RSS

Arhive oznaka: Glasnik zavicajnog muzeja

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 8 и 9, Пљевља, 2013.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 8 и 9 Пљевља, 2013. REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 8 & 9 Пљевља, 2013. __________________________________________________________________________________________________________ Мирослав ЛАЗИЋ Филозофски факултет – Београд Mитpa ЦЕРОВИЋ Подгорица
СТАНОВНИШТВО ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА ОД VI СТОЛЕЋА ПРЕ ХРИСТА ДО РОМАНИЗАЦИЈЕ

Др Mиpa РУЖИЋ Филозофски факултет – Београд
КОМИНИ (MUNICIPIUM S .) У СВЕТЛУ НОВИХ ИСТРАЖИВАЊА

Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ Историјски институт – Београд
ДЕЛАТНОСТ КОТОРСКОГ ВЛАСТЕЛИНА И ТРГОВЦА ПЕТРА БУГОНА (БУГОНОВА) У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIV ВЕКА

Др Жарко ЛЕКОВИЋ Историјски институт Црне Горе – Подгорица
МАНАСТИР ДОВОЉА

Божидар ЂОНДОВИЋ ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
УСТАНОВА КНЕЗА И ПРИМИЋУРА У ТУРСКО ДОБА

Др Ема МИЉКОВИЋ Филозофски факултет – Ниш
ПОЧЕЦИ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У ПЉЕВЉИМА: УЗРОЦИ, ТОК, ПОСЛЕДИЦЕ

Др Драгаnа КУЈОВИЋ Историјски институт Црне Горе – Подгорица
АНТРОПОНИМ КАО ИЗРАЗ КУЛТУРНЕ ПОСЕБНОСТИ

Салих СЕЛИМОВИЋ Кладница – Сјеница
ГАСТОН ГРАВЈЕ О ПЉЕВЉИМА И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ

Др Вукић ИЛИНЧИЋ ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
ТАЈНИ УГОВОР ЦРНЕ ГОРЕ, СРБИЈЕ И ТУРСКЕ У ВЕЗИ СА АНЕКСИЈОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ПО ПИТАЊУ РАШКЕ ОБЛАСТИ (САНЏАКА) 1908. ГОДИНЕ

Др Ема МИЉКОВИЋ Филозофски факултет – Ниш
ПЉЕВЉА КАО СЕДИШТЕ ХЕРЦЕГОВАЧКОГ САНЏАКА

Mp Ламија АБДИЈЕВИЋ Сарајево
КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ХУСЕИН-ПАШИНОЈ ЏАМИЈИ У ПЉЕВЉИМА

Др Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ Историјски ииститут – Београд
НЕКОЛИКО ИЗВОРА О ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ И ХЕРЦЕГОВАЧКОЈ МИТРОПОЈШЈИ ПОД ДУХОВНОМ ВЈТАШЋУ ВАСЕЉЕНСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ (1766-1878)

Др Вукић ИЛИНЧИЋ ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
ПРЕЛАЗАК ВАСОЈЕВИЋА У СРБИЈУ 1861 ГОДИНЕ

Салих СЕЛИМОВИЂ Кладница – Сјеница
ПЉЕВЉА У МЕМОАРИМА СИМОНА ЈОАНОВИЋА

Др Жарко ЛЕКОВИЋ Историјски институт Црне Горе – Подгорица
ЗЛОЧИНИ НАД СРПСКИМ ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА (1870-1912)

Мр Душан ТОПАЛОВИЋ Педагошки завод, Штокхолм – Шведска
ИЗВЈЕШТАЈ ШВЕДСКОГ КАПЕТАНА ЕРИКА ГУСТАВА АФ ЕДХОЛМА O ЦРНОЈ ГОРИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Mилић Ф. ПЕТРОВИЋ Архив Југославије – Београд
АУСТРОУГАРСКА ОКУПАТОРСКА УПРАВА У ПЉЕВЉИМА У ТОКУ ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА (1915-1918)

Салих СЕЛИМОВИЂ Кладница – Сјеница
БОЈКОТ АУСТРОУГАРСКЕ РОБЕ У ПЉЕВАЉСКОМ И СЈЕНИЧКОМ САНЏАКУ ЗА ВРЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ 1908/1909. ГОДИНЕ

Радоман-Ристо МАНОЈЛОВИЋ Завичајни музеј – Пљевља
ПЉЕВАЉСКО ДРУШТВО У КОНТЕКСТУ ЗАПИСНИКА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА У ПЉЕВЉИМА (27. октобар 1918. – 4. март 1920.)

Mилић Ф. ПЕТРОВИЋ Архив Југославије – Београд
ПЉЕВЉАЦИ У СЛУЖБИ ДИПЛОМАТИЈЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1919-1945)

Mp Аднан ПРЕКИЋ Филозофски Факултет – Никшић
НАУЧНО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉА ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА

Др Мирко ПЕЈОВИЋ Београд
ЛИЧНОСТ У СПЕКТРУ ОД УНИВЕРЗАЛНОГ ДО РЕГИОНАЛНОГ  

Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 7 Пљевља, 2010.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 7 Пљевља, 2010.
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 7 Пљевља, 2010.
____________________________________________________________________________________________________________-

Др Марица МАЛОВИЋ ЋУКИЋ
Историјски институт – Београд
ДРОБЊАЦИ – ИРИМИЋУРИ И КРАМАРИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Др Синиша МИШИЋ
Филозофски факултет – Београд
ПОЛИМЉЕ И ПОТАРЈЕ У ПУТОПИСИМА XVI И XVII ВЕКА

Др Ема МИЉКОВИЋ
Филозофски факултет – Ниш
ПЉЕВЉА И ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ КАО ИСТРАЖИВАЧКА ТЕМА ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ОСМАНИСТИКЕ

Др Гордана ТОМОВИЋ
Београд
КТИТОРИ МАНАСТИРА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ ПЉЕВАЉСКЕ

Др Драгана КУЈОВИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
РАДОВИ АУТОРА И ПРЕПИСИВАЧА НА ОРИЈЕНТАЛНИМ ЈЕЗИЦИМА ИЗ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Јово МЕДОЈЕВИЋ
Природно математички факултет – Косовска Митровица
ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОСТОРУ СЈЕВЕРНЕ ЦРНЕ ГОРЕ НА КРАЈУ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВИЈЕКА И ПРИСТУП ЊИХОВОМ РЕШАВАЊУ

Аднан ПРЕКИЋ
PTB Црне Горе – Подгорица
ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 1912/13. ГОДИНЕ У ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТАВА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Mp Вукић ИЛИНЧИЋ
ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
ВУКСАН МРДАК О СВОМ ВРЕМЕНУ – ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ У ВРАНЕШУ

Mp Жарко ЛЕКОВИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
МАНАСТИР ДОБРИЛОВИНА И ЊЕГОВА УЛОГА У ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије – Београд
ПЉЕВЉА У РЕПОРТАЖАМА БЕОГРАДСКЕ ШТАМПЕ 1918-1941.

Вујадин МИЛАНОВИЋ
Београд
ПЉЕВЉА ПРИЈЕ СТО ГОДИНА
у очима и свијести једне високообразоване и оштроумне Енглескиње

Mp Дејан ГАЗИВОДА
Републички завод за заштиту споменика културе Црне Горе – Цетиње
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ НА ПОДРУЧЈУ РИЈЕКЕ ТАРЕ

Зорица СТИЈЕПОВИЋ
ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
ИЗБОР КОНЗЕРВАТОРСКИХ МЕТОДА И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ НА КРАЈЊИ ИЗГЛЕД МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ОД ЖЕЉЕЗА

Радоман Pистo МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј – Пљевља
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА(ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2008. ГОДИНУ)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
ДРЖАВНИ РОДОСЛОВ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ/СХС 1918-1941. ГОДИНЕ, ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, БЕОГРАД, 2008 (440).

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 6, Пљевља, 2007.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 6 Пљевља, 2007.
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 6 Пљевља, 2007.
____________________________________________________________________________________________________________

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
Историјски институт – Београд
КОТОРСКА И ДУБРОВАЧКА АРХИВСКА ГРАЂА О ДРОБЊАЦИМА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Доц. Дp EMA МИЉКОВИЋ БОЈАНИЋ
Филозофски факултет – Ниш
КАРАВАН САРАЈ У ПЉЕВЉИМА: ТРГОВАЧКА СТАНИЦА НА ДУБРОВАЧКОМ ДРУМУ

Mp Жарко ЛЕКОВИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
КАРАКТРИСТИКЕ ИСТОРИЈСКИХ КРЕТАЊА И ЕКОНОМСКО СТАЊЕ ПРЕНЋАНА НА КРАЈУ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА У СВИЈЕТЛУ ДОКУМЕНАТА ИЗ ЦРНОГОРСКИХ АРХИВА

Др Гордана ТОМОВИЋ
Београд
ДЕТАЉНИ ОПИС САНЏАКА ПЛЕВЉЕ 1899. ГОДИНЕ

Проф. Салих СЕЛИМОВИЋ
Кладница – Сјеница
ГАСТОН ГРАВЈЕ О ПОТАРЈУ И ПОЛИМЉУ

Mp Вукић ИЛИНЧИЋ
ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ НА ПУТУ АУСТРОУГАРСКОГ ПРОДОРА НА ИСТОК ЗА ВРИЈЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ
Академија наука и умјетности Републике Српске – Бања Лука
КУЛТУРНА ПАНОРАМА ПЉЕВАЉА У РОМАНУ СВИТАЊЕ МИЛКЕ БАЈИЋ-ПОДЕРЕГИН

Др Драгана КУЈОВИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
АКТИВНОСТ КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНОГ ДРУШТВА ГАЈРЕТ У ПЉЕВЉИМА ПРЕМА ПИСАЊУ ИСТОИМЕНОГ ЛИСТА (1922-1941)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије – Београд
САОБРАЋАЈНЕ ПРИЛИКЕ И ТРГОВИНА У ПЉЕВЉИМА И ОКОЛИНИ 1860-1941.

Проф. Будимир CBPKOTA
Беочин
НЕКРОПОЛЕ HA РОМЧУ, ГЛИСНИЦИ И ПОБЛАЋУ

Зорица СТИЈЕПОВИЋ
ЈУ Музеји и галерије – Подгорица
КОНЗЕРВАЦИЈА ДИЈЕЛА АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗА ИЗ ЦРКВЕ СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У КАЊОНУ ТАРЕ

Радоман РИСТО МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј – Пљевља
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА – ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2006. И 2007. ГОДИНУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије – Београ
ГЕОГРАФСКА И СТРАТЕШКА ПРОУЧАВАЊА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА СЛОБОДАНА МИШОВИЋА

 

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 5 Пљевља, 2006.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 5 Пљевља, 2006.
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 5 Пљевља, 2006.
_____________________________________________________________________________________________________________

Проф. Дp СИНИША МИШИЂ
Филозофски факултет – Београд
ПОТАРЈЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Др Ружа ЋУК
Историјски институт – Београд
О ТРГОВЦИМА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Др Марица МАЛОВИЋ-ЋУКИЋ
Историјски институт – Београд
УЛОГА ДРОБЊАКА У ПРИВРЕДНОМ ЖИВОТУ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Доц. Др Ема МИЉКОВИЋ
Филозофски факултет – Ниш
РАЗВОЈ ГРАДА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА У ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ: ПЉЕВЉА ОДСРЕДЊОВЕКОВНОГ СРПСКОГ ТРГА ДО ОСМАНСКЕ КАСАБЕ

Др Гордана ТОМОВИЋ
Историјски институт – Београд
НАХИЈА КАВА (1468/9-1477)

Др Славенко ТЕРЗИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
АУСТРОУГАРСКА ИСТРАЖИВАЊА СРЕДЊЕГ ПОЛИМЉА И ПОТАРЈА (1878-1908)

Академик Љубомир ЗУКОВИЋ
Академија наука и уметности Републике Српске – Бања Лука
И НАУЧНИК И УМЕТНИК

Mp Жарко ЛЕКОВИЂ
Историјски институт – Подгорица
ПРЕНЋАНИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА

Проф. Милош СТАРОВЛАХ
Подгорица
ПЉЕВЉА НА ЧЕТВОРОМЕЋИ (1878-1912)

Mp Вукић ИЛИНЧИЋ
Државни архив Црне Горе – Цетиње
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА СРЕДЊЕМ ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ У ВРИЈЕМЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Проф. Др Аника CKOBPAH
Београд
OCBPT HA ПУТЕВЕ HACTAHKA И ОБНОВЕ РИЗНИЦЕ МАНАСТИРА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА

Проф. Добрило АРАНИТОВИЋ
Народна библиотека – Шабац
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПУТОПИСНОЈ ПРОЗИ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА ИЛИ: ПЉЕВЉА – ЉУБАВ И КОБ ЈЕДНОГ ПУТОПИСЦА

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Србије -Београд
БОГОМИР АЋИМОВИЋ ДАЛМА: СВЕСТРАНИ СТВАРАЛАЦ ИЗ ПЛЕЈАДЕ ИСТАКНУТИХ ПЉЕВЉАКА

Проф. Салих СЕЛИМОВИЋ
Кладница – Сјеница
ОСТАЦИ ХРИШЋАНСКИХ ТРАДИЦИЈА КОД МУСЛИМАНА У СРЕДЊЕМ ПОЛИМЉУ, БИХОРУ И НА ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ

Проф. Др Слободан МИШОВИЂ
Факултет цивилне одбране – Београд
СТАНОВНИШТВО ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У 20. ВЕКУ

Проф. Дp Милорад ВАСОВИЋ
Географски факултет – Београд
ГЕОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПЉЕВАЈБСКОГ КРАЈА

Академик Зоран ЛАКИЋ
Црногорска академија наука и умјетности – Подгорица
ПЕРСОНАЛИЗОВАНА ИСТОРИЈА И ДЕПЕРСОНАЛИЗОВАНА ИСТОРИОГРАФИЈА

Проф. Дp Јелица СТОЈАНОВИЋ
Филозофски факултет – Никшић
НЕКЕ ПРАВОПИСНЕ И ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БЈЕЛОПОЉСКОГ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА(У КОНТЕКСТУ ОСТАЛИХ СРПСКОСЛОВЕНСКИХ СПОМЕНИКА)

Др Драга БОЈОВИЂ
Филозофски факултет – Никшић
МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА  НА СРПСКОЈ ДИЈАЛЕКАТСКОЈ МАПИ (НА ПРИМЈЕРИМА КОТИНУАНАТА ,,ЈАТА“)

Радоман РИСТО МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј – Пљевља
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА – ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2005. ГОДИНУ

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4, Пљевља, 2005.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 Пљевља, 2005.
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 4 Пљевља, 2005.
_____________________________________________________________________________________________________________

Александар ЛOMA,
Филозофски факултет – Београд
ИЗ ИСТОРИЈСКЕ ТОПОНИМИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Аника CKOBPAH
Београд
ДУХОВНЕ ПОУКЕ И ПОРУКЕ ВИЗАНТИЈЕ

Гордана ТОМОВИЋ
Историјски институт – Београд
КРИЧАНИ И КРИЧАК

Ђорђије ЈОКСИМОВИЋ
СКУП СРПСКИХ КНЕЗОВА У ПЉЕВЉИМА ЈАНУАРА 1694. ГОДИНЕ

Др Драгана КУЈОВИЋ,
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
СЕГМЕНТ КУЛТУРНЕ ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉА: АКТИВНОСТ И ЗНАЧАЈ ТЗВ. „ТУРСКИХ ШКОЛА”

Mp Жарко ЛЕКОВИЋ
Историјски институт -Подгорица
ТАРА – ГРАНИЦА И СИОНА ЦРНЕ ГОРЕ И ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Салих СЕЛИМОВИЋ
Кладница
ПОЛИТИКА АУСТРО-УГАРСКЕ ПРЕМА РАШКОЈ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 1878. (СЈЕНИЧКА РЕЗОЛУЦИЈА)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије – Београд
МОСТ НА РИЈЕЦИ ТАРИ КОД БУДЕЧЕВИЦЕ

Академик Зоран ЛАКИЋ
Црногорска академија наука и умјетности – Подгорица
ЗА МОДЕРНИЈИ ПРИСТУП У ПРОУЧАВАЊУ НАЈНОВИЈЕ ПРОШЛОСТИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Милош СТАРОВЛАХ
НОВИЈА МЕТАНАСТАЗИЧКА КРЕТАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЉЕВАЉА

Предраг ВУКИЋ
Државни архив – Цетиње
ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Живко РАДОВИЋ
Ју музеји и галерије – Подгорица
КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ ИА ЖИВОПИСУ МАНАСТИРА СВ. ТРОЈИЦА У ПЉЕВЉИМА ОД 1996 ДО 1998.ГOД.

Радоман Ристo МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј – Пљевља
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ПЉЕВЉИМА

Радоман Pисто МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј – Пљевља
РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА
(ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2003. И 2004. ГОДИНУ)

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 3, Пљевља, 2002.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 3 Пљевља, 2002.
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 3 Пљевља, 2002.
_____________________________________________________________________________________________________________

Проф. др Светлана ЛОМА
Филозофски факултет – Београд
ПРОБЛЕМИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И СТАНОВНИШТВА МУНИЦИПИЈА S.

Проф. др Аника CKOBPAH
Београд
ТРАГОВИ УТИЦАЈА ВЕНЕЦИЈЕ НА СРПСКУ УМЕТНОСТ XVI И XVII ВЕКА

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПОЧЕЦИ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ У НАХИЈИ КОМАРНИЦИ У XV ВЕКУ

Гордана ТОМОВИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ТРАГОВИ СТАРОГ РУДАРЕЊА У ТОПОНИМИЈИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Др Ема МИЉКОВИЋ БОЈАНИЋ
Историјски институт – Београд
ВЕРСКИ ОДНОСИ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕВЛАДАВИНЕ

Проф. Салих СЕЛИМОВИЋ
Кладница- Сјеница
НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛСТВА И ПРОСВЕТЕ КОД МУСЛИМАНА У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ РАШКЕ ОБЛАСТИ

Проф. Добрило АРАНИТОВИЋ
Народна библиотека- Шабац
„ПЉЕВАЉСКИ ДНЕВНИК” ВАСЕ СТАЈИЋА

Др Славенко ТЕРЗИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПЉЕВЉА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1912/13:
(Округ као окосница регионалног развитка)

Др Радослав РАСПОПОВИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
ПОВЈЕРЉИВИ ИЗВЈЕШТАЈ ЛАЗАРА ТОМАНОВИЋА РУСКОМ ДИПЛОМАТСКОМ ПРЕДСТАВНИКУ НА ЦЕТИЊУ С.В. АРСЕЊЕВУ О СТАЊУ МАНАСТИРА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије – Београд
О ПРИВРЕДИ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА ОД 1918. ДО 1941.

Др Момчило МИТРОВИЋ,
Институт за новију историју Србије – Београд
ФОНД ЗА ОБНОВУ ЗЕМЉЕ И ПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ
НА ПРИМЕРУ ПЉЕВЉАНСКОГ СРЕЗА (1945-1946)

Живко РАДОВИЋ,
сликар конзерватор, Музеји и галерије – Подгорица
КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЖИВОПИСУ У ЦРКВАМА ЧАСНОГ КРСТА И В АЗНЕСЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ГОРЊЕМ МАНАСТИРУ ОСТРОГ

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј – Пљевља
ОБНОВА МАНАСТИРА ДОВОЉЕ
(Извјештај о радовима током 2001. и 2002. године )

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 2, Пљевља, 2000.

ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 2 Пљевља, 2000.
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, Vol. 2 Пљевља, 2000.
_____________________________________________________________________________________________________________

Др Тибор ЖИВКОВИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Академик Десанка КОВАЧЕВИЋ-КОЈИЋ
Српска академија наука и уметности – Београд
ПЉЕВЉА У УРБАНИЗАЦИЈИ ПОЛИМЉА И ГОРЊЕГ ПОДРИЊА

Доцент Др СИНИША МИШИЋ
Филозофски факултет – Београд
ТОПОНОМАСТИК А КАО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ (ПРИМЕР ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА)

Др Ружа ЋУК
Историјски институт САНУ –  Београд
ДУБРОВАЧКА ПОРОДИЦА НЕМАЊА ПОРЕКЛОМ ИЗ ПЉЕВАЉА

Mp Гордана ТОМОВИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПЉЕВЉА И ОКОЛИНА НА СТАРИМ КАРТАМА

Душан СПАСИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАД РАВАН (претходна истраживања)

Владета ПЕТРОВИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ (Прилог истраживању носилаца урбаног развоја)

Др Ђуро ТОШИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ЗЕМЉОРАДЊА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У ПРВИМ ГОДИНАМА ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Mp Ема МИЉКОВИЋ-БОЈАНИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПОРОДИЦА У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ У ПРВОМ ВЕКУ ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ДРОБЊАК ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ У XV ВЕКУ

Mp Срђан РУДИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПУТОПИСИМА XVI ВЕКА

Проф. Др Чедомир M. ЛУЧИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
ВЈЕРСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА СРБА РАШКОГ ПОЈАСА ПОСЛИЈЕ ТУРСКИХ ОСВАЈАЊА

Др Славенко ТЕРЗИЋ
Историјски институт САНУ – Београд
ПЉЕВАЉСК И ПУТ ДРУШТВЕНЕ И КУЛТУРНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ (1804-1912)

Салих СЕЛИМОВИЋ, проф.
Кладница – Сјеница
СРБИ МУСЛИМАНИ И ЊИХОВА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Радоман Ристо МАНОЈЛОВИЋ
Завичајни музеј- Пљевља
ОБНОВА МАНАСТИРА ДОВОЉЕ
(Извјештај о радовима током 1999. године)

Милић Ф. ПЕТРОВИЋ
Архив Југославије – Београд
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА МИСИЈА ПЉЕВАЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 1901-1941.

Др Радослав РАСПОПОВИЋ
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
О ВОЈНИМ ГУБИЦИМА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈАУ ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ ПРЕМА ПОДАЦИМА ПУКОВНИКА ВУКАШИНА БОЖОВИЋА

Академик Зоран ЛАКИЋ
Црногорска Академија наука и умјетности – Подгорица
ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НОП-а И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ

Др Драгана КУЈОВИЋ,
Историјски институт Црне Горе – Подгорица
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПЉЕВАЉСКЕ БАШТИНЕ

Mp Недељко РАДОСАВЉЕВИЋ
Историјски институт САНУ –  Београд
ДВА ПИСМА ХЕРЦЕГОВАЧКОГ МИТРОПОЛИТА АКСЕНТИЈА II ПАЛИКУЋЕ

Предраг ВУКИЋ
Државни архив Црне Горе –  Цетиње
МАНАСТИР СВ. ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА И АГРАРНА РЕФОРМА 1946

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na mart 1, 2015 in NEKATEGORISANO

 

Oznake: ,