RSS

Opšte informacije

OPŠTE INFORMACIJE

Geografski položaj

Opština Pljevlja se nalazi u planinskom pojasu krajnjeg sjevernog dijela Crne Gore. Zahvata površinu od 1346 km[1], što čini 10 % ukupne teritorije Crne Gore i predstavlja po površini treću opštinu u Crnoj Gori (poslije opština Nikšić i Podgorica). Opština se nalazi između 43°21’05“ sjeverne geografske širine i 19°21’09“ istočne geografske dužine, prosječne nadmorske visine između 1000 i 1200 m.

Opština Pljevlja se graniči sa sjeverozapada i zapada sa Bosnom i Hercegovinom (opštine Foča i Čajniče) u dužini od 76 km, sa sjevera i sjeveroistoka sa Republikom Srbijom (opštine Priboj i Prijepolje) u dužini od 50 km, sa jugoistoka i istoka približno po liniji sjever-jug sa opštinama Mojkovac – 4 km i Bijelo Polje od 32 km, i sa jugozapada prema opštini Žabljak rijekom Tarom u dužini od 46 km.Ukupna dužina granice iznosi 208 km.

Pljevaljsko područje pripada izrazito visokom planinskom dijelu teritorije, ispresijecanom rječnim dolinama, koje predstavlja „zeleni prostor Crne Gore“ i koje po karakteristikama reljefa, u mnogim svojim dijelovima, ima izgled i odlike predjela alpskog tipa.

Geologija

Resursi mineralnih sirovina u odnosu na površinu teritorije opštine Pljevlja su raznovrsni, pri čemu je eksploatacija uglja presudna za ekonomski razvoj. Procjenjuje se da geološke reserve uglja iznose oko 200.000.000 t. U slivu rijeke Ćehotine, nalaze se najznačajna ležišta uglja, i to: Pljevlja, Ljuće, Šumani, Maoče, Mataruge, Otilovići, Bakrenjače i Glisnica. Od nemetala na prostoru opštine nalaze se velike količine cementnih laporaca, gline, tehničkograđevinskog kamena, barita, tufova, a ima i pojava gipsa. Od metaličnih mineralnih sirovina najveći značaj ima orudnjenje olova i cinka čija se ležišta i pojave nalaze na području planine Ljubišnje; bakra u zoni Varine – Hoćevina i ležište gvoža u području Kozice.

Hidrologija

Opština Pljevlja posjeduje značajan hidropotencijal kako u oblasti pijaćih voda, tako i u oblasti hidroenergetike. Sa aspekta vodosnabdijevanja značajne zone su sliv rijeke Tare i zona ležišta izdanskih voda sliva Ćehotine. Među karstnim vrelima najpoznatiji su: Kutlovača, Breznica, Jugoštica, Vrelo, Zmajevac i Tvrdaš. Ostale su zone manje značajne sa aspekta potencijala i mogućnosti njihovog korišćenja za vodosnabdijevanje sela. Korišćenje hidroenergetskog potencijala odnosi se na Ćehotinu nizvodno od Pljevalja do granice sa BiH, i na akumulaciju „Otilovići“ koja je uzvodno od grada.

Za Crnu Goru primjetno je visoko interesovanje investitora i lokalne samouprave za izgradnju hidroelektrana na rijeci Ćehotini. Vodoprivredna osnova Crne Gore iz 2011. godine predviđa dva moguća tehnička rješenja za eksploataciju hidropotencijala rijeke Ćehotine: Varijanta 1: predviđa izgradnju HE Mekote i HE Gradac – tehnički potencijal: 136 GWh; Varijanta 2: predviđa izgradnju HE Gradac i HE Milovci – tehnički potencijal: 222-218 GWh. Varijanta 2 nije vezana samo na teritoriju Crne Gore. Zbog toga postoji potreba o postizanju dogovora o podjeli potencijala Ćehotine sa Republikom Srpskom. Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030 (Zelena knjiga -Nacrt) predviđa izgradnju mHE Otilovići (2,96 MW/11,5 GWh/god) na rijeci Ćehotini.

Klima

Klima područja opštine Pljevlja definisana je geografskim položajem i konfiguracijom terena. Pljevaljski kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa, sa položajem pljevaljske kotline i smjerom pružanja planinskih vijenaca (koji dosežu i visine do 2238 mnv – Ljubišnja) koji je okružuju, dok rječne doline (Ćehotine i Tare u prvom redu) djeluju kao modifikatori klime na pojedinim dijelovima pljevaljske opštine. Grad Pljevlja sa nadmorskom visinom od 783 mnv smješteno je u kotlini, u dolini rijeke Ćehotine okruženo planinskim padinama. Sa sjeverne i istočne strane kotlinu okružuju Čemerno i Kamena Gora, sa sjeverozapadne strane nalazi se Kovač planina, a sa juga i jugozapada se prostiru planinski visovi Lisca u Ljubišnje koji se nastavljaju ograncima Korijen planine, da bi po prolazu korita Ćehotine zatvorili obruč. Pljevaljska kotlina je okružena planinskim masivima koji utiču na klimu, pojavu tempraturnih razlika, tišine (najmanje vjetrova-aeracije), atmosferske padavine i magle u jesenjim, zimskim i proljećnim mjesecima. Naselje Pljevlja neznatno osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima kontinentalne klimatske odlike, modifikovane reljefom koji klimu Pljevalja čini kontinentalno-planinskom. Srednja godišnja temperatura u opštini Pljevlja iznosi 9,6oC.2 Pored geografskog položaja i rasporeda planinskih masiva u okruženju, na klimu bitno utiču i nagibi i ekspozicija terena tako da morfologija kotline pogoduje stvaranju “jezera” hladnog vazduha u zimskim mjesecima, kada se temperature spuštaju i ispod -20oC. Srednja godišnja visina padavina iznosi 668,8 l/m2. Zemljište je pokriveno snijegom približno tri mjeseca tokom godine.


Advertisements
 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: