RSS

Naređenje Ivana Milutinovića o pipremama za napad na Pljevlja 1941.

18 Jul

NAREĐENE IVANA MILUTINOVIĆA
G Š. NOPO ZA SANDŽAK O PRIPREMAMA ZA NAPAD CRNOGORSKOG ODREDA NA PLJEVLJA

13. NOVEMBAR 1941 GOD.

G L A V N O M  Š T A B U
NARODNO-OSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA
ZA  S A N DŽ A K

Primio sam vaša obadva pismai poruke koje je učinioVrhovni štab Narodno-oslobodilačkih partizanskihodreda Jugoslavije za mene.Ja sam Vrhovni štab detaljno obavijestio o svom dosadašnjem radu i izvršio mobilizaciju potrebnog ljudstva za odašiljanje u Srbiju. U isto vrijeme transport istih trupa nemoguć je bez prethodnog osvajanja Pljevalja i Priboja. Naši partizanski odredi već se pripremaju za odlazak utome pravcu, i mi smo formirali i potrebno komandno rukovodstvo koje će imati da vrši izviđanja i donošenja odluka onapadu istih objekata o kojima sam s vama govorio kad sam biokod vas.

Kao opunomoćenik Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Jugoslaviju za glavne štabove Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Sandžak i za CrnuGoru i Boku naređujem:

1) Da smjesta pristupite obezbjeđenju i prikupljanju dovoljne količine hrane . . . i istu ispostavite na određenim mjestima koje oni označe kao prebivalište naših partizana zaoperacije u Sandžaku.

2) Da odmah stavite na raspoloženje istim drugovima određen broj drugova partizana koji će im služiti kao putovođeu izviđanju i pripremanju operacionog plana. U isto vrijemestaviti im na raspoloženje sve što im je potrebno da bi se plan izveo.

3) Hitno prebaciti čete: Prijepoljsku i Pljevaljsku radistavljanja istih na raspoloženje Crnogorskom narodno-oslobodilačkom odredu za operacije u Sandžaku. Vaši drugovi iz Glavnog štaba Knežević i Peruničić treba da se stave odmah uvezu sa njim radi lakšeg i bržeg izvođenja cjelokupnog plana,koji se pred njima postavlja.

4) Komandant, politički komesar, zamjenik komandanta izamjenik političkog komesara u zajednici sa drugovima Kneževićem  (Volođa, MK) i Peruničićem (Mile,MK) čine zajedničku operativnu komanduna vašem teritoriju, no s tim da se vaši pretstavnici ne mogui ne smiju suprotstaviti našem strateškom planu, već semora u cjelosti izvršiti. Dobro bi bilo da jedan od vas dvojice hitno pređe i stavi se u vezu sa Štabom Crnogorskog odreda za operacije na određenom teritoriju. Naš politički komesar u rečenom Odredu jeste član Glavnog štaba i jedan ododgovornih drugova za politički rad u Štabu.Ni u kom slučaju ne smijete dozvoliti da dođe do ma kakvih neslaganja u pogledu i vojno — operativnog i političkograda na oslobođenoj teritoriji.

5) Čim očistite okupirani teritorij, odmah pristupiteformiranju narodne vlasti onako kao što se to radi na oslobođenoj teritoriji Srbije, o čemu sam vam govorio prilikom mogprolaska kroz Sandžak. Politički komesar i njegov zamjenik uzajednici sa vama rješavaće sva ta pitanja.

6) Nemojte dozvoliti da razni špijuni i petokolonašiostanu pošteđeni od kazne koju su zaslužili . . .

7) Na oslobođenom teritoriju, poslije zauzimanja Pljevaljatreba da izađete sa zajedničkim proglasom i apelom potpisanimi od Glavnog štaba Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Sandžak i od Štaba Crnogorskog odreda koji operiše uSandžaku.

8) Prijepoljska četa da se prebaci u selo Babine. Njen jevjerovatni zadatak sprečavanje neprijateljskog dejstva na pravcu:Prijepolje—Pljevlja.Bjelopoljska četa imaće zadatak da sprečava neprijateljsko nadiranje na komunikaciji Bijelo Polje—Šahovići. Do dobijanja konkretnog zadatka može ostati oko sela Lepenac.Pljevaljska četa da se prikupi u selu Mijakovići. Njeni vodovi, odnosno desetine poslužiće kao putovođe na čelu udarnih trupa koje će napadati Pljevlja.Novovaroška četa neka se prikupi oko sela Kosatice. Njena je vjerovatna uloga — dejstvo oko Prijepolja.

9) Šaljem vam 49.400.— din. po drugu Veljku2 u srpskimnovčanicama, s tim da ih odmah razmijenite u monetu koja idena teritoriji Pljevaljskog sreza i da ih hitno dostavite ŠtabuCrnogorskog odreda za operacije u Sandžaku. U slučaju ako stedobili još novaca od Vrhovnog štaba za kupovinu hrane, odmahje kupujte.

10) Prebacite 4 konja, ako ste ih razmijenili, i iste dostavite u selo Maoče, koji će se staviti na raspoloženje ŠtabuCrnogorskog odreda koji operiše u Sandžaku. Od ovih konja docnije će dva služiti za kurirsku službu od Maoča do Lima, adruga dva poslije završenih operacija prebaciće se za Mojkovac. Ja ću odmah po dobijenom obavještenju o zauzimanju Pljevalja hitno tamo doći da bismo zajednički stvari lakše i bržeriješili.

Obavijestite nas po prijemu ovog naređenja šta ste sve poistome uradili, kao i to šta ste uradili o planu koji je predvas postavljen prilikom mog dolaska. Vi znate da [za] neizvršenjepostavljenih zadataka na vašoj teritoriji vi za njih snositeodgovornost. U slučaju ako vi nemate novac za promjenu nekavaš kurir ide sa drugom Veljkom i neka novac tamo promijenii dostavi na prije određeno mjesto.

Kurirska služba između vas i nas mora da bude mnogo bržai bolje postavljena. Vaš kurir treba i mora da ide do Stihovića,1 drugi od Stihovića do Maoča, treći od Maoča do Podbišća, a odatle mi ćemo urediti za nas. Ovoga se morate strogopridržavati. Zato je potrebno da jednoga konja imate kod Stihovića, a drugoga u Maoču.

SMRT FAŠIZMU . SLOBODA NARODU!

Dana 13 novembra 1941 g.

DELEGAT VRHOVNOG ŠTABA
NARODNO-OSLOBODILAČKIH PARTIZAN
SKIH ODREDA JUGOSLAVIJE

(M.P.)

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jul 18, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: