RSS

Društvena djelatnost

Prema Popisu iz 2011. godine, na teritoriji opštine Pljevlja živi 30.786 stanovnika (15 138 muškaraca ili 49,17% i 15648 žena ili 50,83%), sa gustinom naseljenosti od 20,09 stanovnika na km^. Prema podacima Popisa iz 2011. godine 19489 stanovnika, ili 63,30% živi u opštinskom centru – naselju Pljevlja, a 11297 ili 36,70% u ruralnom području. Opština Pljevlja ima najveći broj naselja u Crnoj Gori (159). U pogledu starosne strukture najviše je zastupljeno stanovništvo srednje dobi (od 20 do 60 godina). Prosječna starost stanovništva u Crnoj Gori je 37 godina, a u opštini Pljevlja 41,8 godina (40,4 muškarci, 43,1^ žene), što je čini četvrtom opštinom sa najstarijim stanovništvom u državi (poslije Plužina, Šavnika i Žabljaka). Razlog tome je i velika migracija mladih ljudi u veće univerzitetske centre (Beograd, Sarajevo, Podgorica) i na primorje. Detaljniji podaci o starosnoj strukturi po uzrastu, broju stanovnika i procentima pojedinih starosnih grupa prikazani su tabelom :

Starost Broj %
0-4 1293 4,20
5-9 1557 5,06
10-14 1838 5,95
15-19 1935 6,27
20-24 1781 5,77
25-29 1831 5,95
30-34 1800 5,83
35-39 1819 5,91
40-44 2018 6,65
45-49 2318 7,53
50-54 2631 8,55
55-59 2395 7,78
60-64 1926 6,25
65-69 1532 4,98
70-74 1806 5,87
75-79 1192 3,87
80-84 745 2,42
85-89 268 0,87
90+ 75 0,24
Nepoznato 26 0,08
Ukupno 30786 100

Opština Pljevlja je izrazito depopulaciono područje: broj stanovnika se smanjio za gotovo 35% u posljednje četiri decenije, ili preciznije za 16057 stanovnika. Depopulacija je prije svega posljedica stalnih migracija stanovništva iz teško pristupačnih i loše povezanih pljevaljskih sela u Pljevlja i u druge gradove.

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003 2011
35926 40876 46677 46843 43316 39593 35806 30786

Zdravstvena zaštita

Sistem pružanja zdravstvene zaštite u opštini Pljevlja se odvija kroz rad:

  1. JZU Dom Zdravlja Pljevlja
  2. JZU Opština bolnica Pljevlja
  3. Jedinica hitne službe Pljevlja u okviru Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Opšta bolnica Pljevlja obavlja bolničku službu na nivou:
Internističke službe sa odsjekom za infektive bolesti
Hirurške službe sa odsjekom za urogiju i ortopediju
Služba za dječje bolesti

Ginekološko-akušerskog odjeljenja.

Bolnica je organizovala i zajedničke dijagnostičke službe u to: radiologija, anestezija sa reanimacijom, transfuzija krvi i medicinsko snabdjevanje. U Opštoj bolnici Pljevlja rade i specijalističke ambulante i to: interna, infektivna, hirurška, ortopedska, urološka, ORL, očna i dermatovenerološka. Sporedna djelatnost se obavlja, a neposredno je vezana za osnovnu djelatnost. To su službe opšte i pravne poslove, knjigovodstveno-finansijke poslove, poslove obezbjeđenja, loženja, pranja, peglanja i poslovi spremanja i servisiranja hrane. U Opštoj bolnici u Pljevljima radi kabinet za hemodijalizu i jedan je od najsavremenijih u Crnoj Gori. Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine je bio 247 zaposlenih i to:Ljekari specijalisti – 25 Ljekari na specijalizaciji – 7 Zdravstveni radnici na visokom spremom – 5 Zdravstveni radnici sa višom spremom – 6 Zdravstveni radnici sa srednjom spremom – 121 Nemedicinski radnici – 83

Laboratorija i rendgen su zajednički za Dom zdravlja i Opštu bolnicu Pljevlja. Zbog lošeg funkcionisanja službi očekuje se da uskoro, organizaciono, pripadnu Opštoj bolnici. Što se tiče tehničke opremljenosti laboratorijske službe ona je na veoma niskom stepenu. Poželjno bi bilo, da se u narednom periodu obezbijede finansijska srestva za jačanje i opremanje ultrazvučne dijagnostike. Bolnički poslovni prostor je paviljonskog tipa i mnogi objekti se zajednički koriste sa Domom zdravlja Plejvlja, a ukupno ih ima 10 i dva montažna objekta. Ovo čini posebne probleme u zagrijevanju pomenutog prostora jer je kotlarnica u dotrajalom stanju i mora se što hitnije pristupiti izgradnji nove. Međutim, nedostatak zdravstvenog kadra (posebno ljekarskog – specijalističkog), zastarjela i neadekvatna zdravstvena i stomatološka oprema, u velikoj mjeri utiču na nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite.

Socijalna zaštita

U opštini Pljevlja je smješteno sjedište Centra za socijalni rad opština Pljevlja i Žabljak. Materijalno obezbjeđenje porodice (MOP) u 2011. godini koristilo je prosječno 583 porodice sa teritorije opštine Pljevlja. Tuđu njegu i pomoć drugog lica kao uslugu u 2011. godini koristilo je 633 lica. Dječji dodatak koristi 422 porodice sa 714 djece.

Obrazovni sistem

U opštini Pljevlja postoji 14 osmorazrednih matičnih osnovnih škola. Na gradskom području Pljevalja nalaze se tri matične osmorazredne škole: OŠ „Ristan Pavlović”, OŠ „Boško Buha” i OŠ „Salko Aljković”, a ostalih 11 su locirane na seoskom području u naseljima: Mataruge, Šula, Gradac, Kosanica, Maoče – Vrulja, Kruševo, Bobovo, Odžak, Kovačevići, Srdanov grob i Boljanići. U ostalim seoskim naseljima se nalaze četvororazredne osnovne škole (područna odjeljenja) koje pripadaju matičnim na način opisan u tabeli koja slijedi.

Matična škola Područna odjeljenja 2011/2012 2012/2013
OS „Mihailo Zugić“ – Odžak Borovica i Zekavice 106 100
OŠ „Mile Peruničić“ – Maoče – Vrulja Mijakovići, Podborova i Vodno 3 34
OŠ „Radoje Kontić“ – Gradac Nema aktivno područno odjeljenje 33 31
OS „Mataruge“ – Mataruge Kozica i Obarde 7 29
OS „Boško Buha“ – Pljevlja Ilino Brdo i Komini 631 612
OS „Ristan Pavlović“ – Pljevlja Crljenice, Vijenac i Otilovići 804 791
OS „Salko Aljković“ – Pljevlja Rudnica 1080 1033
OS „Bratstvo i jedinstvo“ – Kovačevići Brda 7 11
OS „Zivko Džuver“ – Bobovo Slatina i Točak 15 13
OS „Radoje Tošić“ – Srdanov grob Brvenica i Gotovuša 50 41
OS „Jakub Kubur“ – Boljanići Strahov Do, Potkovač i Poblaće 36 28
OS „Dušan Ivović“ – Kosanica Krupice, Vaškovo, Lever Tara, Glibaći, Varine i Đurđevića Tara 72 69
2906 2854

U Pljevljima postoje dvije srednje škole:Gimnazija „Tanasije Pejatović”, koju u školskoj 2012/2013 pohađa 587 učenika i Srednja stručna škola, koju u školskoj 2012/2013 pohađa 823 učenika.

U Pljevljima je u sklopu Akademskog centra od školske 2008/2009 počelo sa radom odjeljenje Mašinskog fakulteta iz Podgorice, smjer Mehanička prerada drveta. Sljedeće školske godine je otvoreno odjeljenje Hotelsko-edukativnog centra Miločer (kulinarski menadžment), a iste godine je studentima omogućeno i studiranje na Fakultetu za energentiku u Velenju. Ukupan broj profesora na Mašinskom fakultetu je 35 profesora. Svi profesori su redovni profesori. Ukupan broj profesora na Fakultetu za kulinarski menadžment: 13 profesora, 2 profesora su redovni profesori a 11 su gostujući. Akademski centar  raspolaže svim potrebnim prostornim i tehničkim kapacitetima za izvođenje nastave.

Sport i fizička kultura

Na području opštine Pljevlja nalaze se dva sportska objekta od značaja za grad, a to su: Sportski centar“Ada“ i J.U.“Centar za sport i rekreaciju“.

Sportski centar „Ada“ smještan je u Gradskom parku i prostire se na preko 1000 m2, posjeduje dvije sportske sale (veliku dvoransku salu i malu salu) sa preko 1700 sjedećih mjesta. U potpunosti zadovoljava sve neophodne uslove za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom, kako ekipnih tako i pojedinačnih sportova. Sportski centar „Ada“ ima moderno opremljenu teretanu koja po svom kvalitetu može da odgovori svim sportskim potrebama.

J.U. “Centar za sport i rekreaciju“ se prostire na preko 40000 m2 zemljišta, kompleks koji u svom posjedu ima stadion koji uključuje veliki teren za fudbal, terene za male sportove (košarka, rukomet, odbojka, tenis) i atletsku stazu. Stadion ima 10 000 sjedećih mjesta i jedan je od najuređenijih u Crnoj Gori. Takođe, stadion posjeduje i male i velike terene sa vještačkom travom koji zadovoljavaju potrebe i uslove propisane UEFOM.

Opština Pljevlja je u velikoj mjeri zadovoljila javni interes u oblasti sporta, jer u Opštini postoji zastupljenost skoro svih sportskih oblasti. Postoji 27 sportskih klubova i to: Fudbalski klub “Rudar“, Fudbalski klub“Pljevlja“, Fudbalski klub „Sfera“, Košarkaški klub „Rudar“, Zenski košarkaški klub “Rudar“, Košarkaški klub “Pljevlja“, Omladinski rukometni klub “Rudar“, Zenski rukometni klub “Biseri“, Amaterski odbojkaški klub “Rudar“, Odbojkaški klub “Pljevlja“, Karate klub “Potoci“, Karate klub“ Ris“, Karate klub “Mladost“ ,Šahovski klub “Rudar“, Šahovski klub osnovnih i srednjih škola, Atletski klub “Rudar“, Biciklistički klub “Rudar“, Biciklistički klub “Pljevlja“, Smučarski klub “Ljubišnja“, Body-building klub “Body nice“, Sportski ribolovni klub “Lipljen“, Auto – moto sportski klub “Pljevlja “, Planinarski klub “Kanjon Drage“, Odbojkaški klub “Pljevlja“, Streljački klub“Centar“, Sportsko – ribolovni klub “Ipon“ , Planinarski klub “Ljubišnja.

Najveći problemi sa kojima se suočavaju sportski klubovi u opštini Pljevlja su nedostatak kvalitetne spoljašnje infrastrukture (otvoreni tereni za male sportove, atletska staza, trim staza), sredstava za opremu i sportski rekviziti, u pojedinim sportovima nedostatak sportsko- medicinskog kadra koji će pratiti rad i edukovati sportiste, kao i visoke cijene termina za treninge u sportskim salama.Sportske manifestacije koje takođe doprinose sveukupnoj promociji opštine su šahovski turnir „Pljevlja Pljevljacima“, karate turnir „Pljevlja OPEN“ i brdsko brzinska auto trka.

Kultura i kulturno – istorijsko nasleđe

Grad Pljevlja: Gradsko područje raspolaže značajnim potencijalom za razvoj vjerskog i kulturno-obrazovnog turizma, zbog kulturno-istorijskog nasljeđa iz gotovo svih perioda razvoja civilizacije (od neolita, metalnog doba, starog i srednjeg vijeka, perioda otomanske i austrougarske dominacije). Ostaci rimskog grada Municipium S, Manastir Sveta trojica i Husein- pašina džamija koji su smješteni u samom gradu i najbližoj okolini, kao svojevrsna kulturna baština čine značajan segment turističke ponude kako Pljevalja tako i Crne Gore. Pljevlja imaju dobro razvijenu sportsku infrastrukturu koja se oslanja na Sportsko-rekreativni centar ADA, Centar za sport i rekreaciju u čijem se sastavu nalazi Stadion “Golubinja” i fudbalski teren sa vještačkom travom te drugi pomoćni tereni predstavljaju potencijal za razvoj sportsko- rekreativnog turizma. Kompletan pomenuti kompleks smješten je u Gradskom parku koji posjeduje i druge dodatne sadržaje za rekreaciju (uređene biciklističke i trim staze, markiranu pješačko-rekreativnu stazu dužine 11 km, mini golf teren i sl.)

Javni interes u oblasti kulture na teritoriji opštine Pljevlja trenutno se ostvaruje kroz mrežu javnih ustanova čiji je osnivač Skupština opštine Pljevlja i koje se finansiraju iz Budžeta opštine. Narodna Biblioteka “Stevan Samardžič”, Umjetnička Galerija “Vitomir Srbljanović”, “Zavičajni Muzej” i “Međurepublička zajednica za kulturno prosvjetnu djelatnost” su već godinama nosioci javnog kulturnog života opštine, u skladu sa zakonskim propisima i osnivačkim aktima Skupštine opštine Pljevlja.

Muzejska djelatnost se obavlja u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti. Stručni nadzor nad radom Zavičajnog Muzeja vrši “Zavod za zaštitu spomenika”. “Zavičajni muzej” posjeduje oko 5000 muzejskih jedinica koncepcijski organizovanih u odeljenja za arheologiju, etnologiju i istoriju, kao i numizmatičku zbirku, zbirku umjetničkih slika i zbirku zaostavštine porodice Pejatović. Zbog nedostatka adekvatnog stalnog i povremenog izložbenog prostora “Zavičajni Muzej”, skoro da i ne ostvaruje javni interes u smislu postavke muzejskih eksponata. Tretnutno je usled radova na rekonstrukciji Doma kulture, „Zavičajni muzej“ izmješten u prostorije opštinskog Crvenog krsta.

Likovna djelatnost. Galerija “Vitomir Srbljanović” je “najmlađa” ustanova kulture osnovana 1991. godine. Zbog nedostatka adekvatnog prostora, svoje izložbene aktivnosti Galerija sprovodi u Sportkom centru “Ada”. Svake godine organizuje u prosjeku desetak gostujućih izložbi slika i dvije izložbe karikature. Kvalitet odabira gostujućih slikara je na zavidnom nivou, tako da zainteresovani građani mogu da prate savremene tokove slikarstva u Crnoj Gori i okruženju. U okviru Galerije postoji organizaciona jedinica “Jugoslovenski Muzej humora i satire” koja sadrži izuzetno bogatu zbirku karikatura u kojoj su zastopljena gotova sva najznačajnijih imena karikature sa prostora Crne Gore i Srbije. Takođe i njemu treba pristupiti sistemski, izvršiti klasifikaciju, opremiti, zaštititi , uraditi kataloge i prezentovati javnosti.

Bibliotečka djelatnost. Narodna Biblioteka “Stevan Samardžić” obavlja svoju djelatnost shodno Zakonu o bibliotečkoj djelatnosti. Organizovana je u dva sektora: Bibliotečki i Čitaonički. Bibliotečki sektor se sastoji od Odjeljenja za odrasle i Dječije odjeljenje sa čitaonicom. Čitaonički sektor se sastoji od Čitaonice i Zavičajnog odeljenja. Bogat knjižni fond ( oko 80.000 knjiga, publikacija, stručnih časopisa itd.) je svrstava u jednu od najbogatijih Biblioteka u Crnoj Gori. Biblioteka “Stevan Samardžić” trenutno nema adekvatne uslove za rad, pošto je usled radova na rekonstrukciji Doma kulture izmještena u objekat nekadašnje vojne fabrike, sadašnje Vektre Optel.

Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost je ustanova koja datira od 1963. godine i kroz koju su tokom njenog dugogodišnjeg rada prošla najznačajnija imena književnih, likovnih i dr. stvaralaca bivše SFRJ.

Javni programi. Javni programi i manifestacije su od izuzetnog značaja za grad, kako u smislu kulturnog stvaralaštva, tako i u smislu marketinga i ugleda grada u okruženju. Od najznačajnijih manifestacija u Pljevljima izdvajaju se: Jugoslovenski Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja traje već 20 godina i koja se održava u prvoj polovini jula; „Pljevaljske novembarske svečanosti“, koja se već godinama priređuje povodom 20. novembra – Dana opštine Pljevlja; „Dječja nedelja“, „Omladinski festival žičanih instrumenata” i „Pljevaljski književni susreti“. Dramska i pozorišna djelatnost. Opšte poznata činjenica je da opština Pljevlja nema osnovano Narodno pozorište. Jedini prostor koji se trenutno koristi za organizovanje pozorišnih predstava je sala Doma Vojske CG. Završetkom radova na Domu Kulture, obezbjediće se adekvatni uslovi za razvoj pozorišne djelatnosti ne samo u smislu realizacije gostujućih predstava, već i za pozorišnu produkciju sopstvenih sadržaja.

Kulturni amaterizam. U Pljevljima, u oblasti kulture, djeluje određeni broj nevladinih organizacija. To su KUD „Volođa“, „Omladinski kulturni centar“, Književni klub „Dalma“, KUD „Pljevlja“, Dramski eksperimentalni studio, KUD „Breznik“, „Atalanta“, „Multimedia“, „Pljevaljski tamburaši“, „Za umjetnost – Pro arte“, „Kreativna učionica“, „Sarenica“ i drugi. Kulturna dobra opštine Pljevlja. Pored izraženih prirodnih bogatstava, opština ima bogatu kulturno-istorijsku baštinu koja se, prije svega, ogleda u najznačajnijim spomenicima kulture:

Manastir Sveta trojica i Husein pašina džamija, koji spadaju u spomenike kulture I kategorije. Spomenici kulture II kategorije su Manastir Dovolja, Manastir Dubočica, arheološki lokalitet Komini, Manastir Sv. Arhangela Mihaila, koji takođe čine nezaobilazan kulturno-istorijski potencijal opštine.

Spomen obilježja. Nakon završetka drugog svetskog rata krenula su podizanja spomen obilježja pojedincima i događajima. Najveća ekspanzija njihovog podizanja na teritoriji opštine Pljevlja zabilježena je pedesetih i šezdesetih godina.

Na teritoriji opštine je podignuto 66 ovih spomen obilježja od kojih su dvadeset tri (23) spomen biste: Vladimir Knežević – Volođa (2), Velimir Jakić (2), Mile Peruničić (2), Đorđije Peruničić, Boško Buha, Ristan Pavlović, Salko Aljković, Ljubomir Medenica, Mirko Pejatović, Radoje Kontić, Vladimir Rolović, Jezdimir Lović, Dušan Ivović, Jakub Kubur, Savo Cvijović, Mišo Cvetković, Zivko Džuver (2), Danilo Jauković i Nešo Zugić; dvadeset četiri (24) spomen ploče koje uglavnom sadrže spiskove poginul boraca od kojih se najveća nalazi u Srednjoj stručnoj školi sa spiskom od 204 učenika pljevaljske Gimnazije poginulih u periodu od 1941 – 1944 godine; sedamnaest (17) većih spomeničkih formacija:, „Strijeljanim rodoljubima“ na Senjaku, „Brigadi Garibaldi“ u Mrzovićima, „Vukova česma“ na Trebovini, „Trećoj proleterskoj sandžačkoj brigadi“ u Maoču, „Prvim ustaničkim borbama“ u Vodoplavu, itd. i dva (2) spomen kamena, jedan ispred Hotela Pljevlja (trenutno uklonjen zbog radova na Hotelu)

Kulturne manifestacije: Među najznačajnijim manifestacijama koje predstavljaju opštinu Pljevlja široj kulturnoj javnosti, posjetiocima i turistima, koje ukazuju na nezaobilazne vrijednosti kulture i tradicije su: “Dani humora i satire – Vuko Bezarević”, “Pljevaljske novembarske svečanosti”, „Festival tamburaške muzike“, a tradiciju od zaborava čuvaju turističko-promotivne manifestacije koje imaju dugogodišnju tradiciju i to: “Prva kosa Crne Gore”, “Dani pljevaljskog sira”, „Tradicionalna pljevaljska kuhinja“ i brojni vašari koji se organizuju svake godine, a vezani su za narodne običaje.

Advertisements
 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: