RSS

Pljevaljska bitka, spisak poginulih boraca

26 jun
           
I LOVĆENSKI BATALJON       god.
1 Andrić Pera Vasilije 1921 Erakovići Cetinje 20
2 Andrić Andrije Marko 1914 Cetinje Cetinje 27
3 Andrović Pera Đuro 1907 Koluderac Budva 34
4 Barović Živko 1914 Bandići Danilovgrad 27
4 Adžić Luke Vlado 1915 Đinovići Cetinje 26
5 Borozan Pera Veljko 1923 Cetinje Cetinje 18
6 Borozan Nika Vlado 1922 Bokovo Cetinje 19
7 Burić Milutina Milenko 1921 Zagreda – Čevo Cetinje 20
8 Burić Đura Stanko 1919 Zagreda – Čevo Cetinjr 22
9 Vojvodić Đura Veliša 1912 Radomir Cetinje 29
10 Vujović Petra Blagota 1924 Štitari Cetinje 17
11 Vujović Marka Đuro 1912 Štitari Cetinje 29
12 Vujović Stevana Đuro 1912 Štitari Cetinje 29
13 Vujović Mila Milivoje 1908 Donja Sela Cetinje 33
14 Vujović Rista Periša 1904 Štitari Cetinje 37
15 Vujović Ilije Stevan 1910 Štitari Cetinje 31
16 Vujović Rista Stevo 1921 Donja Sela Cetinje 20
17 Vujović Ilije Tomo 1905 Štitari Cetinje 36
18 Vukmanović Đukana Savo 1917 Podgora Bar 24
19 Vukmirović Stanka Pavle 1895 Gornji Ceklin Cetinje 46
20 Vuković Vida Niko 1909 Reževići Budva 32
21 Vukoslavčević Vida Iilija 1907 Popratnica Bar 34
22 Garadašević Sava Đorđije 1908 Ubli – Čevo Cetinje 33
23 Gardašević Goluba Ilija 1909 Ubli – Čevo Cetinje 32
24 Gregović Mila Ilija 1914 Novoselj Budva 27
25 Dapčević Andrije Ljubo 1921 Cetinje Cetinje 20
26 Drašković Nikole Dušan 1924 Čevo Cetinje 17
27 Đurašković Joša Ivo 1911 Dijeva Cetinje 30
28 Đurašković Đoka Marko 1920  Rijeka Crnojevića Cetinje 21
29 Ivanišević Pera Vojin 1915 Cetinje Cetinje 26
30 Ivanović Rada Vuko 1921 Cetinje Cetinje 20
31 Jovanović Andrije Ivo 1915 Todorovići Budva 26
32 Jovetić Filipa Zarija 1910 Podgora Bar 31
33 Jovićević Mila Petar 1913 Rijeka Crnojevića Cetinje 28
34 Kavaja Jovana Gojko 1919 Dobro Selo Cetinje 22
35 Kapičić Filipa Ivo 1920 Ugnje Cetinje 21
36 Krapović Đura Niko 1915 Mažići Budva 26
37 Krivokapić Blagoja Milutin 1924 Cetinje Cetinje 17
38 Laković Blagote Bogdan 1905 Dobra Polja Danilovgrad 36
39 Laličić Nika Marko 1916 Prekornica Cetinje 26
40 Lekić Rista Nikola 1909 Cetinje Cetinje 32
41 Lompar Iva Đorđije 1921 Bokovo Cetinje 20
42 Lopičić Mitra Božo 1909 Drušići Cetinje 32
43 Lopičić Đura Milo 1905 Gornji Ceklin Cetinje 36
44 Lubarda Đura Petar 1923 Vignjevići Cetinje 18
45 Marković Vasa Đorđije 1914 Prosen Do – Cuce Cetinje 27
46 Medigović Toma Marko 1914 Žukovica Budva 27
47 Medigović Nika Milenko 1915 Petrovac na Moru Budva 26
48 Medigović Sava Špiro 1903 Žukovica Budva 38
49 Miković Vida Ivo 1908 Čelobrdo Budva 33
50 Miković Luke Marko 1920 Čelobrdo Budva 21
51 Mićunović Jovana Vladimir 1914 Velestovo Cetinje 27
52 Mićunović Nenada Ilija 1907 Velestovo Cetinje 34
53 Mudreša Simona Jovan 1921 Bokovo Cetinje 20
54 Mudreša Joka Milutin 1919 Bokovo Cetinje 22
55 Pavlović Sava Đuro 1908 Rijeka Reževića Budva 33
56 Pejović Boška Milutin 1918 Orasi Cetinje 23
57 Perazić Ilije Milan 1915 Reževići Budva 26
58 Perišić Sava Stevan 1910 Štitari Cetinje 31
59 Popović Joka Blažo 1914 Građani Cetinje 27
60 Popović Pava Pero 1920 Njeguši Cetinje 21
61 Popović Ilije Savo 1912 Cetinje Cetinje 29
62 Radoman Pera Vladimir 1917 Donja Sela Cetinje 24
63 Radoman Joka Đuro 1899 Mužovići Cetinje 42
64 Ražnatović Filipa Mihailo 1911 Dujevi Cetinje 30
65 Srzentić Andrije Stevo 1906 Brda Budva 35
66 Stijepović Mihaila Bogić 1919 Dujevo Cetinje 22
67 Strahinja Ilije Rajko 1921 Podgora Bar 20
68 Strugar Ilije Vlado 1919 Gornji Ceklin Cetinje 22
69 Strugar Vuka Milo 1920 Gornji Ceklin Cetinje 21
70 Strugar Marka Mićan 1918 Gornji Ceklin Cetinje 23
71 Strugar Marka Nikola 1914 Gornji Ceklin Cetinje 27
72 Tatar Sava Dušan 1914 Gornji Ceklin Cetinje 27
73 Franović Đura Mitar 1910 Reževići Budva 31
74 Crvenko Toma Veljko 1920 Vignjevići Cetinje 21
75 Čelebić Đura Blagota 1923 Štitari Cetinje 18
76 Čelebić Pera Vaso 1914 Štitari Cetinje 27
77 Čelebić Luke Ilija 1912 Štitari Cetinje 29
78 Čelebić Ilije Jovan 1921 Štitari Cetinje 20
79 Čelebić Luke Spasoje 1910 Štitari Cetinje 31
80 Čičarević Boška Radovan 1921 Štitari Cetinje 20
81 Špadijer Nikole Đoko 1916 Cetinje Cetinje 25
II JEZERO – ŠARANSKI        
1 Abazović Mališe Vladimir 1890 Pošćenski kraj Žabljak 51
2 Andesilić Pavla Lazar 1880 Virak Žabljak 61
3 Baranin Radosava Gojko 1922 Pitomine Žabljak 19
4 Vemić Vukašina Radovan 1922 Donja Bukovica Žabljak 19
5 Vuković Jovana Miloš 1902 Smoljane Žabljak 39
6. Dacić Ilije Mijajlo 1922 Vrela Žabljak 19
7 Durković Rista Milutin 1918 Vrela Žabljak 23
8 Durković Boža Mirčeta 1914 Vrela Žabljak 27
9 Durković Milosava Radovan 1894 Vrela Žabljak 47
10 Durković Milovana Radosav 1921 Vrela Žabljak 20
11 Zarubica Filipa Milosav 1897 Provalija Žabljak 44
12 Zarubica Radojice Tripko 1917 Provalija Žabljak 24
13 Zorić Dimitrija Rade 1902 Junča Do Žabljak 39
14 Jakić Sava Petar 1890 Merulja Žabljak 51
15 Jakić Petra Rajko 1924 Merulja Žabljak 17
16 Jauković Krsta Jovan 1920 Skočki Omar Žabljak 21
17 Jauković Radovana Milivoje 1888 Pridvorica Žabljak 53
18 Jegdić Sava Boško 1912 Provalija Žabljak 29
19 Jegdić Rista Danilo 1911 Bukovica Žabljak 30
20 Kaljević Milovana Novica 1888 Podgora Žabljak 53
21 Karadžić Boža Savić 1908 Pašina Voda Žabljak 33
22 Kasalica Milisava Mijo 1894 Virak Žabljak 47
23 Knežević Jovana Božo 1908 Rudanci Žabljak 33
24 Knežević Radovana Vuk 1906 Rudanci Žabljak 35
25 Knežević Milosava Mijat 1908 Rudanci Žabljak 33
26 Kovačević Dragoja Dušan 1908 Kovačka Dolina Žabljak 33
27 Kušljević Mihaila Drago 1915 Bobovo Žabljak 26
28 Milašinović Milosava Nikola 1895 Bukovica Žabljak 46
29 Novosel Dušana Mićo 1916 Bosača Žabljak 25
30 Obradović Tanasija Dušan 1912 Tepačko Polje Žabljak 29
31 Ostojić Spasoja Bogdan 1912 Šumanovac Žabljak 29
32 Ostojić Milana Branko 1910 Šumanovac Žabljak 31
33 Ostojić Milovana Veljko 1912 Šumanovac Žabljak 29
34 Ostojić Milivoja Milan 1900 Junča Do Žabljak 41
35 Ostojić Radovana Milenko 1921 Vrela Žabljak 20
36 Ostojić Rada Milivoje 1916 Rudinovača Žabljak 25
37 Ostojić Stanka Pavle 1910 Šumanovac Žabljak 31
38 Pavlović Ilije Niko 1910 Dobri Nugo Žabljak 31
39 Pejanović Nedeljka Uroš 1907 Bukovica Žabljak 34
40 Perišić Sava Dobrivoje 1917 Vrtoč Polje Žabljak 24
41 Raonić Radosava Vojislav 1922 Vrela Žabljak 19
42 Seratlić Nedeljka Bogdan 1903 Bukovica Žabljak 38
43 Seratlić Nedeljka Velimir 1906 Bukovica Žabljak 35
44 Seratlić Novaka Jagoš 1918 Bukovica Žabljak 23
45 Srdanović Mirka Aleksa 1897 Bukovica Žabljak 54
46 Tomić Nedeljka Veljko 1907 Provalija Žabljak 34
47 Tomić Uroša Momčilo 1916 Provalija Žabljak 25
48 Ćorović Nikole Gojko 1920 Bukovica Žabljak 21
49 Tomović Mišura Čedomir 1920 Bukovica Žabljak 21
50 Čvorović Milinka Luka 1909 Uskoci Žabljak 32
51 Šaulić Veljka Mirko 1925 Junča Do Žabljak 16
III USKOČKO – DROBNJAČKI        
1 Bećirović Novice Milovan 1919 Bijela Šavnik 22
2 Bulatović Ilije Petar 1903 Timar Šavnik 38
3 Bulatović Milisava Radule 1910 Timar Šavnik 31
4 Bulatović Radivoja Tripko 1909 Timar Šavnik 32
5 Vulović Spasoja Miljan 1906 Bijela Šavnik 35
6 Grbović Milisava Milan 1905 Prošćenj Šavnik 36
7 Đukić Jakova Jagoš 1920 Šavnik Šavnik 21
8 Ivanović Luke Savo 1915 Šavnik Šavnik 26
9 Jakić Janka Matija 1882 Dobra Sela Šavnik 59
10 Janković Filipa Vojin

?

Uskoci Šavnik

?

11 Janković Boža Milivoje

1910

Grabovica Šavnik 31
12 Janjić Milana Milovan

1914

Grabovica Šavnik 27
13 Janjić Novaka Petar

1909

Grabovica Šavnik 32
14 Jegdić Jovana Dimitrije

1898

Previš Šavnik 44
15 Jelić Tomaša Vladimir

1916

Bare Šavnik 25
16 Kovačević Mirka Jagoš

1908

Dobra Sela Šavnik 33
17 Krsmanović Jova Vojislav

1920

Slatina Šavnik 21
18 Lazarević Nova Velimir

1916

Godijelji Šavnik 25
19 Malović Boža Jevto

1921

Duži Šavnik 20
20 Ružić Nikole Vojin

1914

Previš Šavnik 27
21 Tomić Vladimira Arsenije

1909

Timar Šavnik 32
22 Tomić Milana Milan

1924

Timar Šavnik 17
23 Tomić Žarka Miloš

1910

Previš Šavnik 31
24 Tomić Mrda Nikola

1911

Timar Šavnik 30
25 Šećković Nedeljka Milivoje

1902

Strug Šavnik 39
IV PEKO PAVLOVIĆ        
1 Aleksić Pavla Milorad 1924 Rubeža Nikšić 17
2 Aleksić Sava Milutin 1921 Vidne Nikšić 20
3 Bojović Vasilija Ljubiša 1916 Kuti Nikšić 25
4 Bulajić Marka Đorđije 1918 Zagora Nikšić 23
5 Vučinić Pera Radivoje 1912 Cerovo Nikšić 29
6 Vučurović Miloša Petar 1902 Nudo Nikšić 39
7 Đurović Andrije Nikola 1907 Vir Nikšić 34
8 Jušković Nikole Mihailo 1913 Kuti Nikšić 28
9 Koprivica Jovana Andrija 1905 Koprivice Nikšić 36
10 Koprivica Jovana Anto 1896 Koprivice Nikšić 45
11 Koprivica Nauma Ilija 1909 Koprivice Nikšić 32
12 Koprivica Đorđija Marko 1912 Koprivice Nikšić 29
13 Kostić Milonje Ivan 1915 Dučice Nikšić 26
14 Mijušković Petra Andrija 1914 Kunak Nikšić 27
15 Milović Stevana Ilija 1889 Grahovac Nikšić 52
16 Miljanić Novice Blažo 1915 Muževice Nikšić 26
17 Mrkajić Sava Obrad 1900 Petrovići Nikšić 41
18 Perović Novaka Radomir 1922 Nacavare Nikšić 19
19 Radojević Radoja Lazar 1916 Rudine Nikšić 25
20 Čolaković Jovana Tripko 1916 Ponikvica Nikšić 25
V KOMSKI        
1 Babović Vuka Branko 1915 Petnjak Berane 26
2 Barjaktarević Milovana Milosav 1920 Petnjak Berane 21
3 Bijelić Save Mile 1924 Gornja Morača Kolašin 17
4 Bulatović Milosava Milovan 1895 Bjelojevići Kolašin 46
5 Vukić Miloša Mlađen 1915 Polja Kolašin 26
6 Jočić Lakića Batrić 1918 Trepča Berane 23
7 Lazović Radosava Radomir 1919 Mošte Berane 22
8 Nedović M. Ratko 1914 Prijelazi Berane 27
9 Radović Živka Rajko 1910 Bistrica Kolašin 31
10 Rakočević Periše Jovica 1886 Sjerogošte Kolašin 45
11 Rakočević Marka Radoš 1916 Moračko Trebaljevo Kolašin 25
12 Selimović Šabana Ibro 1924 Nikšić Nikšić 17
13 Selimović Šabana Ćamil 1915 Nikšić Nikšić 26
14 Tomović Petra Veljko 1907 Depsići Berane 34
15 Caričić Todora Ljubo 1914 Berane Berane 27
VI BIJELI PAVLE        
1 Velašević Boška Rade 1921 Danilovgrad Danilovgrad 20
2 Vukeljić Milete Jagoš 1919 Martinići Danilovgrad 22
3 Damjanović Spasoja Aleksa 1919 Potočilo Danilovgrad 22
4 Žarić Andrije Vojin 1912 Spuž Danilovgrad 29
5 Ičević Tiodora Dragutin 1914 Zagarač Danilovgrad 27
6 Jelušić Radovana Ljubo 1920 Potkraj Danlovgrad 21
7 Jovović Nika Božo 1915 Gostilj Danilovgrad 26
8 Kalezić Radovana Vukašin 1919 Brijestovo Danilovgrad 22
9 Kovačević Filipa Vidak 1912 Dolovi Danilovgrad 29
10 Petričević Radoja Mitar 1897 Rošci Danilovgrad 44
11 Praščević Ilije Milan 1923 Slatina Danilovgrad 18
12 Radonjić Sulje Ilija 1910 Frutak Danilovgrad 31
13 Savović Vula Savo 1914 Gostilj Danilovgrad 27
14 Filipović Grujice Petar 1906 Gostilj Danilovgrad 35
15 Šaranović Lazara Jovan 1914 Peć Peć 27
VII ZETSKI        
1 Asanović Sima Kosta 1912 Donji Kokoti Podgorica 29
2 Vidaković Veljka Stanko 1921 Tolioši Podgorica 20
3 Vukčević Nikole Živko 1918 Donji Kokoti Podgorica 23
4 Đikanović Ilije Dragutin 1920 Gornja Gorica Podgorica 21
5 Knežević Velja Milan 1905 Stanisavljevići Podgorica 36
6 Miranović Kolje Vido 1918 Donji Kokoti Podgorica 23
7 Mugoša Sava Vojin 1914 Donja Gorica Podgorica 27
8 Mugoša Jovana Janko 1921 Gornja Gorica Podgorica 20
9 Rajičević Jova Nikola 1917 Gornja Gorica Podgorica 24
10 Šundić Pera Marko 1917 Tološi Podgorica 24
VIII 18. OKTOBAR        
1 Božović Marka Mašan 1885 Rijeka Piperska Podgorica 56
2 Đukić Milosava Vojin 1912 Đurkovići Podgorica 29
3 Novaković Novaka Gavro 1899 Mrke Podgorica 52
4 Stojanović Bogdana Milan 1917 Stijena Piperska Podgorica 24
IX BAJO PIVLJANIN        
1 Đođić Đorđija Petar 1908 Miloševići Piva 33
X PLJEVALJSKA PARTIZANSKA ČETA        
1 Basekić Boška Dušan 1917 Bijelo Polje Bijelo Polje 24
2 Vidović Stevana Milan 1902 Uskoplje Trebinje 39
3 Damjanović Milića Živko 1917 Maoče Pljevlja 24
4 Despotović Milana Ljubo 1922 Obarde Pljevlja 19
5 Đurović Sava Branko 1917 Pljevlja Pljevlja 24
6 Knežević Mila Miko 1916 Mataruge Pljevlja 25
7 Kovačević Vule 1918 Guke Pljevlja 23
8 Peruničić Milivoja Obrad 1912 Borova Pljevlja 29
9 Savović Boška Milan 1916 Kruševo Pljevlja 25
10 Tasovac I. Mile 1907 Plužine Plužine 34
Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jun 26, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: