RSS

Naređenje Ivana Milutinovića o pipremama za napad na Pljevlja 1941.

18 jul

NAREĐENE IVANA MILUTINOVIĆA
G Š. NOPO ZA SANDŽAK O PRIPREMAMA ZA NAPAD CRNOGORSKOG ODREDA NA PLJEVLJA

13. NOVEMBAR 1941 GOD.

G L A V N O M  Š T A B U
NARODNO-OSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA
ZA  S A N DŽ A K

Primio sam vaša obadva pismai poruke koje je učinioVrhovni štab Narodno-oslobodilačkih partizanskihodreda Jugoslavije za mene.Ja sam Vrhovni štab detaljno obavijestio o svom dosadašnjem radu i izvršio mobilizaciju potrebnog ljudstva za odašiljanje u Srbiju. U isto vrijeme transport istih trupa nemoguć je bez prethodnog osvajanja Pljevalja i Priboja. Naši partizanski odredi već se pripremaju za odlazak utome pravcu, i mi smo formirali i potrebno komandno rukovodstvo koje će imati da vrši izviđanja i donošenja odluka onapadu istih objekata o kojima sam s vama govorio kad sam biokod vas.

Kao opunomoćenik Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Jugoslaviju za glavne štabove Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Sandžak i za CrnuGoru i Boku naređujem:

1) Da smjesta pristupite obezbjeđenju i prikupljanju dovoljne količine hrane . . . i istu ispostavite na određenim mjestima koje oni označe kao prebivalište naših partizana zaoperacije u Sandžaku.

2) Da odmah stavite na raspoloženje istim drugovima određen broj drugova partizana koji će im služiti kao putovođeu izviđanju i pripremanju operacionog plana. U isto vrijemestaviti im na raspoloženje sve što im je potrebno da bi se plan izveo.

3) Hitno prebaciti čete: Prijepoljsku i Pljevaljsku radistavljanja istih na raspoloženje Crnogorskom narodno-oslobodilačkom odredu za operacije u Sandžaku. Vaši drugovi iz Glavnog štaba Knežević i Peruničić treba da se stave odmah uvezu sa njim radi lakšeg i bržeg izvođenja cjelokupnog plana,koji se pred njima postavlja.

4) Komandant, politički komesar, zamjenik komandanta izamjenik političkog komesara u zajednici sa drugovima Kneževićem  (Volođa, MK) i Peruničićem (Mile,MK) čine zajedničku operativnu komanduna vašem teritoriju, no s tim da se vaši pretstavnici ne mogui ne smiju suprotstaviti našem strateškom planu, već semora u cjelosti izvršiti. Dobro bi bilo da jedan od vas dvojice hitno pređe i stavi se u vezu sa Štabom Crnogorskog odreda za operacije na određenom teritoriju. Naš politički komesar u rečenom Odredu jeste član Glavnog štaba i jedan ododgovornih drugova za politički rad u Štabu.Ni u kom slučaju ne smijete dozvoliti da dođe do ma kakvih neslaganja u pogledu i vojno — operativnog i političkograda na oslobođenoj teritoriji.

5) Čim očistite okupirani teritorij, odmah pristupiteformiranju narodne vlasti onako kao što se to radi na oslobođenoj teritoriji Srbije, o čemu sam vam govorio prilikom mogprolaska kroz Sandžak. Politički komesar i njegov zamjenik uzajednici sa vama rješavaće sva ta pitanja.

6) Nemojte dozvoliti da razni špijuni i petokolonašiostanu pošteđeni od kazne koju su zaslužili . . .

7) Na oslobođenom teritoriju, poslije zauzimanja Pljevaljatreba da izađete sa zajedničkim proglasom i apelom potpisanimi od Glavnog štaba Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Sandžak i od Štaba Crnogorskog odreda koji operiše uSandžaku.

8) Prijepoljska četa da se prebaci u selo Babine. Njen jevjerovatni zadatak sprečavanje neprijateljskog dejstva na pravcu:Prijepolje—Pljevlja.Bjelopoljska četa imaće zadatak da sprečava neprijateljsko nadiranje na komunikaciji Bijelo Polje—Šahovići. Do dobijanja konkretnog zadatka može ostati oko sela Lepenac.Pljevaljska četa da se prikupi u selu Mijakovići. Njeni vodovi, odnosno desetine poslužiće kao putovođe na čelu udarnih trupa koje će napadati Pljevlja.Novovaroška četa neka se prikupi oko sela Kosatice. Njena je vjerovatna uloga — dejstvo oko Prijepolja.

9) Šaljem vam 49.400.— din. po drugu Veljku2 u srpskimnovčanicama, s tim da ih odmah razmijenite u monetu koja idena teritoriji Pljevaljskog sreza i da ih hitno dostavite ŠtabuCrnogorskog odreda za operacije u Sandžaku. U slučaju ako stedobili još novaca od Vrhovnog štaba za kupovinu hrane, odmahje kupujte.

10) Prebacite 4 konja, ako ste ih razmijenili, i iste dostavite u selo Maoče, koji će se staviti na raspoloženje ŠtabuCrnogorskog odreda koji operiše u Sandžaku. Od ovih konja docnije će dva služiti za kurirsku službu od Maoča do Lima, adruga dva poslije završenih operacija prebaciće se za Mojkovac. Ja ću odmah po dobijenom obavještenju o zauzimanju Pljevalja hitno tamo doći da bismo zajednički stvari lakše i bržeriješili.

Obavijestite nas po prijemu ovog naređenja šta ste sve poistome uradili, kao i to šta ste uradili o planu koji je predvas postavljen prilikom mog dolaska. Vi znate da [za] neizvršenjepostavljenih zadataka na vašoj teritoriji vi za njih snositeodgovornost. U slučaju ako vi nemate novac za promjenu nekavaš kurir ide sa drugom Veljkom i neka novac tamo promijenii dostavi na prije određeno mjesto.

Kurirska služba između vas i nas mora da bude mnogo bržai bolje postavljena. Vaš kurir treba i mora da ide do Stihovića,1 drugi od Stihovića do Maoča, treći od Maoča do Podbišća, a odatle mi ćemo urediti za nas. Ovoga se morate strogopridržavati. Zato je potrebno da jednoga konja imate kod Stihovića, a drugoga u Maoču.

SMRT FAŠIZMU . SLOBODA NARODU!

Dana 13 novembra 1941 g.

DELEGAT VRHOVNOG ŠTABA
NARODNO-OSLOBODILAČKIH PARTIZAN
SKIH ODREDA JUGOSLAVIJE

(M.P.)

Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 18, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: