti zaključak da se seosko stanovništvo pljevaljskog kraja bavilo ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom i vinogradarstvom:

Žitarice su svakako dominirale u okvirima poljoprivredne proizvodnje, a opet u okviru ove grupe proizvoda najviše prinosa davala je zob, čak 50.9%, zatim pšenica 27.7%. Ječam i proso učestvovali su u ukupnoj proizvodnji žitarica sa 9.05%, odnosno 7.74%, dok su najmanje prinose donosili krupnik (2.24%) i raž (2.22%), što je grafički prikazano na sledećoj slici:94

O žitorodnosti pljevljskog kraja ostalo je zapisa i u beleškama stranih putopisaca. Tako, Ramberti navodi da na planini Kovač u mestu Vgassća raste mnogo žita, dok K. Zen za pljevaljsku ravnicu navodi da je plodna, mada ne precizira šta se sve gajilo. Na osnovu zapisa Pjera Lefevra iz 1611. godine saznaje se da je predeo između mesta Roi1š11sća i Pljevalja bio dobro obrađen i da na mestima gde nema voćnjaka ima mlade šume. Anonim ostavlja 1626. zapis po kome Pljevlja leže u ravnici toliko plodna žitom koliko su neprijatne planine koje okružuju ovo mesto.95

Osmansko carstvo je politikom davanja povlašćenog statusa i olakšavanjem fiskalnih obaveza, uvo- dilo u svoj vojni sistem domaće hrišćansko stanovništvo, koje je kao neplaćena vojska predstavljalo glavni oslonac odbrane zaposednutih krajeva. Iako bi se na prvi pogled moglo učiniti da je država trpela gubitke, jer ti slojevi stanovništva nisu plaćali glavarinu, kao ni druge brojne poreze koje je „raja“ morala da plaća, ona je na ovaj način obezbeđivala dovoljno stano- vništva da naseli i oživi puste predele koji su ulazili u sastav Carstva, a ostvarivana je i ušteda, s obzirom da nije bilo visokih troškova oko održavanja brojnih garnizona na stalno nemirnim krajištima.

Za dugotrajne osmanske vladavine na našim prostorima, postojale su brojne kategorije stanovništva sa posebnim statusom.96 U nahiji Kukanj, u drugoj polovini XV veka zabeleženi su samo vojnuci, hrišćani – slobodni seljaci – baštinici. Vojnuci su regrutovani iz redova domaćeg hrišćanskog stano- vništva, sitnog plemstva i vlaha-stočara. Za razliku od vlaha – vojnika, koji su plaćali filuriju bez obzira da li su odlazili u vojni pohod ili ne, vojnuci su bili oslobođeni od svih rajinskih dažbina, uključujući i harač. Oni su bili obavezni da plaćaju kopljarinu, mladarinu, globe za sitnije prekršaje, taksu na uvoz bačvi sa vinom i ovčarinu, ako su imali preko 100 ovaca. Kopljarina je iznosila 16 akči, raspoređena na celo koplje, a onaj koji ide u pohod plaćao je dodatnih 6 akči, koje je uživala carska riznica. Vojnuci su obra- đivali tzv. „vojnučku zemlju“ (tur. uoupik uep), odnosno posedovali su baštine sa kojih nisu davali desetinu, niti druge poreze, a zakon je predviđao da ta zemlja mora da bude plodna. Vojnuci su živeli u seoskim naseljima i bavili se, pored vojničkih dužnosti, zemljoradnjom i stočarstvom.

U nahiji Kukanj nisu ubeleženi vojnuci koji su aktivno služili, već samo vojnučka rezerva – 55 kuća u 15 sela. Sačuvana je i potvrda, na osnovu koje je zimija Dobrosav, sin Dragićev, iz sela Premćana bio oslobođen svih dažbina za 1596. godine, jer se „obavezao da će pod puškom doći na carsku zapovest“. U potvrdi se dalje navodi da će uživati pomenute poreske olakšice sve dok bude „ovako dolazio s puškom“.97 U zamenu za vršenje službe u tvrđavi, povlastice su uživale i razne zanatlije. Tako je u popisu iz 1469. godine u selu Potok upisano devet kovača i tesara, oslobođenih rajinskih dažbina, međutim, u popisu iz 1475. godine oni nisu zabeleženi, što verovatno znači da su bili prevedeni u status obične raje.98

V

Sa počecima političke i ekonomske krize od sedamdesetih godina XVI veka, u XVII veku u pljevaljskom kraju, kao i u drugim oblastima Carstva, osećaju se promene u uređenju zemljišnih odnosa (pojava čifluk sahibije koji se meša u uređeni odnos između spahije i rajetina), povećavaju se nameti na zavisno stanovništvo, dok se promene u strukturi proizvodnje još uvek ne beleže.

Od kraja XVI veka menja se i metodologija sprovođenja popisa stanovništva, te za XVII vek nema dovoljno relevantne građe koja bi pružila odgovore na brojna pitanja koja se postavljaju pred budućim istraživačima. Samo sistematska istraživanja u turskim arhivima mogla bi da doprinesu rasvetljavanju pitanja zemljišnih odnosa i položaja stanovnika pljevaljskog kraja u XVII veku.

Seoska porodica u pljevaljskom kraju (1465-1699)

Politička, društvena i ekonomska istorija Jugoistočne Evrope u celini, a naročito srpskog naroda obeležena je snažnim talasima seoba stanovništva, kao i dugim periodima strane okupacije, što je diktiralo uslove života stanovništva. Većina promena u stru- kturi porodice može se objasniti prelaskom sa zemljoradničkog na stočarski način privređivanja i obrnuto, kao i radom u rudnicima, ili bavljenjem službama od posebnog značaja za državu108, jer su sve to faktori koji su uticali na tradicionalne porodične odnose.

U našoj istoriografiji još uvek nije razjašnjeno pitanje kada je porodica, kao osnovna društvena jedinica, ustupila mesto patrijarhalnoj zadruzi. Jovan Cvijić smatra da osmanski period za naš narod „predstavlja period etnografske rekreacije i vraćanja etnografskoj starini“, jer se po njegovom mišljenju „Turci nisu mešali u unutrašnji život naroda“.109 Milan Vasić ističe, svakako s pravom, da se osnova tog procesa nalazila u sistemu osmanskih poreza i načina na koji su oni ubirani od domaćinstava vlaha-stočara u prvim decenijama osmanske vladavine u srpskim zemljama.110 Sigurno je da su na to uticali i teški uslovi života, koji su uslovljavali čvršće porodično zajedništvo, da bi se lakše prošlo kroz svakodnevne nedaće. Najbolju ilustraciju teških životnih uslova u kojima je živelo srpsko stanovništvo u pljevaljskom kraju u XVI veku predstavlja zabeleška koju je ostavio jedan prepisivač Mineja u manastiru Sv. Trojice 1538. godine: „…velika nam nužda od Turaka beše, sve što imasmo sve nam uzimaju, i sve odneše što sticasmo velikim trudom. Ko ima konje i volove od njih fajde nije, carska vojska sve podavi a sve kaže da će car platiti a ništa ne plaća, sirotinji dosta muke i tegobe, te ne može više da živi.“t Dakle, da bi se opstalo, morale su postojati proširene porodice, sa više muških glava, naročito kod stanovništva sa vlaškim statusom, jer su oni vršili vojničku službu, a bavili su se stočarstvom, pa delimično i zemljoradnjom. Da bi se izvršile sve te obaveze i obezbedio egzistencijalni minimum porodice, domaćinstvo je moralo da bude brojnije. Zadruga se pokazala kao vrlo korisna ustanova tamo gde je ratarstvo spojeno sa periodnim nomadskim stočarstvom, jer su svi primitivni oblici bavljenja poljoprivredom zahtevali veliki broj ruku, s obzirom da nije bilo mehanizacije. Svakako da je do kooperacije najprirodniji i najjedno- stavniji put bilo zadruživanje po srodstvu.112

Geografska rasprostranjenost zadruge poklapa se, najvećim delom, sa područjem tipa razbijenih sela.113 Opisujući oblasti Polimlja i Potarja, u čijem se središtu nalazi pljevaljski kraj, T. Pejatović navodi da se tamo vidi ista slika naselja kakva je bila u staroj srpskoj državi: „mala razbacana sela po dolinama i stranama rečnim i planinskim; po negde samo od 2-3 kuće. Na ponekim mestima kuće grupisane 8-10 njih u čoporu – kako vele seljaci, druge usamljene i jedna od druge razdaleko od 10 minuta pa do sat i po ili dva sata hoda“114, dakle upravo onaj tip seoskih naselja u kojima je zadruga najčešći oblik porodičnog organizovanja.

Terminom kuća označavaju se sve zgrade koje je koristila jedna zadruga. Taj termin je, u osmanskom poreskom sistemu, osnovna statistička jedinica, jer se, i kod zemljoradničkog i kod stočarskog stanovništva, u jednom selu popisuju kuće i imena njihovih starešina, a ne svi punoletni muški stanovnici naselja.115 U pljevaljskom kraju, kuća u užem smislu podrazumeva najveću i najbolju zgradu od onih koje čine kuću u širem smislu, kao i posebno odeljenje u kući užeg smisla. Sama kuća bila je nešto veća zgrada, i po pravilu se nalazila na sredini između ostalih zgrada razbacanih oko nje, bez nekog posebnog reda. Donji deo kuće najčešće je bio od kamena, a gornji od brvana. Pored kuća postojale su i zgrade, koje su se nazivale i kolibama, i kojih je bilo onoliko koliko je bilo oženjenih domaćina u kući. Postojanje zgrada ukazuje da su zadruge formirane prvenstveno radi ekonomskog interesa, a da je svaka inokosna porodica u okviru zadruga imala svoj „krov nad glavom“, u onoj meri koliko su to materijalne mogućnosti dopuštale. Kuću su još mogli činiti mlekar, ambar, staja, konjušnica, uljanik za pčele, peć, pljevara, tor, kućar, priboj, trap, kokošar, kačara i pušnica. Iako bi pomenute pomoćne zgrade mogle da navedu na pomisao da je srpska seoska porodica pljevaljskog kraja mogla sebi da obezbedi dobre uslove života, to, ipak, nije bio slučaj. Seljaci ovog kraja su se svakodnevno borili samo za osnovnu prehranu, te nisu imali ni vremena ni mogućnosti da vode računa o boljim uslovima stanovanja.116

Broj kuća u selima koja su se nalazila na timarima spahija u pljevaljskom kraju krajem XV veka bio je izrazito nizak. Po podacima popisa nahije Kukanj iz 1469. godine prosečna veličina zemljoradničkog sela u toj oblasti bila je svega 8 kuća, dok je 1476/77. godine iznosila 17,3 kuće u naselju. Najveći broj sela 1477. godine, čak 22 (ili 38%) imao je 10 kuća i manje, od 10-20 kuća ubeleženo je u 17 (30%), a od 20-40 kuća u 16 sela (28%). Samo dva sela imala su više od 40 kuća: Belasica 54 i Glisnica 85.

Koliko statistički podaci mogu ponekad da budu i varljivi potvrđuje činjenica da je na hasu sandžakbega 1469. godine bio izuzetno visok procenat tzv. patulja- stih sela (sa 5 ili manje domaćinstava). Takvih naselja bilo je 66% u odnosu na ukupan broj naselja, a čak 85% u strukturi grupe sela do 10 kuća. Tokom naredne dacenije, broj ovakvih sela na hasu sandžakbega je opao pa je on iznosio 33,3% u odnosu na ukupan broj naselja, a 44,4% u grupi naselja do 10 kuća.118

Nešto su veća bila sela koja su ulazila u sastav hasa sandžakbega i čija je prosečna veličina iznosila 13 kuća 1469, a 16.26 kuća po naselju 1477. godine, ali se tu mora voditi računa da je deo tog hasa bio i sami trg Pljevlja koji je po podacima popisa iz 1477. godine imao 101 kuću, dok je ostalih 11 sela bilo neuporedivo manje: selo Grevo, najveće naselje posle Pljevalja koje je ulazilo u sastav hasa sandžakbega brojalo je 30 kuća, dok je prvo iza njega po veličini selo Beloševina sa svega 12  kuća. Sva ostala sela imala su do 10 kuća. U selima pljevaljskog kraja u pomenutom periodu popisan je i relativno visok broj samaca, njih 287 u 57 sela, što u proseku iznosi gotovo 5 samaca po selu.117 Veličina naselja na hasu sandžakbega u nahiji Kukanj prikazana je na sledećem grafikonu.

Patuljasta naselja su dominantan tip naselja i među selima pljevaljskog kraja koja su ušla u sastav spahijskih timara. Takvih naselja bilo je 13 1469. godine (35% od ukupnog broja naselja), da bi opao na 7 jednu deceniju kasnije (12,2 % od ukupnog broja naselja).119

Stočarsko stanovništvo nahije Kukanj nije upisano po selima, kao što je to u istom periodu bio slučaj u smederevskom sandžaku na primer, već po džematima, jer su u pljevaljskom kraju, stočari živeli na zimskim i letnjim staništima. Vlasi-stočari nahije Kukanj bili su podeljeni u šest džemata, u kojima je bilo 178 domaćinstava (prosečna veličina džemata bila je 29,6 domaćinstava) i čak 26 samaca, što je za stočarska domaćinstva izuzetno veliki broj. Možda se ovaj veliki broj samaca (punoletnih, neoženjenih muškaraca) može objasniti talasom seoba koji je šezdesetih i sedamdesetih godina XV veka iz čitavog hercegovačkog išao u pravcu smederevskog sandžaka. Naime, moglo bi se pretpostaviti da je bilo slučajeva kada nisu odlazile čitave zadruge, tj. proširene porodice, već da su neki članovi ostajali na starim staništima.

Analizom popisa vlaha-stočara pljevaljskog kraja uočava se da, za razliku od istovremenog popisa vlaha drugih srpskih oblasti, nema ubeleženog nijednog tabije120, tj. pridodatog člana domaćinstva, što je bio čest slučaj kod popisa vlaha smederevskog sandžaka, na primer. Tako je knežinu Radovana Bakića u nahiji Brvenik (zapadna Srbija), 1476. godine činilo 811 vlaških kuća sa 482 pridodata člana, dok je taj broj u knežini njegovog naslednika Heraka Bakića tridesetih godina XVI veka iznosio čak 1557 lica, dok je broj domaćinstava smanjen na 730.121 Svakako se mora istaći i činjenica da se u pomenutom popisu stočara pljevaljskog kraja iz sedamdesetih godina XV veka relativno često kao starešine zasebnih domaćinstava beleže dva sina istog oca, po pravilu jedan za drugim. Sve to upućuje na zaključak da je tada još uvek bio u formiranju proces ekstenzivne porodice zadružnog tipa, ali se mora voditi i računa o činjenici da ova društvena grupa nije bila popisana po selima, već po džematima, da su se selili sa letnje na zimske ispaše, te da su sasvim sigurno u takvim uslovima života bili upućeni na zadružni život. Činjenica da su povremeno domaćinstva dvojice braće popisana odvojeno ne mora da znači da su oni vodili potpuno zaseban život, već da je osmanski popisivač tako beležio iz ekonomskih razloga, da bi se naplatio viši iznos filurije.

Još uvek je otvoreno i pitanje koliko je zadružna porodica kod Srba brojala članova. Vuk Stefanović Karadžić je zabeležio u Rječniku da je zadruga brojala oko 30 članova, mada navodi i primere kada je ona bila mnogoljudnija.122 U opisu Polimlja i Potarja, T. Pejatović takođe navodi da „na jednom ognjištu ima najviše 20-30 čeljadi“. Međutim, on navodi da su u ovom kraju zadruge nekada brojale mnogo veći broj članova, a da je zatim došlo do deljenja, kada su izdeljeni zadru- gari gradili kuće oko stare, jer „se u radu lakše pomažu, zajednički sređenu letinu dele, zajedno čuvaju stoku i livade kose, ali su im ognjišta podvojena“.123

U domaćoj istoriografiji prihvaćena je procena da je prosečno srpsko seosko domaćinstvo u prvom veku osmanske vladavine brojalo 7-8 članova124, što je najve- rovatnije bila donja granica.125 To bi značilo da je u pljevaljskom kraju, tačnije u nahiji Kukanj sedamdesetih godina XV veka živelo oko 10.000 žitelja koji su se bavili zemljoradnjom i 2.000 stočara.

Prema autorima do sada najopsežnije studije o demografskoj situaciji na Balkanu u XV i XVI veku, bugarskim istoričarima Nikolaju Todorovu i Asparuhu Velkovu, najslabije naseljene oblasti Balkana u drugoj polovini XV veka bili su oni delovi poluostrva koji su se prostirali od jugoistočne Bugarske do sandžaka: Smederevo, Bosna i Skadar. Tako je prema njihovim proračunima u hercegovačkom sandžaku, kome je pripadao i pljevaljski kraj, gustina naseljenosti iznosila svega 1,18 kuća na km2. Međutim, njihove procene se ne mogu u potpunosti prihvatiti jer su vršene isključivo na osnovu deftera džizje, poreza koje je plaćalo samo zemljoradničko stanovništvo, dok stočarska domaćinstva nisu uzeta u obzir. Ipak, s obzirom na činjenicu da je broj stočarskih domaćinstava bio znatno manji u odnosu na zemljoradnička, kako je ukazano na primeru pljevaljskog kraja, može se prihvatiti kao tačna konstatacija da je čitav hercegovački sandžak u prvom veku osmanske vladavine bio relativno slabo naseljen.126

Podaci o unutrašnjem uređenju porodice u pljevaljskom kraju u prvom veku osmanske vlasti veoma su oskudni. Zahvaljujući bolje sačuvanim zakonskim spomenicima, nešto je lakše, bar donekle, rekonstruisati unutrašnji život stočarskih porodica. Kod vlaha, porodična hijerarhija se strogo poštovala. Porodica je bila osnovna društvena jedinica, koja se zasnivala na podređenosti članova domaćinstva starešini, na uzajamnoj solidarnosti i svesti o zajedničkim interesima. Sinovi, pastorci, mlađa braća, a nekad i presta- reli očevi bili su u tom smislu podređeni starešinama porodice, koji je odgovarao ne samo za svoje, već i za postupke članova svog domaćinstva. Starešine poro- dica bile su nasledne, oca je nasleđivao najstariji sin, ukoliko je bio sposoban da obavlja starešinstvo. Mlađi sinovi mogli su da se izdvoje iz zajednice i da zasnuju posebne porodice. Svaka odrasla muška glava bila je dužna i spremna da štiti porodicu i njenu imovinu.127

Na osnovu raspoloživih izvora osmanske provinijencije nije moguće precizno ustanoviti sa koliko godina se muški potomak smatrao punoletnim, jer to nigde nije precizirano. Stoga nije moguće ni adekvatno odgovoriti na pitanje koga osmanski popisivači ubrajaju u kategoriju samaca (šisegged).128 Nema sumnje da je kao samac u popisima ubeležen odrasli sin, koji se odvojio od oca ili braće, a koji nije zasnovao svoju porodicu, ali ostaje nedoumica oko razloga takvog odvajanja, jer takvo izdvajanje, usled odredbi već opisanog osmanskog poreskog sistema, nema svoje ekonomsko opravdanje. Najlogičnija bi bila pretpostavka da se to dešavalo u slučajevima kada odrasli muškarac nema živog oca, niti braću, mada za to konkretnih dokaza u raspolo- živoj građi nema. Analizom ličnih imena popisanih stočara nahije Kukanj sedamdesetih godina XV veka, što predstavlja jedini raspoloživi putokaz za takva razmišljanja, ovu pretpostavku nije moguće apsolutno dokazati, ali ni opovrgnuti. Naime, retki su slučajevi kada se može pretpostaviti da je sa ubeleženim samcem u istom džematu živeo njegov otac ili brat, ali se mora naglasiti da je na primer u džematu Cvetka, Novakovog sina ubeležen kao starešina domaćinstva Vukoje sin Vukmira, a kao samac Vukmio sin Vukmira, ili da je u džematu Ivaniša, Cvetkovog sina, upisan samac Vlatko, Cvetkov sin. S obzirom da se sve radi o vrlo čestim ličnim imenima, naročito onima na osnovu Vuk, ne može se sa sigurnošću tvrditi da je pomenuti samac Vukmio, brat Vukoja ili Vlatko brat Ivaniša.129

Još jedno pitanje gde je veoma izražen nedostatak relevantnih izvora je pitanje položaja žene u srpskoj seoskoj porodici za vreme osmanske vlasti.130 U prvom veku osmanske vladavine u srpskim zemljama nema velike razlike u odnosu na položaj žene u srednjovekovnoj srpskoj državi, iako se u poznom srpskom srednjem veku i ranom osmanskom periodu razlikovalo pravo na svo- jinu nad zemljom, koje je bilo u oba slučaja osnova uređenja društvenih odnosa.131 Posedovanje zemlje zna- čilo je istovremeno i pravo na ljude koji su je obrađi- vali. Zajedničko u položaju žena bilo je to što su pre udaje bile pod pokroviteljstvom roditelja, udate bile su podređene svojim muževima i bez njihove saglasnosti nisu mogle da preduzmu gotovo ništa.132

U osmanskim popisima, na osnovu kojih je moguće delimično rekonstruisati sliku agrarnih odnosa u srpskim zemljama pod osmanskom vlašću, detaljno se navode obaveze zavisnog stanovništva, te se na osnovu toga može pretpostaviti šta su sve žene mogle da rade. Pored poslova u kući i obaveza odgajivanja dece, one su zajedno sa muževima učestvovale u obradi porodične baštine, kao i timariotske rezerve (tur. ćazza zemlja). Verovatno je da su žene obavljale i niz poslova vezanih za potrebe timarnikove kuće – prerada vune, lana, mešenje hleba. Žene su i posle muževljeve smrti zajedno sa decom ostajale da rade na posedu koji je njihov muž držao.

Na podređeni položaj žene u osmanskom pravnom sistemu ukazuje činjenica da žena i kada je upisana u popisu kao starešina domaćinstva, što je bio slučaj samo ako nije bilo odraslog sina ili drugog muškog rođaka sposobnog da preuzme tu dužnost, uz njeno ime uvek upisivano i ime njenog pokojnog muža.

Očigledno je, dakle, da su opstanak i razvitak zadruge u neodvojivoj vezi s finansijskim državnim sistemom, koji joj može pogodovati ili ne, kao i sa opštim, moralnim i pravnim pojavama u narodu. Međutim, zadruga se ne sme tumačiti kao nužan prelazni stepen u razvoju oblika zemljišne svojine od zajedničke ka privatnoj, već se mora naglasiti da je ona oblik porodice, koji nije vezan ni za jednu ekonomsku kategoriju. Kod Južnih Slovena, ona postoji od davnina, uporedo sa inokosnom porodicom.

Privredna delatnost Pljevalja i pljevaljskog kraja (1465-1699)

Privredna delatnost Pljevalja od pada pod osmansku vlast pa do kraja XVIII veka menjala se u skladu sa promenama statusa ovog gradskog naselja od trga do kasabe. Pomenute društvene grupe koje su činile soci- jalnu strukturu naselja su i jedan od pokazatelja privrednih kretanja u njemu. O ovom periodu ekonomske aktivnosti koja se odvijala iz ili u pravcu Pljevalja svedoče i sačuvane pojedinačne poslovne knjige, koje svojom sadržinom osvetljavaju delatnost značajnijih dubrovačkih preduzetnika koji su delovali na tromeđi današnje Srbije, Bosne i Crne Gore.133

Tako su Pljevlja, kao uostalom i drugi gradovi bila ne samo administrativni i sudski centar, već i centar žive trgovačke, zanatske, i u nešto manjoj meri čak i poljoprivredne delatnosti. Iako su bila gradsko naselje, u Pljevljima se, naročito u prvom veku osmanske vlasti u ovom gradu, obavljala i agrarna delatnost. Tako se u ataru grada, tokom čitavog perioda osmanske uprave u njemu, javljaju njive, livade, bašte, vinogradi, mlinovi i druga dobra. U ataru kasabe Pljevlja postojao je čak i jedan timar, a svi hrišćani koji su u ovom naselju popisani 1570. i 1585. godine imali su tu svoje baštine. U samim Pljevljima zemlju su imali i muslimani, a čak je i dodeljivana onima koji su naseljavani iz drugih krajeva.134

Analizom poreskih obaveza stanovnika Pljevalja, može se zaključiti da su oni gajili u prvom redu žitarice, i to pšenicu, ječam, raž, zob, proso, zatim piro- vinu, lan, kao i povrće. Takođe su se bavili i uzgojem svinja i sitne stoke, kao i pčelarstvom. Pored ovih poljoprivrednih dažbina, stanovništvo Pljevalja bilo je dužno da plaća i pojedine novčane dažbine, kojima je bilo oporezovano i seosko stanovništvo, kao što su porez na seno, travu, mukate, ispendžu, resmi čift, baduhavu i svadbarinu.135

Na osnovu sačuvanih osmanskih popisnih knjiga za ovu oblast, uočava se da je većinu građana Pljevalja či- nilo poljoprivredno stanovništvo, za koje se izričito navodi da se „bave zemljoradnjom“. Posebno se spominje muslimansko stanovništvo koje stanuje „u kasabi Tašlidži“, i koji „siju i obrađuju“ zemlju, te plaćaju ušur, dimninu i šest akči takse po ognjištu.136

Većina trgova i gradova koji su postojali u srpskim zemljama tokom viševekovne osmanske vlada- vine predstavljala je tržišta lokalnog značaja, gde su se prodavali viškovi poljoprivrednih i zanatskih proizvoda proizvedenih u samom gradskom naselju ili njegovoj neposrednoj okolini, kao i tržišta za trgovinu artiklima koji se nisu proizvodili na srpskom selu, a koji su bili neophodni za svakodnevni život ljudi, kao što je so, na primer. U gradskim naseljima održavane su nedeljne pijace, pazari, kao i panađuri, veliki godišnji sajmovi, koji su po datumu održavanja najčešće bili vezani za datum slave nekog sveca.

Pljevlja u navedenom periodu, međutim, najviše zbog svog geografskog položaja, prevazilaze značaj lokalnog trga. Dobro je poznata činjenica da su Pljevlja bila jedno od mesta na dubrovačkom putu, koji je vodio od Dubrovnika do Sofije, i dalje za Konstantinopolj. Na ovom putnom pravcu su se dubrovački i mletački trgovci sretali već od tridesetih godina XV veka. Pored ovog svakako najznačajnijeg puta, Pljevlja su bila stanica i na putevima nešto manjeg, ali ipak važnog trgovačkog značaja, kao što su pga Bppe (ređe se javlja u izvorima kao uga Vozpe), koji je od Trebinja, preko Bileće, Gacka, Čemernog, Tjentišta i Foče, išao uz Ćehotinu pored Pljevalja ili Drinom do Lima, dok se drugi putni pravac odvajao kod Trebinja, te je preko Nikšića vodio do izvorišta Pive, onda u Jezera, i preko Tare izbijao na Lim. Sa Primorja je do Pljevalja dopirao i put koji je vodio preko Risna, Riđana, Grahova, Onogošta i Drobnjaka. Veoma značajan bio je i putni pravac koji je od Sarajeva preko Prače, Goražda, Čajniča i Pljevalja, išao dalje ka Prijepolju, Sjenici i Novoj Varoši.137

Šesnaesti vek, je vek dominacije kopnenog saobraćaja.138 Na dubrovačkom putu, kao i na putevima kroz Bosnu, konji, kako jahaći, tako i tegleći, su gotovo jedino prevozno sredstvo. Putnu mrežu Osmanskog carstva, koja uglavnom nije zaostajala za putevima u Evropi 16. i 17. veka čine „kaldrmisane staze široke tri stope, za konja- nika, a sa svake strane tragovi stada i pešaka udesetostručuju širinu ove staze“. Razumljivo je da su na takvim putevima kola i kočije veoma retki.139 Ono u čemu se svi putopisci slažu, opisujući put između Pljevalja i Foče, to je da je prelaz preko planine Kovač veoma težak. Na osnovu beleški koje su ovi putnici ostavili očigledno je da su gotovo svi ipak koristili upravo taj put koji je išao preko planine Kovač, a ne put dolinom Ćehotine, kako se to obično smatra. Od brojnih putopisaca koji su prošli ovim putem (K. Šeper, B. Ramberti, P. Leskalopije, F. Difren-Kane, K. Zen, P. Kontarini) samo Katarin Zen i Filip Difren-Kane spominju da su putovali preko Čajniča. Put od Pljevalja ka Prijepolju nije bio predmet veće pažnje putopisaca.140 Da bi osigurali sigurno i bezbedno putovanje, sami osmanski sultani gradili su duž puteva posebnu vrstu prihvatilišta, sličnu sistemu imareta na kome su podizani gradovi orijentalnog tipa, s tim što su u njima glavni objekti bili gostionica, karavansaraj, i kada je to bilo potrebno, most.141

Geostrateški položaj Pljevalja, kao i njegov političko-administrativni značaj za vreme osmanske vlasti, rezultira činjenicom da su Pljevlja, već od polovine XV veka, počela da beleže uspon kao privredni centar hercegovačkog sandžaka. Koliki su značaj Osmanlije pridavale Pljevljima kao tržnom mestu, pokazuje podatak ubeležen u popisu iz 1477. godine, gde je od 9.160 akči prihoda, koliko su ukupno iznosile dažbine koje je bio dužan da plaća ovaj trg, čak jedna trećina, odnosno 3.100 akči bio je iznos koji je plaćan na ime tržne takse.142 Tokom vremena ta vrste prihoda se uvećavala i usložnjavala, pa se u popisima s kraja XVI veka javljaju tri vrste dažbina vezanih za carinu i trgovinu na pazaru.143

Kao i u svim većim pazarnim mestima, i u Pljevljima se gradi značajna muslimanska trgovačka infrastruktura: čaršija sa dućanima, pazar, magacini za smeštaj robe, hanovi, karavansaraji, hamam. Izuzetno je uočljiv razvoj pljevaljske čaršije, u okviru koje su od sredine XVI do kraja XVII veka izgrađena dva karavansaraja, hanovi i brojni dućani.144 Naime, krstareći Osmanskim carstvom, trgovci, kao i drugi putnici namernici su konačište mogli dobiti u karavansarajima, hanovima ili zavijama i manastirima, smeštenim u većim i manjim naseljima duž značajnijih putnih pravaca. Ova konačišta su nekad građena u formiranim naseljima, a u nekim slučajevima se naselje razvijalo oko tih građevina.

Najrasprostranjeniji tip konačišta u čitavom Osmanskom carstvu, pa stoga i u srpskim zemljama bili su karavansaraji i hanovi. U istoriografiji još uvek nije u potpunosti razrešeno pitanje da li postoji ili ne razlika između ova dva tipa konačišta. I kara – vansaraji i hanovi predstavljaju objekte za smeštaj putnika, neku vrstu „ugostiteljskih objekata“ na drumovima i u gradovima. U našim krajevima u XVI veku uglavnom se sva konačišta nazivaju karavansarajima, dok je u kasnijim periodima u upotrebi samo termin han.145 Na 158 km puta od Sarajeva do Pljevalja oko 1900. godine, ne računajući ova dva grada, bilo je 43 hana.146

Stranci koji su odsedali u Pljevljima uglavnom se ne žale na uslove smeštaja, ali je na osnovu njihovih beležaka gotovo nemoguće ustanoviti da li su postojali i han i karavansaraj, ili različiti putopisci razli- čito nazivaju jedan isti objekat. Pišući Katarini Mediči iz Pljevalja, Filip Difren-Kane navodi: „Ovo pismo dobio sam danas u ovdašnjem karavansaraju“147, ne uočivši razliku između ova dva tipa konačišta. Delimičnu sumnju u njegove navode baca saopšteni podatak da je pomenuti han zadužbina sina Mehmed-paše Sokolovića. Naime, Mehmed-paša je imao dva sina, Gazi Hasan-pašu i Ibrahim-pašu, koji su imali visoka zvanja u osmanskoj hijerarhiji, ali se nigde u njihovim biografijama ne pominju zadužbine u Pljevljima. Najverovatnijom se čini pretpostavka da je Difren-Kane pogrešio, i da je pljevaljski han, kad i ostale svoje zadužbine u ovom mestu sagradio Husein-paša Boljanić.148

Žan Palern Forezjen prolazi kroz Pljevlja 1582. godine, i opisuje ih kao lepu varošicu gde ima bazara i karavansaraj.149 Karavansaraj u Pljevljima pominje i Lefevr u izveštaju sa svog putovanja kroz ove krajeve 1611. godine.150 Pun lepih reči za Pljevlja, glasoviti putopisac Evlija Čelebija smatra kao veoma bitno da navede da su u gradu 1664. godine, pored dve medrese, tri mekteba, dve tekije, Hasan-pašinog imareta (javne kuhinje) i hamama, postojala i „tri prenoćišta (han), velika kao bezistan u obliku tvrđave“.151

U skladu sa trgovačkom aktivnošću koja se odvijala, u Pljevljima su povremeno ili stalno boravili i osmanski tržišni funkcioneri. U izvorima se pominju najpre turski sklav, koji je u početku tu boravio povremeno, pre dolaska kadije, zatim od sredine XVI veka bazarbaša i ćehaja, a Evlija Čelebija pominje još i tržnog nadzornika i baždaragu.152 O delatnosti sklava153 u Pljevljima 1470. godine ostao je zapis u dubrovačkom arhivu, jer se dubrovački trgovac Viktor Radovanov žalio 13. septembra 1470. godine dubrovačkom knezu i sudu, tražeći pravdu za ono što mu se dogodilo u Pljevljima.154 Šta se zapravo dogodilo? Jedne večeri, početkom avgusta 1470.godine Viktor je stigao u Pljevlja i odmah se uputio najvećem dubrovačkom trgovcu u ovom mestu DŽivanu Pripčinoviću.155 Koliki je bio značaj samog DŽivana, i kako je bio uvažavan od strane osmanske administracije u Pljevljima, pokazuje dalji sled događaja. Naime, kako je Viktor stigao, DŽivan je naredio da ga vežu i išibaju, optužujući ga da kupuje crvac, na čiji promet je u suštini DŽivan držao monopol. U tamnici ga je držao čak tri nedelje, da bi ga tek tada predao turskom sklavu, čija je namera bila ne da ga oslobodi, već da ga stavi na teške muke, od čega ga je spasila samo velika suma novca. Za svoju slobodu, Viktor je platio 300 akči, čuvaru tamnice je morao da pokloni jednog vola u vrednosti od pet dukata, kao i 200 akči Pljevljacima koji su se za njega zalagali kod sklava. Nakon toga, sklav ga je pustio iz tamnice, ali ga je držao još tri nedelje na jemstvu. To su, dakle, bili razlozi zbog kojih se Viktor, kako je na početku izneto, žalio dubrovačkom sudu. Kao svedoci javljaju se oni Dubrovčani koji su u tom trenutku boravili u Pljevljima i mogli neposredno da svedoče o događaju: Nikola i Ivan Milanović, Ratko, famul Radivoja Baljkovića, Vukašin, koji je bio đetić Radohne Radovčića, DŽivan Radeljić i Grubešin Vučeta.156

Ono što se dogodilo Viktoru Radovanovu svedoči i o značaju crvca u izvoznoj trgovini Pljevalja. Naime, crvac i olovo su se izvozili iz Pljevalja u Dubrovnik još za vreme hercega Stefana.157 Jedan od prvih aktivnih dubrovačkih trgovaca u Pljevljima pod osmanskom vlašću bio je već pomenuti DŽivan Pripčinović, koji je u ovim krajevima delovao šezdesetih i sedamdesetih godina XV veka, izvozeći olovo, crvac i sirovu svilu.158 Glavni predmet njegove trgovine iz Pljevalja bio je crvac.159 Naime, iz ovog grada Pripčinoviću isporu- čeno je 1270 litara crvca, što predstavlja 6,4% ukupnog iznosa trgovine ovim artiklom u delatnosti pomenutog trgovca. Pljevlja su bila izuzetno značajno mesto u izvozu crvca, na šta ukazuje podatak i da je sam DŽivan Pripčinović često boravio u Pljevljima.160

I pored prisustva Dubrovčana u pljevaljskoj trgovini, ipak se može reći da su glavni nosioci trgo- vine u Pljevljima bili domaći ljudi.161 U trgovini učestvuju i funkcioneri sa sandžakbegovog divana, uglavnom ćehaja, a od srpskog stanovništva istaknutu ulogu imali su varoški knezovi.

Nosioci trgovine između Pljevalja i Dubrovnika, bili su i mladići iz Pljevalja, i šire iz čitave Hercegovine i susednih oblasti, koji su neko vreme, kao što je to bio običaj u istraživanom periodu, služili kod dubrovačkih zanatlija i trgovaca. U dubrovačkom arhivu sačuvan je jedan dokument koji svedoči da su 6. maja 1477. godine Vukelja Vukčić i Radosav iz Pljevalja, koji su služili kod poznatog dubrovačkog trgovca Marka Cvetkova Turčinovića, izjavili u Notarijatu da je rok za njihovu službu kod pomenutog gazde istekao, te da su u potpunosti od njega izmireni. Odmah nakon toga zabeleženo je i da pomenuta dvojica momaka i njihov gazda osnivaju trgovačko društvo, u koje mladići unose 90, a gazda 66 dukata. Pomenutim novcem, Vukelja i Radosav obavezali su se da će voditi poslove u „Turskoj i drugde i to do god to bude želeo gazda Marin“.162 U konačnom svođenju bilansa poslovanja, kako je dogovoreno, polovinu dobiti i štete snosiće Vukelja i Radosav, a polovinu gazda Marin. Ovo trgovačko društvo živelo je dve godine.163 Najviše kontakata Dubrovčani su održa- vali sa pljevaljskim vojvodama, kao i sandžak-begom. Pljevaljske vojvode su često odlazile u Dubrovnik, gde bi nosili poklone dubrovačkoj vladi, poput ćilima ili konja, na šta je obično uzvraćano darovima u novcu. Prebogati dubrovački arhiv sačuvao je pomen i jednog Srbina, pljevaljskog vojvode Ivana, koji je u avgustu, pred praznik Gospe, doterao u Dubrovnik vladi na poklon stoku i gunjeve.164 Bogumil Hrabak s pravom, čini se, smatra da se pod ovim vidom darivanja u suštini krio jedan oblik trgovine, jer su razmene slične vrste stalno postojale između ljudi zaleđa i dubrovačkog primorja, mada su arhivski pomeni o tome relativno retki.165 O dobrim odnosima Dubrovčana sa ljudima sa sandžakbegovog dvora, u prvom redu ćehajama, rečito svedoči podatak da je jedan sandžakbegov ćehaja početkom 1568. godine uputio nekog Pljevljaka da preko Dubrovnika, sa njegovom robom, otputuje za Veneciju, gde će njome trgovati. Takođe, ostao je zabeležen i podatak iz 1594. godine da su sandžakbegovom ćehaji, dubrovački poklisari donosili ulje na poklon.166

Kako se može ustanoviti na osnovu sačuvanih kanunnama za hercegovački sandžak, predmet trgovine u ovim krajevima, pa i na pljevaljskom pazaru, bili su: žitarice, sočivo, bob, crni i beli luk, voće, kukolj, vino, orasi, šafran, lan, kao i stoka i stočarski proizvodi (konji, goveda, ovce, koža, sir, maslo, vuna, sukno za odeću, lanene tkanine i čoha), zatim gvožđe, drva, luč, žir.167 Pljevlja su imala svoje mesto i u spoljnoj trgo- vini Osmanskog carstva, pa su trgovci iz Pljevalja u Dubrovnik izvozili uglavnom žito, stočarske i rudarske proizvode, vosak, i u ranijem periodu crvac.168 Od kraja XV veka, Pljevlja su veoma značajna pijaca za kože. Tako je 22. avgusta 1491. godine osnovano trgovačko društvo između Natalina Velića i gospara Đorđa Gučetića, u koje je Gučetić uneo 104 dukata, a Velić se obavezao da će ići u Foču, Goražde, Pljevlja i susedna mesta, te da će za primljeni novac kupovati kože, koje će zatim otpremati u Dubrovnik.169 Na osnovu dubrovačke građe, očigledno je da su pored kože, Pljevlja bila i značajno trgovačko mesto za vosak. Naime, brojni muslimani iz Pljevalja odlazili su preko Dubrovnika u velike prekomorske tržne centre, u Veneciju i Ankonu. Osman Dautović iz Pljevalja imao je neki spor u Dubrovniku, u vezi sa izvozom voska. Radi rešenja tog spora u Dubrovnik je došao i turski sklav, dok su dubrovačke sudije, zadužene da presude u rečenom sporu, morale da prikupe sva obaveštenja o izvozu voska. Sasvim je izvesno da se radilo o većoj količini voska, čim je tom sporu pridat veliki značaj.170

U    Dubrovniku su sačuvani podaci i da su Pljevlja u XVI veku bila i lokalni žitarski centar. U blagajničkoj knjizi Opštine ostalo je zabeleženo da je Dubrovčanin Stjepan Sulković 1565. godine kupio 230 uboraka žita, od toga 153 uborka iz Pljevalja i 77 iz Čajniča. Pored toga, kupljeno je i 395 Ua uborka iz Pljevalja, sve po ceni od 944 akče za uborak.171 U drugom pravcu, iz Dubrovnika u Pljevlja, trgovci su uglavnom nosili so i ulje, ali i nešto od skupocenije robe, kao što su svilene tkanine, na primer.172 Ono što je ugrožavalo razvoj trgovine, ne samo u pljevaljskom kraju je pojava hajdučije i unutrašnjih nemira. Tako, u jednom osmanskom dokumentu iz 1766. godine navodi se da su Piperi i Bjelopavlići presekli sve puteve i stvorili veliku nesigurnost kod putnika. Upravo u tom periodu bio je ugrožen put od Bosne za Solun i Istanbul, kada se opasnost od hajdučije pojavila na teritorijama kadiluka Čajniče, Prijepolje, Novi Pazar i Sjenica.173

Razvoj zanatstva u Pljevljima je istovetan sa razvojem i organizacijom zanatske delatnosti u drugim gradovima za vreme osmanske vlasti. Zanatlije su bile organizovani u esnafe, čija su pravila bila vrlo restriktivna i obavezujuća. Po sultanovom naređenju, zanatlijama i dućandžijama bilo je zabranjeno da se oblače u skupocenu odeću gornjih klasa. Članovi esnafa raspravljali su i odlučivali o svakom novom pravilu, koje je potom kadija unosio u svoje spise, čime su odredbe sticale zakonsku važnost. Takođe su postojali i pro- pisi ihtisaba174, kojima su utvrđivane cene i kvalitet izrade. Esnafski majstori i predstavnici vlasti su zajednički određivali propise ihtisaba, a potvrđivao ih je sultan. Država se mešala u esnafsku organizaciju prvenstveno da bi za sebe obezbedila prihode od dažbina koje je ova društvena grupa bila dužna da plaća, kao i da bi bio primenjen zakon ihtisaba.175

Još od druge polovine XVI veka u Pljevljima je postojao tabački esnaf, da bi se u dokumentima iz kasnijeg perioda pominjala posebna tabačka mahala. Da su u kasnijem periodu (XVII vek) tu formirani i neki drugi esnafi dokazuje kazivanje Evlije Čelebije, koji među uglednim ljudima u tom mestu spominje i stare- šinu esnafa (tur. šeher ćehaja).176 Naime, Evlija navodi da je to „ugledan kadiluk u rangu kaduluka od sto pedeset akči…Ima svog muftiju, predstavnika šerifa, prvake, ugledne ljude, predstavnika Portinih spahija, janjičarskog serdara, tržnog nadzornika, starješinu esnafa, haračkog povjerenika i baždaragu.“177 Zanatlije su u Pljevljima bile ekonomski najproduktivnija društvena grupa. Iako su bili mešovitog verskog sastava, zanatlije muslimani su, kao uostalom što je to bio slučaj i u drugim gradovima, bili brojniji u odnosu na zanatlije hrišćane. Isto tako, verska pripadnost zanatlija je u najvećoj meri određivala i vrste zanata kojima su se oni bavili, jer su osmanske zanatlije – doseljenici u nove krajeve doneli sa sobom i zanate koji ranije, najčešće, nisu bili poznati u srpskim zemljama. O zanatlijama u Pljevljima, pa i pljevaljskom kraju u celini raspolažemo sa veoma malo podataka. U popisu iz 1476/77. godine u samom trgu Pljevlja od zanatlija pominje se samo Radič, tesar, dok su u selima nahije Kukanj ne pominje čak ni jedan zanatlija, pa ni kovač, što je bilo najčešće zanatsko zanimanje među srpskim seljaštvom.178 Kovači, mali broj njih, pominju se u kasnijim osmanskim popisima Pljevalja. Pored njih u Pljevljima je bilo zanatlija koji su se bavili građevinskim radovima. Najviše dunđera beleži popis iz 1570. godine, što je sasvim razumljivo ako se ima u vidu da je upravo to vreme najživlje građevinske aktivnosti u ovom mestu.179

Pored kože, određeni broj pljevaljskih zanatlija bavio se i preradom vune, te su se tako 1570. godine ovim zanatom bavili po jedan halač (pucar) i mutapdžija, kao i tri krojača.180 Od zanata iz oblasti prehrane u Pljevljima je bilo razvijeno mlinarstvo, jer su na reci Breznici postojali brojni mlinovi, bilo da su bili u sastavu nečijeg vakufa ili u posedu pojedinca.181 U Pljevljima je bilo i zlatara. Kujundžija Mihailo upisan je u popisu iz 1570. godine kao posednik baštine, a 1582. godine, u popisu je ubeležen zlatar Petar.

VI

Rudarstvo nije imalo veliki značaj u istoriji Pljevalja. U istoriografiji još uvek nije razrešeno pitanje perioda u kome je rudnik gvožđa kod sela Kržava bio najaktivniji, mada se osnovanom čini pretpostavka da je rudnik bio aktivan u vreme vlasti Kosača u ovoj oblasti, s obzirom da se, kako je izloženo, pominje u prvom popisu hercegovačkog sandžaka iz 1477. godine.182 Drugi rudnik u pljevaljskom kraju, mnogo manji od Kržave, o kome su podaci takođe zabeleženi u popisu hercegovačkog sandžaka iz 1477. godine je selo Bučje u Poblaću, severozapadno od Pljevalja. U ovom selu sa 47 kuća i 10 samaca, postojala su samo dva samokova. Porez na željezo iznosio je 120 akči, dok je ukupan prihod od ovog naselja, koji se takođe slivao u carsku riznicu iznosio 2.786 akči.183 Kržava u Bukovici i Bučje u Poblaću bili su, kako se vidi na osnovu raspoložive građe, jedini živi rudnici u pljevaljskom kraju u drugoj polovini XV veka.184 Dakle, u XVI i XVII veku, Pljevlja za razliku od većine srpskih gradova i trgova pod osmanskom vlašću, prevazilaze značaj lokalnog trga i predstavljaju kako značajan trgovački centar, tako i tranzitnu trgovačku stanicu prema Dubrovniku i gra- dovima u Boki.

Hrišćanski i muslimanski sakralni spomenici u pljevaljskom kraju

Za srpski narod pod osmanskom vlašću verski odnosi su imali i izuzetno značenje jer su crkve i manastiri bili ne samo faktor duhovnog otpora u kojima se gajila i čuvala misao vere, već su istovremeno predstavljali i važne oslobodilačke centre iz kojih je usmeravana i davana moralna snaga nacionalnoj misli. Vera je bila uslov opstanka srpskog naroda, kojom je, sem toga, održavano jedinstvo prostora koji je on, izdeljen državnim granicama različitih carstava i njihovom unutrašnjom administrativnom strukturom, naseljavao. Crkve i manastiri su čuvali srpski narod od islamizacije, štitili njegovu nacionalnu svest, i podsticali borbu za slobodu. Učeći kakvoj-takvoj pismenosti kao nosioci narodnog prosvećivanja, crkve i manastiri su bili i prve prosvetno-kulturne institucije i, uz usmeno narodno stvaralaštvo, faktor očuvanja njegovog kulturnog identiteta.

Sam karakter osmanske vlasti i islama kao religije, uz druge okolnosti opšteg političkog ili lokalnog značaja, uslovljavali su i neke specifičnosti u njihovom odnosu prema drugim religijama, na pojedi- nim prostorima, u određenim vremenskim periodima. Razlika u odnosu na opšte principe ispoljavanja posebno je bila karakteristična za sredine koje su bile trgovačka središta ili se nalazile na raskrsnicama trgovačkih puteva iz čega je proizilazila i njihova velika važnost za dalje širenje islama. Da su takav značaj imala Pljevlja govori već istaknuti podatak da je u XVI veku Husein-paša Boljanić u Tašlidži, osim čuvene džamije koja nosi njegovo ime, podigao i mekteb, medresu, imaret, karavansaraj, hamam, svoj saraj „sa dvadeset soba“. Pljevlja su time dobila obeležje važnog gradskog središta koje je vremenom postalo i značajan administrativni centar čiji se značaj nije gubio ni kasnijim unutrašnjim reformama osmanske uprave.185 Svakako da su u takvim oblastima u kojima su već postojala, ili bila na putu stvaranja, osmanska verska i administrativna središta, zavisno od njihove razvi- jenosti i značaja koji im je pridavan, po prirodi stvari gušena i otežavana aktivnost drugih verskih ustanova. Takav slučaj je bio sa crkvama i manastirima u pljevaljskom kraju. Da bi se razumele specifičnosti verskih odnosa u takvim sredinama, neophodno je podsetiti na neke opšte principe na kojima su počivali verski odnosi u Osmanskom carstvu u početnom periodu osmanske vlasti.

Verski odnosi u pljevaljskom kraju (1465-1699)

Verski odnosi u hercegovačkom sandžaku, i uže, u pljevaljskom kraju u prvom veku osmanske vladavine bili su, bez ikakve sumnje, odraz opštih verskih prilika u Osmanskom carstvu u pomenutom periodu. Odnos centralne vlasti prema svim konfesijama u Carstvu, pa i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mora se posmatrati u širem kontekstu političkih prilika i državnih interesa, jer uspostavljanje ustrojstva crkava u Osmanskom carstvu bilo je pre svega političko, a ne pravno pitanje. Tako i nastojanja Grka da uspostave i učvrste svoju vlast nad svim pravoslavnim crkvama u Osmanskom carstvu najjasnije se ispoljavaju za vreme vladavine velikog vezira grčkog porekla Ibrahim-paše, koji je na toj funkciji bio duže od jedne decenije od 1523-1536. godine. Srpska crkva je nastojala da se suprostavi uspostavljanju apsolutne prevlasti Ohridske arhiepiskopije i preko nje Carigradske patrijaršije. Naime u drugoj polovini XV i u prvoj polovini XVI veka, kada je grčka dominacija prevashodno fiskalna, a u mnogo manjoj meri duhovna, Srpska pravoslavna crkva pokazala je veliku snagu i vitalnost.186

U pljevaljskom kraju u prvom veku osmanske vladavine živeli su pripadnice dve veroispovesti: pravoslavne i islamske. Tokom čitave druge polovine XV  veka,pravoslavno stanovništvo u pljevaljskom kraju bilo je izrazito brojčano dominantno u odnosu na muslimansko stanovništvo. Naime, kako je već istaknuto u odeljku posvećenom stanovništvu, po podacima poime- ničnog popisa hercegovačkog sandžaka, kojem je, po osmanskoj administrativnoj podeli pripadala nahija Kukanj, sa središtem u Pljevljima, u ovoj oblasti je sedamdesetih godina XV veka živelo 987 potpunih i 278 samačkih domaćinstava hrišćanskog, tj. srpskog pravoslavnog stanovništva i svega 12 domaćinstava Muslimana. Dakle, učešće muslimanskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika ove oblasti u naznačenom periodu bio je čak nešto manji od 1%.187 Međutim, vrlo je indikativan podatak da su pomenuta muslimanska domaćinstva plaćala različite iznose na ime ličnog poreza. Naime, neki su bili potpuno oslobođeni ovog nameta, neki su plaćali 6, a neki 9 akči, i to bez ikakvog pojašnjenja o uzrocima ovih znatnih razlika. Malo je verovatno da se one mogu obrazložiti veličinom zemlji- šnog poseda koji je uživala svaka muslimanska porodica pojedinačno, jer je dosta njih bilo u potpunosti oslobođeno poreza. Verovatnijom se čini pretpostavka da je i ovo bila jedna u nizu mera koje su Osmanlije uvele kako bi navele hrišćansko stanovništvo da „dobrovoljno“ primi islam. Svakako da se teorijska utemeljenost uslovno rečeno blagonaklonog stava prema hrišćanima može tražiti u Kuranu, koji uči da zimije – jednobožačke narode, ne treba nasilno preveravati. Ipak, verovatnijom se čini pretpostavka da je takav stav proizišao iz praktičnih razloga, lakšeg uspostavljanja i održanja vlasti.188

Ima istoričara, kao što je poznati francuski osmanista Nikoara Beldičanu na primer, koji smatraju da poreski sistem koji je bio na snazi u Osmanskom carstvu189, zasnovan na razlici između muslimana i nemuslimana razlog tome što u prvim vekovima osmanske vlasti u srpskim zemljama nije bilo masovnog preveravanja. Naime, po nekim prihvatljivim procenama, oko 1500. godine u Osmanskom carstvu bilo je 894.432 hrišćanskih domaćinstava, te da su svi oni prešli na islam, Porta bi imala gubitak od oko 2.800 kg zlata godišnje.190 U pomenutim okvirima, izuzetan značaj imalo je delovanje Srpske pravoslavne crkve, jer je ona, iako uklopljena u sistem osmanske vlasti, bila glavni nosilac očuvanja vere, narodne tradicije i osećanja etničke pripadnosti srpskom narodu.

Crkve i manastiri pljevaljskog kraja

Na osnovu dosad raspoložive i dostupne građe, stiče se utisak da je u prvim decenijama nakon uspostave osmanske vlasti na teritoriji čitavog hercegovačkog sandžaka, Srpska pravoslavna crkva bila dezorganizovana, da bi nekoliko decenija kasnije, potpomognuta od strane knezova u prvom redu, ali i drugih istaknutih hrišćana, započela proces svoje obnove i snaženja. Izrazitu renesansu Srpska pravoslavna crkva u pljevaljskom kraju, i šire u čitavoj oblasti Potarja, doži- vela je nakon obnove Pećke patrijaršije 1557. godine.191

Insistirajući na očuvanju kulta Nemanjića, pravoslavna crkva u Osmanskom carstvu i pre obnove Pećke patrijaršije, a još izrazitije nakon toga, okupljala je oko sebe celinu srpskog naroda, pružajući mu osećanje pripadnosti. U takvim okolnostima, tridesetih godina XVI veka uz veliku podršku ondašnjeg hercegovačkog mitropolita Nikanora, bratstvo sv. Trojice pljevaljske osnažilo je svoju delatnost, a šire gledano obnova sv. Trojice ima veliki uticaj na političke i društvene okolnosti u kojima se odvijao život srpskog stanovništva u pljevaljskom kraju od sredine XVI veka pa do izbijanja Prvog srpskog ustanka.

Smešten na uskoj zaravni između brežuljaka Čardačića i Rastovića, iznad reke Breznice, kraj samih Pljevalja, manastir sv. Trojice više od pet vekova deli sudbinu svojih vernika.

Iako manastir sv. Trojice predstavlja jedno od retkih monaških središta Srpske pravoslavne crkve o čijoj se prošlosti srazmerno dosta zna, nije sačuvan nijedan istorijski izvor pomoću kojeg bi bilo moguće precizirati datum njegovog osnivanja.192 Prvi pisani pomen o manastiru seže u četvrtu deceniju XVI veka, ali to ne mora biti i sasvim izvesno i nije datum kada je osnovan. Imajući u vidu činjenicu da osmanska vlast, koja se do pomenutog perioda u Hercegovini potpuno učvrstila, nije dozvoljavala izgradnju novih hrišćan- skih bogomolja, već samo obnovu postojećih193, moglo bi se pretpostaviti da je manastir Sv. Trojice izgrađen na temeljima mirske crkve ili monaškog središta osno- vanog pre 1465. godine. Istorijske istine radi, ipak se mora napomenuti da je pomenuta zabrana osmanskih vlasti u pojedinim slučajevima bivala prenebregnuta, ali su takvi postupci najstrožije sankcionisani, čak i smrtnom kaznom, kako svedoče pojedine kanunname iz prve polovine XVI veka. U kanunnami za sandžak Bosnu iz 1542. godine izričito se zahteva da se crkve u mestima u kojima nisu postojale „od neverničkog vremena“, poruše, te da se „oni nevjernici i popovi, koji u njima boraveći, uhode stanje i dojavljuju u nevjerničke zemlje neka se kazne strogo i neka se kazne teškim tjelesnim kaznama“. Odredbama ove kanunname dalje je predviđeno da se poruše „krstovi koji su postavljeni na putevima i neka se ne dopušta da ih ubuduće postavljaju“. Ako se neko, pak, bude oglušio o ovu odredbu takođe će biti kažnjen teškim telesnim kaznama, a kazne su predviđene i za kadije na teritoriji čijeg kadiluka se tako nešto dogodi, a on to ne zabrani i ne spreči.194

Dozvole za izgradnju pravoslavnih, i uopšte hrišćanskih crkava u Carstvu su retke, i više predsta- vljaju izuzetak nego pravilo. Čak i kad su izdavane, veoma se vodilo računa da to bude u oblastima gde gotovo i nema muslimanskog življa, ponovo vodeći na taj način računa o verskim osećanjima muslimana, koji bi blizinu pravoslavnog verskog centra smatrali kao ugrožavanja svog prava na ispovedanje vere.195 Iako tridesetih godina XVI veka Pljevlja još uvek nisu administrativni centar hercegovačkog sandžaka, verska struktura ovog trga naseljenog 1476. godine isključivo srpskim pravoslavnim stanovništvom, dvadesetih godina XVI veka počinje da se menja, doseljavanjem muslimanskog stanovništva, privučeno povoljnim izgledima za bavljenje trgovinom. Stoga se verovatnijim i prihvatljivijim čini datovanje zasnivanja manastira u godine koje prethode osmanskom osvajanju Hercegovine, dakle pre 1465. godine.196

Uostalom, u zbirci turskih dokumenata koji se čuvaju u sv. Trojici, a koje je priredio i objavio pionir naše orijentalistike F. Barjaktarević, prvi dokument koji se odnosi na sv. Trojicu datovan je 1473. godinom. Reč je o fermanu upućenom hercegovačkom sandžak-begu i prijepoljskom kadiji, kojim se zabranjuje seljacima iz sela Crljenica, Gornje i Donje Rudnice da napasaju stoku i seku šume na manastirskom imanju.197 Iako je, opreza radi, zbog nejasnoće u originalu dokumenta, Barjaktarević kod ove godine stavio upitnik, u predgovoru zbirci, on ne izražava nikakvu sumnju u datiranje pomenutog doku- menta. Naprotiv, on njime ilustruje značaj ove zbirke za istoriografska istraživanja i pomeranje granica istraživačkih saznanja, i naglašava kako objavljivanje ovog dokumenta predstavlja važnu dopunu izlaganjima Đ. Boškovića, koji je, objavljući beleške sa svog putovanja po pljevaljskom kraju, zabeležio da arhitektonska rešenja narteksa svakako pripadaju graditeljstvu XVI veka, ali da su ti elementi mogli biti i naknadno dozidani, te bi zaključuje on, „hram morao biti mnogo stariji; pripadao bi svakako još 13-om veku.“198 I prema mišljenju Sretena Petkovića arhitektonsko rešenje crkve sv. Trojice, gde je glavni brod širi od bočnih bezmalo četiri puta, što je potpuno neuobičajeno za graditeljski postupak onog vremena, kada je taj odnos iznosio najviše dva i po prema jedan, neumitno svedoči da je bila reč o obnavljanju hrama, te prilagođavanju nove građevine starim temeljima, a nikako ne o zidanju potpuno novog verskog objekta.199 Odsustvo pisanih istorijskih izvora o ovom manastiru iz prvog veka osmanske vladavine u Potarju, sa izuzetkom pomenute isprave iz 1473. godine, može se objasniti dvojako. Kako su pravoslavni i uopšte hrišćanski verski centri za osmanske vlasti predstavljali samo poreske obveznike, prihva- tljivom se čini pretpostavka da su osmanske vlasti zatekle Sv. Trojicu kao crkvu bez imanja, te stoga nezanimljivu za novu vlast, ili se pak neposredno nakon osmanskih osvajanja bratstvo razbežalo, manastir zapusteo, a imanje ostalo neobrađeno, tako da opet nije mogao da podlegne oporezivanju. Imajući to u vidu postaje jasnije odsustvo pomena ovog manastira u detaljnom popisu Hercegovine, završenom 1476/77. godine.200

Pomen o manastiru izostao je i iz beležaka evropskih putopisaca, pre svih Francuza, koji su tokom XVI veka putovali na Portu karavanskim putem od Dubrovnika, preko Pljevalja. Uzrok tome, sasvim izvesno, je sam položaj manastira, koji kao da je veštom rukom sakriven od radoznalih pogleda putnika namernika. Čini se, uostalom, da većina evropskih putnika i nije bila zainteresovana za život hrišćana u Osmanskom carstvu, pa time ni pravoslanih Srba. Svoju su pažnju uglavnom poklanjali običajima Osmanlija, koji su za njih predstavljali potpunu nepoznanicu, novu civiliza- ciju, neistraženu kulturu. Takođe, strani putopisci, trgovci, diplomate, avanturisti, poznavali su ili su imali tumača za osmanski, dok im je srpski jezik bio potpuno stran, te sve i da su želeli nisu imali mogu- ćnosti za razgovor sa pravoslavnim stanovništvom, u konkretnom slučaja Pljevalja i Potarja, koje bi im otkrilo postojanje manastira.201 S druge strane, Sv. Trojica je među Srbima bila nadaleko poznato duhovno i kulturno središte, čiji je značaj prevazilazio regionalne granice i domete. Samo površan uvid u socijalnu strukturu, kao i ugled poznatih ktitora ovog manastira iz XVI veka nedvosmisleno ističu verski, društveni, pa i politički značaj sv. Trojice za Potarje, kao i Rašku oblast u celini. Prvi poznati ktitor manastira i, sasvim izvesno najzaslužniji čovek za njegovo oživljavanje bio je iguman Vasilije, potonji Visarion.202 U nauci poznatom natpisu iz 1537. godine, navodi se da je Visarion sa svojim bratom Savom „osnovao“ manastir Svete Trojice. Ovaj navod iz natpisa potvrđuje i ktitorski portret, na kome je Visarion nacrtan kako sa modelom crkve pristupa Hristu na prestolu.203

I ne samo ktitor, iguman Vasilije bio je i prvi imenom poznati starešina Svete Trojice, koji se na čelu njegovog bratstva nalazio četrdesetih godina XVI veka. Vasilije je bio rodonačelnik ugledne porodice, iz čijih redova je najverovatnije potekao i hercegovački episkop Nikanor, koji je na čelu te eparhije bio upravo u vreme kada je obnovljen manastir Sveta Trojica.204 Udeo u obnovi pljevaljskog manastira imao je i monah Sava, Vasilijev brat.

Malo je podataka na osnovu kojih bi bilo moguće baciti više svetla na ličnost igumana Visariona. Sačuvana svedočanstva o njegovom energičnom delovanju i zalaganju za svoj manastir i bratstvo na samoj Porti, ukazuju da je bio snažna ličnost, koja je ne samo zračila duhovnom snagom, već se hvatao u koštac i sa svetovnim problemima, u prvom redu onim vezanim za manastirsko imanje, čije je rešavanje značilo obezbeđivanje egzistencije za manastir i njegove kaluđere.205

Pet decenija kasnije, 1592. godine, zalaganjem članova još jedne ugledne i imućne srpske porodice iz Poblaća, koju su činili monah Georgije, njegov sin jeromonah Ananije i sinovac spahija Vojin, izgrađena je manastirska priprata. Ipak, čini se da ova porodica, bez obzira na svoj veliki ugled, nije mogla samostalno da finansira neophodne radove, te se kao ktitor javlja i zlatar Jovan iz Foče.206 Ovaj podatak ne svedoči samo o otežanim ekonomskim uslovima u kojima se našao srpski živalj u pljevaljskom kraju, već i o činjenici da zanatlije stupaju u one društvene grupe srpskog stanovništva, posebno u gradskim sredinama, koje u ovom periodu koračaju uzlaznom putanjom.

Podizanje i oslikavanje priprate 1592. godine ubrzalo je nameru bratstva Svete Trojice da dovrše Visarionovo delo, te da se živopišu naos i oltarski prostor crkve. Manastirskim novcem, verovatno uz pomoć pljevaljskih Srba, ovaj naum je izvršen 1595. godine.207 Važnost Sv. Trojice za srpski narod ističu i narodne pesme, u kojima se ovaj manastir svrstava u red velikih zadužbina Nemanjića, uz Hilandar, Đurđeve stupove, Dečane, Studenicu i Mileševu.208

Osobenost Svete Trojice ogleda se i u kompoziciji zidnih slika, koja nema samo izuzetnu umetničku vrednost, već predstavlja svedočanstvo o duhovnoj klimi u Sv. Trojici, kao i shvatanjima i obrazovanju trojičkih monaha. Naš poznati istoričar umetnosti i poznavalac slikarstva Sv. Trojice, Sreten Petković ističe da se povorka Nemanjića, naslikana u severozapadnom delu trojičkog naosa, retko susreće kao ikonografski motiv u srpskom zidnom slikarstvu u doba osmanske vlasti. Iako je kult ove vladarske porodice veoma negovan u okvirima Srpske pravoslavne crkve, naročito posle 1557. godine, uglavnom su prikazivani likovi Stefana Nemanje (Simeona Srpskog), sv. Save i Stefana Dečanskog. Prilikom oslikavanja sv. Trojice, po prvi put nakon propasti srpske države, u prvoj zoni naslikani su svi značajniji članovi dinastije, od Stefana Nemanje do cara Uroša V.209

Tvorac ovih živopisa se, po jedinstvenosti svog stila, tj. karakterističnoj rustičnosti slikarskog izraza, bez dvoumljenja može utvrditi. Reč je o slikaru-živopiscu popu Strahinji iz Budimlja, koji je bio vrlo ugledan i plodan majstor. Stvarao je krajem XVI i početkom XVII veka. 210Istoričari umetnosti su u velikoj meri rasve- tlili rad ovog poznatog majstora. Pop Strahinja je radio na čitavoj teritoriji koja je bila pod jurisdikcijom Pećke patrijaršije. Iako je najveći broj njegovih dela izrađen u manastirima na današnjoj teritoriji Crne Gore, potpis ovog umetnika sreće se i u udaljenijim krajevima, kao što je manastir Ozren u istočnoj Bosni.211

Karakteristično je da je pop Strahinja bio uspešniji u svojim najstarijim radovima, nego u onim mlađeg datuma nastanka, što se objašnjava njegovom kasnijom prezaposlenošću, usled koje je manje vodio računa o preciznosti svog slikarskog izraza. Stoga se živopis u Svetoj Trojici smatra najuspelijim delom popa Strahinje. Iako ni ovaj živopis po svojim umetni- čkim karakteristikama nije besprekoran, na njemu se ipak može uočiti jedan zavidan zanatski nivo, čiji je pad očigledan u kasnije nastalim radovima ovog umetnika. I upravo činjenica da je slikarsko umeće popa Strahinje svoj najsnažniji izraz dobilo u pomenutom živopisu Svete Trojice, daje ovim zidnim slikama poseban značaj.212

I riznica i biblioteka manastira Sv. Trojice počinju da se obogaćuju raznorodnim predmetima počev od druge polovina XVI veka. Upravo u riznici ovog mana- stira, koja je nedavno obnovljena, ostali su sačuvani pojedini predmeti velike umetničke, ali i istorijske vrednosti. Svakako da je jedan od najlepših primera te izuzetnosti darohranilica, dovršena 16. marta 1576. godine, koja u stilskom pogledu predstavlja spoj gotike i islamskog umetničkog izraza, ali i očigledan spoj istorijsko-geografskih uslova koji su našli svoj odraz u umetnosti. Baš na ovom mestu, u Sv. Trojici pljevaljskoj srele su se i ukrstili dve civilizacije i dva kulturna izraza: tursko-persijski, tj. orijentalni, i primorsko-mediteranski, tj. zapadnoevropski obrazac.213

Najveći broj vrednih predmeta i ikona izrađeno je ili doneto u Sv. Trojicu do polovine sedamnaestog veka. Posle toga, manastirsko bratstvo suočilo se sa finansijskim poteškoćama, koje su odraz opadanja moći centralne vlasti i nedostatka novca u čitavom Osmanskom carstvu. Usled otežalog obezbeđivanja osnovnih potreba za život i održavanje manastira, prestaje se sa prepisivačkom delatnošću, a malobrojni predmet stižu u manastir izdaleka.214

Tokom Velikog bečkog rata (1683-1699), kada se odigrala i Velika seoba srpskog naroda pod patrijarhom Arsenijem III Crnojevićem 1690. godine, manastir nije napušten, ali je njegov materijalni položaj postao izuzetno težak. U tim trenucima ostvareno je jedinstvo i solidarnost čitavog pravoslavnog sveta, koji ulaže materijalne i duhovne napore da se ovo značajno versko središte hercegovačkog sandžaka održi aktivnim, jer je to bio preduslov opstanka srpskog pravoslavnog stanovništva u ovoj pokrajini Osmanskog carstva. Tako, u prvim decenijama XVIII veka pomoć stiže od srpske pravoslavne opštine u Sarajevu, kao i iz Rusije. Do današnjih dana u Sv. Trojici sačuvan je znatan broj ikona, zlatarskih radova, štamparskih knjiga i crkvenih utvari ruskog porekla. Navedimo samo primera radi da dragoceno Dimitrijevo jevanđelje, koje su monasi sv. Trojice bili prinuđeni da založe za 150 groša, otkupljuju i vraćaju u manastirsku riznicu 1707. godine sarajevske ćurčijske kalfe. Gotovo istovetna situacija bila je i sa kivotom iz 1576. godine, kao i trojičkim jevanđeljem iz XVII veka, koji je otkupila i vratila bratstvu „raba Jefimija“ iz Sarajeva. U manastirsku riznicu 1727. godine dospevaju i tri kandila, rad zlatara Jovana iz Sarajeva.215

Pomoć u Rusiji za manastir sv. Trojicu prvi je zatražio pečujski episkop Jefrem Janković 1704. godine, ali nema podataka da li je udovoljeno njegovom zahtevu. Dvadesetak godina kasnije, Sava Vladislavić, Hercegovac poreklom, koji je u Rusiji ostvario blistavu vojnu i diplomatsku karijeru, počinje da obdaruje manastire u svom rodnom kraju, između kojih i sv. Trojicu plje- valjsku. Primer Save Vladislavića sledi tridesetih godina XVIII veka i njegov rođak Filotej Vujović Vladislavić. Tako je uspostavljena veza ovog manastira i ruskih priložnika, koja se nije prekidala ni tokom čitavog XIX veka.216

Osamnaesti vek za bratstvo manastira Sv. Trojce predstavlja vek borbe za očuvanje manastirskog imanja, u čemu su, pored pomenute pravoslavne solidarnosti, uspeli, zahvaljujući u prvom redu zaveštanjima vernika (Jovan Hrabrenović, npr, 1763. godine zaveštava manastiru čitavu svoju baštinu „duše radi“), kao i putovanjima u udaljene krajeve, tzv. „pisaniju“217, gde su prikupljali priloge namenjene održanju manastira.218

Manastir Svete Trojice ostao je zabeležen i kao jedan od centara prepisivačke delatnosti u srpskim zemljama tokom osmanske vladavine. Uprkos brojnim teškoćama, opasnostima i zloslutnim vremenima, ova delatnost u manastiru može se pratiti kroz čitav period od obnove manastira do kraja XVII veka. Većina knjiga prepisanih i iluminiranih u ovom manastiru još uvek se nalazi u pomenutoj bogatoj manastirskoj riznici, ali se ipak mnoge dragocene knjige nalaze u bibliotekama i muzejima u inostranstvu: Pragu, Beču i Sankt Petersburgu.219 Iako bi se na osnovu potpisanih ruko- pisa moglo zaključiti da njihov broj nije bio veliki, kontuniran rad, dao je, u konačnom ishodištu, krupne rezultate. Broj knjiga za koje se pouzdano zna da su nastale u prepisivačkom centru manastira Svete Trojice broji više desetina rukopisa. Karakteristika knjiga iz ovog manastira je da su bile zanimljivog sastava i skladno ispisanog teksta, a neke od njih bile su i iluminirane.220

Na osnovu jezika i stila, očigledno je da su trojički dijaci posedovali zavidno obrazovanje za ono vreme, kao i književnu kulturu. Na žalost, imena većine njih ostala su nepoznata. Od zaborava su sačuvani jeromo- nah Sava iz XVI veka, njegov nastavljač Jovan, dijak Vlatko, rasoder Visarion i „črnac“ Venijamin iz XVII veka, kao i čuveni Gavrilo Trojičanin, čije je delovanje, uprkos šturim podacima, ipak moguće, bar donekle rasvetliti.221 Pouzdano je utvrđeno da je Gavrilo živeo u Svetoj Trojici u periodu između 1633. i 1651. godine. NJegova prepisivačka delatnost, koja nije bila vezana isključivo za ovaj, već i za neke druge manastire, odvijala se pod izraženim uticajem ruske redakcije, što ukazuje da je ovaj ugledni monah i prepisivač boravio u Rusiji, najverovatnije u periodu između 1633. i 1642. godine.222 U dela koja je prepisivao, Gavrilo Trojičanin unosio je i svoja znanja i razmišljanja iz oblasti istorije, mitologije i botanike, kao i zapise o narodnim običajima. Zahvaljujući njegovoj intelektualnoj radoznalosti i ljubavi za knjigom i pisanjem, iza monaha Gavrila ostao je čuveni Vrhobreznički hronograf, koja sa visokim stepenom originalnosti opisuje događaje od stvaranja sveta do njegovog vremena, i koji je veoma visoko ocenjen u istorijskoj nauci.223 Kako je bio izuzetan kaligraf, dela koja je prepisao Gavrilo Trojičanin odišu veštom i sigurnom rukom ovog monaha. Stoga ne čudi činjenica da su upravo najbogatije ukrašena dva rukopisa prepisana njegovom rukom, i to Psaltir, nastao između 1. septembra 1642. i 31. avgusta 1643. godine, i Šestodnev Jovana Egzarha zajedno sa Hrišćanskom topografijom Kozme Indikoplova iz 1649. godine.224 Ova dva teksta ukrasio je poznati srpski slikar XVII    veka, Andrija Raičević. Minijature Andrije Raičevića, iako prvenstveno nastale pod uticajem ruskog rukopisa koji nije sačuvan, odišu i zapadnim uticajem. Takođe, neke od scena, nastale u tradiciji vizantijske ikonografije, pojavljuju se na kritskim ikonama. Međutim, ono što predstavlja primarni značaj ovih minijatura nije njihova ikonografska, već umetnička vrednost. Andrija Raičević u prvom redu služi se dobrim modelom kao predloškom, dok su retki, mada veoma interesantni njegovi pokušaji da pokaže originalnost slikarskog izraza.225 Bez obzira na činjenicu da Andrija Raičević kao minijaturist nije uspeo, u crtačkom pogledu, da nadmaši svoje uzore, može se konstatovati da posmatrane kao celina ilustracije Vrhobrezničkog Šestodneva i Hrišćanske topografije, uz kopiju Minhenskog psaltira ostaju zabeležene kao najveći iluminatorski poduhvat u dugotrajnoj istoriji srpskog naroda pod osmanskom vladavinom.226

Ovaj kratki pregled, svakako, ne može da dočara stvarno bogatstvo biblioteke manastira Svete Trojice, jer su mnoge knjige nastale u ovom prepisivačkom središtu sada rasturene ne samo po kulturnim centrima na teritoriji bivše SFRJ (Novi Sad, Zagreb, Sremski Karlovci), već i po mnogim inostranim zbirkama. Uprkos tome, oni rukopisi koji se i dalje čuvaju u ovom manastiru predstavljaju izuzetno dragocenu kolekciju, gotovo neprevaziđenu na čitavom srpskom prostoru.227

Visoka vrednost manastirske biblioteke odvno je široko poznata u naučnoj javnosti. O njoj su pisali ne samo domaći već i strani naučnici. Poznati ruski slavista Aleksandar G iljferding obilazeći ove krajeve 1857. posjetio je i manastir Svetu Trojicu U svojoj knjizi potom je zapisao da se u manastiru čuva veliki broj rukopisa i da je to „jedini manastir koji sam obišao u zapadnoj Turskoj u kome se stare knjige brižljivo čuvaju i drže u redu i na sigurnom mestu“.228

Ali, osim ćirilskih rukopisa i knjiga u manastiru Svete Trojice se čuvaju i vredne zbirke osmanske građe. U prvom redu to su carske, begovske i sudske zapovesti, koje se odnose na manastire u široj oblasti Polimlja i Potarja. Pažnju naučnoj javnosti na ovu zbirku skrenuo je Tanasije Pejatović, prvi direktor Srpske gimnazije u Pljevljima. On je prvi, početkom XX veka (1903), objavio spisak fermana, buruntija, hudžeta, murasela, hućuma i tezkera za manastire Svetu Trojicu, Banju, Maržiće, Dovolju i Dubočicu koji se nalaze u arhivi manastira sv. Trojice kod Pljevalja.229 Tragom rada ovog izuzetno vrednog, ali prerano preminulog naučnika, krenuo je naš čuveni orijentalista prof. dr Fehim Barjaktarević, koji je 1936. godine objavio već pomenuti rad posvećen Turskim dokumentima manastira Sv. Trojice kod Pljevalja.230 Na žalost, ni do današnjih dana ova zbirka osmanskih izvora iz manastira Svete Trojice nije potpuno naučno obrađena, odnosno, svakako ne na način koji ona svojom vrednošću zaslužuje. Stoga se čini da bi jedan od prvih zadataka istraživača prošlosti srpskog naroda u pljevaljskom kraju trebao da bude rad na kritičkom priređivanju i objavljivanju ovih izvora. Na taj način bi se, u značajnijoj meri, otvorile nove perspektive u proučavanju istorije srpskog naroda pod osmanskom vlašću i posebno učinio krupan korak u pravcu bolje izučenosti verskih odnosa u pljevaljskom kraju tokom čitavog viševekovnog perioda osmanske vladavine.

Manastir sv. Arhanđela Mihaila u osmanskim dokumentima spominje se tek 1591. i 1593. godine, kada je obnovljena njegova zapustela crkva, po zapovesti igumana Teodora, trudom popa Strahinje iz Budimlja, koji je živopisao crkvu. O manastiru ima nekoliko vesti u kasnijem periodu.231

Manastir Dovolja, sa crkvom posvećenom Bogorodici sazidan je, najverovatnije, u XV veku.232U osmanskim dokumentima prvi pomen mu je iz 1513. godine. Opravka crkve vršena je 1545, 1623. i 1632/33. godine.233

Manastir Bliškova sa crkvom posvećenom Vavedenju Bogorodice potiče iz perioda XIII-XIV vek. U osmanskim dokumentima spominje se nešto pre 1615. godine, dok mu je poslednji pomen s kraja XVII veka.234

Nije poznato vreme izgradnje manastira Dobrilovina, sa crkvom posvećenom sv. Đorđu. Godine 1593. izdata je dozvola za opravku crkve, što znači da je ona postojala u ranijem vremenu. Današnja crkva sagrađena je 1609. godine, koja je, čini se, živopisana četiri godine kasnije. Priložnici su bili vojvoda Radič Milošević i grupa lokalnih knezova. Manastir se često pominje u XVII i XVIII veku.235

Što se tiče izgradnje novih hrišćanskih kultnih građevina na širokom prostoru čitavog Osmanskog carstva, već je naglašeno da je postojao načelni stav islamskih pravnika da treba zabraniti izgradnju crkava ukoliko nisu u tom mestu postojale u vreme osvajanja.236 Međutim, primer pljevaljskog kraja pokazuje da ta zabrana nije doslovno ni dosledno sprovođena u svim delovima Carstva.

Spomenici islamske sakralne arhitekture u pljevaljskom kraju

Svakako da ovaj pregled najznačajnijih verskih građevina u pljevaljskoj oblasti ne bi bio potpun kada bi se izostavili spomenici koji se ubrajaju u primere islamske kako sakralne, tako i svetovne arhitekture i umetnosti u našim krajevima, među kojima, bez ikakve sumnje, nadaleko čuvena Husein-pašina džamija u Pljevljima zaslužuje najistaknutije mesto. Iako su među istoriča- rima i istoričarima umetnosti postojala neka sporenja oko datuma nastanka najveće džamije u Pljevljima, Husein- pašine džamije, koja je očuvana do današnjih dana, najverovatnijim se čini zaključak koji preovladava u savremenoj istoriografiji da Husein-paša Boljanić svoju džamiju podigao 1569. godine.237 Ova džamija, po mišljenju A. Andrejevića ne samo da zauzima istaknuto mesto među spomenicima islamske umetnosti na teritoriji bivše Jugoslavije, već po svom arhitekton- skom tipu i karakteristikama predstavlja jedinstvenu građevinu ovakve vrste na našim prostorima. Koliko je ova građevina odudarala od drugih islamskih sakralnih objekata podizanih širom srpskih zemalja, svedoči i podatak da je glasoviti putopisac Evlija Čelebija, koji je proputovao čitavim Carstvom, poredi sa „kakvom carskom džamijom“.238 Ona je takođe, i dobar primer brzine kojom se umetnički uticaj iz prestonice širio u udaljenim delovima Carstva.239

Nije ostao zabeležen podatak kome se neimaru može pripisati ova građevina, čija stilska rešenja upućuju na rešenja prestoničke umetnosti ranocarigradske i prestoničke škole.240 Uostalom, veoma je mali broj graditelja objekata islamske arhitekture na našem tlu čija je ličnost rasvetljena u istoriografiji. Na osnovu pisanih izvora poznata su imena graditelja Aladža džamije u Foči (1570), starog mosta u Mostaru (1566) i tvrđave u Makarskoj (1568), kao i projektanta mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu (1571-1577)241 Podudarnosti u hronologiji, uočljive ktitorske aktivnosti, kao i stilske odlike same građevine navode A. Andrejevića na pretpostavku da je neimar Hajrudin, graditelj pome- nute tvrđave u Makarskoj, koga je upravo Husein-paša Boljanić odabrao za taj posao, bio i graditelj njegove džamije-zadužbine u Pljevljima. Svakako, mimar Hajrudin nije mogao sam da obavi taj veliki građevinski poduhvat, te su mu u tome najverovatnije pomagali dubrovački majstori – izvođači, sa čijom se veštinom Husein-paša susreo još pedesetih godina XVI veka, dok je bio na položaju subaše nahije Popovo.242

Uzroka za gradnju ovako umetnički vredne džamije u Pljevljima ima više. Najpre se moraju pomenuti politički razlozi, odnosno činjenica da su upravo u vreme izgradnje džamije vršene najobimnije pripreme za premeštanje sedišta sandžaka iz Foče u Pljevlja. Drugo, to je razdoblje dugog vezirovanja Mehmed-paše Sokolovića (1546-1579), kao i delovanja njegovih srodnika i suna- rodnika na visokim položajima u rumelijskom ejaletu, koji su nastojali da na našem tlu ostave što veći broj značajnih zadužbina. Nimalo nije zanemarljiva ni činjenica da je ovo period delovanja čuvenog osmanskog umetnika, arhitekte, mimara Sinana, koji se između 1540. i 1588. godine starao o graditeljstvu u Carstvu, kada osmanska arhitektura i zanati dostižu svoj vrhu- nac. Takvi uticaji morali su se osetiti i u provinciji, te se u XVI veku, naročito u drugoj polovini, napušta praksa pretvaranja crkava u džamije, već se teži čistoti stila. Neimari i drugi majstori, formirani pod uticajem prestonice, prenosili su svoje umeće i stilske novine na širokom prostoru Carstva od Banja Luke i Budima do persijske granice.

Husein-pašina džamija, iako svakako najznačajnija, nije jedina mošeja izgrađena u Pljevljima tokom viševekovne osmanske vladavine. Sasvim izvesno je da je prva džamija u ovom gradu postojala još početkom XVI veka, jer je 1516. godine popisana muslimanska mahala koja je brojala dvadeset kuća.243 Po navodima Evlije Čelebije, sredinom XVII veka u Pljevljima je postojalo deset džamija, od kojih on pominje pet: Hadži- Hasanovu, Hadži-Rizvanovu, Hadži-Alijinu, Odabašinu i Ahmed-begovu džamiju.244

U muslimanske sakralne spomenike u gradovima spadali su i mesdžidi (mahalska džamija, bez minbere, a često i bez minareta) i tekije.245 Za razliku od džamija, koje su bile obavezno obeležje osmanskog grada, mesdžidi i tekije se ne sreću u svim gradskim naseljima u Carstvu. Tako, u Pljevljima mesdžida nije bilo, dok je sačuvan pomen o postojanju dve tekije.246

U osmanskim gradovima, uz džamije su podizani i mektebi, muslimanske verske škole. Prvi sačuvani pomen o mektebu u Pljevljima seže u 1582. godinu, kada je takav objekat ubeležen u osmanskom popisu ovog naselja247, dok Evlija Čelebija u Tašlidži pominje čak tri mekteba.248 U Pljevljima je postojala i medresa, srednja konfesionalna muslimanska škola, u kojoj su podučavani budući verski službenici. Kao i u mekte- bima, i u medresama je nastava izvođena na orijentalnim jezicima.249

Uzimajući u obzir značaj svih navedenih islamskih versko-obrazovnih objekata, nameće se zaključak da su Pljevlja od kraja XVI veka postala značajan muslimanski verski centar, među čijim građanima je bilo dosta verski obrazovanih ljudi. Neki od njih ostavili su značajan doprinos orijentalnoj kulturi na našim prostorima, kao što je na primer čuveni turski pesnik Tašlidžali Jahja, preminuo 1582. godine.250

Pljevlja, kao sedište sandžaka, nisu bila samo politički i administrativni, već i kulturni centar u Potarju. Većina gradova u srpskim zemljama doživljava, kako je već naglašeno, za vreme osmanske vlasti, krupne promene, koje se ne ogledaju samo u promeni slike gradskog naselja i njegove etničke i verske strukture, već i u promeni kako materijalne, tako i duhovne osnove kulturnog razvoja nekog gradskog naselja. U najvećem broju slučajeva, kao posledica osmanskih osvajanja i uspostavljanja vlasti u srpskim zemljama, uništeno je nasleđe domaće slovenske kulture, koja se u periodu koji je prethodio osmanskim osvajanjima razvijala pod snažnim uticajima mediteransko-evropske hrišćanske civilizacije, na latinskoj i vizantijskoj osnovi, a dominantni postaju oblici orijentalno-muslimanske kulture. Kako navodi Milan Vasić, „uporedo sa učvršći- vanjem turske vlasti, jačanjem muslimanskih naseobina i mijenjanjem vjerske strukture gradskog stanovništva u korist muslimana, proširivana je osnova za dalji razvoj, jačanje i stalni uspon te kulture.“251

Pljevlja bi se svakako mogla uklopiti u takav obrazac, s obzirom na njihov geostrateški i politički značaj za osmansku vlast. Međutim, uprkos činjenici da je u gradu razvijena značajna orijentalna infrastru- ktura, te da je izmenjen i verski sastav ovog naselja, u Pljevljima i pljevaljskom kraju se pored veoma značajnih spomenika pomenute orijentalno-muslimanske kulture, očuvao pa čak i izgradio tokom XVI i XVII veka značajan broj spomenika koji pripadaju srpsko-pravoslavnom civilizacijskom krugu. NJihova uloga u očuvanju srpske narodne baštine prevazilazila je granice pljevaljskog kraja, šireći svoj kulturni uticaj gotovo do krajnjih granica srpskog etničkog prostora.

Srpski trg, koji do sedamdesetih godina XVI veka prerasta u osmansku kasabu, Pljevlja su bila glavni politički i administrativni centar hercegovačkog sandžaka, koji od 1580. godine ulazi u sastav novoosnovanog bosanskog pašaluka. Smeštena u unutrašnjost Osmanskog carstva, zaklonjena od glavnih pravaca ratnih dejstava, a zahvaljujući važnim trgovačkim putevima koji su se upravo tu ukrštali, Pljevlja su se tokom čitave osmanske vlasti razvijala kao napredan privredni, u prvom redu trgovački centar. Iako se razvoj Pljevalja i njegove okoline uklapao u sve opšte političke i društvene procese u Carstvu, stanovništvo Pljevalja i pljevaljskog kraja, u prvom redu zahvaljujući snažnom i organizovanom delovanju Srpske pravoslavne crkve, sačuvalo je svoj nacionalni identitet i privrženost srpskoj tradiciji.

1    Šabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1982, 45.
2    Tako su podgoričkoj tvrđavi Turci nadenuli ime Depedogen, koje se sreće u osmanskim dokumentima s početka uspostavljanja njihove vlasti u ovom mestu, da bi se izgubilo početkom XVI veka, pa se od tada tvrđava kao i varoš javlja samo pod imenom Podgorica. Turci su na svoj jezik preveli i naziv grada Bijelog Polja, pa je ovo mesto u svim zvaničnim aktima osmanske administracije beleži kao Akova. Detaljnije videti: Istorija Crne Gore, knj. III t. I, Gradovi pod turskom vlašću (M. Vasić), Titograd 1975, 506.
3   U ranijoj istoriografskoj literaturi preovladavalo je mišljenje da je sedište hercegovačkog sandžaka iz Foče i Pljevlja premešteno 1572. godine. Međutim, na osnovu relevantne dubrovačke građe, T. Popović je definitivno razreššio ovo pitanje i ustanovio da su Pljevlja postala prestonica hercegovačkog sandžaka 1576. godine. Naime, prvi podatak o Pljevljima kao sedištu hercegovačkog sandžaka potiče iz 20. decembra 1576. godine, ali se po njegovoj sadržini može ustanoviti da je do promene došlo nekoliko meseci ranije. T. Popović, Kada je sedište hercegovačkog sandžaka premešteno iz Foče u Pljevlja, Prilozi za orijentalnu filologiju, X-XI, Sarajevo 1961, 267-270.
4     U dubrovačkom arhivu sačuvan je dokument od 29. maja 1466. godine koji potvrđuje da se izvestan broj Pljevljaka pred najezdom Osmanlija sklonio u Dubrovniku. Naime, pred dubrovačkim sudom pojavio se neki Radič iz Pljevalja u tužbi protiv Jakoba i Petra Bogavčića, navodeći da su mu pomenuta braća dužna 60 dukata i da njihova majka Jeluša drži u svojoj kući mnoge njegove stvari, kao odela, razne tučane i bakarne lonce, kao i drugo pokućstvo. Međutim, ovaj drugi iskaz nije mogao biti potvrđen. Hrabak, Prošlost Pljevalja po dubrovačkim dokumentima do početka XVII stoljeća, Istorijski zapisi, knj. XI, Titograd 1955, 17.
5    Vasić, Gradovi, 504.
6     Ovakav sistem karakterističan je za čitav srpski etnički prostor, a ne samo za pljevaljski kraj, ili oblast današnje Crne Gore. Vasić, Gradovi, 507-508.
7   Hrabak, Prošlost Pljevalja, 22.
8    Evlija Čelebi, Putopis, odlomci o jugoslovenskim zemljama, preveo, uvod i komentar napisao Hazim Šabanović, Sarajevo 1979, 397.
9   Čelebi, Putopis, 398.
10   Već je ukazano na širi značaj sačuvane vakufname Kara Mustafa-paše Sokolovića o osnivanju grada Rudo. Principi o osnivanju kasabe Rudo, navedeni u ovom dokumentu sasvim izvesno mogu se primeniti i na Pljevlja. U dokumentu se precizira: „Pošto je na jednoj strani mezre poznate pod imenom Rudo u nahiji Polimlje područnoj kadiluku Foče u Hercegovačkom sandžaku, a koja je blizu plemenitom mjestu njegova rodjenja i njegovoj porodičnoj lozi, rijeka Lim a na drugoj strani rijeka Krupa, i pošto je to mjesgo prolaza i prelaza, te u svaki čas i u svako vrijeme tu prolaze i prelaze putnici i prolaznici, a to je mjesto daleko i od grada, te pošto postoji krajnja potreba da se na tom mjestu izgradi most i da ono postane kasaba, to je srećom i napretkom ovjenčani, moćni i uzvišeni sultan svijeta i vladar zemlje i vremena dodijelio mulk, kao jedan od svijih uzvišenih darova, pomenutu opisanu mezru rečenom mirlivi svijetlog uma i darovana mu je carska mulknama…Pošto je uvakufio kao šerijatski ispravan vakuf i kao jasno i validno zavještanje pomenute razne zgrade i brojna potkrovlja sa svim što im pripada, …on je ostalo zemljište spomenute mezre zavještao stanovnicima kasabe uz odredjeno plaćanje odsjekom. Pomenuto mjesto postalo je kasaba. Prolazna taksa, tržna taksa, nijabet (taksa za prekršaje i zločine), sudska pozivna taksa, taksa za tržni nadzor, djumruk, taksa za vosak, ovčarina i ladjarina koji se pobiru na njenom trgu dati su u mulk ovom iskusnom i dobročiniteljskom mirilivi i on je sultanskom ispravom o davanju u mulk i vladarskom darovnicom ušao u posjed ovog mulka. Nakon toga je uvakufio na ispravan šerijatski način i kao jasno i validno zavještanje pomenuti trg sa svim navedenim pristojbama i sa odredjenim zakupom od parcela koje su raspodijeljene ljudima kasabe za njihovo stanovanje, za podmirenje potreba i nužnih stvari… „. Vakufnama Kara Mustafa-paše Sokolovića iz 1555. godine o osnivanju grada Rudo, priredio Nedim Filipović, /U:/ Spomenica prve proleterske brigade, Rudo 1971, 173-174.
11  Hrabak, Prošlost Pljevalja, 25.
12    Vasić, Gradovi, 507-508. Timarski sistem će biti detaljnije objašnjen u delu koji se odnosi na seoska naselja u pljevaljskom kraju.
13    G radska naselja u Osmanskom carstvu delila su se na otvorena i utvrđena mesta. Otvoreno gradsko mesto moglo je biti, u zavisnosti od tipa, varoš, kasaba ili šeher. Sva mesta sa statusom kasabe morala su da ispune tri osnovna uslova: 1) da imaju stalno naseljeno muslimansko stanovništvo, 2) da postoji najmanje jedna džamija u kojoj se redovno obavlja molitva pet puta na dan, a petkom džuma i 3) da postoji stalni sedmični pazarni dan. Dobijanjem statusa kasabe stanovništvo se oslobađalo rajinskog položaja. Detaljnije o tipovima naselja u Osmanskom carstvu videti: H. Šabanović, Turski izvori za istoriju Beograda, knj. I, sv 1, XXVII; Pelidija, Zlatar, Pljevlja i okolina, 35.
14    A. Handžić, O gradskom stanovništvu u Bosni u XVI vijeku, Prilozi za orijentalnu filologiju 28-29, Sarajevo 1980, 247-257. O uništavanju srpskih srednjovekovnih gradova tokom XV veka, detaljnije videti: D. Kovačević Kojić, La destruction des villes serbes au XVe siecles, Zbornik radova „Stadtzerstorung und Wiederaufbau, Zerstorung durch die Stadtherrschaft, innere Unruhen und Kriege“, band 2, Bern, Stuttgart, Wien, 2000, 179-189.
15   Turska reč pazar koja se u proučavanim izvorima koristila za trg, je termin identičan sa terminom trg koji se javlja u srednjovekovnim dubrovačkim, latinskim, i ćirilskim izvorima. U onim izvorima koji se odnose na srednjovekovnu Bosnu, na primer, pod trgom se podrazumevalo najpre mesto na kome se povremeno trguje, zatim stalan trg i najzad naselje koje se oko stalnog trga formiralo. U osmanskim popisnim knjigama, pod odrednicom trg se najpre podrazumevalo mesto u okviru sela gde se trgovalo, ali takođe i tip naselja. Međutim, u hercegovačkom sandžaku korišćena je odrednica trg (pazar) kao oznaka tipa naselja. Upravo Pljevlja su u popisu iz 1476. godine tako upisana, iako se nisu bitno razlikovala od okolnih sela nahije Kukanj. I stanovnici Pljevalja su se bavili zemljoradnjom i stočarstvom kao primarnim delatnostima, a samo izuzetno zanatstvom i trgovinom. Detaljnije o tipologiji gradskih naselja u srednjovekovnoj Bosni videti: D. Kovačević – Kojić, Gradska naselja srednjovekovne bosanske države, Sarajevo 1978, 133-142.
16   Isto, 534.
17    Isto, 533.
18    Poimeničnipopis sandžaka vilajeta Hercegovina, Priredio Ahmed S. Aličić, Sarajevo 1985, 167.
19   Vasić, Gradovi, 551.
20    Isto, 527-529.
21  Isto, 597.
22   Isto, 103.
23   T. Popović, Turska i Dubrovnik u XVI veku, Beograd 1973, 276.
24   Vasić, Gradovi, 538.
25    Isto.
26   Isto, 128.
27   Isto, 135.
28    Isto, 139.
29    Isto, 157.
30    Isto, 173.
31   Vasić, Gradovi, 527.
32   G. Stanojević, Prilozi za istoriju kuge sredinom XVIII vijeka u Albaniji, Hercegovini i Crnoj Gori, Glasnik Etnografskog instituta SANU XXVIII, Beograd 1979.
33    Savremena istraživanja pokazuju da su rodne godine i epidemije zaraznih bolesti, pa i kuge, stajale u direktnoj korelaciji: naime, u godinama kada je hrane bilo dovoljno, epidemije su bile neuporedivo ređe, dok je gotovo svim velikim kužnim epidemijama prethodila i velika glad. F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, tom I, Beograd-Podgorica 2001, 320.
34  Vasić, Gradovi, 531.
35    G. Milošević, Stanovanje u gradu i na selu, /U:/ Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba, Beograd 2005, 145.
36    Isto, 142-145.
37     Isto, 145.
38    A. Fotić, Između zakona i njegove primene /U:/ Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba, Beograd 2005, 37.
39   Vasić, Gradovi, 540.
40    Aličić, Poimenični popis, 165-171.
41    Isto, 167.
42     Vasić, Gradovi, 540.
43     Husein-paša Boljanić bio je sin Bajram-agin, mlađi brat Sinan-paše Boljanića. Vaspitavan je pod okriljem Mehmed-paše Sokolovića. Bio je na više značajnih funkcija u okvirima osmanske administracije, pa se tako sredinom XVI veka pominje kao subaša Popova. Od marta 1567. do marta 1569. godine bio je hercegovački, a zatim bosanski sandžak-beg. Nekoliko godina kasnije, 1573. godine, dobija titulu vezira i mesto namesnika Egipta, na kom položaju je ostao dve godine, da bi se zatim vratio u Carigrad. Upravljao je raznim pokrajinama do 1583. godine, kada je ponovo postavljen na mesto sandžak-bega Hercegovine. Godine 1585 spominje se kao beglerbeg Bagdada, da bi sultanovim fermanom 1594. godine postavljen za beglerbega bosanskog beglerbegluka, osnovanog 1580. godine. E. Pelidija i B. Zlatar smatraju da razlog za ovo naimenovanje „treba tražiti u činjenici što se Carstvo u ovo vrijeme nalazilo u ratu sa habsburškom državom. Zbog toga je bilo potrebno da se na čelu bosanskog ejaleta nalazi sposobna i iskusna ličnost koja još od ranije poznaje stanje u ovoj pokrajini“. Detaljnije videti: Pelidija, Zlatar, Pljevlja i okolina, 25. O njegovima aktivnostima kao beglerbega Bosne sačuvani su i podaci u dubrovačkom arhivu. Naime, 1595. godine, Husein-paša je iz Banja Luke, koja je prvobitno bila centar bosanskog pašaluka uputio pismo dubrovačkoj vladi, tražeći novac za kupovinu izvesnog broja topova. Nije poznato ni da li je taj novac dobio, ni zašto je te iste 1595. godine smenjen sa položaja bosanskog beglerbega. Poslednji konkretan podatak o Husein-paši je da iz Banja Luke odlazi kod budimskog paše, sina Mehmed-paše Sokolovića. Do sada nisu tačno utvrđene godine niti njegovog rođenja niti smrti. U Pljevljima je podigao velelepnu džamiju, kao i brojne druge zadužbine koje su bitno izmenile izgled ovog naselja. Detaljnije videti: Pelidija, Zlatar, Pljevlja i okolina, 26-27.
44   Vasić, Gradovi, 541.
45     Detaljnije o prodaji crkava i manastira, videti: A. Fotić, Konfiskacija crkava i manastira za vreme Selima II, Balcanica XXVII, Beograd 1996, 45-76.
46    Osmanski termin tahvil označava prenos imovine, tj. prenosno pismo, kojim se zemljišno dobro prenosi sa jednog lica na drugo.
47  Vasić, Gradovi, 541.
48   Isto, 542.
49     Isto, 543.
50     Isto, 547.
51    Isto, 548.
52   Isto.
53     Kategoriju stanovništva sa posebnim statusom činili su vojnuci, hrišćani – slobodni seljaci – baštinici, koji su za obavljanje vojničke službe bili nagrađeni uživanjem slobodne baštine i pripadnošću vojnom staležu. Vojnuci su bili laki oklopnici, koji su u službu i vojne pohode išli na konju, naoružani kopljem, štitom i oklopom. Uvek su nosili isključivo crna odela. Red vojnuka postojao je u srpskoj srednjovekovnoj državi, a u osmanski sistem preuzet je u vreme reformi beglerbega Timurtaš-paše, za vreme sultana Murata II, neposredno nakon Maričke bitke. Vojnuka je tokom XV i XVI veka bilo na čitavom prostoru Balkanskog poluostrva. Detaljnije o vojnucima videti: Branislav Đurđev, O vojnucima, Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu II, Sarajevo 1947, 75-137. (=Đurđev, O vojnicima)
54    Ova problematika biće detaljnije objašnjena u delu o verskim odnosima u Pljevljima i pljevaljskom kraju.
55    Đ. Tošić, Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti, Glasnik Zavičajnog muzeja, knj. 1 (1999), Pljevlja 1999, 39-53; (=Tošić, Kontinuitet naseljenosti). Preciznosti radi, navedimo da je Đ. Tošić u pomenutom radu opisao najpre sledeća sela na desnoj strani reke Ćehotine: Kozica, LJubić, Gornja Rudnica, Jugovo, Gornja i Donja Brvenica, Bušnje, Glisnica, Rađevići, Strahov Do, Potkovač, Romač i Brda. S leve strane Ćehotine, opisan je kontinuitet naselja: Potpeće, Rabitlje, Hoćevina, Tikovina, Orlja, G ornji i Donji Gradac, Nange i Čestin.
56    Aličić, Poimeničnipopis, 30-31.
57   Tošić, Kontinuitet naseljenosti, 40.
58   U Osmanskom carstvu postojale su tri kategorije vlasništva nad zemljom: državna, haračka i ušrijska zemlja. Vlasništvo nad zemljom nije bilo uniformno uređeno u svim delovima Carstva, čime su se poštovale specifičnosti pojedinih oblasti. Zemlja u Hercegovačkom sandžaku, i uopšte na Balkanu, pripadala je kategoriji državne – mirijske zemlje, što znači da je sva zemlja izvan naseljenih mesta bila vlasništvo osmanske države, odnosno vladara, koji je tu državu personifikovao.
59   Sumarni defter bosanskog vilajeta iz 1468/69. godine, Istanbul Belediye Kutuphanesi cevdet Yazmalari, No 076.
60    Šabanović, Bosanski pašaluk, 137.
61    Opširnije o Kuknju: M. Dinić, Srpske zemlje u srednjem veku, Beograd 1978, 200, 244, 250.
62    Po gruboj podeli, zemljišni posedi, koji su bili fiskalne, a ne teritorijalne koncesije, svrstavani su u timare, zeamete i hasove, u zavisnosti od prihoda koji su donosili. Has je bio vezan za položaj, a timari i zeameti za ličnosti. Godišnji prihod timara iznosio je najviše 19.999, zeameta 20.000-99.999, a prihod hasa preko 100.000 akči.
63    Aličić, Poimenični popis, 165-171. Kada je prvi put upisan 1469. godine, prihod sandžak-bega od nahije Kukanj iznosio je 10.195 akči.
64    Aličić, Poimenični popis, 31-35. U ovom periodu, vlasi iz Hercegovačkog sandžaka planski su raseljeni u druge oblasti Carstva, prvenstveno u Smederevski sandžak, koji je u tom periodu bio istureno, krajiško područje prema Ugarskoj. Nakon naseljavanja u Smederevskom sandžaku, vlaško stanovništvo započelo je proces sedentarizacije, kada počinju da se uspostavljaju striktna pravila knežinske samouprave.
65    Aličić, Poimenični popis, 34-35.
66    U prilogu ovog rada data je tabela svih naselja nahije Kukanj, u koje je unet broj stanovnika i prihod po selima.
67     U korišćenim dokumentima termini džizja i harač su upotrebljeni kao sinonimi za označavanje poreza – glavarine. Pored ovog značenja, termin harač može da podrazumeva i porez na zemlju. Kada se uspostavi, takav porez morao je da plaća posednik te zemlje bio on hrišćanin ili musliman, dok je primanjem islama prestajala obaveza plaćanja džizje. Hrišćanske baštine su po pravilu bile opterećenje haračem, i njen status nije mogao biti izmenjen mehaničkim prelaskom u posed muslimana, sve dok ne bi bio izvršen novi popis i odluka revidirana. Detaljnije videti: H. Hadžibegić, Glavarina u Osmanskoj državi, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja IV, Sarajevo 1966, 2-3   (=Hadžibegić, Glavarina).
68    Iako se džizja drugačije nazivala glavarinom – ba§ vergisi, što ukazuje na to da je nju plaćao svaki punoletni i za rad sposobni muškarac, i od ovog pravila je bilo odstupanja, te se u evropskim delovima Carstva, džizja ubirala po domaćinstvu. O tome nedvosmisleno svedoče najstariji obračunski defteri o prikupljenoj džizji s kraja XV veka. Verovatno je i to bio jedan od ustupaka stanovništvu koje je živelo na krajištima, da bi se obezbedila naseljenost teritorije. Dokaz toj tvrdnji je i carska zapovest iz novembra 1567. godine, kojom se naređuje temišvarskom beglerbegu da skrene pažnju begovima, kadijama i zabitima na pristaništima da ubuduće ne dozvoljavaju prelaz na tu stranu raji Smedereva, Kruševca i Rudnika, a da od onih koji su prešli uzmu harač po glavi. Naime, u vreme popisa Temišvara bilo je naređeno da se taj porez uzima s kuće na kuću, što je zbog zadružnog načina zivota, za raju bilo mnogo povoljnije. Ta praksa je bila na snazi do kraja XVIII veka, kada je u celom Osmanskom carstvu zaveden jedinstven sistem ličnog poreza. Detaljnije videti: Hadžibegić, Glavarina, 63-64
69     D. Bojanić, Jadar u XVI i XVII veku /U:/ Jadar u prošlosti, Loznica 1985, 96-97 (=Bojanić, Jadar); Hadžibegić, Glavarina, 2-39.
70     Bojanić, Jadar, 96-97.
71     Isto, 96-97; Hadžibegić, Glavarina, 43-51. H. Hadžibegić iznosi mišljenje da je jedan od osnovnih faktora pri određivanju visine džizje bila finansijska situacija i potrebe države za vojsku i stalne vojne operacije. Dok je država napredovala i finansijski jačala osvajanjem novih područja, opterećenje raje je moglo biti srazmerno manje. Ali, već u drugoj polovini XVI veka, počelo je slabljenje finanskijih potencijala Osmanskog carstva, pa i države u celini. Uzimajući u obzir širi istorijski kontekst, H. Hadžibegić predlaže sledeću periodizaciju povećanja iznosa džizje: a) normalno povećanje džizje od uspostavljanja države do 1577. godine; b) naglo povećanje džizje zbog opadanja vrednosti novca od 1577. do 1690. godine, u odnosu na zlatnik; c) izvesna stabilizacija u pogledu vrednosti novca i visine džizje od 1690. do 1804. godine i d) naglo povećanje džizje, usko povezano sa stalnim opadanjem vrednosti novca od 1804. do 1855. godine, u odnosu na pojedine vrste zlatnog novca koji je bio u prometu.
72   Hadžibegić, Glavarina, 54.
73   Bojanić, Jadar, 98.
74                   Iznos ispendže bio je 25 akči.
75    Kako navodi Đ. Tošić, u raspravi Zemljoradnja pljevaljskog kraja u prvim godinama turske vladavine, Glasnik zavičajnog muzeja, knj. 2  (2001), 91 (=Tošić, Zemljoradnja): „ U srednjem veku je pod dvorom podrazumijevano nešto uzvišenije sjedište feudalca u arhitektonskom smislu, te je lokalitet Podvornica (njiva u selu Donji Šumani) predstavljao zemljište koje je obrađivala feudalčeva kućna posluga“.
76   Tošić, Zemljoradnja, 91.
77     Isto, 92.
78     O Zirojević, Srbijapod turskom vlašću (1459-1804), Novi Pazar 1995, 37. (=Zirojević, Srbijapod turskom vlašću )
79      Reč laz označava obradive površine dobijene krčenjem lugova, šuma i gora. Tošić, Zemljoradnja, 92.
80     G. Veinstein, L’Empire dans sa grandeur, Histoire de l’Empire Ottoman, Paris 1989, 212-213.
81     U pomenutoj zbirci turskih dokumenata iz manastira Svete Trojice, čuvaju se pojedine takse koje upravo potvrđuju ovakvu tvrdnju. Uporediti: Fehim Barjaktarević, Turski dokumenti manastira Sv. Trojice kod Pljevalja, Spomenik SKA LXXIX, drugi razred 62, Beograd 1936, dok. br 61, str. 44; dok. br. 65, str. 45.
82    Barjaktarević, Turski dokumenti, dok. br. 56, str. 43.
83   Isto, dok. br. 58, str. 44.
84    Isto, dok. br. 66, str. 46.
85     Isto, dok. br. 59, str. 44.
86     Bojanić, Jadar, 97. Opširnije o ovome vidi: H. Inalcik, Osmanlilar’da RaiyyetRusumu, Belleten, XXIII, Ankara 1959, 575-581, 602
87     Bojanić, Jadar, 99.
88     M. Blagojević, Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd 1973, 42-45 (= Blagojević, Zemljoradnja); N. Filipović, Pogled na osmanski feudalizam (saposebnim osvrtom na agrarne odnose), Godišnjak istoriskog društva Bosne i Hercegovine IV, Sarajevo 1952, 58; I.A. Petroslan, Osmanska Imepri^: mogucestvo i gibelĐ, Moskva 1990. 94.
89     Blagojević, Zemljoradnja, 125.
90    Aličić, Poimenični popis, 8, 166, 168, 169, 170, 171, 216, 230, 238, 195, 196, 300, 303, 304, 305, 309, 310, 315, 317, 337, 338, 339, 340, 342, 368,540, 551, 555, 576, 577, 578, 582, 583, 585, 587, 590, 591, 607.
91   Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački, zvornički, kliški, crnogorski i skadarski sandžak, priredili B. Đurđev, N. Filipović, M. Mujić i H. Šabanović, SArajevo 1957, 56.
92   N. Filipović, Pogled na osmanski feudalizam, 41-43.
93     Barjaktarević, Turski dokumenti, dok. br. 93, str. 50.
94     Tošić, Zemljoradnja, 96-97.
95     Samardžić, Beograd i Srbija, 173.
96      Ove grupe sa posebnim statusom se u domaćoj istoriografiji često navode kao „povlašćene“ grupe stanovništva. Iako su poreske obaveze koje su imale ove „povlašćene“ kategorije bile znatno umanjene u odnosu na namete koje je plaćala obična raja, mišljenja smo da njihov položaj nije bio nimalo lagodan, s obzirom na teškoće u službi sa kojima su se sretali i sa odgovornošću koju su na sebe preuzimali. Tako je, na primer, u kanun-nami za vidinski sandžak iz vremena Murata III nedvosmisleno rečeno da derbendžije za sigurnost putnika odgovaraju „svojim glavama i imanjem“, te je sasvim izvesno da se oni ne mogu smatrati posebno privilegovanom grupom. Ipak, nameti koje je morala da plaća obična raja predstavljali su neizdrživ teret, te su stoga čitava naselja prihvatala posebna zaduženja i odgovornost i grčevito su se borili da takav status zadrže.Možda bi stoga bilo uputnije ove grupe nazivati stanovništvom sa posebnim statusom, a ne „povlašćenim“ grupama, jer termin „povlašćen“ ukazuje na daleko lagodniji uslove života i privređivanja nego što ga je vodila bilo koja društvena grupa srpskog stanovništva u Osmanskom carstvu u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka.
97    Barjaktarević, Turski dokumenti, dok. br. 13, str. 34.
98     Sumarni defter, 1469; Aličić, Poimeničnipopis, 439-550.
99      U selu su upisana i dva muslimana.
100     U selu su upisana i tri muslimana.
101     U selu je upisan i jedan musliman.
102     U selu je upisana i jedna udovica.
103      U selu su upisana i dva muslimana.
104      U selu su upisana dva muslimana i jedna udovica.
105       U selu je upisan i jedan musliman.
106   U selu je upisan i jedan musliman.
107    U selu je upisan i jedan musliman.
108    U Osmanskom carstvu, kako je već naglašeno, određene poreske olakšice su uživali podanici koji su se bavili raznim vrstama vojničkih ili poluvojničkih službi, što je svakako uticalo i na modele njihovog porodičnog organizovanja.
109     J. Cvijić, Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva, Naselja srpskih zemalja I, Srpski etnografski zbornik, knj. IV, Beograd 1902, XLV.
110    M. Vasić, O knežinama Bakića pod turskom vlašću, Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine, god. IX, 1957, Sarajevo 1958, 232. Poznato je da su vlasi od početka osmanske vladavine u našim zemljama osnovni porez – filuriju – plaćali po kući, bez obzira na broj članova domaćinstva. (=Vasić, O knežinama Bakića)
111    T. Pejatović, Srednje Polimlje i Potarje, Naselja srpskih zemalja I, Srpski etnografski zbornik, knj. IV, Beograd 1902, 283. (=Mrkonjić, Srednje Polimlje i Potarje)
112      Vasilj Popović, Zadruga (teorija i literatura), GZM XXXIII-XXXIV (1921-1922), Sarajevo 1922,106.
113     Popović, Zadruga, 85.
114     Mrkonjić, Srednje Polimlje i Potarje, 265.
115   Sinonimi za termin kuća u širem smislu su dim i dom.
116   Pejatović, Srednje Polimlje i Potarje, 285-293.
117    Proračuni su vršeni na osnovu tabela objavljenih u radu: E. Miljković, Pljevlja i nahija Kukanj u drugoj polovini XV veka, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja, knj. 1 (1999), 159; 166-167.
118    Isto.
119     Isto.
120      Po objašnjenju M. Vasića izraz „tabi“ stoji neposredno iza imena starešine i pod tim izrazom upisani su poimenično ostali muški članovi koji pripadaju tom domaćinstvu. To su najbliži srodnici, sinovi i braća starešine kuće, što je očigledno iz oznake njihove srodničke veze. Dakle, pod tim izrazom podrazumevaju se odrasli muški članovi domaćinstva, koji pored starešine kuće, žive u istoj kući, a koji su isto tako mogli imati i svoju užu porodicu. Detaljnije videti: Vasić, O knežinama Bakića, 233.
121   Vasić, O knežinama Bakića, 229-232.
122    Vuk Stefanović Karadžić, Rječnik srpskog jezika, pod: Zadruga, Beograd 1898, 181.
123    Pejatović, Srednje Polimlje i Potarje, 271.
124   M. Stojaković, Braničevski tefter, Beograd 1987, 12.
125    U stranoj istoriografiji procene broja članova domaćinstva su znatno niže od pomenutih. Tako Brus Mek Govan broj članova domaćinstva za oblast Smedereva procenjuje na 3,57, za oblast Segedina 4,59, a za oblast Đule 5,26 članova. Grčki istoričar Evangelia Balta, izračunavajući broj stanovnika ostrva Eubeja krajem XV veka, preuzima procenu Spiridona Asdrahasa, po kome je taj broj iznosio 4,14 članova. (E. Balta, L’Eubee a lafin du XV siecle, Athenes 1989, 138-139) Međutim, s obzirom da svi podaci upućuju na to da je kod srpskog seljačkog stanovništva preovladavala porodica ekstenzivnog tipa, mišljenja smo da je ovakve procene nemoguće prihvatiti. Mnogo tačnijim i uverljivijim se čine procene E.A. Hamela, po kome je broj članova jednog domaćinstva kod Srba u XVI veku, a i kasnije, iznosio 9-11 članova. (Hammel, The zadruga, as a process /U:/ Household and family in the past time, Cambridge Universiyu Press 1972., 361-362)
126    N. Todorov, A. Velkov, Situation demographique de la Peninsule balkanique (fin du XVes. debut du XVIe s.), Sofia 1988, 28-29.
127    Bojanić, Turski zakoni; Kanuni i kanun-name; Bojanić, Jadar, 80-81.
128     Koliko je bilo razlike u određivanju životne dobi kada se osoba smatrala punoletnom pokazuje sledeći primeri: po hroničaru Juniju Rastiću, u najstarijem delimičnom popisu Dubrovnika iz 1323. godine, popisani su svi muški stanovnici od 15 do 70 godina, što znači da se muškarac sa 15 godina smatrao punoletnim (S. Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti, Dubrovnik 1990, 19); na teritoriji čitave Ugarske do početka XVI veka punoletnim se smatrao dečak od 14, a devojčica od 12 godina, da bi se od tog perioda ta granica za oba pola pomerila na 12 godina (Holub Jozsef, Az eletkor szerepe kozepkorijogunkbanes az “idolatottlevelek”, Szaazadok 1921, 32-76; 212-235); po odredbama Srpskog građanskog zakonika iz 1887. godine u brak su mogli da stupe maloletnici sa 17, a maloletnice sa 15 godina; sa 15 godina su imali pravo na zaveštanje, a na zahtev maloletnika sud mu je sa 17 godina mogao odobriti pravo na sticanje pune poslovne sposobnosti, jer se sa punom poslovnom sposobnošću smatralo lice koje je navršilo 21 godinu (Zakon o starateljstvu, 25. oktobar 1887. godine).
129     Aličić, Poimeničnipopis; prevod popisa vlaha nahije Kukanj nalazi se na stranama 31-35.
130      Posebno pitanje predstavlja položaj žena u haremu, kao i robinja, koje nije predmet interesovanja u ovom radu. Takođe je u srpskom srednjem veku, kao i prvim decenijama osmanske vlasti očigledan proces emancipacije žene u okviru elitnog sloja, kada se žene u ključnim momentima stavljaju na čelo države ili su značajan faktor u političkom životu, ali takvih primera u pljevaljskom kraju u razmatranom periodu nije bilo.
131 Da je položaj žene bio sličan i u kasnijim periodima, kada je pljevaljski kraj u pitanju, najbolje se vidi iz podataka koje je na terenu brižljivo prikupio Vidoje Despotović. Opširnije o tome: V. Despotović, Vrulja i Vruljani, Pljevlja 1995, 114.
132   O položaju žene u srpskoj srednjovekovnoj državi, kao i u Dubrovniku opširnije vidi: D. Dinić-Knežević, Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku, Beograd 1974.
133    Hrabak, Prošlost Pljevalja, 22.
134     Vasić, Gradovi, 559.
135    Vasić, Gradovi, 560.
136      Isto.
137      Istorija Crne Gore, knj. III, tom 1, Titograd 1975, 9-10. Hrabak, Prošlost Pljevalja, 5.
138      F. Brodel, Mediteran i meditaranski svet, 275.
139     Isto, 274-275.
140    S. Rudić, Pljevaljski kraj u putopisima, 134.
141  H. Inaldžik, Osmansko carstvo. Klasično doba 1300-1600, Beograd 1974, 208.
142     Aličić, Poimenični popis, 166.
143     Ukupna kopnena carina (bac-i siyah), tržna taksa (bac-i bazar) i carina nazvana bac-i hamr. Vasić, Gradovi, 568.
144      Isto, 567-568.
145    Pokušavajući da tačno definiše han i karavansaraj i razliku među njima, H. Šabanović ističe da su karavansaraji podizani prvenstveno na glavnim drumovima, i to „isključivo za privremeno sklonište i prenoćište putnika bez ikakvog komfora, dok su hanovi uz to služili i za duži boravak“ (H. Šabanović, Urbani razvitak Beograda od 1521. do 1688. godine, Godišnjak grada Beograda, XVII, 1970, 32). A. Bejtić i H. Kreševljaković svode ovu na razliku da pitanje plaćenog ili besplatnog smeštaja, te se tako smatra da su karavansaraji samo obična besplatna konačišta koja su gradili pojedini dobrotvori, dok su hanovi nešto nalik na gostionice koje su držala privatna lica, i u kojima se plaćalo za smeštaj i hranu. Detaljnije videti: A. Bejtić, Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Hercegovini, POF III-IV, 1953, 269-273; H. Kreševljaković, Hanovi i karavansaraji u Bosni i Hercegovini, Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Djela VIII, Odjeljenje istorisko-filoloških nauka, 7, Sarajevo, 1957, 29-30, Iako je u osnovi prihvata, O. Zirojević zastupa mišljenja da i od ove podele postoje brojna odstupanja, te da se ne može apsolutno prihvatiti, te ističe da je reč o jednom tipu konačišta, koje prolazi kroz određene etape razvoja. (O. Zirojević, Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1683), Zbornik Istorijskog muzeja Srbije 7, Beograd 1970, 52). Slično mišljenje iznosi i D. Đurić Zamolo (Beograd kao orijentalna varoš od Turcima 1521-1867, Beograd 1977, 80-81). Beleške putopisaca koje se odnose na Pljevlja i okolinu gotovo bez ikakvog dvoumljenja navode na stav da su se termini karavansaraj i han koristili paralelno, te da između ova dva tipa konačišta nije bilo suštinske razlike.
146    H. Kreševljaković, Hanovi i kravansaraji, 101.
147    Isto, 627.
148    Up. H. Kreševljaković, Hanovi i karavansaraji, 57; Samardžić, Beograd i Srbija, 627-28.
149    Samardžić, Beograd i Srbija, 139.
150    Isto, 157.
151    Čelebi, Putopis, 398.
152     Vasić, Gradovi, 568.
153      U dubrovačkim izvorima, ovaj osmanski službenik nazivan je sklavom za crvac, kako se navodi u poslovnoj knjizi DŽivana Pripčinovića. Dubrovački izvori registruju sklava i u nekim drugim rudnicima u Bosni pod osmanskom vlašću, gde on reguliše trgovinu olovom i gletom. Detaljnije videti: Hrabak, Prošlost Pljevalja, 23.
154     Isto, 22-23.
155     Detaljnije o trgovačkoj aktivnosti DŽibana Pribčinovića u Foči, videti: B. Hrabak, Foča do kraja XVIII veka, Beograd 1999, 62-64.
156    Isto.
157   Isto, 24.
158    Već tridesetih godina XV veka neki Pljevljaci išli su u Dubrovnik, gde su se zaduživali na manje svote. Takvo zaduživanje proizilazi iz činjenice da su oni, iako su uspevali da prodaju nešto svoje robe na dubrovačkom tržištu, ipak više kupovali i donosili nazad u Pljevlja na prodaju. Slična situacija u pogledu zaduživanja pljevaljskih trgovaca u Dubrovniku može se pratiti gotovo kroz čitav XV vek. Svote na koje se oni zadužuju ne prelaze 25 dukata, a često se dešava da se obraćaju određenim ljudima. Ipak, te male svote ne moraju neizostavno da ukazuju da je isključivo reč o sitnim trgovcima, već se mora uzeti u obzir i mogućnost da su se oslanjali na sopstveni kapital. Hrabak, Prošlost Pljevalja, 22, 27.
159    U domaćoj istoriografiji još uvek nije definitivno razrešeno pitanje koju je vrstu artikla predstavljao crvac. Naime, B. Hrabak, u već citiranoj studiji Prošlost Pljevalja uporno brani Jirečekovo mišljenje da je crvac ruda – cinabarit. NJegovom mišljenju priklanja se i M. Vasić. Suprotno mišljenje izneo je S. Ćirković, u delu Herceg Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba, koji smatra da je teško prihvatiti teoriju o rudnom poreklu crvca, jer se on naveliko kupovao i nabavljao u hercegovoj zemlji, za koju nema podataka o rudarskoj aktivnosti. S. Ćirković, Herceg Stefan Vukčić Kosača i njegovo doba, Beograd 1964, 137, nap. 90.
160    Hrabak, Prošlost Pljevalja, 22.
161    Verska struktura domaćih trgovaca odgovarala je u potpnosti verskoj strukturi samih Pljevalja, pa se tako među trgovcima javljaju i pravoslavni Srbi i muslimani. Srazmerno verskom sastavu naselja u celini, Srbi su gotovo sve do kraja XVI veka bili dominantni među trgovačkom populacijom Pljevalja. Ista situacija zabeležena je i u nekim drugim gradovima današnje Crne Gore, kao što su Podgorica, Novi i Risan. Tek u XVIII veku muslimani postaju većina među pljevaljskim trgovcima. Međutim, u to vreme obim trgovine u ovom naselju se smanjuje u odnosu na prethodni period, a privrednu živost Pljevalja preuzima Bijelo Polje. Opada i obim trgovine sa Dubrovnikom, mada se u to vreme u Pljevljima javljaju trgovci iz nekih drugih mesta, kao što je Trebinje na primer.
162    Isto, 27-28.
163    Isto, 28.
164     Isto, 35.
165     Isto.
166      Isto, 36.
167     Vasić, Gradovi, 572.
168     Isto, 573.
169      Hrabak, Prošlost Pljevalja, 27.
170      Isto, 36. Detaljnije o trgovini voskom: T. Popović, Izvoz balkanskog voska u XVI i XVII veku, Istorijski časopis XLII-XLIII (1995-1996), 63-74.
171    B. Hrabak u svojoj studiji objašnjava da pomenuti uborci nisu dubrovački, jer se oni posebno beleže po proračunu, već da se radi o pljevaljskom uborku koji je veći od dubrovačkog. Hrabak, Prošlost Pljevalja, 37.
172     Vasić, Gradovi, 572-573.
173      Vasić, Gradovi, 586. Čini se važnim naglasiti da pojava hajdučije nije vezana isključivo za osmanski period nacionalne istorije srpskog naroda. Ova pojava postojala je na Balkanu i u ranijem periodu, za vreme postojanja nezavisne srpske države. Tako je na primer, car Dušan smatrao sigurnost jednim od prioritetnih zadataka svoje vladavine. Ipak, ova pojava je u osmanskom periodu istorije srpskog naroda po mnogo čemu specifična. Naime, ukoliko se ona do tada uglavnom svodila na bežanje od zakona i na oblike drumskog nasilja, u vreme osmanske vlasti na srpskom etničkom prostoru, hajdučija ipak menja svoju suštinu, te predstavlja opravdani bunt pokorenog naroda. O hajdučiji i razbojništvu opširnije videti: Zirojević, Srbijapod turskom vlašću, 59-63.
174    Zakon o javnom moralu, naročito o trgovinskom poslovanju.
175      H. Inaldžik, Osmansko carstvo, 217-218.
176      Vasić, Gradovi, 565.
177     Čelebi, Putopis, 397.
178      Aličić, Poimenični popis, 166.
179      Vasić, Gradovi, 562-563.
180    Isto.
181    Isto, 564-565.
182    Detaljnije videti: S. Mišić, Toponomastika kao izvor za istorijsku geografiju (primer pljevaljskog kraja), Glasnik Zavičajnog muzeja, knj. 2, Pljevlja 2001, 34.
183    Aličić, Poimeničnipopis, 5.
184     O ovim rudnicima detaljnije videti: G. Tomović, Tragovi starog rudarenja u toponimiji pljevaljskog kraja, Glasnik Zavičajnog muzeja, knj. 3, Pljevlja 2002, 59-60.
185     Vasić, Gradovi, 517-519.
186     Samardžić, Srpska pravoslavna crkva, 21-22.
187    Opširnije o stanovništvu nahije Kukanj razmatrano je u prethodnom odeljku.
188     Encyclopedie de l’Islam, Tome II, Paris 1965, pod dimmi.
189     Princip plaćanja harača, carske glavnice i ispendže, spahijske glavnice razrađen je u delu posvećenom društvu u Smederevskom sandžaku u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka.
190    N. Beldiceanu, Peuplement, turquisation et islamisation, /U:/ Histoire de l’Empire Ottoman, Paris 1989, 136.
191    Ž. Šćepanović, Srednje Polimlje i Potarje, Beograd 1979, 82-83.
192     Petković, Manastir Sveta Trojica, 14.
193    Detaljnije o osmanskoj politici prema hrišćanima: Zirojević, Crkve i manastiri, 17-33; E. Miljković, Verski odnosi u pljevaljskom kraju u prvom veku osmanske vlasti, Glasnik Zavičajnog muzeja Pljevlja br. 3 (2002), 63-73; B. Đurđev, Uloga srpske crkve u starijoj istoriji srpskog naroda, Sarajevo 1964, 90-104.
194     Kanuni i kanun-name, 66.
195     Zirojević, Crkve i manastiri, 30-32.
196     Petković, Manastir Sveta Trojica, 14.
197     Barjaktarević, Turski dokumenti, 33.
198     Đ. Bošković, Manastir sv. Trojice, Starinar knj. VII, 1932, 123. F. Barjaktrević je pomenutu zbirku objavio 1933. godine. Do današnjeg dana niko nije proverio, ali ni osporio njegove navode i datiranje pomenutog dokumenta. Barjaktarević, Turski dokumenti, 5.
199     Petković, Manastir Sveta Trojica 33. Na naučnom skupu održanom 27-30. avgusta 2005. godine u sv. Trojici i Mileševi, dr Gordana Tomović iznela je potpuno novo mišljenje da je crkva sv. Trojice na mestu na kome se nalazi danas podignuta krajem XVI veka, a da je ranija crkva postojala na mestu podzemne crkvice u porti današnjeg manastira. U periodu 1592-1595. godine, smatra G. Tomović, zbog narušene statike i vlažnog terena izvršeno je izmeštanje i izgradnja veće crkve sa pripratom. Iako neosporno zanimljiva i u mnogim tvrdnjama uverljiva, ova teza još uvek mora da prođe dugačak put naučnog dokazivanja i provere, da bi dobila svoje mesto u relevantnoj istoriografiji.
200   Aličić, Poimenični popis, 165-167.
201   Nešto drugačiji slučaj bio je sa obižnjom Mileševom, koja je, s obzirom da se nalazio na putu, bio poznat evropskim putnicima, koji su u njemu povremeno i konačili.
202    Ovakva promena imena kod kaluđera nije neuobičajena i do nje je verovatno došlo nakon primanja shimne, kada se monasi dajući zavet, simbolično odriču ne samo dotadašnjeg načina života, već i imena.
203     Ktitorski portret nastao je 1595. godine, a Visarion je naslikan zbog svojih zasluga za obnovu manastira, davno nakon svoje smrti. Iako s kraja XVI veka, ovaj portret je siguran dokaz da je Visarion bio ktitor Svete Trojice, jer je malo verovatno da monasi ovog manastira nepunih šest decenija nakon njegove obnove nisu pouzdano znali ko je za tu obnovu zaslužan. Detaljnije videti: Petković, Manastir Sveta Trojica, 17-18.
204   Nikanor je najverovatnije bio Vasilijev sin, što znači da se on zamonašio u poznijim godinama, verovatno nakon što je postao udovac.
205    Sačuvan je ferman iz 1541. godine kojim sultan Sulejman Veličanstveni, na molbu igumana Vasilija, koji je lično došao na Portu, zabranjuje nezakonito uvećavanje dažbina za manastirski čitluk Gornja Vrhobreznica. Detaljnije videti: Petković, Manastir Sveta Trojica, 15.
206   Isto, 46-47.
207    Isto, 47.
208   Vuk St. Karadžić, Srpske narodne pjesme, knjiga druga, br. 24, Opet Sveti Savo, Beograd 1969, 82.
209    Petković, Manastir Sveta Trojica, 55.
210   Isto, 76.
211     Isto, 77.
212    Isto, 78.
213     Isto, 39-43.
214   Isto, 45.
215    Isto, 112-113.
216     Isto, 112.
217     Detaljnije o pisaniji videti: A. Fotić, Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu XV-XVII vek, Beograd 2000, 221-231.
218     Petković, Manastir Sveta Trojica, 118.
219    Detaljnije o prepisivačkoj delatnosti u Svetoj Trojici videti: V. Mošin, Ćirilski rukopisi manastira sv. Trojice kod Pljevalja, Istorijski zapisi knj. XIV, 1-2 (Cetinje 1958), 240. S. Radojčić, Stare srpske minijature, Beograd 1950, 57-59. Petković, Manastir Sv. Trojice, 85-86.
220     Petković, Manastir Sv. Trojice, 86.
221    Isto, 86.
222     Proučavajući prepisivačku delatnost Gavrila Trojičanina, S. Petković je odredio navedene godine kao godine njegovog boravka u Rusiji, rukovodeći se činjenicom da iz tog perioda nema nijedne prepisane knjige sa Gavrilovim potpisom. Međutim, kako se na osnovu raspoložive isgorijske građe zaključuje da trojički monasi nisu putovali u Rusiju sve do početka XVIII veka, Petković osnovano pretpostavlja da se Gavrilo koristio ruskim predlošcima, koji su u vidu poklona stizali u obližnje Mileševo tokom XVI i XVII veka. Petković, Manastir Svete Trojice, 87.
223    Ovaj rukopis se danas čuva u Narodnom muzeju u Pragu.
224    Petković, Manastir Svete Trojice, 88.
225     Isto, 90-91.
226    Isto, 93.
227    Isto, 100.
228     A. Giljferding, Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji, Sarajevo 1972, 280.
229     A. Pejatović, Spisak fermana, buruntija, hudžeta, murasela, hućuma i tezkera za manastire Sveta Trojica, Banja, Maržiće, Dovolja i Dubočica koji se nalaze u arhivi manastira Svete Trojice, Spomenik SKA XXXIX, drugi razred 35, Beograd 1903, 89-106.
230   Barjaktarević, Turski dokumenti, 7-83.
231   Zirojević, Crkve i manastiri, 45.
232     Govoreći o istorijatu manastira prilikom slave manastira 28. avgusta 2005. godine, Slavenko Terzić ističe da se u istoriji ovog manastira mogu razlikovati najmanje četiri istorijska perioda: prvi period bilo bi nedovoljno poznato vreme nastanka manastira i njegov život do pada pod tursku vlast u drugoj polovini 15. veka; drugi, period 16-18. veka, koje se može označiti i kao vreme obnove i uspona manastira; treći period predstavlja vreme 19. veka kada je manastir najmanje tri puta teško stradao, zapusteo i bivao ponovo obnovljen da bi konačno bio razrušen i spaljen 1875. godine na početku Hercegovačkog ustanka; i četvrti period, koji Terzić naziva vremenom njegove čamotinje i potpune zapustelosti, sa povremenim pokušajima njegove obnove krajem 19. i početkom 20. veka, nešto jače između dva svetska rada kada je manastir ponovo dobio starešinu u liku jeromonaha Dionisija (Rabrenovića). Obnova manastira počela je 1999. godine arheološkim istraživanjima ostataka crkve posvećene Uspeniju Presvete Bogorodice.
233    Zirojević, Crkve i manastiri, 94.
234     Isto, 55.
235      Isto, 93-94.
236      U zbirci dokumenata iz manastira Svete Trojici sačuvane su brojne potvrde o tome kako je osmanska vlast u pljevaljskom kraju u periodu od XVI do XVIII veka dozvoljavala obnovu pravoslavnih hramova (ovakve dozvole sačuvane su za Svetu Trojicu, Dovolju, Dobrilovinu, Dubočicu).
237  A. Andrejević, Pljevaljska džamija i njeno mesto u islamskoj umetnosti na našem tlu, Seoski dani Sretena Vukosavljevića V, Prijepolje 1978, 180. (=Andrejević, Pljevaljska džamija)
238   Čelebi, Putopis, 397.
239   Andrejević, Pljevaljska džamija, 188.
240    Isto, 187.
241    A. Andrejević, Islamska monumentalna umetnost XVI veka u Jugoslaviji, Beograd 1984, 99.
242      Detaljnije o vezama Husein-paše Boljanića sa Dubrovnikom, videti: Andrejević, Pljevaljska džamija, 187-188.
243      Vasić, Gradovi, 593.
244     Čelebi, Putopis, 393-394.
245    Tekije su bile specifično muslimanski verski objekti, koji su pripadali nekom od derviških redova. Imale su prostorije za okupljanje i vršenje verskih obreda derviša, kao i stan za šejha reda kome je tekija pripadala, turbe, groblje za istaknutije članove reda, a pojedine tekije imale su i prostor u kome su ugošćavani putnici namernici (musafirhana).
246   Vasić, Gradovi, 595.
247    Isto, 596.
248   Čelebi, Putopis, 394.
249    Vasić, Gradovi, 596.
250   Isto, 599.
251    Vasić, Gradovi, 590.
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 15, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: , , , ,

 
Prati

Dobijte svaki novi članak dostavljen u vaše poštansko sanduče.